Rüyada Siyah Görmek Ne Demek? Düşlerde Görülen Siyah Renk Ne Anlama Gelir?

Rüyalarda görülen siyah renk diyanet ve islami rüya perspektifiyle incelendiğinde; ışığın hiçbir dalga boyunu yansıtmayan bir “kapalı kutu”dur siyah; karanlığın,“renksiz rengi”dir. Rüyada görülen siyah renk, düşmanlık besleyen veya kalbi çok katı bir kimseyle tabir olunur. Bu nedenle çok eski çağlardan beri in­san kültüründe ölümle ve korkuyla ilişkilendirilmiş; kimi toplumlarda yıkıcılığı, kimi toplumlarda da bilinmeyenin içerdiği tehlikeleri simgelemekte kullanılmıştır. Bütün dinlerde “cehennem” kavramı, karanlıkla ve dolayısıyla siyahla bağdaştırılır. Bu nedenle şeytana sık sık “Karanlıklar Prensi” dendiğine tanık oluruz. Kötülük çoğu za­man, “kara giysili adamlar”dan gelir; siyahın ağır bastığı renkler kor­kuyu ve endişeyi çağrıştırır. Siyah mürekkep görmek, arzu duyduğunuz bir meslekte ona karşı hevesiniz olmadığını, bu yüzden boş yere çalıştığınız anlamına gelir.

İÇİNDEKİLER:

Rüyada Siyah Görmek – Diyanet Rüya Tabirleri
Rüyada Siyah Elbise Giymek – İslami Rüya Yorumu
Rüyada Siyah Yılan Görmek
Rüyada Siyah Köpek Görmek
Rüyada Siyah Ayakkabı Görmek
Rüyada Siyah Zeytin Görmek
Rüyada Siyah Üzüm Görmek
Rüyada Siyah Araba Görmek
Rüyada Siyah Kedi Görmek

Rüyada Siyah Görmek – Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyada her şeyi siyah olarak görmek, ululuğa, mala ve bolluğa işarettir. Siyah rengin dilimizde daima istenmeyen bir anlamı olduğu halde, rüyalarımızda beliren siyah sembolü daima hayra yorulacak bir sembol halindedir. Siyah renk için söylenecek çok sözler yapılacak çok yorumlar vardır. Ancak biz burada yorumcuların, bu rüyaları yorumlarken sembollerini göz önünde bulundurarak, daima hayra yormalarına umut ediyoruz. Düşlerde görülen siyah bayraklar da kıtlık olacağına işaret eder.

Siyah boya, üzüntüye yorumlanır. Siyah dut yemek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Rüyada kara dut görmek, ticarette karın ve kazancın artacağına işarettir. Ayrıca bu rüya, zengin birisi ile arkadaşlık kurulacağına da işarettir. Dut ağacı görmek, çocuğunun olacağına işarettir. Siyah gül, hiç bir zaman unutulmayacak veya uğruna hayatından olunacak kısa ömürlü bir aşktır. Rüyasında siyah bir öküze bindiğini gören kimse, önemli bir mevkiye gelir.

Rüyada Siyah Elbise Giymek – İslami Rüya Yorumu

Rüyada siyah renkte elbise giymek alışkanlığı olan bir kimsenin rüyasında siyah elbise giydiğini görmesi; hüzüne ve mal sahibi olacağına işarettir. Düşünüzde kısa boylu bir kıyafet giydiğini görmek, büyük devlet adamlarından bir kimse tarafından büyük bir nimete ve rütbeye ulaşacağına yorulur. Rüyada başörtüsünün (türbanın) siyah olduğunu görmek, kocanın yanlış işlere bulaşabileceğine ve fakirliğine işarettir. Rüyada siyah çorap, muhteşem bir kadına delalettir. Düşlerde siyah derili bir kimseyi görmek ise; kedere yorumlanır. Derideki siyahlık veya mavilik üzüntü ve sıkıntıya işaret eder.

İslami Rüya tabirleri: Bir erkeğin siyah elbise görmesi, hanımı hamile ise kız çocuğu doğurmasına, değilse günah işlemesine işaret eder. Şık ve alımlı siyah elbise görmek veya giymek helâl mal yemeye, kirli paspal kara elbiseyi giymek de haram mal yemeye işaret olunur. Bir kimse rüyasında yırtılmış ve kesilmiş siyah elbise görse, o kimsenin hastalığına işarettir. Rüyada siyah renkli elbisesini sattığını görmek, her türlü sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Elbiseyi soğuk suyla yıkadığını görmek, günahlardan tevbe etmeye, korkulardan emin olmaya işarettir.

Diyanet Rüya Tabirleri sorgulama
 • Rüyalarda siyah renkli olan bir su, evinin yıkılacağına, o suyu içerse, kendisinden korkulacağına yorumlanır.
 • Siyah su görmek, matem ve ölüme delalettir.
 • Bir kimse rüyada evinin içinde siyah, bulanık bir su görse, rüya sahibinin yuvasının yıkılacağına işaret eder.
 • Siyah renkli turp ise üzüntünün çok olacağına işarettir.
 • Rüyanızda kara bulutlu veya simsiyah havada yağmur yağdığını görmek, o memlekette felâketler görüleceğine işaret eder.
 • Yüzü siyah görmek: Bu rüya, çok yalan söylemeye, kötü amel işlemeye ve dinindeki noksanlığa işarettir. Kadın için bu rüya, kocasının ölümü ile tabir olunur.
 • Siyah kuş ise, günahlara delalettir.
 • Rüyada siyahımsı bulut gören; mali sıkıntı içine düşer. Bulutla birlikte yağmur yağdığını ve şimşek çaktığını görmek; o yılın çok bereketli geçeceğine ve memlekette refah ve bolluk olacağına işaret sayılır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek – Dini Rüya Tabirleri

Düşlerde görülen siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Siyah yılan en sefil düşman olarak tanımlanır. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir.

Rüyada Siyah Köpek Görmek

Düşlerde görülen köpek siyah olursa, tanımlanan kişi evin reisi olur. Rüyada kara köpek görmek, dünya hayatına düşkün, günah işlemekte bir sakınca görmeyen kişiyle tabir olunur. Rüyada köpek görmek, pek büyük ve önemli olmayan düşmana işaret eder. Bir siyah renkli köpeğin üzerine saldırıp havladığını gören kimsenin, öyle bir insandan zarar göreceğine işaret vardır. Siyah renkli dişi köpek, kötü huylu bir kadınla yorumlanır. Kendisinin bir köpeği olduğunu gören kimse, düşmanlarına karşı üstünlük elde eder. Rüyada görülen süs köpeği sevinç ve ferahlıktır. Rüyasında bir köpek satın aldığını görmek, mal hususunda akrabalar arasında meydana gelecek kısa süreli ihtilafa işaret eder. Rüyasında kendisi için bir kara köpek satın aldığını görmek, hizmetçisi veya uşağı ile sohbet edeceğine, köpeğinin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçisinden veya dostundan kendisine bir fenalık geleceğine, kendisinin köpeği ile birlikte havladığını görmek, istediğine ve muradına kavuşacağına, bir köpek öldürdüğünü görmek, düşmanını yeneceğine, köpekleriyle ava çıktığını görmek, kafasında kurduğu bir işi başarı ile sonuçlandıracağına işaret eder. Bir insanın kendisini siyah veya koyu tonlarda köpek olarak görmesi, bir bilginle karşılaşıp ondan faydalanacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Siyah Ayakkabı Görmek

Rüyada geniş bir siyah ayakkabı görmek hayır ve güzel geçime, dar ayakkabı ise gam ve üzüntüye ve çekilecek sıkıntılara işarettir. Rüyada siyah renkli ayakkabısını ters giydiğini gören kimse, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulur. Ayakkabılarından birisinin kaybolduğunu gören kimse, servetinin yarısını kaybeder. Siyah renkli olan ayakkabıların parçalanmış olduğunu görmek, hanımın vefatına delalettir. Ayakkabılarını çıkarmak, muradın husulüne ve sevince boğulmaya işaret eder. Ayakkabıların çalındığını görmek, sıkıntı ve üzüntüye düşmeye delalet eder.

Rüyada Siyah Zeytin Görmek

Rüyada siyah zeytin görmek, iyi insanlar için mala ve rızka, kötü insanlar içinde üzüntü ve kedere delalet eder. Ekmekle kara zeytini bir arada yemek, maddi ve manevi yönden elde edilecek kazanca yorumlanır. Rüyada siyah renkli zeytin görmek, mal ve eşya ile de tabir olunur. Zeytin, kolayca elde edilen bir rızık ve rahat bir yaşama da işaret eder. Günahkâr kimseler için siyah renkteki zeytin görmek, hidayete ermeye, Kur’an okumaya ve ilme delalet eder. Fakir kimse için zeytin görmek, zenginlik alametidir. Kara zeytin ve yeşil zeytin görmek, ele geçecek ve harcanacak paraya işarettir.

 • Düşlerde birinin yüzünü siyah görmesi, yanında hâmile kadın bulunan kimse için, kız çocuğu ile müjdelenmesine işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada yüzünün siyah ve vücudunun beyaz olduğunu görmesi, o kimsenin içinin dışından daha hayırlı olduğuna işaret eder.
 • Rüyada bir zenci yüzü görmek, arkadaşlarınız arasında ara bozucu ve utanmaz bir kimsenin bulunduğunu, ondan kaçınmanız gerektiğini bildirir.
 • Rüyada bir kimsenin yüzünü siyah, bedenini ise beyaz renkte olarak görmek, o kimsenin içinin dışından daha temiz olduğunu gösterir.
 • Sakalının kıllarını çok siyah olarak gören kimse zengin olur.
 • Düşlerde siyah renk sarık bulunanın da rütbesinin yükseleceğine işaret vardır.
 • Rüyada siyah balık görmek ise, rüyayı görenin düşmana yardım ettiğine işaret eder. Görülen bu tür rüya bazen da kötü bir adama işaret sayılır.
 • Siyah bulut, bela ve fakirliğe işarettir.
 • Siyah çul/halı görmek iyi değildir.
 • Ökçenin siyah renkte görülmesi, karakterinin değişikliğine delildir.

Rüyada Siyah Üzüm Görmek

Rüyada yaş siyah üzüm görmek çok hayırlıdır. Bu rüya topluca mala erişileceğine ve ömür boyu rahat ve huzurlu yaşanılacağına işaret eder. Siyah üzüm görmek, sonsuz bir varlığa ve bolluğa, mevsimi dışında görülen siyah üzüm ise hastalığa yorumlanır. Kurutulmuş sihay renkli üzüm görmek, sağlık ve şifaya, siyah üzüm geceyi, beyaz üzüm ise gündüzü temsil eder. Rüyada görülen siyah üzüm, güzel rızıktır. Bazen de bu rüya dostluğa ve helal rızka delalet eder. Mevsiminde görülen kara üzüm, rahat bir yaşantıya delalet eder. Kara üzüm, devamı olmayan bir rızıktır. Rüyada kara üzüm görmek, aynı zamanda sürekli olan bol rızka da işaret etmektedir. Mevsiminde kara üzüm görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve geniş geçim yollarına işarettir. Mevsimi dışında siyah üzüm görmek, acele yapılacak hayra, bazan da ele geçecek haram kazanca yorulur. Rüyada görülen meyvenin sarısı hastalık, siyahı üzüntü, dert ve ölümdür.

Siyah Araba Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada siyah renkli bir araba görmek ya da arabaya binmek; eğer tüccar ise çok para kazanacağına, memur ise terfi edeceğine, hasta ise iyileşeceğine gösterir. Bir el arabası veya atların çektiği bir fayton görmek, demode ve eskimiş fikirlerin varlığına işarettir. Düşlerde siyah bir arabaya binmek veya ona bakmak, geçmişe ve geleneklere biraz fazla düşkün olduğunuzu gösterir. Bu nedenle kolay olabilecek işlerin zorlaşacağına dikkat etmelisiniz.

Siyah Kedi Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen siyah kedi, ev halkından bir hırsızdır. Rüyada görülen kara kedi, içten pazarlıklı kadın, ev halkından hırsız, gönül kırıklığı, bundan doğan hüzün ve düzenbaz eş demektir. Bir ile rüyada oynadığını ve kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse, sonu gelmeyecek bir aşka düşer veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır. Siyah kedi, büyük korku ve telâş olarak yorumlanır. Kara kedi, hizmetçi olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evine kedi girdiğini gören kimsenin evine hırsız girer. Rüyada görülen siyah renkli kedi, üzüntü ve düşmanlık ile tabir olunur.

 • Yüzünü siyah gören kimse ise, eşinin bir kız çocuğu doğuracağını haber verir.
 • Siyah sığır görmek sevinç, bolluk ve ucuzluk olan sene olarak yorumlanır.
 • Eğer rüyanızda siyah (kara) biber gördüyseniz, kötü bir haber almaya işarettir.
 • Rüyada bir zenci kadar siyahi bir kimse görmek; bozulan işlerinizin yakında düzeleceğine, aydınlığa çıkacağınıza işarettir.
 • Düşünüzde siyah bir ata bindiğinizi görmek; mevki ve rütbenizin büyüyeceğine, çok para kazanacağınıza; atınızın kuyruğunun kesilmiş olduğunu görmek; ömrünüzün uzun olacağına yorumlanır.
 • Rüyada akciğerinin siyahlaştığını görmek, gam ve kedere işarettir.
 • Rüyada alnının siyahlaştığını görmek, cimri olmaya ve zekat vermeyen bir kimseye işaret eder.
 • Siyah renkli boyunbağı görmek; her bakımdan kendinizi yorgun hissettiğinizden biraz dinlenmeniz ve uzun bir tatil yapmanız gerektiğine, yorumlanır.
 • Siyah renkli cübbe, geçimsizliğe yorumlanır.
 • Siyah renkli içecek içmek mateme yorumlanır.
 • Rüyada görülen incirin mor ve siyahı gam ve kedere işaret eder.
 • Siyah ipek üzüntü demektir.
 • Rüyada görülen siyah koç yorumunda siyah insana, beyaz koç da beyaz insana nisbet edilir.
 • Siyah renkli kumaş; mateme ve ölüme delildir.
 • Menisinin veya sperminin siyah olduğunu gören kimse, kavminin efendisi olacak bir çocuğa sahip olur. Meni rüyaları çok enteresandır. Yorumcuya rüyasını anlatan kimse, “Benden meni çıktı” derse, yukardaki anlamları elden çıkmak olarak yorumlamak gerekir. Yok eğer “Benden meni geldi” tâbirini kullanırsa, yukarıdaki anlamlar doğru olur.

İslami Rüya Tabirlerine Göre: Rüyada Siyah

Oysa bu kemikleşmiş önyargılara karşın siyah, sanıldığı ya da inanıl­dığı gibi olumsuz bir renk değildir ve düşlerde simge renk olarak pozitif potansiyeli de içerir. Her şeyden önce siyah, sergilediği “ka­palılık” ve “örtülülük” gibi niteliklerle doğrudan doğruya bilinmeye­ anlatıyor olabileceğini de belirtmek gerekiyor. Bazen düşlerinizde birçok odası olan bir evde dolaşırsınız ve bu odalardan birinin ka­ranlık ya da siyahın egemen olduğu bir atmosfere sahip olduğunu fark edersiniz. Bu çoğunlukla, kişiliğinizin henüz karşılaşmadığınız ve varlığını tam olarak bilemediğiniz bir yönüne ya da bir yeteneğinize, potansiyelinize dikkat çeker. Sonuçta, “bilinmezlik” söz konusudur; dolayısıyla iç dünyanızla ilgili bu keşfedilmemiş bölge de hem olum­lu, hem de olumsuz nitelikleri barındırıyor olabilir.

Rüyada Siyah Görmenin Yorumunu dinlemek için BURAYA TIKLAYIN

4 YORUM

 1. Rüyamda kalabalık bir otel gibi bir yerin tuvaletine giriyorum .klozete tam büyük cişimi yaparken bir tane genç kızın beni itekleyip tuvalete kendisinin oturmaya çalıştığını gördüm .bende başka bir tuvalete girdim yalnız cişimi yaparken bir çanta gördüm tuvalette bez valiz çanta ..içinde mangalda pişmiş tavuk kebap et çeşitleri var.kim koymuş bunu buraya derken çantayı tuvaletten çıkarmak istedim ama cikarmadim..

  • merhaba ayşegül hanım rüyanızın diyanet rüya tabiri yorumu şöyledir: bir arkadaşınızın size ikiniz hakkında çok ilginç bir teklifte bulunacağına, bu teklifin aileniz bireylerinden birisinin üzüntüsüne sebep olacağına, bu durumu düzeltmek için de bu işin size birilerinin yardımda bulunacağına yorumlanır.

 2. Rüyamda görümcem ve kocamın bir mezar yaptıklarını gördüm mezar bayirdaydi ve içine yağmur sulari doluyordu .eşim mezarın başında bir ağaç dikiyordu.gorumcem bu ağacı budaman gerek diyordu oda gelir budarim diyordu..mezarda benim mezarimmíş.esime kızıyorum bayira yapmışsınız içine hep şu doluyor diye

  • Merhaba Ayşegül Hanım rüyanızın manası şöyledir: yakınlarınızdan ve dostlarınızdan işleriniz hakkında olumlu haberler alacağınıza, erkekler için, bu rüya durumunun çök iyi bir düzene gireceğine, kadınlar için ise, sıkıntı halinde beklemediği bir kimseden yardım görerek bütün hayatının ve şansının değişeceğine alamettir.

RÜYANI YAZ, YORUMLANSIN

Lütfen mesajınızı yazın
Lütfen adınızı yazın