Rüyada Yemek Görmek, Yemek Yemek, Yemek Yapmak, Ekmek Yemek

Rüyada yemek görmek, ekmek görmek, ekmek yemek, yemek yediğini görmek, et yemek yemek ya da yemek yapmak ne demek diye bir çoğunuz tabiri merak ediyorsunuzdur. Sizlerin bu rüyanızın ne anlama geldiğini islami, dini ve diyanet destekli tüm detaylı tabirlerini anlatacağız. İşte size rüyada yemek görmenin anlamını madde madde sıraladık…

Rüyada Çeşitli Yemekler Görmek Tabiri

Rüyanızda görülen yemek kokmuş, bozulmuş yemek, harama delalet eder. Ağzına iyi ve tatlı yemekten bir lokma koyduğunu gören kişi sevinilecek bir söz işitir. Tatsız ve lezzetsiz bir yemek lokması yemek ise, fena bir söz duymasına işarettir. Başkalarına yemek verdiğinizi görüyorsanız, bu sizin fedakâr ve paylaşımcı yönünüzü devreye sokmak istediğinizi ifade eder.

Rüyada Ekmek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ekmek görmek mal ve servete işarettir. Ömür rızık ve evlat olarak da yorumlanır. rüyada görülen ekmek, kişideki ilim ve ihlasa delalet eder. Rüyasında pişmiş ekmek gören kişinin eline zahmetsiz para geçer. Rüyada taze ekmek yemek miras gibi kolay paranın habercisidir.

Rüyada Yemek Çeşitleri Görmek

Rüyada görülen yemek çok kolay bir şekilde yutuluyorsa afiyet ve sıhhate işarettir. Yenilen lokma lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek, hayır ve menfaat, mal ve rızık olacağına delalet eder.

Rüyada Ekmek Yemek Ne Demek?

Eğer rüyanızda yediğiniz ekmek tatlı ve normal bir kıvama sahipse, mal ve mülkte artış ya da normal şekilde devam edişe işarettir. İş hayatınızda iyi günlerin geleceğine ve kariyerde yükselişe işarettir. Yok eğer rüyada ekşi ve tuzlu ekmek yemek ise, ev ya da iş hayatınızda canınızı sıkacak kişi ya da kişilerin olacağına işaret eder. Rüyada kuru ekmek yemek darlığa ve fakirliğe işarettir. Ekmeğin içini yemek, faydalı ilme işaret eder. Rüyada görülen ekmeğin kabuğunu yemek gösterişe ve abartılı övgüye, ayrılıkçılığa işarettir.

Rüyada Yemek Yediğini Görmek

Rüyanızda yemek yediğinizi görmek ya da çok yemek yemek tabiri iyiye yorumlanır. Bütün rüya tabircilerin ve rüya ansiklopedisi kaynaklarının ortak yorumu şu şekildedir. Güzel pişmiş yemesi kolay, tatlı ve lezzetli yemek yemek, hayır ve menfaat, rızık ve mal, mutluluk olarak tabir edilir. Eğer rüyanızda gördüğünüz yemek acı ve biberli bir yemek yemek ise, keder, hüzün anlamına gelir. Eğer ki rüyada ekşi yemek görmek ne anlama gelir derseniz, hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur. Lezzetli bir yemek yediğini görmek iyi geçime işarettir.  Gördüğünüz gibi yemek görmenin farklı yorumları bulunmaktadır. Sofrada başka insanlarla birlikte yenen herhangi bir sıcak yemek, sosyal ilişkileri geliştirmeye duyulan ihtiyacın simgesidir.

Yemek Yediğini Görmek Psikolojik ve Modern Anlamı

Yemek yemek: En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüyalarda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bi-linçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. Rüyasında insanlar arasında yemek yediğini gören kimse, şöhret olur. Bir tabaktan yemek yediğini görürse, kanaatkar olur. Sağ elle yemek yemek, Allah Resulü’nün sünnetine uymayla, sol el ile yemek yemek ise düşman ile tabir olunur. İnsan eti yediğini gören kimse, gıybet ve koğuculuk yapar.

Dini Rüya Yorumu: Yemek Yediğini Görmek

Rüyada yemek yemek veya yediğinizi görmek, iyiye yorumlanmaz. Bazı küçük hoşnutsuzlukların meydana geleceğine işarettir. Bir masaya dizilmiş çeşitli yemekler görmek, sosyal durumunuzda bir değişiklik olacağına, et yemekleri, fakirlikten zenginliğe, sebze yemekleri, hayır işlerine, ekşi yemekler, hastalığa, tatlılar, bolluk ve berekete yorulur. Bütün tabircilerin birleştiği yoruma göre ruyada yemek yemek, güzel pişmiş, yemesi kolay, tatlı lezzetli yemek yemek, hayır ve menfaat, rızk ve mal, mutluluk; acı ve biberli yemek yemek, keder, hüzün; ekşi yemek yemek, hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur. Kokmuş, bozulmuş yemek, harama delâlet eder. Ağzına, iyi ve tatlı yemekten bir lokma koyduğunu gören, sevinilecek bir söz işitir. Tatsız ve lezzetsiz bir yemek lokması ise fena söz duymasına işarettir. 

Düşlerde iştahın açık olması, maddi ve manevi doyumsuzluklara dikkat çeker. İştahınızın kapandığını görmenizse, birtakım yoksunluklar nedeniyle üzüntü duyduğunuzu gösterir

Rüyada Yemek Görmek Ama Yememek

İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etkileyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir. Size ikram edilen yemeği reddediyorsanız, içinde bulunduğunuz çevreye tepkili olduğunuz ve onların isteklerini kabul etmeme eğilimi taşıdığınız anlamına gelir. Bir yemeği istenildiği gibi pişirdiğini görenin muradı olur. rüyada yapılan yemeğin kaynadığını fakat pişmediğini görmek, ne kadar çalışırsa çalışsın muradının olmayacağına delalet eder. Kendi zahmet çekmeden yemeğin piştiğini gören kişi, rahat bir rızka kavuşur. Oruç tutmaksa, manevi değerlere ve güçlü inançlara gönderme yapar. Açlık grevi yapmak da, dış dünyayı ve toplumu protesto etmek olarak yorumlanabilir.

Kendisine Yemek Verildiğini Görmek

Rüyada kendisine yemek verildiğini görenin eline çok mal geçer. Yakında ekonomik anlamda rahat edeceğine işarettir. Yemek veren iyi biri ise bu yemek helaldir, yok eğer kötü biri ise bu yemek haramdır.

Rüyada Yemek Sofrası veya Masası Görmek

Sofra düşlerde, çoğunlukla sosyallikle ilgili bir simge olarak düşünülür. Rüyalarımızda güzel bir sofrada oturduğumuzu görme­miz, başkalarına fark ettirmek istediğimiz kişisel niteliklerimize dikkat çeker. Sofra hazırladığımızı görmemizse, doyurulmamış is­tek ve ihtiyaçlarımıza ulaşabileceğimizi gösterir. Eğer düşünüzde bir sofraya oturup yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı giderme yolunda adım atıyorsunuz de­mektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşa­mınızın bir evresinde sizi etkileyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir. Yemeğe da­vetli olduğunuzu görmeniz, sosyal ilişkilerinizdeki uyumu vurgular.

Size ikram edilen yemeği reddettiğinizi görüyorsanız, bu, içinde bu­lunduğunuz çevreye tepkili olduğunuzu gösterir. Sofrada misafir­lerinizi ağırladığınızı görmeniz, fedakâr ve paylaşımcı yönünüze dikkat çeker. Sofrada servis yaptığınızı görüyorsanız, bu, ekip çalış­malarına yatkınlığınızı vurgular ve ayrıca, takım çalışmaları yapa­rak kalıcı başarılar elde edeceğini gösteriyor olabilir. Düşlerimiz­de yemek yenilen bir sofrayı topladığımızı ve temizlediğimizi görme­miz, ilişkilerimizin yol açtığı duygusal yıpranmaları onarmak iste­diğimizi gösterir.

Ruyada-Yemek-Gormek-Yemek-Yapmak-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabiri-yemek-pisirmek-ekmek-yemek-et-yemek-1001ruyatabiri
Ruyada-Yemek-Gormek-Yemek-Yapmak-yemek-pisirmek-ekmek-yemek-et-yemek

Karışık ve pis bir sofra; beklentilerin karşılanma­masını ve düş kırıklığını vurgular. Bu aynı zamanda, yaşamda so­runlu bir devrenin yaşanacağına da işaret ediyor olabilir. Sofraya şık servis tabaklarıyla yemek getirmek, sahip olduğumuz değerlere dikkatimizi çeker. Bunlar, kendi yetenek ve çabalarımız ya da baş­kalarının yardımlarıyla elde edeceğimiz değerlerdir. Sofradaki ta­bakların boş olması, düş kırıklığını vurgular. Rüyalarınızdaki sofra­da bulunan yemekler ve diğer objelerin de yorumlanması, net bir analiz elde etmek için gereklidir.

Rüyada Yemek Yapmak, Yemek Pişirmek

Yemek pişirmek: Rüyada kendinizi yemek pişirirken görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabileceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına gelir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yeteneklerinize de dikkat çeken bir rüyadır.
Rüyada ateş üzerinde yemek pişirdiğini görmek, çoktan beri düşündüğü bir iş tasarısı için nihayet ortakları veya arkadaşları ile anlaşmaya varacağına, pişirmekte olduğu yemekte kullandığı koyun etiyse, bu rüya çok iyi ve güzel olup, helal mala, güzel bir geçime, iyi yaşamaya, Arslan, Sırtlan, Kaplan gibi yırtıcı hayvanların etlerini pişirmek, zalim bir devlet memuruna yorumlanır.

Sıcak Yemek Yediğini Görmek…

Eğer kişi rüyasında sıcak yemek yediğini görüyorsa bu durum sıkıntıya bulaşacağı anlamına gelir. Ağzına çok sıcak lokma koyup yuttuğunu gören kişi bir belaya uğrar. Çok sıcak yemek rızkın darlığına ve geçimde zorluğa işarettir.

Yemek Yerken Yemeğin Boğazında Kalması

Yemeğin boğazında kalması; sıkıntılı günlere işarettir. Yediği lokmanın boğazında kaldığını görmek musibet, keder, işlerinin bozulması ve geçimde zorluk anlamına gelir.

 • Yenmemesi gereken bir şeyi yediğinizi görmek: Gergin bir anınız­da ağzınızdan çok kötü bir söz çıkacağına, ileride bu söz yüzünden başınıza gelmedik olayın kalmayacağına işarettir.
 • Enfes yemekler yediğinizi gör­mek: Malınızın artacağına rahat bir hayat süreceğinize işarettir.
 • Kötü ye­mekler yediğinizi görmek: Tam tersine yorumlanır.
 • Bozulmuş ekşi ye­mekler yemek: Hastalıklara ve bu durumun verdiği sıkıntılara, haksız kazan­ca yorumlanır.
 • Rüyada açma yemek: Adaklarınıza ve verdiğiniz sözlere dikkat etmeniz ge­rektiğine ve boş laflar etmemeniz anlamına gelir.
 • Mevsimsiz ahlât yemek: Birisi­nin size olan kini yüzünden öç alacağına işarettir.
 • Alabalık yemek: Karlı bir işe girmeye işarettir.
 • Armudu mevsimsiz yemek: Ha­ram mal. Mevsiminde yemek: Hayra alamettir.
 • Arpa yemek: Dostlarla bir kavga anlamına gelir.
 • As­lan eti yemek: Zenginliğe ve mal edinmeye işarettir.
 • Asma kabağı yemek: Bol kazan­ca işarettir.

Yediğiniz Yemekte Kıl Çıkması…

Rüyanızda gördüğünüz yemeğinizde kıl çıkması ya da saç çıkması iyiye işaret değildir. yakında mutsuz vakitlerin geleceğinin habercisidir. Yemeğin içinden kıl çıkması hüzün ve mutsuzluğa işarettir.

Ruyada Manti Gormek-Yemek veya Yapmak Ne Demek-Diyanet Ruya Tabirleri-islami-dini-ruya yorumu-1001ruyatabiri
Rüyada Mantı Görmek-Yemek veya Yapmak Ne Demek

Rüyada Et Yemek Görmek

Rüyada et görmek, hayır ve menfaate yorumlanır. Rüyada pişmiş et görmek ve yemek, kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate işarettir. Rüyada kebap et görmek ve kebabı yemek zorlukla elde edilen menfaate, et görmek ve onu yemek hastalığa delalettir. Bir mangalda yemek pişirmek ve yemek, sosyal yaşamda hareketli ve eğlenceli bir evreye girildiğinin habercisidir.

Rüyada Tatlı Yemek Ne Demek?

Rüyasında tatlı yediğini gören kimse, hidayete erişir ve sıratı mustakıymde olur. Huzurlu bir hayatın habercisidir. Ailesiyle mutlu geçinir.

YEMEK YEDİKTEN SONRA DOYMAK

Karnının tok olduğunu gören insanlardan bir şey beklemez, ahiret hayatıyla ilgili çalışmalarını da önemsemez ve ihmal eder.
Rüya tabircisi Kirmanî doymak: “Kendisini toklukla açlık arasında gören iş ve problemlerinde ılımlı hareket eder. Ne aç gözlü davranır ne de israfa ka­çar.” demiştir.
Salimi’ye göre karnının doyması;  karnının gayet tok olduğunu hatta bir lokma bile yiye­meyecek kadar doymuş olduğunu görmek işlerinin değişmesine, durumu­nun bozulmasına, bir rivayete göre ecelinin yaklaştığına delalet eder. Bir fakirin yemek yiyerek karnını doyurması -eğer aç yatmışsa- yo­rumlanmaz. Çünkü ihtilam olmak demektir, yani rüya sahibi uykusunda boy abdesti alacak bir hale gelmiştir.

Rüyada Bal Yemek

Bazı tâbircilere göre bal yemek, sevdiği bir kimsenin boynuna sarılmaya ve onu öpmeye işaret eder. Rüyada bal yediğini gören bir kimse hasta ise şifaya kavuşur. Bazen de bu rüya sevdiği bir kimseye kavuşmaya delalet eder. Bal yemek, helal bir rızka veya mala işaret eder. Rüyada bal görmek, helâl ve mirastan veya ganimetten ya da ortaklıktan dolayı ele geçen maldır. Fakir ise geçimi kolaylaşır. Zengin ise çok işçi çalıştıracağı bir iş yeri sahibi olur. Bal, dindar kimseler için, dinin tadını almak, Kuran okumak ve güzel amelde bulunmak olarak yorumlanmaktadır. Eritilmiş bal, maldır. Rüyada bal görmek, kocanın karısı ile arasındaki muhabbete, salih amel işlemeye veya insanlar tarafından kıskanılmaya da işaret eder.

Rüyada Tabak Görmek

Rüyada görülen tabak, eğer içinde yemek varsa, sahip oldu­ğumuz değerlere dikkatimizi çeker. Bunlar, kendi yetenek ve ça­balarımız ya da başkalarının yardımlarıyla elde ettiğimiz ya da edeceğimiz değerlerdir. Tabağın boş olması, karşılanamayan ihti­yaçları ve düş kırıklığını vurgular. Eğer bu tabak yemek için değil de, süs için kullanılan bir tabaksa, bir kutlama ya da eğlencenin ufukta olduğu söylenebilir.

Rüyada Tencere Tava Görmek

Mutfakta yemek pişirmekte kulla­nılan çeşitli kaplar ve araçlar, hem temel ihtiyaçlarla bağlantılı simgelerdir, hem de yaratıcı potansiyelin varlığını vurgularlar. Kendinizi bu araçları kullanarak yemek yaparken görüyorsanız, için­de bulunduğunuz şartları lehinize çevirmek için yaratıcılığınızı kullanmanız ve yeni girişimlerde bulunmanız yararlı olacak de­mektir. Düşünde bir çömlek veya tencerede yemek pişiren hükümet tarafından in’am ve ihsan alır. Tencerede et görmek helal maldır. Boş tencere gören zabıta eline düşer. Evini yüksek görmek, tandırda yemek pişirmek vüs’atı maişete delalet eder.

Tava gormek; çalıştığı evin malını isrâf etmeyen bir iye, tavada bir şey pişirmek rahat yaşamaya delildir. Tavadan ekşi veyâ acı bir şey yemek üzüntüdür.

Rüyada Görülen Yiyecekler ve Yemeklerin Anlamı

 • Balık görmek: Kendimizi sosyalliğe yatkın hissettiğimizi ve çevremizdeki insanlarla uyum içinde olduğumuzu gösterir.
 • Çorba: Genel olarak duyguların güçlenmesini ifade etmekle birlikte, çorbanın vurgulanma biçimine göre değişik anlamlara gelebilir. Binlerine çorba sunuyorsanız, o insanlara duygusal yakınlık duyuyor ve onları korumak istiyorsunuz demektir. Rüyanızda çorbayı döküyorsanız, sosyal ilişkilerinizde bir tedirginlik yaşadığınız anlamına gelir. Kendi pişirdiğiniz ve bir tencereyle masaya getirdiğiniz çorba, çevrenizdekiler ve sevdikleriniz için büyük çabalar harcadığınızı ve onlara her an lamda destek olduğunuzu gösterir.
 • Ekmek: Deneyimleri ve günlük yaşamdaki en temel ihtiyaçları simgeler.
 • Et: Fiziksel doyum ve maddi, “dünyevi” ihtiyaçları simgeler.
 • Kek, pasta: Duygusal tatmin ve mutluluğu ifade eder.
 • Meyveler: Deneyim, çaba ve yoğun çalışmalarla elde ettiğimiz değerlerin temsilcisidir. Ayrıca, yaratıcılığı da vurgular (Bakınız: Meyveler)
 • Reçel: Çocuksu heyecan ve sevinçleri, keyifleri vurguladığı gibi, karışık ve içinden çıkılması zor bir durumu da gösteriyor olabilir.
 • Süt, yoğurt, peynir görmek: Fedakârlığın, vericiliğin ve basit ihtiyaçların simgesidir.
 • Şeker, karamela: Yaşamın eğlenceli yanlarını ve eğlenceye duyulan isteği vurgular.
 • Yemek: Sofrada başka insanlarla birlikte yenen herhangi bir sıcak yemek, sosyal ilişkileri geliştirmeye duyulan ihtiyacın simgesidir.
 • Rüyada şeftali yemek iyi değildir. 
 • Rüyada tavuk eti yemek mal elde etmeye işaret eder. Rüyada tavuk göğsü yediğini gören kimse helal mal elde eder. Hastalıktan şifa bulur ve bir çok hayrı elde eder. 
 • Rüyasında havuç yediği gören kimse üzüntüye düşer. 
 • Rüyasında kristal tabaklarda yemek yediğini gören kimse, saliha bir hanımla evlenir.
 • Rüyada mantar yemek, uzun ömüre, hasta için şifa bulmaya ve işinde gücünde itidalli olmaya işarettir. 
Rüyada Çiğ Köfte Görmek veya Yemek-Rüyada Köfte Yoğurmak
Rüyada Çiğ Köfte Görmek veya Yemek-Rüyada Köfte Yoğurmak

İslami ve Diyanet Rüya Tabirlerine Göre Rüyada Yemek:

 1. Rüyada yemekhane görmek, zengin bir kimse tarafından yapılacak hayra delalet eder. Bazen bu rüya, fakir için zenginliğe de bir işarettir.
 2. Rüyada sarmısak yemek, kötü bir şekilde anılmakla tabir olunur. Rüyada sarmısak yemek hastalar için şifaya kavuşmaya veya günahlardan tevbe etmeye de yorumlanır.
 3. Rüyada sucuk yediğini gören kimse, yakında bir seyahate çıkarak dinlenmeye işarettir. Rüyada sucuk yaptığını gören kimse, uzun zamandır görülmeyen bir dostla karşılaşmaya işarettir.
 4. Rüyada tarla kuşunun etini yediğini gören kimse, zorluklarla kazanılacak bir mala işaret eder.
 5. Rüyada tavuk eti yemek mal elde etmeye işaret eder. Rüyasında tavuk yemek rüyayı gören kimse helal mal elde eder. Hastalıktan şifa bulur ve bir çok hayrı elde eder.
 6. Rüyasında tırnaklarını yediğini görmek, insanların nezdinde kötü bir iş yapmaya delalet eder.
 7. Rüyada tilki eti yemek, romatizma ağrılarına tutulan ve sonradan şifa bulan bir kimseye delalettir.
 8. Rüyasında tuz yediğini gören kimse, sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulur. Kendisine rızık kapıları açılır.
 9. Rüyada yağ yediğini görmek, eğer israf edilmesse sağlığa, israf edilirse gam ve kedere işaret eder.
 10. Rüyada pişmiş herhangi bir yemeği görmek; kısmetinizin bolluğuna işarettir.

Lokmasının boğazında kaldığını görmek musibet, keder, işlerinin bozulması, geçimde zorluk; lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek, hayır ve menfaat, mal ve rızk olacağına delâlet eder. Çok sıcak yemek, rızkın darlığına ve geçimde zorluğa; lezzetli yemek iyi geçime; yemeğin içinden kıl çıkması hüzne işarettir.

Pasta Yapmak
Ruyada Pasta Yapmak

Rüyada Ekmek Yemek

Rüyalarda görülen ekmek veya bir kimse bilmediği yerde yarım ekmek aldığını ve bunu yediğini görürse ömrünün yarısı tamamlanmış demektir. Birkaç ekmek aldığını ve bunlardan yediğini gören kimse bir yerden fayda sağlar. Bu ekmeklerden yemeyen kimsenin düşmanı çok olur. Buğday unundan yapılmış ekmek yemek rahatlığa, arpa unundan yapılmış ekmek yemek dindarlığa, esmer ekmek fakirliğe, pirinç unundan ekmek yemek, hayatı kazanmada çekilen sıkıntıya işarettir. Rüyada kuru ekmek yemek, geçim darlığına, ekmeğin içini yemek faydalı ilme, kabuğunu yemek, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işaret eder.

Rüyada Et Yemek

Rüyada et yemek, hayır ve menfaate yorumlanır. Rüyada pişmiş et yemek, kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate, kebap edilmiş et yemek, zorlukla elde edilen menfaate, et görmek ve yemek hastalığa, et alıp satmak keder ve musibete, insanın kendi etini yemesi akrabaları hakkında dedikodu yapmaya yenmeyecek bir hayvanın etini yemek haram mal yemeğe delâlet eder. Bir başka rüya yorumcusu der ki; rüyada et yemek veya ızgara cızbız yapmak, iş durumunuzun çok gevşek, hatta tembellik derecesinde gittiğine, hareketlerinizde ağırlık başladığına, bezgin ve usanmış bir haliniz olduğu için sermayenizin yavaş yavaş azalmakta olduğuna delâlet eder. 

Rüyada insan eti yemek, gıybet ve fena söz olarak yorumlanmıştır. Rüyada insan eti yiyip de ısırdığı yerden kan çıkması, büyük bir servete konmaya işarettir. Düşmanının etinden yediğini görmek, düşmana galebe çalmaya delalet eder.

Rüyada kendi etini yediğini görmek, elde edilecek mal veya paraya veya makamca yükselmeye işaret eder. Rüyada karaciğer yediğini gören kimse, maddî yönden güçlenir ve eline bol miktarda mal geçer. Rüyada kaz eti yediğini gören kimse, yakınları tarafından bir hayırla yardım olunur. 

Koyun başı yiyen kimsenin derecesi yükselir ve ömrü uzun olur. Koyun eti yemek üzüntüye işarettir. Koyun etini ağzında çiğneyen kimse, büyük bir zatla münâkaşa eder. Koyunu boğazlayıp etinden yiyen kimse amacına ulaşır. Bazen de rüyada koyun eti yediğini gören kimse bir hayra nail olur. Köpek etini rüyada yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Kuş eti yediğini gören kimse, muradına erer. Rüyada kuzu ve oğlak keserek etini yediğini gören kimsenin, kendisinin veya akrabasının bir çocuğu vefat eder.

Rüyada Üzüm Yemek

Rüyada üzüm yemek, güzel rızıktır. Bazen de bu rüya dostluğa ve helal rızka delalet eder. Mevsiminde üzüm yemek, rahat bir yaşantıya delalet eder. Siyah üzüm, devamı olmayan bir rızıktır. Beyaz üzüm ise şifa ve hayırdır. Rüyada üzüm görmek, helâl ve temiz rızka işarettir. Üzüm görmek, aynı zamanda sürekli olan bol rızka da işaret etmektedir. Mevsiminde üzüm görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve geniş geçim yollarına işarettir. Mevsimi dışında üzüm görmek, acele yapılacak hayra, bazen da ele geçecek haram kazanca yorulur. Üzüm görmenin azında ve çoğunda huzursuzluk olacağı şeklinde yorumlar da yapılmıştır.

 • Rüyada Yemek görmek: Zorlukla katlandığınız geçim sıkıntısından kurtularak rahata ve huzura kavuşacağınıza işarettir. Tüm hayatınız mutluluk içinde geçireceğinizin kesin delilidir.
 • Açken yemek yiyemediğinizi görmek: Çoğu günlerinizi parasızlıkla ge­çireceğinize ancak bundan pek fazla şikâyetçi olmayacağınıza işarettir.
 • Karnınız açken sıcak bir lokma bulduğunuzu görmek: Başınızdan talih­siz bir olay geçeceğine işarettir.
 • Yediğiniz lokmadan tat alamadığınızı görmek: Büyüklerinizden azar işiteceğinize işarettir.
 • O lokmadan tat al­dığınızı görmek: Yaptığınız bir işten dolayı övgüyle söz edileceğinize işa­rettir.

Rüyada Tatlı Yemek

Rüyada tatlı yemek, genellikle iyiye yorulur. Bu rüya bolluk ve ferahlık anlamına gelir. Rüyada herhangi bir tatlı yediğinizi görmek, işlerinizde, isteklerinizde büyük bir başarıya uğrayacağınıza, bütün yorumcular bu tür rüyanın rüyaların en hayırlısı olduğu üzerinde birleşmişlerdir. Rüyada kadayıf tatlısı yiyen hidayete delalet eder. Bazen de rüyada şerbetli tatlılar yemek, mülke ve kolay elde edilen rızka işarettir.

Rüyada Balık Yemek

Rüyada balık yemek; çok kârlı bir işe başlamak demektir. Çok balık yemek mala delalettir. Kızarmış balık yemek gençler için, okumak için çıkılacak yolculuğa veya davete icabet etmekle de tabir olunur. Rüyada büyük balık yediğinizi görmek servet, beklenmedik yerden gelecek para, umulmayan yerden gelen faydadır. Küçük balık yemek, dert ve sıkıntılardır.  Kokmuş bir balık yediğinizi görmek haram mal yeme ile yorumlanır. Rüyada canlı bir balığı yediğini görmek, bol rızık ve mülke nail olmaya işarettir. Rüyada temizlemeden bir balığı yediğini görmek, insanların namusu hakkında kötü söz söyleyen bir kimseye delalet eder.

Rüyada Dut Yemek

Rüyada dut yemek, ticarette kazanca delalettir. Mevsimi dışında dut yemek üzüntüye delalettir. Rüyada beyaz ve tatlı olan dutu yemek, maddi olarak zengin bir kimse tarafından yardım olunmaya yorumlanır. Siyah dut yemek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Rüyada kara dut yemek, ticarette karın ve kazancın artacağına işarettir.

Rüyada yemek çeşitleri görmek - Rüyada Ekmek Görmek
Rüyada yemek çeşitleri görmek – Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada Elma Yemek

Rüyada elma yemek, müjdeli bir habere işaret eder. Elma yemek, muradına ermeye yorumlanır. Bazen bu rüya işinde başarılı olup kazanmaya delalet eder. Ağaçtan kırmızı elma koparıp yemek, kız evlada delalettir. Ağaçtan yeşil elma koparıp yemek, insanlar arasında itibar gören bir kimse tarafından gelecek hayra işaret eder. Tanımadığınız birinin bahçesinden kırmızı renkli elma yemek, görenin inancının zayıflığına işarettir.

Rüyada İncir Yemek

Mevsimi dışında incir yemek ise, eleme, tasaya ve fakirliğe, kuru incir, servetin artacağına, incir ağacı görmek, menfaatli ve fakat çok şiddetli mal sahibi bir adama yorulur. Rüyada kendini incir yerken görmek, başınızdan çok hoş bir maceranın geçeceğine işaret sayılır. Rüyada incir yediğini gören kimsenin nesli çok olur. Rüyasında incir yiyen kimse evlenir; çocukları olup mutlu olur. İncirin meyve ve yaprakları da servettir. Mevsiminde tâze incir çok faydalıdır. Mevsiminin dışında ise, sarısı hastalık, mor ve siyahı gam ve keder, yeşil ve ham olanı borçtur. Bunları ağacından koparıp yemek, anlamı daha da güçlendirir.

Rüyada incir görmek neye delalettir?

Rüyada Ceviz Yemek

Rüyasında hindistan cevizi yediğini gören kimse, yalan ve nifak sahibi kimselerin hareketlerini ve sözlerini destekler. Rüyada görülen hindistan cevizi, boş ve kötü işlerle uğraşan bir kimseye de işaret eder.

Rüyada Zeytin Yemek

Rüyada zeytin görmek, birçok şekilde tabir olunur; sarı zeytin kedere, yeşil zeytin mal ve kaybolan mala, siyah zeytin ölüme ve mateme. Rüyasında zeytin yediğini görmek, iyi kimseler için m/la, kötüler için ise kedere delâlet eder. Bazen rüyada zeytinyağını yediğini görmek, ele geçecek bol rızık ve mala delalettir.

Rüyada Çikolata Yemek

Rüyada çikolata yemek, sağlıkla yorumlanır. Rüyada çikolata yediğinizi görmek, bugünlerde bir sağlık muayenesinden geçmeniz gerekeceğine, uzun bir ömür yaşamanız için buna daha dikkatle eğilmeniz lazım geldiğine ve son günlerde kendinizi eğlenceye vererek vücudunuzu biraz yıprattığınıza ve ihmal ettiğinize delâlet eder. Bu rüya sevinmeye, yakında gelecek bir müjdeye işaret eder. Rüyasında çikolata yediğini gören kimsenin sağlığının düzeleceğine işarettir.

Rüyada Erik Yemek

ruyada erik gormek-ruyada erik yemek-ruyada yesil erik gormek www.1001ruyatabiri.com
ruyada erik gormek-ruyada erik yemek-ruyada yesil erik gormek

Rüyada erik yediğini gören kimse hasta ise şifa bulur. Rüyada erik yediğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya veya sağlıklı olarak yaşamaya işaret eder. Rüyada eriği vaktinde yemek rızıktır, kayıp olanın bulunmasıdır. Rüyada mevsiminde olmadan erik yemek hastalık veya üzüntüdür. Sarı erik yemek, hastalık, keder ve düşmanlığa yorumlanır.

Rüyada Bal Yemek

Bazı tâbircilere göre bal yemek, sevdiği bir kimsenin boynuna sarılmaya ve onu öpmeye işaret eder. Rüyada bal yediğini gören bir kimse hasta ise şifaya kavuşur. Bazen de bu rüya sevdiği bir kimseye kavuşmaya delalet eder. Bal yemek, helal bir rızka veya mala işaret eder. Rüyada bal görmek, helâl ve mirastan veya ganimetten ya da ortaklıktan dolayı ele geçen maldır. Fakir ise geçimi kolaylaşır. Zengin ise çok işçi çalıştıracağı bir iş yeri sahibi olur. Bal, dindar kimseler için, dinin tadını almak, Kuran okumak ve güzel amelde bulunmak olarak yorumlanmaktadır. Eritilmiş bal, maldır. Rüyada bal görmek, kocanın karısı ile arasındaki muhabbete, salih amel işlemeye veya insanlar tarafından kıskanılmaya da işaret eder.

Rüyada Yemek Vermek

Kendisine birinin yemek verdiğini görenin eline çok mal geçer. Yemek veren iyi biri ise helal, kötü biri ise haramdır. Rüyada yemek verdiğinizi görmek, hayır işleriyle uğraşarak birçok fakir kimselerin geçimine yardımcı olduğunuzu ve bu yüzden büyük sevap kazandığınızı gösterir.

Rüyada Dayak Yemek

Rüyada ne şekilde olursa olsun dayak yediğinizi görmek, birine dayak atıldığını görmek; içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza, sevdiğiniz birinden davet teklifi alacağınıza, işlerinizde başarı kazanıp yükseleceğinize işarettir. Peygamber’den dayak yemek: Rüyasında bir peygamberin kendisini dövdüğünü gören kimse, ahiretteki arzularına kavuşur.

Rüyada Pasta Yemek

Rüyada bir pastahanede bulunduğunuzu ve pasta yediğinizi görmek, bir iş ziyaretine gideceğinize, bir eğlenceye katılacağınıza işarettir.  Bir pastahanede pasta yediğinizi görmek, yakında bir gençle tanışacağınıza; evli iseniz hayırlı bir haber alacağınıza; bekar iseniz mutlu bir evlilik yapacağınıza delâlet eder. Pasta, zorlukla elde edilen mala ve paraya da işarettir. Pasta yediğini gören bu şekilde kazandığı parayı, bu şekilde harcar.

Rüyada Baklava Yemek

Rüyada baklava yemek; sizi çok memnun edecek bir işin olduğuna dair bir haber alacağınıza gösterir. Rüyada baklava yediğini görmek, müjdeli bir haber almaya işaret eder. Hasta kimseler için bu rüya, şifa bulmaya işarettir. Rüyada bir kimseye baklava ikram ettiğini görmek, o kimse ile dostluk kurmaya işarettir.

Rüyada Yumurta Yemek

Rüyada çiğ yumurta yediğini gören kimse, haram mal yer yahut zina eder ya da hüzün ve kedere düşer. Rüyasında yumurtanın kabuğunu yediğini gören kimse sırlarını ortaya döker.

ruyada-haslanmis-yumurta-gormek-cok sayida-yumurta-gormek-kirik-yumurta-yemek-toplamak-almak-1001ruyatabiri
ruyada-haslanmis-yumurta-gormek-cok sayida-yumurta-gormek

Rüyada Dondurma Yemek

Rüyasında dondurma yediğini gören kimse, mevsiminde yiyorsa sevinçle sıkıntılardan kurtulmayla; mevsimi haricinde yiyorsa, kendisini üzecek bir haber almayla tabir olunur.

Rüyada Pilav Yemek

Rüyada pilav yemek, iş sahasında büyük bir başarı kazanacağınıza delalettir. Rüyada pilav yediğini görmek, elde edilecek çokça mala ve manevi olarak ta yükselmeye işarettir. Rüyada pilav yediğinizi görmek, o zamana kadar iç yüzünü hiç bir zaman öğrenemediğiniz bir çok güç ve karmaşık meselenin çözüme kavuşacağına işaret eder. Düşlerimizde sözgelimi pilav gibi pirinçle yapılmış bir yemek yediğimizi ya da doğrudan doğruya pirinç taneleri görmemiz, hem bedensel, hem de ruhsal olarak beslenmeye ih­tiyacımız olduğunu gösterir. Ancak pirinç aynı zamanda bir bol­luk simgesi olduğu için, bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak olanak­lara sahip olduğumuz söylenebilir.

Rüyada Acı Bir Şey Yemek

Acı tat: Rüyada tadı acı olan bir şey yemek, içinde bulunduğunuz güçlükleri aşmak için çabalamanız gerektiğine işaret eder. Yedi­ğiniz acı biber ya da sos, koşulların güçlüğünü ve mücadele ge­rektirdiğini vurguladığı gibi, bu koşullar karşısında sahip olduğu­nuz direnç ve dayanıklılığın da ifadesidir. Bu anlamda, birisinin size acı biber ikram etmesi, dışarıdan yardım ve destek alacağınızı; ya­nınızda sorunlarınızı paylaşacak binlerinin olduğunu da gösterir.

Rüyada Yemek Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 • Düşlerde gorulen yemek ruyasi; Tüm hayatınız mutluluk içinde geçireceğinizin kesin delilidir.
 • Açken yemek yiyemediğinizi görmek: Çoğu günlerinizi parasızlıkla ge­çireceğinize ancak bundan pek fazla şikâyetçi olmayacağınıza işarettir.
 • Karnınız açken sıcak bir lokma bulduğunuzu görmek: Başınızdan talih­siz bir olay geçeceğine işarettir.
 • Yediğiniz lokmadan tat alamadığınızı görmek: Büyüklerinizden azar işiteceğinize işarettir.
 • O lokmadan tat al­dığınızı görmek: Yaptığınız bir işten dolayı övgüyle söz edileceğinize işa­rettir.
 • Yenmemesi gereken bir şeyi yediğinizi görmek: Gergin bir anınız­da ağzınızdan çok kötü bir söz çıkacağına, ileride bu söz yüzünden başınıza gelmedik olayın kalmayacağına işarettir.
  • Enfes yemekler yediğinizi gör­mek: Malınızın artacağına rahat bir hayat süreceğinize işarettir.
  • Kötü ye­mekler yediğinizi görmek: Tam tersine yorumlanır.
  • Bozulmuş ekşi ye­mekler yemek: Hastalıklara ve bu durumun verdiği sıkıntılara, haksız kazan­ca yorumlanır.
rüyada yemek görmek-yemek yapmak-pişirmek-yemek yedigini gormek-diyanet

Rüyada Aşçı Görmek veya Olmak

Aşçı: Yemek pişiren ve mutfakta çalışan bir aşçı, temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızı ve onların karşılanmasına yönelik isteklerimizi ifade eder. Aşçı aynı zamanda, koruyucu ve gözetici birinin varlığını, çoğunlukla da anne ya da babayı simgeleyebilir. Bunların yanı sıra yemek yapan becerikli bir aşçı, aynı zamanda bilge ve deneyimli birini de temsil eder.

RÜYADA TABAK GÖRMEK NE DEMEK?

Tabak görmek, bulmak selâmete çıkıp se­vinmekle yorumlanır. İçinde yemek varsa, yorum daha kuvvetlidir. Tabak vermek, kırmak üzüntü habercisidir.

RUYADA YEMEK DOLABI GÖRMEK

Boş yemek dolabı görmek iyi değildir. Bir rivayete göre geçim sıkıntısı çekmeye delalet eder. Eğer dolapta yiyecek ve içecek cinsinden bir şeyler varsa yolculuğa, hayır ve menfaate işarettir.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


33 thoughts on “Rüyada Yemek Görmek, Yemek Yemek, Yemek Yapmak, Ekmek Yemek”

 1. merhaba rüyamda hapis haneden çıkmışım eskiden benim olan motorsikleti bana vermek isteyen bir aile vardı ücreti ne kadar dedim ne verirsen dedi evlerinde yemek yedik ve motorsikleti aldım kullandım

  Reply
 2. rüyamda annemle birlikte pazar alışverişine çıktık. pazarın sonuna doğru dükkan gibi yerde de yiyecekler satılıyormuş. oraya girdik. sonra ben domates aldım. yanlış manava fiyatını sordum. annem o manav değil bu manav diye gösterdi. ben de e anne söylesene baştan dedim. neyse ödedik çıktık oradan. cadde üzerinde diğer manavlara gezerken, manavlardan biri hem satış yapıyormuş hem de yemek ısmarlıyormuş. annem gel yiyelim dedi. kaşığı bana verdi oradan et versene bi kaşık dedi verdim yiyordu. masanın önünde de koyun vardı öylece duruyordu. koyun neden bişey yemiyor diye anneme sordum. annem de arkadaşlarını yiyoruz ondandır dedi gülümsedi. ben de et yiyordum. sulu patates yemeği de vardı. ondan da yedim. pancar turşusu gibi bişey vardı onu da yedim. sonra orada su vardı bardağın içinde sudan içtik. adamın biri geldi biraz daha su ister misiniz dedi aldık içtik. sonra çıktık oradan. sonra bi anda annemle bahçede bulduk kendimizi. bahçemizin kenarında ölmüş kedilerin anısına anıt yaptırmışız. bir de o bahçede eskiden ölen bir kişinin mezarını düzenletmişiz. bahçemizin hemen yanında değişik bi lahana türü vardı. birkaç insan dans ediyordu. bahçemizin hemen yanında yeni restoran gibi bişey açılmış gibi gördüm sanki.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Gelişkin bir düşünce yapınız ve azminiz sayesinde kalkışacağınız tüm ve bütün işlerde başarılara kolaylıkla ulaşacağınıza işarettir…

 3. Rüyamda önümde bir sürü yiyecek vardı. cipsler abur cuburlar. ben cips yiyordum. yanımda da sanki sevgilim gibi biri vardı. ama bana karşı nötürdü. bir tane tombiş kız geldi ona sarıldım hoşgeldin dedim. yiyecek ikram ettim. sonra yanımdan bir erkek yürüyordu. o havuza girmiş olimpik bir havuz. o havuzun suyu da bir su yerinden akıp gidiyormuş. ara ara onu gördüm. bir de üzerimde siyah çiçekli biraz mini elbise vardı. elbisenin alt astarı biraz yukarı çıkmış arkamdan biraz iç çamaşırımın gözüktüğünü anlayınca hemen aşağıya indirdim eteğimi. eski ilkokul sınıftan erkek arkadaşım elbisen çok yakışmış çiçek gibi olmuşsun diyordu. öylece yürüyordum yolda.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Olanaklarınız çerçevesinde başkalarınada iyiliklerde ve güzelliklerde bulunacağınıza, durumunuzun tamamen iyiye gideceğine işarettir…

  • kezban Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Malınızın artmasına, sözünüzde ve işinizde adil ve dürüst olmaya, faydalı bilgi sahibi olmaya, mutluluğa erişmeye işarettir…

 4. Merhabalar
  Hamburger yemeğe gidiyorum böyle bir iş yerimin yemekhanesi gibi bir yermiş ama bakıyorum yolda yerde görüyorum bir tane hamburger içinde köfte peynir kıvırcık vs var bu neden yerde diyorum kendi kendime bayanda acikmistim

  Reply
  • Alya Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sağlığınızın yerinde olacağına, şu an ki durumunuzun ekonomik olarak devam edeceğine, gelecekte iyi günlerin olmasına işarettir…

 5. Merhaba rüyamda 2görümcem bana habersiz geliyorlar yemek getirmişler kayınvalidemde bendeymiş oturuyor sonra çocuklarlar arkadaşlarının dogum gününe gidecegiz ama eşimin korkusundan gitmiyoruz kızar diye

  Reply
  • Bahar Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni bir aşka başlamaya, bir kişiden yardım ve iyilik göreceğinize, bir başka birisine yararınızın dokunacağına işarettir…

 6. Mrb Hocam Rüyam hayr olsun insaallah. Rüyamda çeşitli beyaz tabaklarda çeşitli yemekler gördüm. Teşekkürler

  Reply
  • Anonym Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yüksek mevki sahibi birinden elinize mal ve para geçeceğine, sevindirici bir haber alacağınıza, kazandıklarınızı elde etmeye işarettir…

 7. Selamünaleyküm hocam elimde bir tabak var yüzümü görmüyorum ama biliyorum benim içinde pişmiş bulgur pilavı ve emin değilim ama pismis fasulye yemeğinin suyunu karistirmisim güya yemeğe hazırlanıyorum ama hiç yemedim elimde guzel görünüyordu iyice pişmiş belli sadece pilav ve diğer sulu yemeğin suyu var tabakta ama iyice karistirmisim

  Reply
  • Ms Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başarı kazanacağınıza, başarı ile sonuçlanacak bir işe girmeye, birinin gizli bir ilişkiye gireceğine, yaptığınız ve yapacağınız bütün işlerinizin iyiye doğru dönmesine, çok güzel bir haber almaya, size birisinden miras kalacağına, uğurlu işler yapmaya işarettir…

  • Sevinc Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : İstenen bir çok şeyin zamanla olacağına, dostlar ile bir araya gelmeye, uzak yerlere gezintiye çıkmaya işarettir…

Leave a Comment