Rüyada Kuran Suresi Okumak veya Görmek

Düşte Allah’ın buyruğu Kur’anı Kerimi görmek helal rızka, hayırlı ve büyük mirasa konmaya işarettir. Ünlü İslam tabircilerine ve bilginlerine göre rüyada Kur’anı Kerim tilavet etmek süreye göre değişir. Yani her sürenin ayrı ayrı tabiri vardır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami manada tüm surelerin anlamı, yorumu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Fatiha Suresi Okumak

🙂 Fatiha süresi okumak: Duaların Cenabı Hak indinde kabul edileceğini, dileklerin yerine geleceğine, mutlu ve sevinçli günler görmeye işarettir. Rüyada Fatiha Suresi’ni okumak veya okuyan kimse dinini muhafaza eder. Bütün şer kapıları o kimsenin üzerine kapanır. Fatiha Suresi’ni okumak hacca gitmeye de delalettir. Bu rüyayı gören kimseye Allah Teala hayır kapılarını sonuna kadar açar. Yaptığı dualar kabul olunur. Hasta için rüyada Fatiha Suresi’ni okuduğunu görmek, iyileşmeye işarettir.

Rüyada Yasin Suresi Okumak

🙂 Yasin suresi okumak veya görmek: Mesut bir evlilik hayatı geçirip bir sürü hayırlı evlat sahibi olacağınızı şeklinde tabir olur. Yasin Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu görenin ömrü uzun, rızkı bol, akıbeti hayır olur. iman ile göçer. Dinde riyakar davranmaz. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in sevgisi kalbine yerleşir. Cenab-ı Hakk (C.C.) onu Hz. Mu- hammed (S.A.V.)’in zümresi ile haşr eder. Halka iyilik eder. Rüyasında Yasin Suresi’ni okuduğunu gören kimse, ehli beyt ile haşrolunur. Ömrü uzun ve rızkı bol olur. Bu kimse, dini şüphe ve tehlikelerden uzak olur. İmanının kuvveti sayesinde nefsini terbiye eder. Riya ve hasedden sakınır.

Rüyada Azhab Suresi Okumak

🙂 Rüyada azhab suresini gören veya okuyan, bir başkasının kaybettiği eşyayı bularak sahibine teslim eder.
Nabluslu Abdulgani’ye göre, tahmin edemediği bir yerden yardım gö­rür.
İbn-i Sirin’in açıklamasına göre, emaneti koruyanlardan olur.
Kirmani’ye göre, peygamberlerden birini görür, ummadığı herhangi bir yerden yardım görür. Ummadığı, beklemediği bir hayır ve iyilikle karşı­laşır.
Cafer-i Sadık bu konuda şunları söylemektedir: “Allah kendisine ba­şarı kapılarını açar ve Allah’a itaatkar olur.”
İbn-i Fadl’a göre, doğruyu söyler, yanlıştan çekinir, doğru yolda olan­ları sever, kabir azabından kurtulur.
Ahzab suresini okuduğunu gören kimse salih kulları seven ve batıldan kaçan bir kimse olur. Bazılarına göre de bu kimse ummadığı yerden bir fayda elde eder. Bu rüyayı gören şahıs, bir kimsenin kaybettiği bir şeyi bularak o kimseye teslim eder.

😐 Hz. Ebu Bekir’e (r.a) göre, Ahzab suresini tamamen veya kısmen uyku aleminde okuyan ya da okunduğunu işiten kimse aile­sine ve akrabasına kin bağlar, onlara karşı çekememezlik yapar.

Rüyada Nas Suresi Okumak

🙂 Nas suresi : Evlatlarınız sayesinde zengin ve refahlı bir hayat süreceğinize işarettir. Nas Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören sihirden, na­zardan, şeytanın ve halkın şerrinden muhafaza olur. ailesi de Huda’nın koruması altında bulunur. İşleri yo­lunda gider. Düşmanına galip gelir. Halka zarar vermez. Nas Suresini okuduğunu gören kimse, sihirbazların şerrinden ve vesvesesinden emin olur. Düşmanlarına galip gelir. İşlerinde düzenli ve başarılı olup, kar eder.

Rüyada Felak Suresi Okumak

🙂 Felak suresi okumak veya görmek: Evlilik hayatı boyunca çok zengin bir hayat süreceğiniz şeklinde tabir olunur. Felak Suresini okuduğunu gören kimse her yönden kusursuz bir kimsedir. Düşmanına galebe çalar. İnsanların ve cinlerin şerrinden muhafaza olur. Herkes tarafından kıskanılacak mala kavuşur. Duası kabul, hasetçilerin şerrinden emin olur.

Rüyada İhlas Suresi Okumak

🙂 İhlas suresi görmek veya okumak: Yapacağınız bir iyilik sonucu elinizde bol miktarda para geçeceğini gösterir. İhlas Suresini okuduğunu gören kimse ism-i a’zamı öğrenir. Bu rüyayı gören şahıs bir kimseden korkuyorsa Allah o kimseden o korkuyu alır. Ömrü uzun ve duası kabul olunur. Düşmanına galebe çalar. Bazen bu rüya, iman ile vefat etmeye de işarettir.

Rüyada Tebbet Suresi (Lehep Suresi) Okumak

🙂 Lehep suresi (tebbet suresi) : Bekarsanız kötü bir evlenme yapıp kısa zamanda boşanacağınıza, evli iseniz eşinizin hasta edeceğine işarettir.

Rüyada Nasr Suresi Okumak

🙂 Nasr suresi okumak veya görmek: Yakınlarınızdan birinin hasta edeceğini gösterir. Nasr Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören her türlü sı­kıntıdan kurtulur. Düşmanına galip gelir. Rüya sahibi fe­tihte bulunur. Halktan biri ise, şehit olarak vefat eder. Nasr Suresini okuduğunu gören kimse, düşmanlarına galip gelir. Kıyamette Kevser Havuzu’nun yanında olanlardan olur. Bazen bu rüya vefatın yaklaştığına da işarettir. Rüyada Nasr Suresi’ni okuduğunu görmek, sıkıntıdan feraha çıkmaya veya şehid olmayla da tabir olunur.

Rüyada Bakara Suresi Okumak

🙂 Bakara Suresi : Gailesiz uzun yaşayışa aile huzuruna alamettir. Bilhassa rüyayı gören kişi alim ve Allahtan korkan bir zatsa büyük bir rütbeye ereceğine çevresinde sevileceğine delalet eder. Rüyada Bakara Suresi’ni okuduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Dini yönden kuvvetlenir. Dini emirleri yerine getirir. Bu rüyayı gören, gelen belalara karşı sabırlı olur, insanlar tarafından sözü dinlenir. Bu rüya, düşmanların şerrinden emin olmaya ve işlerinde başarıya işarettir.

Rüyada Ali İmran Suresi Okumak

🙂 Al-i İmran suresi: Hayırla neticelenecek uzun seyahat yapmaya işarettir.
Al-i İmran Suresini okuduğunu gören kimse, çokça yolculuk eder, insanlar arasında hayırla anılıp sevilir ve sayılır. Bu sureyi okuduğunu görmek, her türlü kötülükten de emin olmaya işarettir. Bu rüyayı gören kimse, hüsn-ü hatime ile vefat eder. Çocuğu yoksa Allah Teala o kimseye bir çocuk bahşeder. Bu sureyi rüyasında okuduğunu görmek, her hususta arzuların yerine gelmesine de işarettir.

Rüyada Kafirun Suresi Okumak

🙂 Kafirûn Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse bidatları terk eder. Din düşmanlarıyla mücadele eder. Salih bir kul olarak imani yönden güçlü olur.

😐 Kafirun suresi okumak veya görmek: Bazı hadiselerin kısa bir müddet süre ile sizi bir hayli üzeceğine işarettir.

Rüyada Kevser Suresi Okumak

🙂 Kevser suresi : Dost ve arkadaşlarınızın artacağına fakat bu sayede de rızkınızın artacağını bildirir. Kevser Suresini okumak veya okuduğunu gören kimse düşmanlarına galebe çalar. Bazen de zenginlikle tabir olunur. Dünyevi ve uhrevi yönden sevince delalet eder. Hayır ve hasenat yapar. Bela ve musibetlere sabretmekle sevap kazanır. Dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Rüyada Maun Suresi Okumak

🙂 Maun suresi : iş hayatında rakiplerinizi yenerek muvaffakiyete erişeceğinizi gösterir. Muhaliflerine galip gelir.

😐 Rüyasında Maun Suresini okuyan yahut okunduğunu gören, dinden uzak olur ve böyle in­sanlarla arkadaşlık eder, iyilik etmez, zekat vermez. Komşuları ondan menfaat sağ­lar. Maun Suresini okuduğunu gören kimse malının zekatını vermeyen bir kimseyle tabir olunur. Bazen bu rüya dini yönden bozuk bir kimseyle dost olmaya da işarettir. Bu rüya, komşuları tarafından sevilmeyen bir kimseye de delalet eder.

Rüyada Kureyş Suresi Okumak

🙂 Kureyş suresi : Evli iseniz hayırlı bir evladınız olacağına, bekar iseniz yakında evleneceğinize işarettir. Kureyş Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse hacca gider. Faydalı şeylere nail olur. Ve arzuladığı bir yolculuğa çıkar. İnsanların arasında hayırla anılır ve övülür. Fakir ve yetimlere yardım eder. Rızkı eline yorulmadan gelir.

Rüyada Nisa Suresi Okumak

🙂 Nisa suresi: İşte ve vazifede başarı kazanmaya, adap ve erkanda parmakla gösterilir bir zat olacağınıza yorumlanır. Rüyasında Nisa Suresini okuyan yahut okunduğunu gören uzun ve hayırlı bir ömür sürer. Namuslu, muteber bir insan olur. Güzel konuşur. Uzun ömrünün ardından mirası kadınlara kalır. Rüyada Nisa Suresi’ni okumak, uzun ömüre ve ele geçecek mirasa işaret eder. Bu rüya, insanlar arasında hayırla anılıp itibar görmeye de delalet eder.

😐 Rüyalarda Nisa suresini okumak veya görmek aile hayatınızda bir takım anlaşmazlıklarla karşılaşacağınıza alamettir. Nablusi’ye göre rüyasında Nisa Suresi’ni okuduğunu gören bir kimse geçimsiz bir kadınla evlenir.

Rüyada Maide Suresi Okumak

🙂 Maide suresi: Rüyasında bu sureyi okuduğunu gören kişi hayatını insanların ve yakınlarının yararına vakfedecek ve bundan dolayı gönül rahatlığı ve refah içinde ömrü geçecektir. Rüyasında Maide Suresini kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, cömert, dindar, çok kısmetli, çok muhterem bir insan olur. Şanı yücelir. Duası kabul edilir. Maide Suresi’ni okuduğunu gören bir kimse iyilik sahibi bir kimse olmaya veya imanı kuvvetli takva sahibi bir kimseye işarettir. Bu rüyayı gören kimse muradına kavuşur ve maddi yönden çokça zenginleşir. Duası kabul olunur. Allah katında salih kullardan olur.

Rüyada En’am Suresi Okumak

🙂 Enam suresi: Dünya ve Ahiretti saadete ermeye işarettir. Rüyada Enam Suresi’ni okuduğunu gören kimsenin çoluğu çocuğu selamette olur. Dünya ve ahirette güzel rızıklarla rızıklanır. Bütün melekler o kimse için istiğfar ederler.

Rüyada A’raf Suresi Okumak

🙂 Araf suresi: Tutulan her iş ve teşebbüste tam bir haşarılığa erişmeye Allahın sevgili kullarından olmaya delalet eder. A’raf Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse şeytanın ve düşmanların hilelerinden emin olur ve her adımını ona göre atar. Bu rüyayı gören kimse kısa bir yolculuk yapar. Bazen de rüya sahibinin dini kuvveti ile tabir olunur. Rüyada A’raf Suresini okuduğunu görmek, ilmi yönden gelişmeye de delalet eder.
İbn-i Şirin: Araf suresinin tamamını veya bir kısmını okuyan ya da okunduğunu görenin şüphe götürmez bir dindar olduğunu ve sonunun iyi olacağını söylemiştir.
Kirmani’nin açıklamasına göre de, Allah rüya sahibinden razı olur, gü­venip kendine emanetini (Kur’an’ı) saklaması için teslim eder.
Nafi ve İbn-i Kesir’in açıklamalarına göre, her ilimden kısmeti olur, gurbette vefat eder.
Nabluslu Abdulgani de şunları söylemiştir: Dindar olur, sefere çıkıp fazla gecikmeden geri döner, şeytanın kötülüklerinden korunur ve düşma­nının kötü durumunu görerek memnun olur.

Rüyada Hicr Suresi Okumak

🙂 Hicr suresi : Başarılığa, ticarette işte iyi neticeler almaya ve hayırlı kazanca, son yıllarını memleketinin haricinde geçireceğine işarettir. Rüyada Hicr Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse, Allah indinde ve halk karşısında iyi bir kimsedir. Allah Teala o kimseye bol rızık verir. Bazen de bu sureyi okumak, okuyanı günahtan korur. Ticaret erbabı kimse için bu rüya, bol kazanca delalet eder. Allah’ın izni ile her muradına kavuşur.

Rüyada Enbiya Suresi Okumak

🙂 Enbiya suresi : Rüyasında bu sureyi okuyan kimse alim ve seviyesi yüksek bir adına olacak ve iyi bir hayat yaşayacaktır. Rüyasında enbiya suresini okumak veya okuduğunu gören kimse büyük bir rızıkla rızıklanır. O kimse Allah Resulü’ne salatü selam getirmekle de manevi yönden rızıklanır. Düşmanına galip gelir. Geçim darlığından kurtulur ve rahata erer. Manevi yönden kendini kuvvetlendirir. Kendisi peygamberlerin ahlakı ile ahlaklanır.

Rüyada Fil Suresi Okumak

🙂 Fil suresi : Aleyhinize kötülük yapanların kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düşeceklerini gösterir. Fil Suresini okuduğunu gören kimse düşmanlarına galebe çalar. Bu rüya, Allah düşmanlarının helak olacağına da işarettir. Rüyada Fil Suresi’ni okuduğunu görmek, Allah’ın yardımı sayesinde her türlü korkudan emin olunacağına ve zafere erişileceğine işarettir.

Rüyada Esra Suresi Okumak

😐 Esra suresi : Bu rüyayı gören kimse bir takım dedikodular yüzünden aile saadetinin bozulacağına,

Rüyada Me’aric Suresi Okumak

😐 Me’aric suresi : Gençliğiniz boyunca çok günah işleyeceğinize fakat sonradan tövbekar olacağınıza işarettir.

Rüyada Asr Suresi Okumak

🙂 Asr suresi : Yakında hacca gitmek şerefine nail olacağınızı gösterir. Rüyasında Asr Suresi’ni okuduğunu gören kimse işinde sabreder ve sonunda muvaffak olur. Eğer işinde zorluk çekiyorsa Allah Teala o kimsenin işini kolaylaştırır. Ticaretten kar eder ve zengin olur.

Rüyada Nuh Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Nuh Suresini kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören teybe eder, akıbeti güzel olur. Allah (C.C.)’m emirlerini yayar. Düşmanını yener. Nuh Suresini okuduğunu gören kimse, düşmanları üzerine galip gelir. Bu rüyayı gören kimse tevbe ve istiğfar ederek yaptığı günahlardan dolayı pişman olur. Herkese iyiliği emreder ve kötülükten nehyeder. Yolculukta olan kimse için bu rüyayı görmek, seferden geç dönmeye işarettir.

😐 Nuh suresi : Etrafınızın kötü düşmanlarla dolduğunu ve fenalık yapmak için yapmak için fırsat kolladıklarım gösterir. Bir yere gön­derdiği şahıs geç gelir. Ailesi kendisine karşı gelir.

Rüyada Hümeze Suresi Okumak

🙂 Hümeze suresi : Bir ticaret işinden elinize yüklü bir miktarda para geçeceğine işarettir. Hümeze Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse malını Allah yolunda sarf eder. Akrabalarına iyilik yapar. Birçok hayra ve rızka nail olur. İnsanların arasında sözüne güvenilir ve hayır sahibi bir kimse olmakla tabir olunur.

Rüyada Beled Suresi Okumak

🙂 Rüyada Beled Suresini rüyasında okuduğunu gören kimse yoksulları doyurur. Korkulardan emniyet içinde olur. Kendisine kötü niyet besleyenlere iyilikle cevap verir.

😐 Beled suresi: Yaptığınız bazı hareketler sonucu etrafınızda kötü bir tesir uyandırdığınıza işarettir. Bu kimse yemin ederse yemininde pişman olur.

Rüyada Kadir Suresi Okumak

🙂 Kadir suresi: Bütün düşmanlarınızı yenerek onları mahvedeceğinize işarettir.

Rüyada Tekasür Suresi Okumak

😐 Tekasür suresi: Dini vazifelerinizi ihmal etmek suretiyle günahlarınızın arttığına işarettir.

Rüyada Enfal Suresi Okumak

🙂 Enfal suresi: Rüyasında bu sureyi okuduğunu gören kişi dini bütün bir Müslüman olacağına işarettir. Rüyada Enfal Suresini okumak veya okuduğunu gören kimse dinde selamette olur. Düşmanına karşı zafer kazanır. Kuvvet ve kudret sahibi olur. Helal mal eline geçer ve kıyamet günü şefaata nail olur.

Rüyada Dehr Suresi Okumak

🙂 Dehr suresi : Yakınlarda çok mesut günler geçireceğinizi gösterir.

Rüyada Hakka Suresi Okumak

🙂 Hakka suresi : Eğer hasta iseniz iyileşeceğinize, eğer hasta değilseniz çok sevineceğinize işarettir. Hakka Suresi okumak veya bu sureyi okuduğunu gören kimse Allah Teala Hazretleri’ne yaklaşır. Bazılarına göre de bir günah işler fakat daha sonra tövbe eder. Yakın zamana kadar bir hayra nail olur. Kendisine Allah Teala’dan bol rızık ihsan olunur.

Rüyada Karia Suresi Okumak

🙂 Karia suresi : Bu günlerde birbiri ardı sıra mesut haberlerin hem sizi hem evdekileri bahtiyar edeceğini bildirir. Karia Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse sevinç içinde kalacağı müjdeli bir haber alır. İnsanların içinde hayır ve sevgi ile anılır. Manevi yönden yüksek makamlara çıkar.

Rüyada Cin Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Cin Suresi’ni okuduğunu gören kimsenin rızkı dar olur. Fakat sonradan Allah o kimsenin rızkına bereket verir. Bu rüyayı gören kimse cinlerin ve şeytanların şerrinden emin olur. İnsanların arasında çok zeki olmasıyla meşhur olur.

😐 Cin suresi : Yakınlarda ev veya semt değiştireceğinizi bildirir.

Rüyada Kalem suresi (Nün Suresi) Okumak

🙂 Kalem suresi : Bu günlerde alacağınız bir mektubun sizi çok sevindireceği şeklinde tabir olunur. Nun Suresi: diye de bilinen kalem suresi okumak veya okuduğunu gören kimse, güzel ahlak sahibi ve akıllı bir kimse olur. Düşmanına galip gelir ve fakirlere yardım eder. İnsanların arasında hayır sahibi olarak anılır. Nün Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören herkese ihsanda bulunur, sadaka vermeyi adet edinir. Düşmanını yener. Güzel konuşur. İyi ahlaklı ve akıllı olur. Kitap yazar, cömert davranır. Allah (C.C.) ona ilim nasip eder.

Rüyasında Müddessir Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Müddessir Suresini okuyan yahut okunduğunu gören güzel ahlaklı, dindar ve cesur bir insan olur. Kimseye kötülük edilmesine göz yum­maz. Hakk’ın emirlerini halka duyurur.

Rüyada Alak Suresi Okumak

🙂 Alak suresi : Ev veya semt değiştireceğinize bununda size çok faydası dokunacağım bildirir. Alak Suresini okuduğunu gören kimsenin salih bir evladı olur. Kur’an’ın emirleriyle amel eder ve Kur’an ile rızıklanır.

Rüyada Duhan Suresi Okumak

🙂 Duhan Suresini okuduğunu gören kimse düşmanlarından kurtulur. Kabir azabından ve zalimlerin zulmünden kurtuluşa erer. İmanı kuvvetli olur. Kabir ve cehennem azabından korunur.

😐 Duhan suresi ; Hayatınızın sonunda çaresiz dertlere tutularak birazcık ızdırap çekeceğinize işarettir.

Rüyada Ra’d Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Rad Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse, arzularına çok yakında kavuşur. Bazen de bu rüya Allah’a çokça itaat eden kimseyle tabir olunur. Rüyada Ra’d Suresi’ni okumak, her türlü korkudan emin olmaya, hayır ve hasenatı fazlaca yapmaya veya iman üzere vefat etmeye delalet eder.

😐 Rad suresi: Gençlik yıllarında çok ızdırap ve eziyet görmeye ve bu sebepten erken yaşlanmaya, hayatın son yıllarında kamil ve dindar bir insan olarak Allaha kavuşmaya işarettir.

Rüyada Tevbe Suresi Okumak

🙂 Tevbe suresi : Bu sureyi okuyan kişi ömrünün sonunda yapılan günahlardan tövbekar olacak ve tövbesi Allah indinde kabul olunacaktır.

Rüyada Yunus Suresi Okumak

🙂 Yunus suresi : Servetin gittikçe artacağına ve bu paranın insanların hayrına harcanacağına alamettir. Yunus Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, düş­manını mahveder. Hapiste ise hürriyetine kavuşur. Sözü ve ibadeti makbul olur. Şifaya kavuşur. İlim ve hüsn-i yakin ile rızıklanır. Cenab-ı Hakk, onu sihirbazın ve ya­lancının şerrinden korur. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, dünyada zühd ve takvayı tercih eder. Allah Teala o kimseye güzel bir itikad verir. Hilekarın hilesinden emin olur. Allah Teala o kimseye bol rızık ihsan eder. İnsanların arasında hayır ve hasenat yapmakla meşhur olur. Bu rüyayı gören kimse, düşmanın ve sihirbazın şerrinden korunur. Hapiste olan kimsenin bu rüyayı görmesi, hapisten kurtulacağına delalet eder. Hasta için bu rüya şifa bulmaya delalettir.

Rüyada Mürselat Suresi Okumak

🙂 Mürselat suresi ; Bekarsanız yakında mesut bir evlilik yapacağınızı eğer evli iseniz yakında hayırlı bir evlat sahibi olacağınızı bildirir. Mürselat Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören hep iyi huylu, dindar bir insan olmaya gayret eder. Batılı terk eder, tövbekar olur. Halk kendisini çok sever, Cenab-ı Hakk (C.C.) ona bol rızk ihsan eder. Korku ve endişeden korur. Herkese cömert davranır. Mürselat Suresini okuduğunu gören kimse her türlü korkudan emin olur. Ailesine karşı eli açık olur. Allah Teala tarafından geçim rahatlığına ve ilahi rahmete nail olur. İnsanların kendisine saygı duyduğu ve güvendiği bir kimse olarak tanınır.

Rüyada Haşr Suresi Okumak

🙂 Haşr Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimseyi Allah Teala Kıyamet Günü iman sahibi kullarla haşreder. Eğer üzüntüsü varsa sevince döner. Allah Teala o kimseyi bol rızık ile rızıklandırır. Yolcu ise evine sağ salim döner. Kıyamet günü azaptan korunur.

😐 Haşr suresi : Uzun bir süre sevdiklerinizden ev ve ailenizden uzak kalıp onların hasretlerini çekeceğinize işarettir.

Rüyada Gaşiye Suresi Okumak

🙂 Gaşiye suresi : Elinize aniden gayet bol miktarda para geçeceğine ve böylece refaha kavuşacağınız şeklinde tabir olunur. Gaşiye Suresi okumak veya okuduğunu gören kimsenin eğer geçiminde sıkıntı varsa Allah Teala o kimsenin geçimini kolaylaştırır. Bu kimse ilim ve takva sahibi olur, insanlar arasında kadri yüce olup, hayırla anılır ve ilim sahibi olmakla meşhur olur.

Rüyada Ahzâb Suresi Okumak

😐 Ahzap suresi : İşlerinizde bir aksilik olacağına fakat bununda büyükleriniz sayesinde kısa zamanda tamamlanacağına işarettir.

Rüyada Hud Suresi Okumak

🙂 Hud suresi : Hayatının yarısından sonraki yıllarda zengin olamaya delalet eder. Hûd Suresi: Rüyasında Hûd Suresi’ni okuduğunu gören kimse yolculuğa çıkar. Dini yönden güçlenir. Düşmanı çok olur ama zarar veremezler. Çiftçi için bu rüya, bol ürüne delalet eder. Rüyada Hûd Suresi’ni okuduğunu görmek, işlerinde başarıya ulaşmaya ve karlı bir kazanca delalet eder.

😐 Hud suresi okumak düşman veya hasım yüzünden memleketi terk edip gurbet diyarına hicret edileceğine yorumlanır.

Rüyada Leyi Suresi Okumak

🙂 Leyi suresi : Çoktandır görmediğiniz bir yakınınızı görüp önce üzülüp sonra sevineceğinizi bildirir. Bu kimse sadece Allah’a ibadet ve taatle rızıklanır. Şehidlik mertebesine nail olur.

😐 Leyi Suresini rüyasında okuduğunu gören kimse, rızık kazanmada zorluk içinde olur.

Rüyada Fussilet Suresi Okumak

🙂 Fussilet Suresi: Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınıza rastlayacağınız şeklinde tabir olunur. Rüyasında Fussilet Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse insanları doğru yola çağırır. Bu kimsenin bütün işleri Allah rızası içindir. Bütün hallerinde O’nun rızasını gözetir. Allahü Teala’ya yakın kimselerden ve salihlerden olur.

Rüyada Şûrâ Suresi Okumak

🙂 Şura suresi : Bütün hastalıklarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Rüyada Şura Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Cehennem azabından kurtulur, kıyamet gününde hesabı kolay olur. Hasta ise şifaya kavuşur. İlim içinde sağlıklı ve uzun bir ömür sürer. Cenab-ı Hakk’ın yanında muhterem olur. Bu sureyi okuduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Hasta ise şifaya kavuşur. Melekler o kimse için istiğfarda bulunur. Namazına tam olarak devam eder ve ilahi emirleri yerine getirmede noksanlık yapmaz.

Rüyada Yusuf Suresi Okumak

🙂 Yusuf suresi : Bu rüyayı gören yaşamının son yıllarında yüksek mevkilere erişecek ve ona vaktiyle zulmedenler ona muhtaç olacaklardır. Yusuf Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, ön­celeri zulme uğrar; ardından hayra ve ni’mete kavuşur. Çok sefer eder. Gurbette mal edinir. Sözüne ve emanete sadık olur. Büyük servete, makama ve İtibara kavuşur. Bu rüyayı gören bazen de müjde ve hayırla yad edilir. Rüyada Yusuf Suresi’ni okuduğunu görmek, sıkıntılı bir halden kurtulup, rahat ve huzura kavuşmaya da işarettir. Bu rüya, zenginliğe ve servete, insanların arasında kadrin yüce olmasına, gurbete çıkıp mal ve mülk edinmeyle de tabir olunur. Bu rüyayı gören kimse, devlet kademelerinde bir makama yükseltilir.

😐 Bu rüyayı gören kişi tıpkı Hz. Yusuf gibi yaşamının ilk yıllarında en yakınlarından zulüm görecek. Bu sureyi okuyan kimsenin, akrabalarından birçok düşmanı olur.

Rüyada Mü’min (Gafir) Suresi Okumak

🙂 Mümin suresi : Kısa bir süre için güzel bir seyahat yapacağınıza işarettir. Rüyada Gafir Suresi (mümin suresi) okumak veya okuduğunu gören kimse gerçek mü’min, çok hayır sahibi bir kimsedir. Dünya ve ahirette bol rızık içinde olur, ilahi mağfirete nail olur. Rüyasında Mü’minün Suresini okuyan yahut okunduğunu gören, Cennet-i ala ile müjdelenmiştir. Derecesi yüksek, îmanı kuvvetli olur. Ken­disine çok güvenilir. Her türlü beladan korunur. Mümin Suresini okuduğunu gören kimse sağlam bir imana ve itikada nail olur. Son nefeste iman ile ölür. Ahlak sahibi bir kimse olur. Allah Teala o kimseyi bütün belalardan kurtarır.

Rüyada Hadid Suresi Okumak

🙂 Hadid suresi: Hayırlı bir yerden elinize yüklü para geçeceğini bildirir. Hadîd Suresi okumak veya bu sureyi okuduğunu gören kimse imanca kuvvetli ve güzel ahlak sahibi kimse olur, bedeni sıhhatli olur. Mal ve mülkü çok olup, herkesin hayret edeceği şekilde serveti artar ve zenginleşir.

Rüyada İbrahim Suresi Okumak

🙂 İbrahim suresi: Bu rüyayı gören kimse dindar ise, ömrünün sonuna kadar bunu muhafaza etmeye ve ahiretti Allahın sevgili kullarından sayılacaktır. İbrahîm Suresi’ni rüyasında okuduğunu gören kimse, Allah’ı çokça teşbih eden bir kimsedir. Bu sureyi rüyasında okuyan kimsenin üzüntü ve sıkıntıları biter. Maddî ve manevî hususlarda çokça yükselir. Her türlü korkudan emin olur. Allah dostlarından bir kimse olur.

Rüyada Mülk Suresi Okumak

🙂 Mülk suresi : Etrafınızdakilere büyük iyilikler yaparak sevaba gireceğinizi bildirir. Mülk suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören kabir azabından, kıyamet gününün dehşetinden kurtulur. Fayda göreceği bir devlet hiz­metinde bulunur. Malı çok, akıbeti güzel olur. Kolay can verir. Halk kendisine kıymet verir. Rüyada bu sureyi okuduğunu gören kimse, ölüm anında azaptan kurtulur. Müjde ve hayra nail olur. İnsanların arasında hayırla anılır ve kadri yüce olur. Her hususta hayır ve berekete nail olur ve serveti ziyadeleşir. Uzun ömre nail olur ve bu ömrünü hayırlı işlerde harcar.

Rüyada Adiyat Suresi Okumak

🙂 Bazen bu rüya Allah’ı çokça zikreden ve ömrü uzun olan bir kimseyle tabir edilir.

😐 Adiyat suresi : Uzun sure memleketinizden ve sevdiklerinizden ayrı düşerek sıla hasretli çekeceğiniz şeklinde tabir olunur. Bu sureyi okuduğunu gören kimse için bu rüya dünya malına düşkün bir kimseyle tabir olunur.

Rüyada Beyyine Suresi Okumak

🙂 Beyyine suresi : Eğer evli iseniz yakında çocuğunuzu olacağına, bekarsanız mesut bir evlenme yapacağınızı gösterir.

Rüyada Cuma Suresi Okumak

🙂 Cuma Suresini okuduğunu gören kimse dünyevi ve uhrevi yönden nasibli kimsedir. Bu rüyayı gören kimse, hikmet ilmine nail olur.

Rüyada Mücadele Suresi Okumak

🙂 Mücadele suresi : Büyüklerinizin sözünü dinlemek suretiyle bütün işlerinizin hallolunacağına işarettir. Rüyasında Mücadele Suresini okumak yahut okunduğunu gören, herkesle dînî ko­nularda tartışır, bu münazaralardan galip çıkar. Duası kabul, sözü kuvvetli olur. Korktuğundan muhafaza edilir. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, imani konularda batıl din sahipleriyle mücadele eder. Duaları kabul olunur ve her korktuğu şeyden emin olur.

Rüyada Casiye Suresi Okumak

🙂 Casiye suresi : Herkese iyilik yapıp sevap işleyeceğinizi gösterir. Casiye Suresini okuduğunu gören kimse Allah’tan korkan bir kimse olur. Allah Teala bu kimsenin ayıplarını örter. Dünyada işlediği günahlar sebebiyle devamlı bir pişmanlık içinde olup istiğfar eder ve ahiret saadetine nail olur.

Rüyada Kehf Suresi Okumak

🙂 Kehf suresi : Huzur ve refah içinde yaşamaya yorumlanır. Kehf Suresi kumak veya okuduğunu gören kimse uzun ömürlü, bol rızıklı, dininin bütün emirlerini yerine getiren ve bütün arzularına kavuşan kimsedir. Rüyada Kehf Suresini okumak veya görmek, her türlü korkudan emin olmaya ve ahiret saadetine nail olmaya delalet eder.

😐 Kehf suresini okumak elde edilecek fazla bir paranın bu rahatı sarsacak bazı olaylara sebebiyet vermeye işarettir.

Rüyada Meryem Suresi Okumak

🙂 Meryem suresi : Keder ve üzüntünün çabuk geçeceğine, hayırlı bir evlada sahip olmaya alamettir. Meryem Suresini rüyasında oku­yan yahut okunduğunu gören, her türlü sıkıntıdan kur­tulur. Kendisine atılan iftiradan temize çıkar. Kuvveti artar. Kıyamet günü azaptan kurtulur. Meryem Suresi’ni okuduğunu gören kimseden gam ve keder ortadan kalkar. Allah Teala o kimseye salih kullarını gösterir ve sevdirir. Eline büyük bir servet geçer. Kabir azabından korunur ve Şefaati Nebiye nail olur. Hayır ve hasenat yapar ve sünneti peygamberi’ye uyar.

Rüyada Tin Suresi Okumak

🙂 Tin suresi : Bir yerden büyük miktarda miras yiyeceğinize işarettir. Tin Suresini okuduğunu gören kimse, rızık sahibi olur. İşlerinde bereket olur ve uzun ömür yaşar. Allah Teala o kimsenin dünyevi ve uhrevi rızıklarını kolaylıkla kazanmasını sağlar. Kısmeti bol olur. Allah’ın veli kullarından birine rastlar ve o kimseden feyiz almaya başlar.

Rüyada Duha Suresi Okumak

🙂 Duha suresi : Etrafınıza iyilik yapmanın faydasını yakında göreceğinizi gösterir. Duha Suresini okuduğunu gören kimsenin fakirlere yardım etmesiyle tabir olunur. Bazen de bu sureyi okuduğunu gören kimse, zengin olur, ümidini kestiği yerden bir hayra kavuşur. Bu rüya her korktuğundan emin olmaya, üzüntülerin de sevince dönüşmesine işaret eder.

Rüyada Taha Suresi Okumak

🙂 Taha suresi : Görmek ve okumak günah işlemekten vazgeçip nihayet tövbekar olmaya işarettir.

Rüyada Mü’min Suresi Okumak

🙂 Mümin suresi : Rüyasında bu sureyi okuduğunu gören kişi samimi bir insan sever ve fedakar bir vatandaş olacak ve hayatta ne çok zengin ve ne de çok fakir olacaktır. Mümin Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören gerçek müminlerden olur, bir­çok hayır işler, makam ve itibar sahibi olur. Cenab-ı Hakk ona dünya ve ahirette güzel bir mertebe verir. Rüyada bu sureyi okuduğunu görmek, müminlerle birlikte cennete girmeye delalet eder. İnsanların arasında büyük bir mertebeye nail olur. Manevi yönden kuvvetlenip imanla vefat eder. Her türlü korkudan ve beladan emin olur. Cennetliklerle birlikte haşrolur.

Rüyada Nur Suresi Okumak

🙂 Nur suresi : Rüyada bu surenin tamamını okumak hayırlı ve her babımdan faydalı işler başarmakla tabir edilir. Nur Suresi okumak veya okuyan kimse, insanlara iyiliği yapmalarını tavsiye eder ve kötülükten de uzaklaştırır. Allah Teala o kimsenin kalbini nurlandırır. Bu rüyayı gören kimseye herkes saygı gösterir ve güvenir. Hasta ise şifa bulur. Hayır ve hasenat hususunda insanlara faydalı olur ve meşhur olur. Allah Teala o kimseye bilmediği ilimleri öğretir. Nur Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu görenin kabri nur ile dolar. Herkes kendisine hürmet eder. Hastalıktan sonra şifaya kavuşur. İlim ve hikmet sahibi, göğsü imanlı, cömert bir insan olur. Cenabı Hakkın mükafatına hak kazanır.

😐 Rüyada bu sürenin baş tarafını okumak ailede bir ayrılma ile yorumlanır.

Rüyada Ahkaf Suresi Okumak

🙂 Ahkaf Suresi: Ummadığı yerden bir hayra erişir ve bu sayede herkese iyilikte bulunur.

😐 Ahkaf suresi : Ummadığınız bir şey yüzünden üzüleceğinize ve ıztırap çekeceğinize işarettir. Rüyasında Ahkaf Suresini okuduğunu gören kimse ana ve babasına asi olur. Ama sonradan tövbe ve istiğfar eder. Bu sureyi rüyasında gören kimse gizli ilimlere vakıf olur, ölüm meleği güzel bir surette kendisine gelir.

Rüyada Hac Suresi Okumak

🙂 Hac suresi : Hacca gitmeye işarettir. Rüyasında Hac Suresi okumak vea okuduğunu gören kimse birçok defa hacceder. Manevi açıdan kuvvetlenir, zühd ve takvayı tercih eder. Bu rüya hacca gidip orada manevi güce erişmeye de delalet eder.

Rüyada Nebe Suresi Okumak

🙂 Nebe suresi : Etrafınızın sizi sevenler, sizin iyiliğiniz için çalışanlarla dolu olduğuna işarettir. Nebe Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören Allah-ü Teala’nm yarattıkları üzerinde tefekkür eder, O’na şükreder. Cenab-ı Hakk onu halka sev­dirir. Sözü geçkin, şanı yüce olur. İnsanlara iyilik eder. Hidayet içinde uzun bir ömür sürer. İlim tahsil etmek ister. Nebe’ (Amme) Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimseyi Allah Teala etrafına sevdirir. Bu kimse dininde hidayet üzerinde olur. Ömrü uzun olur. Manevi ilimleri tahsil eder.

Rüyada Fecr Suresi Okumak

🙂 Fecr suresi: Uzak bir yere kısa bir seyahat yapacağınıza işarettir. Rüyada Fecr Suresini okumak veya okuduğunu gören kimse her halinde Hazreti Peygamber’in sünneti üzerinde olur. Hacca gider, yetimlere ve fakirlere yardım eder, nefsini terbiye eder.

Rüyada Neme Suresi Okumak

🙂 Neme suresi : Bütün işlerinizde yükselip kısa zamanda umulmadık mevkilere ulaşacağınız şeklinde tabir olunur.

Rüyada Furkan Suresi Okumak

🙂 Furkan suresi : Tam bir Müslüman sıfatını elde etmeye işarettir. Rüyada furkan Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse, hak ile batılı birbirinden ayıran sağlam bir iman ve itikada sahip olunduğuna işarettir. Allah Teala bu rüyayı gören kimseye hikmet ilmini öğretir.

Rüyada Şems Suresi Okumak

🙂 Şems suresi : Çoktandır arzu ettiğiniz şeyin yakında olacağına ve bu yüzden de çok mesut günler geçireceğinizi gösterir. Şems Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, tövbekar olur. İyi dindar bir evlada kavuşur. Bilgisi ve inançları doğ­rultusunda hareket eden zeki ve idrak sahibi bir insan olur. Cenab-ı Hakk (C.C.) onu dünyada ve ahirette muhafaza eder. Şems Suresini okuduğunu gören kimse düşmanına galebe çalar. Bu rüyayı gören kimsenin salih bir evladı olur. Dünya ve ahirette rahat içinde olur. Alimlere saygı gösterir ve onların yolunu takip eder.

Rüyada Şuara Suresi Okumak

🙂 Rüyada Şuara Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu göreni, Allah-ü Teala Hazretleri kötü işlerden, yalandan, iftiradan muhafaza eder ve ihsanda bu­lunur. Şuara- Suresini okuduğunu gören kimse, ağzını kötü söz ve yalandan muhafaza eder. Bu kimse zahmet çekerek rızkını kazanır. Bu kimse Allahü Teala’nın koruması ve gözetimi altında olur. Her türlü zulümden ve düşmanlıktan emin olur.

😐 Şuara suresi : Rüyada bu sureyi okumak bazı ağır itham ve iftiralara maruz kalacağınıza fakat bunlardan kolayca sıyrılacağınıza işarettir. Hz. Ebubekir (R.A.) Efendimiz rüya sahibinin zah­metli bir ömür geçireceğini beyan etmişlerdir.

Rüyada Muhammed Suresi Okumak

🙂 Muhammed suresi : Yeni bir arsa, ev veya bina sahibi olacağınız şeklinde tabir olunur. Muhammed Suresini okuduğunu gören kimse Peygamberimiz’in sünnetini yaşar ve ahirette onun sancağı altında bulunur. Düşmanına karşı zafer kazanır. İnsanlar arasında itibar görür ve düşmanlarına galebe çalar.

Rüyada Kasas Suresi Okumak

🙂 Kasas suresi : Zamanla kültürünüzü bilginizi geliştireceğinize işarettir. Kasas Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse fakir ise zenginleşir. Bazılarına göre de ilim ve anlayışı çok bir kimse ile tabir olunur. Rüyada Kasas Suresi’ni okumak, hikmet ilmini elde etmeye de işarettir. Eline ummadığı yerden mal veya servet geçer.

Rüyada Kadr Suresi Okumak

🙂 Kadr Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse faydalı bir iş yapar. Ömrü uzun, sözü geçerli ve mevkisi yüksek olur. Büyük sevap kazanacağı bir amel işler, cennetteki makamını görmeden vefat etmez. Düşmanına karşı zafer bulur. İnsanların arasında hürmet görür ve hayırla anılır.

Rüyada Ankebut Suresi Okumak

🙂 Ankebut suresi : Bütün günahlarınızdan kurtulacağınız şeklinde tabir olunur. Ankebût Suresini okuduğunu gören kimse ölene dek Allah Teala’nm muhafazası altındadır. Rüyada Ankebût Suresi’ni gören kimse için bu rüya, Allah Teala o kimseyi bütün düşmanlarından korur ve büyük sevap işleyecek bir amel yapar.
İbn-i Şirin: “Bu mübarek sureyi tamamen ya da kısmen uyku alemindeyken okuyan veya okunduğunu işiten kimse eceli tamam oluncaya kadar Allah’ın himayesinde ve korumasında olur.”
Kirmani: “Korkulardan, hastalıktan, tehlikeli bir işten kurtulur, Allah ta­rafından kendisine bir kolaylık sağlanır, düşmanın kötülüklerinden emin olur.”
Cafer Sadık’a göre, düşmanına karşı galip gelir.
Abdulgani’ye göre, Allah kendisini ölünceye kadar korur ve gözetir.
İbn-i Kesir ve Nafi: “Allah o kulunun günah ve suçlarını gizler, görmez­likten gelir, düşmanına karşı galip gelmesini sağlar ve kendisini mükafat­landırır” demişlerdir.

Rüyada Rum Suresi Okumak

🙂 Rum Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören düşmanını yener, maksadına ulaşır, Allah (C.C.) yolunda çok çalışır. Kumandan ise, fetihte bulunur. Rüya sahibi, çok sayıda insanın hidayete er­mesine vesile olur.

😐 Rum suresi : Çok yakın bir dost veya arkadaşınızın ihanetine maruz kalacağınıza ve bu yüzden de çok üzüleceğinize işarettir. Tüccarsa, haramdan kazanır.

Rüyada Secde Suresi Okumak

🙂 Secde suresi : Epeyce yaşlandıktan sonra rahat bir şekilde öleceğinizi bildirir. Secde Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören Cenabı Hakka secde etmekte çok gayretli olur. İman, hayır ve selamet içinde yaşar. Allah-ü Teala Hazretlerine yakın ve O’nun indinde muh­terem olur. Hayırlı bir akıbetle ve secdede vefat eder. Rüyasında Secde Suresi’ni okuduğunu gören kimse münafıklıktan emin bir kimsedir. Dünyada zühd ve takva ile rızıklandırılır. Bu kimse gece namazını kılmayı seven bir kimsedir. Bu sureyi okuduğunu gören kimse secdede iken vefat eder. Maddi yönden müşkülat çekmez.

Rüyada Muddessir Suresi Okumak

🙂 Muddessir suresi : Sabrınız sayesinde halli güç olan bir çok işlerinizi kolayca halledeceğinize işarettir. Rüyada bu sureyi okuduğunu gören kimse, iyilikle emreder ve kötülükten de insanları alıkor. insanlar arasında sözü dinlenir. Cesur olur ve ahlak-ı hamide sahibi olur.

😐 Bazen bu sureyi okuduğunu görmek, geçim sıkıntısına da işaret eder.

Rüyada Müzemmil Suresi Okumak

🙂 Müzemmil suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, gece gündüz ibadet eden salih kullardan olur. Kur’an-ı Kerîmi tecvidine uygun olarak okur. Allah (C.C)’m yar­dımıyla dünya ve ahirette güçlüklerden kurtulur. Müzzemmil Suresini okuduğunu gören kimse, iyilik sahibi bir kimsedir. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, gece namazına devam eder. Dünya ve ahiretin bütün zorluklarından emin olur. Geçim yüzünden sıkıntıya düşse de daha sonra refaha erişir.

😐 Müzzemmil suresi : Ailenizi çok ihmal ettiğinizi işaret eder. Rüyayı görenin bazen rızkı dar olur.

Rüyada Lokman Suresi Görmek

🙂 Lokman suresi : Bütün işlerinizin hallolunacağına işarettir. Lokman Suresini okumak veya okuduğunu gören kimseyi Allah Teala rızıklandırır. O kimseyi Kur’an’ın hadimi kılar. İnsanları vaaz ve nasihatları ile irşad eder. Hakiki imanın lezzetine varır.

Rüyada A’la Suresi Görmek

🙂 Ala suresi : Çok hayırlı bir erkek evladına yakında sahip olacağınızı gösterir.
A’la suresini okuduğunu gören kimse işlerinde kolaylık elde eder. Rüyada Ala Suresini okuduğunu görmek, Allah’ı teşbih ve zikire çokça devam edip bu sayede salihlerden olan bir kimseye de delalet eder. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, ahirete çokça meylederek, dünyevi meşkalelere önem vermez.

Rüyada Zümer Suresi Görmek

🙂 Zümer suresi görmek veya okumak: Uzun ve gayet mesut bir hayat süreceğinizi gösterir. Zümer Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören, bilgili, zeki, idrak sahibi ve ileri görüşlü olur. Kadri yükselir, dini kuvvetlenir. Kitaba merak sarar, birçok kitap toplar. Oradaki bil­gilerden hem kendisi istifade eder hem halka faydalı olur. Torununun çocuğunu görecek kadar yaşar. Çok sevap ka­zanır. Muhterem ve Mükerrem bir insan olur. Ahirete ha­yırla göçer. Kıyamet günü müminlerin ilk safında bu­lunur.

Rüyada Sebe Suresi Okumak

🙂 Sebe suresi : Zor bir durumdan cesaretiniz sayesinde kurtulacağınıza işarettir. Sebe Suresini rüyada okumak yahut okunduğunu gören, dünya zevklerine sırt çevirir, din yo­lunda salihlerden olur. Elinden çıkan ni’mete tekrar ka­vuşur. Yalnızlığı ve silahı sever, cesur olur. Rüyasında Sebe’ Suresi’ni okuduğunu gören kimse cesaretli ve atılgan bir kimsedir. Elinden çıkan bir mal veya kaybettiği bir şey tekrar eline geçer. Rüyada Sebe’ Suresi’ni okuduğunu görmek, dünya hayatına önem vermeyen zahid bir kimseye de delalet eder.

Rüyada Fatır Suresi Okumak

🙂 Fatır suresi : İyilik yapıp eski yaptığınız kötülüklerden kurtulacağınıza işarettir. Rüyasında Fatır Suresi’ni okumak veya okuduğunu gören kimse için mukarrerin melekleri istiğfar ederler. O kimsenin duası kabul edilir. Düşmanına galip gelir. Her türlü sıkıntı ve korkudan emin olur. Gerçek bir mü’min olup, dünya ve ahiret saadetine nail olur. Bu rüya, ahlaken de bal gibi tatlı bir kimseye işaret eder.

Rüyada Fetih Suresi Okumak

🙂 Fetih suresi : Uzun zaman sıkıntı çekip sonunda feraha erişeceğinize işarettir. Rüyada Fetih Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse Allah yolunda cihad eder, duası kabul olur. O kimseye hayır kapıları açılır. Aile ve akrabasına hayır ve hasenatta bulunur.

Rüyada Hucurat Suresi Okumak

🙂 Hucurat suresi : Epeydir görmediğiniz eski bir dostunuzu görerek sevineceğinizi bildirir. Rüyada Hucurat Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse yakınlarını ziyarete gider, insanlara iyilikte bulunur.

Rüyada Kıyamet Süresi Okumak

😐 Kıyamet süresi : Son günlerde yatığınız yalancılık ve dolan yüzünden günahlarınızın arttığını gösterir.

Rüyada Kıyame Süresi Okumak

🙂 Rüyada Kıyame Suresi okumak veya okuduğunu gören, iyilik sahibi bir kimse olur. Rüyada bu sureyi okuduğunu görmek, zulme uğrayıp daha sonra bu sıkıntıdan kurtulmaya ve huzur bulmaya delalettir.

😐 Bazen bu rüyayı görmek, şehit olarak ölmeye de delalettir.

Rüyada Kaf Suresi Okumak

🙂 Kaf suresi : Uzun bir yerden evinize misafir gelerek sevineceğiniz şeklinde tabir olunur. Kaf Suresi okumak veya sureyi okuduğunu gören kimse, ilme nail olur. Allahü Teala o kimseye bol rızık verir ve hayır kapılarını açar, insanlara hayır ve hasenatta bulunur. İnsanlar arasında güvenilir bir kimse olarak ün yapar. Allahü Teala Hazretleri o kimseye hayır ve bereket ihsan eder. Bu rüyayı gören kimse hüsn-ü hatime ile vefat eder.

Rüyada Zariyat Suresi Okumak

🙂 Zariyat suresi : Genç yaşta evleneceğinize ve hayırlı çocuklarınız olacağına işarettir. Zariyat Suresini rüyasında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören Allah (C.C)in yardımıyla çok dindar olup, selamete çıkar. Güç işleri kolaylaşır. Bekarsa evlenir. Sözünde durur, rızkı bol olur. Bu sureyi okuduğunu gören kimse, insanlarla iyi anlaşır. Bekar kimse için bu rüya evlenmeye delalet eder. Sıkıntılı işlerden kolaylar, zühd ve takvaya yönelir.

Rüyada Tur Suresi Okumak

🙂 Tur Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse, hacca gider. Hayırlı bir evlilik yapar ve salih ameller işler. Allah düşmanlarına galebe çalar. Günaha düşerse, derhal kendisini o kötü halden kurtarır.

😐 Tur suresi : Ummadığınız bir yerden paraca ziyana uğrayacağınıza işarettir.

Rüyada Nahl Suresi Okumak

🙂 Nahl Suresi: Rüyasında Nahl Suresini okuduğunu gören kipse, rızık yönünden korunur. O kimse, Allah Resulü’nün sevdiği kimselerdendir. Her türlü korkudan emin olur ve sıhhat içinde yaşar. Allah Teala o kimseye, gizli ilimleri öğretir. Hasta ise şifa bulur ve helal mala nail olur.

Rüyada Necm Suresi Okumak

🙂 Necm suresi : Sıkıntılı zamanınızda aklınıza hiç gelmeyen bir yerden bol miktarda miras yiyeceğinizi gösterir. Necm Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören, düşmanını kahreder. Allah (C.C) onun yüzüne hayır, rahmet ve bereket kapılarım açar, sevimli ve dindar bir evladı olur. Bu sureyi okuduğunu gören kimsenin çocuğu kaybolmuşsa geri döner. Bu sureyi okuduğunu gören kimseye Cenabı Hakk hayır kapılarını açar, rahmet ve mağfirete nail olur. Düşmanlarına galebe çalar. Allah Teala o kimseye salih bir evlad nasib eder. Gurbette bir kimse için bu rüya, vatanına dönmeye işarettir.

Rüyada Neml Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Neml Suresini tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin idrak kabiliyeti, zekası ve dünya işlerinde talihi açık olup saadete erer, çok sevap kazanır, kıymeti yüce, makamı büyük, ser­veti çok olur. Sözü geçer, Allah (C.C) ona ilim verir. Neml Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse, toplum içinde büyük bir mevkiye gelir. O kimsenin duası kabul olunur. Kabrinden “La ilahe illellah” diyerek kalkar. Kendisine mülk ve anlayış verilir. Çokça sevaba nail olur.

Rüyada Naziat Suresi Okumak

🙂 Naziat suresi : İşlerinizin kısa zamanda gelişeceğine ve iş sahasında kıymetli mevkiler elde edeceğiniz şeklinde tabir olunur. Naziat Suresini okuduğunu gören kimse, ticarette nasipli olur. Allah Teala o kimsenin kalbinden hainliği ve şüpheleri giderir. Bazen bu rüya vefata da işaret eder.

😐 Naziat Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu görenin îmansız ölmesinden korkulur, hastalanır yaklaşmıştır, tövbe et­mesi lazımdır.

Rüyada Kamer Suresi Okumak

🙂 Kamer Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimseyi Allahü Teala, kıyamet günü yüzünü ayın 14’ü gibi nurlandırır. Eğer rüyayı gören hapiste ise kurtulur. Kur’an’ı ezberler. Dünyada bol nimete ve rızka nail olur. Düşmanları o kimseye zarar veremez. Kendisi dine hizmet eder.

😐 Kamer suresi : Farkında olmadan günah işleyeceğiniz şeklinde tabir olunur.

Rüyada Rahman Okumak

🙂 Rahman : Eskiden çekindiğiniz kimselerle dostluk kurarak anlaşacağınızı gösterir. Rahman Suresi okumak veya okuduğunu gören kimseyi Allah Teala rahmeti ile ödüllendirir. İlim sahibi olur. Düşmanları o kimseye kötülük yapmaya muvaffak olamazlar.

Rüyada Vakı’a Suresi Okumak

🙂 Vakıa suresi : Çok rahat bir hayat süreceğinize işarettir. Vakıa Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, tövbekar olur, dünyada zaruret ve sefalet çekmez. ahirette zarar etmez. Cennete ilk girenlerden olur. Dünyada şöh­ret ve servet kazanır. vakıa suresi okumak, korktuklarından emin olur. Rızkı geniş ve zenginlerden olur. İlahi emirleri yerine getirerek salih kullardan olmayı Allah o kimseye nasip eder.

Rüyada Mümtehine Suresi Okumak

🙂 Mümtehine suresi: Günahlarından kurtulacağınızı gösterir. Mümtehine Suresini rüyasın- da kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören Allah (c.c) tarafından imtihana tabi tutulur. İm­tihanı kazanıp mükafaatı hak eder. Her türlü şerden kur­tulur. Dindar insanlarla arkadaşlık eder, iyilerden olur, dilini tutar. Belki büyük bir aşka düşer. Ardından tövbe eder. Mümtehine Suresini okuduğunu gören kimse, ömrünün sonunda güzelce bir tövbe eder. Kötülükler o kimseden uzak olur. İhlas sahibi bir kimse olup ibadet ve taate yönelir.

Rüyada Mearic Suresi Okumak

🙂 Mearic Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu işiten devamlı sadaka verir, iyilik eder. Her türlü korkudan ve kötülükten muhafaza olur. Çok oruç tutar. Mearic Suresini okuduğunu gören kimsenin her işi yolunda gider. Her türlü korku ve azaptan emin olur. Ömrü rahat ve huzur içinde geçer. Kendisi salihler zümresinden yazılır.

😐 Bu rüyayı gören ailesine ve kendine zarar verir. Rüya sahibi günahkarlardan ise, hem kendine hem başkalarına zararlı olur. Tevbe etmelidir.

Rüyada Tank Suresi Okumak

😐 Tank suresi : Bu günlerde bir kaza geçireceğinize işarettir. Çevresindekilere sert ve katı davranarak insanların tepkisini çeker.

Rüyada Saff Suresi Okumak

🙂 Saff Suresi okumak veya okuduğunu gören kimse Allah yolunda şehid olarak ölür. Dilini kötü sözlerden muhafaza eder.

😐 Saff suresi : Eşinizin sizden evvel hasta edeceğini bildirir bütün icaplarını yerine getireceğinize işarettir.

Rüyada Sad Suresi Okumak

🙂 Sad Suresini rüyasında okuyan yahut okunduğunu görenin malı çok, kısmeti bol olur. İşlerinde zekî ve îtinalı davranır. Sözünde durur. Halkın güven ve hürmetini kazanır. Allah (C.C.)’m güven ve hürmetini ka­zanır. Allah (C.C.)’m affına layık olur. Rüyasında Sad Suresi’ni okuduğunu gören kimse zengin bir kimsedir. Bu kimse günahtan tövbe eder ve istiğfar eder. İnsanların nezdinde güvenilir olup, saygı görür. İşlerinde başarılı ve düzenli olup kısmeti ve rızkı bol olur.

Rüyada Saf Suresi Okumak

🙂 Saf Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören hayır iş­leriyle meşgul olur. Sözünde durur. Allah (C.C.) için gaza eder. Şehitlik mertebesine ulaşır.

Rüyada Saffat Suresi Okumak

🙂 Saffat Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, halka hizmet hususunda hırslı olur. Cenab-ı Hakk rüya sahibine dindar bir evlat nasip eder. Şeytan ona zarar veremez. Allah (C.C.)’tan korkar, günahtan uzak durur. Saffat Suresi okumak veya okuduğunu gören kimseye Allah Teala iman sahibi bir çocuk verir. Bu sureyi okuyan kimse hayra nail olur. Kendisini günahtan temizler ve Allah’tan çokça korkar. İnsanlara hizmette kusur etmez ve hayırla anılır. Bu rüyayı gören kimse, şeytanın şerrinden korunur ve ilahi emirlerin yerine getirmede tembellik göstermez.

Rüyada Münafikun Suresi Okumak

🙂 Münafikun Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan, münafıklara meyilli olur, onlarla iyi anlaşır. Rüya sahibi dindar bir insan ise münafık ve hilekar bir düşmana çatar.

😐 Münafikun suresi : Uzun sürecek hayatınız boyunca başınızdan iki üç defa nikah geçeceğine işarettir. Münafikun Suresini rüyasında okuduğunu gören kimse, salihlerden değilse hayırsız insanlarla oturur kalkar, kalbinde nifak meydana gelir. Salihlerden olan bir kimse için bu rüya, hilekar ve münafık bir düşmandan gelecek zulme işaret eder.

Rüyada Teğabun Suresi Okumak

😐 Teğabun suresi : Borçlarınızı kolayca ödemeyip uzun zaman bu yüzden sıkıntı çekeceğinizi gösterir.

Rüyada Talak Suresi Okumak

🙂 Talak suresi : Başınızdan büyük bir aşk macerası geçeceği şeklinde tabir olunur.

Rüyada Tahrim Suresi Okumak

🙂 Tahrim suresi : Çok yakınlarınızda bulunan birinin sizi deli gibi sevdiğini gösterir.

Rüyada Tekvir Suresi Okumak

🙂 Tekvir Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, rızkını doğu tarafından kazanır. İstiğfarla meşgul olur, Cenab-ı Hakk onu hayasızlıktan korur. Selamete çıkar. İyi ve hayırsever bir insan olur.

😐 Tekvir suresi : Haram para kazanacağınızı gösterir. Ailesi, kendine pek değer vermez. Bu rüya sahibinin hırsızlıktan kazanacağını söyleyenler de vardır.

Rüyada İnfitar Suresi Okumak

😐 İnfitar suresi : Din ve ibadetinize eskisi kadar kıymet vermediğinize işarettir. İnfitar Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse namazında tembellik eden ve namazı, vaktini geçirerek kılan bir kimsedir. Rüya sahibinin, komşularının şerrinden kendisini koruması lazımdır.

Rüyada İnsan Suresi Okumak

🙂 İnşan Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse güzel ahlak sahibi olur. Şükür ve ibadetle rızıklanır. Kıyamet günü azaptan emin olur. Bu rüyayı gören kimse maddi yönden büyük rızka nail olur ve zenginleşir. Malından herkese hayır yapar. Kısmeti geniş ve güzel olur.

Rüyada İsra Suresi Okumak

🙂 İsra Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse, Allah katında iyi bir kuldur ve düşmanına galip gelir. Allah o kimsenin durumunu düzeltir. İnsanların onu küçümsemelerinden sonra büyük bir makama erişir ve hayırla yad edilir.

Rüyada Mutaffifin Suresi Okumak

🙂 Rüyasında Mutaffifin Suresini kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören Allah (C.C.)’tan korkar, adil ve güvenilir bir insan olur. Allah (C.C.) onu muhafaza eder. Mutaffifîn Suresini okuduğunu gören kimse, her şeye adalet ve insaf ölçüsünde bakar. Güvenilir olup, emaneti yerine teslim eder.

😐 Mutaffifin suresi : En yakın dostlarınızla aranızın açılacağını gösterir. Bu yorumlara mukabil bazı tabirciler, rüya sahibinin terazîde hîle yapan günahkar bir insan olacağını, tevbe etmesi icap ettiğini söylemişlerdir.

Rüyada Büruc Suresi Okumak

🙂 Büruc Suresi : Yakında alacağınız bir mektubun sizi çok sevindireceğini gösterir. Buruc Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur. Manevi yönden kuvvetlenir ve büyük sevaba nail olur. Ahiret saadetine erişir.

Rüyada İnşikak Suresi Okumak

🙂 Inşikak Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse nefsini muhasebe eden kimsedir. Kıyamet günü amel defteri sağ tarafından verilenlerden inşaallah olur. Bu rüya, senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine işarettir.

😐 İnşikak suresi : Düşmanlarınızın artacağına işarettir.

Rüyada İnşirah Suresi Okumak

🙂 İnşirah Suresi: Bu sureyi okuduğunu gören kimse hastalıklardan şifaya kavuşur. Allah Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Üzüntü ve sıkıntılarını giderir. İşleri yoluna girer ve kazanmaya başlar.

Rüyada Abese Suresi Okumak

🙂 İbn-i Fadl’a göre abese suresi görmek, rüya sahibi Doğu tarafına doğru yolculuk eder.

😐 Abese suresi: Kendinizi beğenmiş gibi görünmekle bir çok kayıplara uğrayacağınızı bildirir.
İbn-i Sirin’e göre: Abese suresini tamamen ya da kısmen okuyan veya okunduğunu işiten, halka karşı asık suratlı olup her­kes kendisinden nefret eder.
Kirmani’ye göre: halkı küçük görüp gurur ve kibire kapılır.
Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre: zayıf ve miskinlere (zavallı ve kimsesizler) karşı hayır ve iyilikte bulunursa da riya ve gösterişten kurtulamaz, büyük­lenir.
Abdulgani ve Kesai’ye göre: verdiği şeye minnet eder yani başa ka­kar. İyi ahlak sahibi olamaz.
İbn-i Kesir – Nafi’ye göre: çokça sadaka ve zekat verirse de halkı kü­çük gördüğünden kimse tarafından sevilmez.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Kesir’e göre: “Kendine dua edip Allah’tan (c.c.) rahmet isteyen ve Allah’a (c.c.) yalvaran kimsenin sonu hayır olur, ihtiyaçları giderilir. Salih (dindar ve iyi) birine dua ettiğini görmek, dünya ve ahiret nimetlerini elde etmeye; kötü ve ahlaksız birine dua etiğini gömek, ona zulmünde ve karıştırıcılığın­da yardımcı olmaya, herkes için dua ettiğini görmek, halkın durumununu düzelmesini istemeye; hastanın kendisi için dua ettiğini görmesi evlat sa­hibi olmaya işaret eder.”

Ebu Said El Vaiz’e göre: Bilinen dualardan birini okuduğunu veya bu duanın bir başkası tara­fından okunduğunu gören, iyiliğe ve menfaate, nimete ve zenginliğe, şan ve şerefe erer. Bir cemaatte dua okuyan veya okunan bir duaya iştirak eden (katılan) eşi ve çocuklarıyla, komşularıyla beraber bir nimete sahip olur. Yatsı namazından sonra dua okunduğunu görenin duasını Allah (c.c.) kabul eder, o duayı her ne maksatla okumuşsa o maksadı gerçek­leşir, dünya ve ahirette saadete erer. Bu duayı gece yarısından sonra ve sabaha karşı okumak derhal gerçekleşmesine delildir. Her durumda dua okumak hayra alamettir.”

Seyyit Ahmet Cabir’e göre: “Dua ederken duayı yarıda kestiğini veya duasını tamamlamayı başa­ramadığını gören, teşebbüs ettiği işi tamamlayamaz yahut bir işin gerçek­lemesi için Allah’a (c.c.) dua etmeye kararlı olduğu halde buna muvaffak olamaz. Bir kavmi veya cemaati dua etmeye teşvik ve davet ettiğini gör­mek, Müslümanlardan bir grup veya cemaatin dindarlığına hizmet etmeye işarettir.”

İbn-i Kesir’e göre: Dua ettiğini görmek uyanıkken edeceği duanın makbul olacağına (kabul edileceğine) işarettir, gördüğü dua aynen ger­çekleşir. Gündüz dua ettiğini görmek, akşam üzeri ve gece başlangıcın­daki rüyadan daha çabuk gerçekleşir. Sabaha karşı görülen dua rüyası ni­hayet bir haftaya kadar aynen gerçekleşir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada sure okumanın dua okumanın psikanalizi: Dini inançlarla bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken dua kavramı, inançlı ve dindar insanlarda Tanrıya sığınma ve korunma isteğini Vurgularken; dini inançları olmayan insanların rüyalarında da, bir dış yardıma ve desteğe duyulan ihtiyacı vurgular.

Tüm surelerin detaylı anlamları için: BKZ


rüyada dua okumak-sure okumak

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Ücretsiz rüya yorumu için de BURAYA TIKLAYIN ve rüya uygulamasını indirin. Uygulamanın içindeki sayfaların altına rüyanızı yorum olarak yazın, rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlansın.


29 thoughts on “Rüyada Kuran Suresi Okumak veya Görmek”

 1. Ruyamda okuldayim ve ogrencilerime Alak ve Necm suresinden bolumler anlatip sonra siniftan cikiyorum. Okuldaki hizmetlinin yanina gidip pasaport aliyorum. Ama pasaport bir kartona basilmis iki daire. Daire izi daha dogrusu. Bildigimiz pasaport degil yani. Bana ucuncusunu de ister misin diyor ama yok diyorum.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İsteklerinizin yerine geleceğine, işlerinizin yoluna gireceğine, muradınıza erişeceğinize, çok müjdeli haberler alınacağına işarettir…

 2. Rüyamda arabayla tanımadığım birileriyle arabad gidiyorum. Yolun ortasında ağacın kökü yola çıkmış kendi yok. Araba araca takılıp gidemiyor. Araçtan iniyorum bakmaya birden elimde yeşil bir kuranı kerim tutuyorum göğe yükseliyordu. Yükseldikçe korkuyorum 2 eli le sıkıca tutuıyorum. Gökte bir dağ görüyorum tepesi karlı. Bir elimle kuranı tutuyorum bir eli le dağdaki kayaya tutunuyorum. Uyandım.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Mülk sahibi olacağınıza, sevince ve ferahlığa erişmeye, mala ve iyi şeylere sahip olmaya, üzüntülerin ve sıkıntıların gitmesine işarettir…

 3. Selam aleyküm hocam bu gece rüyamda ben bir yerdeyim dim ve sanki bir salon du ve bir yarışma di ve kurna kerim okudum lar ben ön koltukta oturuyor dum ve kur na okuduğuda orada bir fil vardi ve kurna sesi duyduğuda kaçıyor du

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Artık para biriktirmeniz gerektiğine, uzun zamandır beklediğiniz haberleri alıp daha çok fazla mutlu olup sevineceğinize işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelmeye, bir tanıdığınıza iyilik yapmaya, itibarınızın artmasıyla mutluluğun gelmesine işarettir…

Leave a Comment