Rüyada Makyaj Görmek Ne Demek? Dini, İslami ve Diyanet Yorumu

Ruyada Makyaj Gormek Ne Demek-Dini-islami ve Diyanet Yorumu-ruya tabirleri yorumu sorgulama-1001ruyatabiri
Ruyada Makyaj Gormek Ne Demek-Dini-islami ve Diyanet Yorumu-ruya tabirleri yorumu sorgulama-1001ruyatabiri

Rüyasında makyaj yaptığını gören kimsenin etrafında itibarının yüksek olduğuna, işlerinin açılacağına işarettir. Rüyada size veya herhangi bir şeye makyaj yapıldığını görmek, kısa süreli, fakat tatlı geçecek bir macera geçireceğinize, bilmediğiniz yerler ve tanımadığınız kimseler göreceğinize işarettir. Başkalarını etkileme, onların dikkatini kendi üzerimize yöneltme isteğimizi ve becerimizi gösterdiği gibi, kendini gizle­me ihtiyacını da vurgular.

Rüyada Makyaj Görmek Ne Demek?

Bir kadın rüyada makyaj malzemesi görse, bir şeye sevinir veya sevdiği ve değer verdiği biriyle karşılaşır. Evli bir kadının aşırı olmayan makyaj yaptığını görmesi, sevinç ve sürura işarettir.

 • Çocukların makyaj yaptıklarını görmesi, anne ve babalarından şefkat ve ilgi beklediklerine işarettir.
 • Rüyada yetişkin kız veya erkeğin makyaj yapması, kendini karşı cinse beğendirme arzusuna veya evlenmeye işaret eder.
 • Rüyada makyaj yapıldığını görmek; kısa süreli fakat tatlı bir aşk hayatının yaşanacağını simge olarak kabul edilir.

Rüyada Göz Kalemi Çekmek Göze Sürmek Çekmek

Düşlerimizde gözlerimize kalem çektiğimizi görmemiz, gerçekleri olduğu biçimiyle değil de, çarpıtarak kendi istediğimiz gibi gördüğümüzü gös­terir. Rüyada göze sürme çekildiğini görmek, mala, kendisine iyi bir kimse tarafından sürme hediye edildiğini görmek, eline bir miktar para ve mal geçeceğine, gözlerine bir kimse tarafından sürme çekildiğini görmek, hayra, iyiye ve güzele işarettir. Kötü tanınmış bir kimsenin sürme çekmesi, hayra ve iyiliğe yorumlanmaz. Rüyada gözlerine sürme çektiğini gören erkek veya kadın, insanlar arasında hayırla anılır. Bazen bu rüya, kafir için müslüman olmaya işaret eder. Rüyada sürme görmek, anlayış sahibi olmaya ve mala işaret eder. Rüyada sürme satan kimse, Allah’ın dinini yayma hususunda gayret gösteren kimseye işaret eder

Rüyada Kometik Rüyaları

Kozmetik içerikli rüyalar: dikkat çekme isteği; duyguları gizleme ya da maske­leme ihtiyacı; bazı durumlarda da kendini geliştirme çabası ola­rak değerlendirilir. Doğru yorum için rüyadaki diğer unsurlara bakmanız gerekecektir.

Rüyadam Rimel Görmek Rimel Sürmek

Dikkatleri ve bakışları üzerimizde toplamak istediğimizi vurguladığı gibi, rüyalarımızda gözlerimize sürdüğümüz rimel, önemli bir bilgi edineceğimizi de belirtiyor olabilir.

Rüyada Ruj görmek Ruj Sürmek

Düşlerimizde koyu kırmızı gibi çok belirgin renkte bir ruj sür­düğümüzü ve dudaklarımızın ön planda olduğunu görmemiz, belli hedeflere ulaşma yolunda gizli hareket ettiğimizi, gelişmele­re ilişkin düşünce, görüş ve sezgisel anlayışlarımızı başkalarından sakladığımızı, sessiz kaldığımızı vurgular. Zamanı geldiğinde de, il­giyi kendi üzerimize çekme amacını güttüğümüzü gösterir. An­cak rüyanın net analizi için, diğer unsurların da yorumlanması gereklidir.

Rüyada Gözlere Sürmek Çekmenin Anlamı için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Ruj Görmenin Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Rimel Görmenin Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

Rüyada Makas Görmek Ne Demek? Dini, İslami ve Diyanet Rüya Yorumu

Ruyada Makas Gormek-kesmek Ne Demek-Dini-islami ve Diyanet Ruya Yorumu-ruya sorgulama-1001ruyatabiri
Ruyada Makas Gormek-kesmek Ne Demek-Dini-islami ve Diyanet Ruya Yorumu-ruya sorgulama-1001ruyatabiri

Rüyada makas görmek, haklı ile haksızı birbirinden ayıracak bir vasıta olarak bilinir. Aynı zamanca makas, aile bireylerinin adedine de işaret sayılır. Elinizde bir makas olduğunu görmek, kazancınızın çoğalacağına, bekâr bir kimse iseniz evleneceğinize, makasla bir şey kestiğinizi görmek, düşmanlarınızın sizin hakkınızda çıkardıkları dedikodulara hareketlerinizle son verdiğinize, makasla saç kestiğinizi görmek, iş hayatınızda iyi bir fırsat ele geçireceğinize işarettir.

Rüyada Makas Görmek Ne Demek?

Rüyada kendisine bir makasın verildiğini gören kimsenin malı iki katma çıkar. Makasının kırıldığını gören kimse için bu rüya, malının zarara uğramasına işarettir. Makas ile bir şeyi kesmek, muradına ermeye yorumlanır. Rüyada makas görmek, ikiz veya aynı cinsten iki çocuk olarak yorumlanır. Bir makas aldığını, bulduğunu veya bulundurduğunu gören kimsenin bir kız çocuğu varsa, bir tane daha olur. Oğlu varsa, bir tane daha oğlu dünyaya gelir. Bir dükkanı varsa, bir tane daha açar. Rüyada makas görmek, hak ile bâtılın arasını ayıran bir yetkili olarak da yorumlanmıştır. Rüyada makas görmek, insanların arasını bulan kimse ile tabir olunur.

Diyanet Rüya Tabirleri: Makask Görmek Ne Demek?

Çoğunlukla kuşkucu, kötümser duygularınızın arttığını, ba­zen buna bağlı olarak öfkenin de ortaya çıktığını gösteren bir simgedir. Yaşantınızdan birilerini bütünüyle uzaklaştırmak, çıkar­mak istediğinizi gösteriyor da olabilir.

Rüyada Kesmek Bir Şeyi Kestiğini Görmek

Kesmek: Rüyanızda bir şeyleri makas, bıçak gibi araçlarla kestiği­nizi gördüyseniz, birileri ya da bir olguyla bağlarınızı koparmak istediğiniz anlamına gelir. Kesme işlemi sizde ferahlık duygusu ya­ranıysa, bağımsızlığınızı elde etme ihtiyacı içindesiniz demektir.

Rüyada Kumaş veya Bez Kesmek

Rüyada görülen kumaş kesmek, kadın için şeref ve mutluluğa işarettir. Rüyasında kumaş gören kimse, fakir ise zengin olur. Üzüntü ve sıkıntılardan halas olur. Bu rüya helal rızık ve bol mal ile tabir olunur. Rüyada karışık renklerle dokunmuş bir kumaştan elbise giydiğini görmek; işlerinin bozuk gittiğine, geçiminde zorluk çektiğine yorumlanır. Rüyada kumaş görmek renklerine göre yorumlanmaktadır. Çoğunlukla giysilerimizin “hammaddesi” olarak düşündü­ğümüz kumaş, düşlerimizde de tıpkı giysiler gibi, dışa sunduğu­muz görüntümüzü ve imajımızı simgeleyebileceği gibi, korunma ve kendimizi gizleme ihtiyacımızı da ifade edebilir.

İslami Rüya Yorumu: Makas Görmek Ne Anlama Gelir?

Makas görmek, bir şey taksim eden kimseye, uygun arkadaşa işaret eder. Bazan makas görmek, söz getirip götürerek insanları birbirine düşüren kimseye işaret eder. Bazan rüyada makas görmek, doğru ile yanlışı, hakla bâtılı birbirinden ayıran kimseye, çocuk ve hizmetlilere, insanların arasını bulan kimseye işaret eder. Elinde makas bulunduğunu görmek, bir çocuğu daha olmasına, bir otomobil daha almaya veya erkek kardeşe işaret eder.

 • Bazan elinde makas bulunduğunu görmek, düşmanlık sebebiyle yargıç karşısına çıkmaya işaret eder.
 • Rüyada bekâr bir kimse elinde makas görse, evlenir.
 • Makas enli şeyleri kesmeye alâmettir. Bazen hak ile batılın arasını ayıran yetki sahibi kimseye alâmettir. Makas kölelerin ve çocukların artmasına alâmettir. Erkek kardeş, kız kardeş ve binek hayvanlarının da artmasına alâmettir.
 • Bunlardan bir tane varsa bir tane daha olur. Ancak rüyayı gören kimse bekar ise dünya evine girer. Kendisine gökten makas indiğini gören kimsenin ömrü sona erer.
 • Makasla insanların sakallarını veya elbiselerini kestiğini gören kimse onların gıybetini yapar ve onlara hiyanet eder. Bir kısım rüya tabirlerine göre, makas ittifak eden iki ortağa alâmettir.
 • Yine bir kısım rüya tabirlerine göre, elinde makas olduğunu gören kimsenin bir erkek kardeşi olur.
 • Rüyada görülen makas, ilişkilerin kesilmesine işaret sayılır. Bazen ölen bir kimse olarak tanımlanır. Bazen da halkı birbirine düşürüp aralarını ayıran bir kimseye çağrışım yapar. Kimi zaman doğuma, ölüme, evliliğe veya ikiz kardeşe yorumlanır. Kimi zaman ise sadık, güvenilir bir dosta işaret eder.

Dini Rüya Alimleri: Düşlerde Görülen Makas

 • Bir kimse rüyada kendisine bir makas verildiğini görse, rüya sahibinin mal varlığının artacağına işaret eder. Eğer kendisine verilen makasın kırıldığını görür ise, rüya terisine yorumlanır. Şayet verilen makasla bir şeyler kestiğini görürse, rüya sahibinin isteklerine kısa bir zamanda kavuşacağına hükmedilir.
 • Bazı yorumcular rüyada görülen makası ünlü bir kimse olarak tanımlarlar. Bir kimse rüyada bir takım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, rüya sahibinin gördüğü kişiler hakkında dedikodular yapacağına yorumlanır. Eğer gökten bir makasın evine indiğini görse, rüyayı görenin aile ferdinden birinin öleceğine hükmedilir. Şayet elindeki makasla saç veya yün kırktığını görür ise rüya sahibinin pek çok mal biriktireceğine işarettir.
 • Rüyada makas uzun ve eni geniş her şeyi kesmeye, hak batılı birbirinden ayırmaya ve bilginleri simgeler. Aynı zamanda makas, uşakların ve evlatların çokluğuna da işarettir.

Rüyada Makarna Görmek, Yemek veya Yapmak Ne Demek? Diyanet, İslami, Dini Yorumu

Ruyada Makarna Gormek-Yemek veya Yapmak Ne Demek-Diyanet-islami-Dini Yorumu-ruya yorumu sorgulama-1001ruyatabiri
Ruyada Makarna Gormek-Yemek veya Yapmak Ne Demek-Diyanet-islami-Dini Yorumu-ruya yorumu sorgulama-1001ruyatabiri

Bir takipçimiz rüyada makarna görmenin ne demek olduğunu sormuş. Onun sorusuna cevap evrirken ayrıca; düşlerde makarna yemek, rüyada makarna yapmak, makarna pişirmek veya mekarna kesmek gibi daha birçok rüyayı yorumlayacağız. Bu rüyaları yorumlarken diyanet, islami ve dini tabirleri gözönünde bulunduracağız.

Rüyada makarna yemeği yediğinizi görmek, yemek hususunda çok aç gözlü ve obur bir kimse olduğunuzu gösterir. Rüyada makarna yemek, elde edilecek çokça mala ve manevi olarak da yükselmeye işarettir. Çocuksu duyguları, küçük mutlu­lukları ve neşeyi simgelediği düşünülen makarna, aileyi ve aile yaşamına verdiğiniz öne­mi de belirtir.

Rüyada Makarna Görmek Ne Demek?

Rüyada makarna gördüyseniz, bereketli rızka işarettir. Rüyada ekmekle makarna yediğini görmek, yoksulluğa işaret eder. Rüyada makarna görmek, iyiye ve hayırlı bir işe sahip olduğunuza veya olacağınıza işaretle tabir olunur. Rüyada görülen makarnalar, malınızın azaldığının farkına varıp, israfsız bir hayata atılarak bundan çok fayda göreceğinize alâmettir. Rüyada pişmiş veya pişmemiş kuru makarna görmek; o rüyayı görenin dürüst ve çalışkan olduğu anlamına gelir.

Rüyada Hamur Görmek

Rüyada hamur yoğurmak, hamur içeren bir yiyecek yapmak, yaratıcı gücümüze ve zi­hinsel yeteneklerimize gönderme yapar. Hamur yoğurarak yaptığımız bir yiyeceği fırında pişirmekse, emek verdiğimiz bir proje ya da işten elde edeceğimiz maddi kazancı simgeler. Hamurişi yiyecekler, sözgelimi börek, kek, poğaça ya da makarna, çoğunlukla aile ya­şamı ve evin sıcaklığıyla ilişkili düşünülür.

Rüyada Un Görmek

Hamurun, dolayısıyla ekmeğin ana maddesi olan un, düşleri­mizde temel ihtiyaçları simgelediği gibi, kimi zaman anne figürünü de çağrıştırır. Çuvallar içinde bol miktarda un, kimi yaklaşımla­ra göre bereket simgesidir.

Rüyada Yemek Görmek, Yapmak veya Yemek

Rüyada kendinizi yemek pişirirken görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabi­leceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına ge­lir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yetenekle­rinize de dikkat çeken bir rüyadır.

Rüyada Yemek yemek: En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüya­larda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşı­layamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bilinçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir.

Rüyada Kül Görmek Ne Demek? Diyanet, İslami ve Dini Yorumu

Ruyada Kul Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Yorumu-islami-dini ruya yorumu sorgulama-1001ruyatabiri
Ruyada Kul Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Yorumu-islami-dini ruya yorumu sorgulama-1001ruyatabiri

Genç bir insanın rüyasında kül görmesi; çok hayırlıdır.  Pek yakında iyi ve karlı bir teklif alacağına, orta yaşlılar için, düş kırıklığına, yaşlı bir kadın için, başarılı olamayacağı işlerden vazgeçmesi gerekeceğine yorumlanır. Genellikle olumsuz ve karamsar yorumlarla açıklanan kül sim­gesi, yıkımın, büyük ve korkutucu değişimlerin ya da bozulma ve çürümenin habercisi olarak değerlendirilir. Kül yemek: Rüyasında kül yediğini gören kimse, haram bir mal yer.

Rüyada Kül Görmek Ne Demek? Diyanet Tabiri

Rüyada görülen kül, kötü bir söz veya faydasız bir ilim ile tabir olunur. Kül görmek, üzüntüye veya hidayetten dalalete düşmeye işarettir. Rüyada görülen kül, sahibini yakan haram mal olarak yorumlanır. Bir kimse rüyasında kül görse, sıkıntıya düşer. Kül, üzüntüye ve göz ağrısına, yahut da hidâyetten sonra sapıklığa düşmeye işarettir. Rüyada küle rastgeldiğini, onu yüklendiğini ya da onu topladığını gören kimse, faydası olmayan bâtıl söz söyler. Fırınlardan toplanıp biriktirilen kül, sadakadan toplanan mala yahut faydası olmayan boş sözlere işaret eder. Rüyada görülen kül, yalan ve boş söz, haram mal veya – kendisinden istifade olunmayan ilme işaret eder. Kül bulunan bir yerin üzerine oturmak, boş ve günah işlerle uğraşmaya işarettir. Bazen bu rüya kendisinden fayda umulmayan bir mala işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Kül Görmek

Kül, yanmış haram mala alâmettir. Kül batıl sözdür veya kendisinden yararlanılmayan ilimdir. Külle karşılaştığını veya kül taşıdığını veya kül topladığını gören kimse batıl sözü taşır veya kendisinden istifade edilmeyen bir ilme sahip olur. Kül; hüzne, göz hastalığına veya hidayete erdikten sonra sapıklığa alâmettir. Rüyada kül görmek, devamı olmayan mala işarettir.

 • Rüyada kül bulan, taşıyan veya toplayan kimse, elde ettiği maldan, öğrendiği ilimden ne kendisi yararlanır ne de başkasına istifade eder.
 • Rüyada kül görmek, haram yemeye, çirkin işler yapmaya, yalan ve bâtıl söz söylemeye, inanç zayıflığına, düşmanlığa, hile yapmaya, pişmanlık ve hasrete işaret eder.
 • Rüyada görülen kül, haksız kazancı simgeler. Bazen sahibini yakan onu iflasa sürükleyen mala işaret eder. Bazen da, hükümet tarafından verilen fakat hayrı görülmeyen bir mala yorumlanır. Kimi zaman üzüntüye, göz ağrısına veya hidayetten sonra tekrar sapıklığa dönmeye işaret sayılır. Kimi zaman da, iki kişinin arasını bozan yalan bir söze çağrışım yapar.
 • Bir kimse rüyada külü maşa ile karştırdığını görse, rüya sahibinin devletten haksız kazanç sağlayacağına işaret eder. Eğer yerden kül topladığını görürse, o kimsenin yaran olmayan boş sözler işiteceğine hükmedilir. Şayet büyük bir mangaldaki külleri bir torbaya boşalttığını görürse, rüya sahibinin sadaka olarak toplanan paralan zimmetine geçirdiğinden dolayı tutuklanacağına yorumlanır.

Soba Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada soba veya sobaya ait bir eşya görmek, büyükleriniz tarafından verilen nasihatlara kulak asmadığınız için, hayatta çok şeyler kaybedeceğinize işarettir. Rüyada soba yaktığını görmek, kış mevsiminde ise bol rızık ve berekete; yaz mevsiminde yakıldı ise sıkıntı ve üzüntüye delalet eder.

Ateş Görmek Diyanet Tabiri

Genellikle, yoğun ve şiddetli duyguların bü­yümekte olduğunun habercisi olarak kabul edilir. Bu duygular cinsel istek ve ihtiras olabileceği gi­bi, öfke ve saldırganlık, yıkıcılık da olabilir. Alev­ler aynı zamanda yaşam enerjinizin de simgesi olduğu için, sağlıklı yanmayan bir ateş, olası bir sağlık sorununa karşı sizi uyarıyor olabilir. Eğer gökyüzünde yanan bir ateş gördüy­seniz, bunu ufukta yeni değişimlerin belirdiğinin habercisi olarak düşünebilirsiniz.

Odun Görmek Nedir?

Bir yakacak olarak odun, düşlerde, kömüre benzer biçim­de enerji ve zenginliğin simgesi olarak görülür.

Rüyada Ocak Görmek veya Ocağın Yanması

Rüyada ocağın yandığını gören kimse, ev halkı ile birlikte refah ve mutluluğa erişir. Ocak ve kömür görmek de mal ve servetle yorumlanır. Rüyada ocak görmek, kişinin karısı ve ev düzeni olarak yorumlanır. Rüyada görülen ocağın kireçten veya topraktan olması, ev kadınının asil olmadığını, tahtadan olması nifakçı olduğunu, altın gümüş ve benzeri kıymetli madenlerden birisinden olması, kadının asil bir aileden geldiğini işaret eder. Büyük yorumcu imam Nablusi, “Ocak senin midendir. Odun ise geçen gece, yenen ağır yemektir.” şeklinde yorumda bulunmuştur. Bir ocağın yıkıldığını görmek, rüya sahibinin malından zarara uğramasına işarettir. Bazen bu rüya yolculuğa çıkmaya işarettir. Rüyasında ocak inşaa ettiğini gören kimse, sevinç ve huzur içinde yaşar. Rüyada ocak görmek, bekar kimseler için evlenmeye, evli kimseler için de hanımının hamile kalmasına işarettir. Rüyada görülen ocakta eğer ateş var ise, ihtiyaçları gidermeye ve rahata işaret eder. Ateş yok ise, gam ve kedere delalet eder.

Rüyada Kömür Görmenin Anlamı

Hem geleneksel, hem de modern yakla­şımlarda kömür, iyi şansın, zenginliğin ve enerjinin simgesi olarak görülür. Doğru yorum için, kömü­rün rüyadaki diğer unsurlarla birlikte analiz edilme­si gerekir. Rüyada ağaç kömürü gören kimsenin haram mal temin edeceğine işarettir. Ateşe kömür koyduğunu gören kimse devlet işine girer ve bol mal kazanır.

Rüyada Koşmak Kaçmak Ne Demek?Yağmurda, Hızlı, Karanlıkta veya Ormanda

RUyada KoSmak Kacmak Ne Demek-Yagmurda-hizli-Karanlikta veya Ormanda-diyanet-1001ruyatabiri
RUyada KoSmak Kacmak Ne Demek-Yagmurda-hizli-Karanlikta veya Ormanda-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada koşmak hafif bir hastalıkla yorumlanır. Kaçan bir hırsızın peşinden koştuğunuzu görmek, kafanızda kurduğunuz bir işi yapabileceğinize olan inancınız sizi aldatmayacağına, hırsızı yakaladığınızı görmek, yakında üzerinize alacağınız bir işi başarı ile yapacağınıza işaret eder. Rüyada koşu alanı görmek, neşeye, sevince ve zafere işarettir. Kimsenin olmadığı bir yerde çıplak halde koşmak, içinizdeki özgürlük ve doğallık isteğini vur­gular. Koşmak aynı zamanda kimi yorumlara göre, yeni başlan­gıçları da simgeler.

Rüyada Koşmak Ne Ne Demek?

Rüyada koştuğunuzu görmeniz, hız ve refleks gerekti­ren; yani çabuk karar vermenizi bekleyen konuların varlığını gösterir. Eğer bir yere doğru koşuyorsanız, kendinize güveniyor ve yeteneklerinizi değerlendirmeyi başarıyorsunuz demektir. Bir yerden koşarak uzaklaşmayı başarıyorsanız, tam tersi bir durum söz konusudur: Yani kendinize güvenmiyor ve içinde bulunduğu­nuz durumu çözememekten korkuyorsunuz denebilir. Elbette, koşma eyleminin geçtiği rüyalarda diğer kişi ve unsurlar, mekân­lar, anlamı daha açık hale getirecek ve yorumu farklılaştırabilecektir. Çıplak olarak koşmak, haksız yere suçlanmaya işarettir.

Rüyada Kaçmak Ne Anlama Gelir?

Çok önemli bir tehlikeye veya kavgadan kaçmak çok kor­kulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına, eğer rü­ya sahibi hapisten kaçmış veya başkasının kaçmasına yardımda bulun­muş ise, çok önemli bir sırrını söylediği dostunun ifşa edeceğine işarettir. Savaştan kaçmak: Rüyasında savaştan kaçtığını gören kimse için bu rüya, dinin emirlerine önem vermemekle veya çocuklarına karşı sevgisinin azlığıyla tabir olunur. Tehlikeli bir kavgadan kaçtığınızı görmek, çok endişeli ve korkulu geçecek bir sürenin sonunda hayra kavuşacağınıza, eğer hapisten kaçmışsanız veya başka birinin kaçmasına yardım etmişseniz, sizi bir dostunuz ihbar edeceğine yorumlanır.

 • Hapisten kaçmak: Rüyada hapisten kaçtığını görmek, gam ve kederden kurtulmaya veya müjdeli bir habere delalet eder.
 • Rüyada kaçmak, pişmanlık ve tevbe olarak yorumlanır. Kimden ve niçin kaçtığını bilmeyen kimse, tevbe ile günahlarından kurtulur.
 • Böyle bir kimse iftiraya uğramışsa temize çıkar. Kimden ve niçin kaçtığını bilen kimse, korkularından kurtulur.
 • İnsan, genel olarak rüyasında neden kaçıyorsa, uyanıkken ondan kurtulur. Rüyada askerin kaçması, başarı olarak yorumlanır.
 • İnançsızların kaçması ise firarın tâ kendisidir. Rüyada görülen kaçmak, kötülüklerden sakınmaya işaret eder.
 • Ayrıca ermişliğe, Cenab-ı Hakka dönmek olarak yorumlanır. Bazan’de tövbe ve istiğfar etmeye işaret sayılır. Kimi zaman kurtuluşa çağrışım yapar.

Rüyada Yağmurda Koşmak

Rüyada yağmur yağarken koşmak hafif bir hastalıkla yorumlanır. Rüyayı gören kaçan bir hırsızın peşinden koşup yakalarsa, bu yakında üzerine alacağı bir işte başarı kazanacağını gösterir.

Koşu Pistinde Koşmak

Rüyada koşu alanı görmek, neşeye, sevince, düş­mana karşı muzaffer olmağa, küçük çocuklar için, Kur’ânı Kerimi öğret­meye, yahut atlılardan kendini meydanda gören kimse sanattaki başarı­cına kanıt sayılır.

Rüyada Yürümek Ne Anlama Gelir?

Belli bir amaçla, nereye gittiğimizi bilerek yürüdüğü­müz rüyalar, kendimizden emin olduğumuzu ve bilinçli davrandı­ğımızı ifade eder. Amaçsızca yürüyor ve dolaşıyorsak, yaşamda ken­dimize net hedefler belirlememiş olmanın şıkmışım yaşıyoruz demektir. Keyif ve eğlence için yürüyüş yapmak, çocukluk günleri­nin masumiyetine dönme ihtiyacını belirtir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Koşmak veya Kaçmak

Herhangi bir yerde koştuğunu gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır. Koşmak kimsenin dünyevi işlerine acele ile çıkacağına veya makamının elden gideceğine alâmettir. Koşmak rüya tabiri bazen de koşmak hacca alâmettir. Rüyada koşmak, hırs ve tamaha işaret eder.

 • Rüyada koşarken ansızın durduğunu görmek, kanaatkâr olmaya, elindekiyle yetinmeye işaret eder.
 • Rüyada bir amaç, bilinen bir iş için koştuğunu görmek, o amacı gerçekleştirmeye, o işte kısa sürede meydana gelecek başarıya işaret eder.
 • Rüyada koşmak hafif bir hastalıkla yorumlanır. Rüyayı gören, kaçan bir hırsızın peşinden koşup yakalarsa; bu yakında üzerine alacağı bir işte başarı kazanmayacağını gösterir.

Rüyada kormak Ne Demek merak ediyorsanız okumak için LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN.

error: İçerik korunmaktadır !!