Rüyada Sultan Görmek, Ruyada Padişah gormek

Rüyada Sultan Görmek

Rüyada asalet sahibi bir sultan görmek, yakında sevinçli bir haber alacağınıza ve çok sevineceğinize delil sayılır. Sultan ve padişahın bir eve, bir mescide, bir şehre, bir köye girdiğini görmek oralarda oturan insanların bir bela ve fe­laketle karşılaşacaklarına, Sultan ve padişah ile düşmanlık ettiğini görmek ihtiyaç duyduğu şeye ve arzusuna kavuşmaya, sultan ve padişahın sağ elini kestiğini görmek padişaha karşı geleceğine işarettir.

  • Sultanı gormek; Hayra, rızkın bereketine ve bolluğuna işarettir.
  • Sultanla alışveriş yaptığınızı görmek: Mala, paraya ve bunların getireceği huzura işarettir.
  • Sultanla konuştuğunuzu görmek: Bir ortaklık hakkında müza­kerelerde bulunacağınız anlamına gelir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Sultan

Sultanın yüksek bir yerden düştüğünü yahut düşürüldüğünü veya ba­şından sarığının elinden kılıcının alındığını ya da saçının tıraş edildiğini görmek makammından alaşağı edilmesine yahut vefatına işaret eder.

Sultanın hastalandığını görmek hapse atılmaya, sultan veya hüküm­dar olduğunu görmek (rüya sahibi buna layıksa) şan ve şeref sahibi olma­ya (eğer layık değilse, yani sıradan bir vatandaşsa) gören için felakete, sultan ya da padişahın kendisi için bir yatak ya da seccade serdiğini gör­mek rızkının genişlemesine, itibarının artmasına, tanımadığı bir sultanın bir mekânda bulunduğunu görmek nefsine, arzu ve isteklerine gem vura­cağına, sultan veya padişahı güler yüzlü, mütebessim ve sevinçli görmek şeref ve şöhrete işarettir.

Sultanın yahut padişahın kendisini bir işte çalıştırdığını görmek hayır ve berekete, sultanın kendisine bir elbise giydirdiğini ya da bir şey verdi­ğini, ikram ettiğini veya bir ata, hayvana, arabaya bindirdiğini görmek, eğer rüya sahibi layıksa, bir makam ve memuriyete atanacağına, sultanın kendisine dünya malından bir şey verdiğini görmek şeref, itibar ve değe­re, bir sultanın kendisine bağırdığını yahut kendisiyle sohbet ettiğini veya aralarında bir konuşmanın geçtiğini görmek rüya sahibinin padişah veya vezirleri ya da makamında onlara vekâlet eden memurların gayet iyi bir durummda bulunacağına delalet eder.

Ünlü İslami Yorumculara Göre Padişah ve Sultan

  • Kirmanî’ye göre, sultan veya hükümdarlarla mücadele ettiğini yahut iddialaştığını iddiasını da ispatlamaya çalıştığını gören padişah veya ma­kamında kendisine vekalet edenlerden biriyle görüşür.
  • İbn-i Sirin’e göre, sultan veya padişah görmek oniki şekilde yorumla­nır: imamlık, ilim, hitabet, ün, şöhret, hüküm, itaat, şeref, onur, haysiyet, itibar, yükselme.
  • Danyal’a (a.s.) göre, sultanın rüzgara hükmettiğini görmek onun etkisi alanının genişlemesine, emrinin etkinliğine; sultanı yerin yuttuğunu gör­mek ülkede güç ve sebata, bir başka rivayete göre üzüntü, keder ve sıkın­tıya; bir sultan veya padişaha tereddüt ettiğini görmek onun sevgi ve dost­luğunu kazanmakla hayır, fayda ve makama; sultanın cemaatinden birinin padişahın emrini yerine getirmede tereddüt ettiğini görmek, temkinli olma­ya, acele etmemek demek. Layık olan birini padişahın kılıcına at gibi bindiğini görmek tahta oturacağına, layık değilse zarara ve kötü nam sahibi olma­ya; hükümdarı evinde uyur ve rahatına bakar görmek padişahtan bekledi­ği işin görüleceğine, bir rivayete göre saltanatın bir işte kendisine muhtaç olacağını işarettir.
  • Kirmanî’ye göre, üzerinde ayıp sayılabilecek bir şey bulunmadığı hal­de adaletli sultanı görmek hem dünyada, hem de ahirette tüm arzuların gerçekleşmesine delalet ettiğinden her hâlükarda hayırdır.

Rüyada Padişahın Yanında Olmak

Padişahla beraber yemek yediğini ya da padişahın kendisine bir yiye­cek verdiğini görmek padişah veya vekilinin kendisini üzeceğine sultan ve­ya padişahla beraber bir döşekte oturduğunu ve yatakta yattığını görmek yetki sahibi olabilecek bir makama geçmesine ve hükümdara yakın olaca­ğına, sultanla beraber bir yorgan altına girdiğini görmek ondan mal ve iyi­lik göreceğine, onun sayesinde güç ve mevki sahibi olacağına işarettir.

Sultanın arkasında hayvana bindiğini görmek padişahın hizmetinde bulunmaya, bindiği hayvanı koşar görmek hizmetin ve görevin büyük ve güçlü olacağına, sultanın arkasında yürüdüğünü görmek hükümdarın onun görüşleri ve yorumlarıyla hareket edeceğine ve devlet hizmeinde bu­lunup padişahın yanında etkili ve söz sahibi olacağına, sultanın harem da­iresine girdiğini ve kadınlarla bulunduğunu görmek -buna layık ise- takva ve hayra, padişah tarafından şan, şeref ve pâyeye, eğer layık değilse, gıy­bete ya da helal olmayan işlere kalkışacağına delalettir.

Rüyada Padişah Görmenin 1001 Rüya Tabiri

Sultan hareminden biriyle evlendiğini görmek hayır ve menfaate, pa­dişahı girmeyi alışkanlık haline getirmediği bir mekâna girmiş olarak gör­mek padişahın saygınlığını yitirmesine, bir rivayete göre padişahın orada adaleti sağlayacağına delalet eder.

Sultanın başından sarığını ve elbisesinden bir parça aldığını görmek malının elinden gitmesine, görev sahibi ise atılmasına, kazanıp geçinen­lerden ise kazancının azalmasına padişahın o ülkedeki (yöredeki) en yük­sek yere çıktığını görmek artık emirlerinin kimseler tarafından dinlenme­yeceğine ve saltanatının sona ermesine, sultanda kendisine yakışmayan ve çirkinlik ifade eden bir şey görmek şevket ve azametinde eksikliğe, kendisine yakışan ve kendisini güzel gösteren bir şey görmek ise kudreti­nin artmasına, padişahın halkının arasında oturduğunu görmek, halkla ya­kınlaşmasına, padişahı uykuda görmek padişahın halkına karşı ilgisiz kal­dığına delalet eder.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!