Rüyada Sakal Görmek Ne Demek: Sakal Gormenin 1001 Anlami

Rüyanızda sakal gördüyseniz; Hiç ummadığınız bir zamanda elinize büyük miktar mal-veya para geçeceğine, evliyseniz çocuk sahibi olacağınıza, dostlarınız arasında iyilik sever bir insan olarak tanınacağınıza işarettir. Eğer sakalınızın kesildiğini gördüyseniz; bu aralar maddi zarara uğrayacağınız anlamına gelir. Rüyada sakal görmek: bir kaç şekilde yorumlanır; Rüyada sakalınızın yolunmuş olarak görülmesi, heyecanla beklenen bir işinizin olacağı anlamına gelir. Sakalınızı aklanmış görmek, isteklerinizin kabul ola cağı anlamına gelir.

Sakalınızı göbeğinize kadar uzamış görmek, komşunuza her bakımdan yardımcı olacağınız demektir. Rüya sahibi genç ise, eline çok miktarda mal ve para ge çeceğine, sakalınızı tıraş edilmiş görmek, hafif has talığa veya mal ziyanı anlamına gelir. Ruyada sakal gormek, erkek bir kimse için üstünlük ve zenginliktir. Sakalınızı kınaladığınızı ve ya boyadığınızı görmek:, sağlığınızın iyi durumda olacağına veya bir erkek çocuğunuzun dünyaya geleceğine işaret eder. Rüyada bir kimsenin sakalını kestiğini gören kimse, bir kimsenin mirasını yer. Bazen de sakal, günah işleyen kimse için tevbeye işarettir. Sakal, küçük çocuklar için uzun ömüre işaret eder. Sakalı tutup çekmek: Rüyada bir kimsenin sakalını tutup çektiğini gören kimse, o kimseye varis olur.

Sakal görmenin diğer anlamları

Rüyada sakal görmek:, saç görmek gibi yorumlanır. Fakat sakal biraz daha manevî hayatla ilgilidir. Rüyasında sakalını gereğinden fazla uzamış gören kimse, üzüntüye düşer. Uzun sakal, ahmaklık, aklın azlığı ve zayıflığı ve tedbirsizlik olarak yorumlanmıştır. Kişinin kendini rüyada normal sakal ile görmesi, itibar ve sevinç olarak yorumlanır. Ergenlik çağına gelmemiş bir çocuk rüyada sakallı olduğunu görürse, o çocuk büluğ çağma ermeden ölür.

Sakalının kıllarını çok siyah olarak gören kimse zengin olur. Sakalından kıllar eksilmiş olarak gören kimsenin elinden mal çıkar, rahatı kaçar. Rüyada sakalı tararken sakaldan bit düştüğünü görmek, ele geçecek mirasa delalat eder. Sakalı güzel kokularla yağlamak, insanlar arasında hayırla anılmaya işarettir.

Ruyada Sakal Taramak Duzeltmek

Parmaklarıyla sakalını taradığını görmek: kıymet ve önemle tabir olunur. Birinin sakalını parmaklarıyla taradığını görmek o kimsenin insanlar arasındaki saygınlığının artmasına işarettir.
Sakalını parmaklarıya tarayıp düzeltmek zorlukları ortadan kaldırmak demektir. Elleriyle sakal duzeltmek, taramak; Bu rüyâyı görenin kıymeti ve şerefi artar. Bu iyi bir rüyâdır.

Ruyada Sakal Gormek Ne Demek-Sakal cikmasi-Gormek ne demek-sakal trasi olmak-diyanet islami-beyaz sakal kesmek-1001ruyatabiri
Ruyada Sakal Gormek Ne Demek-Sakal cikmasi-Gormek ne demek-sakal trasi olmak-diyanet islami-beyaz sakal kesmek-1001ruyatabiri

Rüyada Sakal Görmenin 1001 Anlamı

 1. Sakal görmek: Mala, maddi duruma, itibara ve saygınlığa işarettir.
 2. Sakalı uzun görmek: Öz değerlerinizi ve saygınlığınızı yitirmeye, borç harç yaşa­maya ve tavırlarınıza dikkat etmeden yaptığınız düşüncesizce hareketlerden üzüntü duymaya işarettir.
 3. Sakalınızı traş ettiğinizi görmek: Tüm sıkıntı­larınızdan ve dertlerinizden kurtulacağınıza işarettir.
 4. Sakalınızın yolunduğunu görmek: Maddi ve manevi değerlerinizi yitireceğiniz anlamına gelir.
 5. Kadında sakal: Bir kadının kendini sakallı görmesi: Kısır olacağına işarettir. Sakallı kadın görmek: Bu rüya, o kadının bir erkek evlad dünyaya getireceğine bir işarettir.
  1. Kadının az bir sakalı olduğunu görmesi: Harcamalarına dikkat etmesi gerektiğine, ile­riyi de düşünerek davranmasına dair bir uyarıdır.
  2. Sakal traşı olduğunu görmesi: Tüm malını yitireceğine işarettir.
  3. Sakalı uzun görmek: Sakalı uzamak: Sakalını göbeğine kadar uzamış olarak gören kimse komşusuna bakmalıdır. Bu rüyayı genç bir kimse görürse eline miras geçer. Rüyada sakalının uzadığını gören kimse zenginliğe ve üstünlüğe erişir.
  4. Sakalı yolunmuş görmek: Bir kimse sakalını yolunmuş görse veya kendisi elleriyle yolsa, korktuğundan kurtulur ve işleri yoluna girer.
  5. Sakal yerine ot bittiğini görmek: Bolluk ve bereket içinde geçireceğiniz bir yıla işarettir.

Dini, islami ve Diyanet Ruya Yorumcularina gore: Ruyada Sakal

 • İbn-i Kesir’e göre sakal gormek: sakalından tutup çekmek miras sahibi olmaya de­lalet eder. Sakalının ağardığını gören tiksindiği şeyi görür. Bir rivayete gö­re ise emiri tarafından cezaya çarptırılır.
 • Ebu Said El Vaiz’e göre sakal gormek: bir gencin sakalının ağardığını görmesi kay- bolunanın geri gelmesi, bulunması ile tabir olunur. Sakal, bıyık ve saçındaki beyaz kılları kopardığını gören sünnete ve hayır sahiplerine muhalefet eder, karşı çıkar. Bazı rüya tabircilerine göre saç ve sakalın ağarması uzun ömre dela­let eder.
 • Sakalının pek azını siyah, çoğunu beyaz görmek: üç şekilde yorumla­nır: Eğer kaybolmuş veya gurbete gitmiş bir yakını varsa, mutlaka o da kendisini düşünüyordur ya da pek yakında gelir, yahut ya erkek evlat sa­hibi olur veya ömrü uzar.
 • Saç, sakal ve bıyığının herhangi bir ota (bitkiye) dönüştüğünü görmek durumunun değişmesine yani yoksulluğa ve geçim sıkıntısına işarettir.
  • Sakalı boyamak, ibadet ve duaları gizlemeye ve halktan saklamaya, bazen de yapmacık, yani olduğundan başka görünmeğe; sakalını boyadı­ğını, fakat boyanın tutmadığını görmek halktan sakladığı durumun her­kesçe duyulmasına, boyanın güzelce tuttuğunu görmek de halkın ayıpla­rını gizlemesine delalet eder. Boya olması mümkün olmayan toprak, ça­mur gibi bir şeyle sakalını boyamak istediğini görmek durumunu halktan saklamaya, imkansızı başarmaya çalıştığına ve tabi buna muvaffak ola­madığına yahut kötü ve üzüntüyü gerektirecek bir duruma düşeceğine işarettir.
  • Saç, sakal ve bıyığına güzel kokular sürdüğünü veya başka bir yağla yağladığını görmek -yağ sızıp akmıyorsa- süstür. Eğer akıyorsa üzüntü ve kederdir. Bazı rüya yorumcularına göre kokulu yağlarla yağlamak, la­vanta sürünmek iyidir.
 • Saç ve sakalını taradığını ve taraktan kehle vb. düştüğünü görmek miras olarak eline geçecek maldan dağıtacağına işarettir. Sakalının altını ve ensesini tıraş ettiğini görmek dinin emirlerine uymak demektir.

Rüyada Sakal Görmek Ne Demek?

Rüyâsında sakalının çok fazla uzadığmı gören, sıkıntıya düşer. Tedbirsiz ve akılsız davranır. Sakalının aşa­ğıya doğru çekildiğini görenin eceli yaklaşmıştır. Belki de büyük bir felâketle karşılaşır. Rüyâsında birisinin sakalını tutmasına rağmen acı duymadığını gören, bütün işlerinde sakalını tutan şahsa tâbi olur. Sakalı dişlerle çiğnemek, ah­maklığa işâret eder. Sakalının zayıflıktan döküldüğünü gören, âniden vefât eder. Hazreti Peygamber’in sakalını taradığının görülmesi, rüya sahibinin üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.

Ruyada Sakal Traşı Olmak, Etmek

Sakalı tıraş etmek: Sakalını tıraş ettiğini gören kimse, borçlu ise borcundan, hasta ise hastalığından, ortak ise ortaklıktan kurtulur.

Sakalın Beyazladığını-Ağardığını Görmek

Saçınızın, sakalınızın tümden ağardığım görmek: Hayattan çok çekmiş olduğunuzu tüm zamanınızın ça­lışmakla, mücadeleyle geçireceğinize işarettir. Sakalının bembeyaz olduğunu görmek, fakirliğe, yalnız sakalında beyazların çoğaldığını görmek, güçlü ve etkili bir kişi olacağı anlamına gelir. Sakalı ağarmış görmek: Sakalını ağarmış olarak gören kimsenin şan ve şerefi artar. Sakalın beyaz olması: Bu rüya, meşhur olmaya ve üstünlüğe işarettir.

 • Sakalın ağarması: Görenin eşi hamileyse erkek çocuk olacağına işarettir
 • Vücuttaki kılların ağarması: Zenginler için mal kaybına; fakirler için, ağır bir borca işarettir.
 • Bir erkeğin saçları tamamen ağa­rırsa: Kötü söz işiteceği anlamına gelir.
 • Sakalın tamamen ağarması: Bü­tün malını kaybedeceğine işarettir.
 • Sakalında sayılı beyaz görülmesi: Ya erkek çocuk olacağına ya da kaybolan bir şeyin bulunacağına işarettir.

Saç ve sakalın büsbütün ağardığını görmek; fakirliğe. Yalnız sakalında beyazların bulunduğunu görmek; onun kuvvet ve vakarına, temkinin ziyadeliğine. Başındaki sacının fazlalığı; eğer hamile kansı bulunuyorsa, erkek bir çocuğa sahip olacağına. Sakalında beyazlık görmek veyahut sakalını kesmek; ihtiyar olan kimselere tevkir ve ta’zimde bulunacağmaişarettitr. Saçı sakalı tamâmen ağarmış bir ihtiyar çok küçük bir menfaattir. Saçında, sakalında ağarmadık yer kalmamış bir ihtiyar görmek, servetin, itibarın ve gücün azalmasına işarettir.

Ruyada Sakal Gormek Ne Demek-Sakal cikmasi-Gormek ne demek-sakal trasi olmak-diyanet-1001ruyatabiri
Ruyada Sakal Gormek Ne Demek-Sakal cikmasi-Gormek ne demek-sakal trasi olmak-diyanet-1001ruyatabiri

Ak Sakallı Birini Görmek

Ak sakallı gormek: Rüyada bu tip birini görmeniz; Muradınıza kısa zamanda ereceğinize, kısmet kapılarınızın açılacağına, bütün işlerinizin çok kısa zamanda neticeleneceğine işaret eder. Hayatta başarılı olmaya işarettir.

Ruyada Sakalin Karardığını Görmek

Sakalının karardığını görenin itibârı artar. Tamâmiyle beyazlaması bunun aksidir. Bir kadın rüyâsında sakallı ol­duğunu görürse kısır kalır. Ancak hâmile ise oğlu olur. Evlât sâhibi ise çocuğu ilerde lider olur. Kokulu yağlarla yağlanmak güzel şöhrettir; ama yağların sızması iyi sa­yılmaz. Bir gencin sakalının ağarması, kaybolan bir şeyin gelmesiyle yorumlanır. Sakal traşı, saç traşı gibidir.

Rüyada Sakal Görmenin Psikolojik Modern Tabiri

Ruyada sakal: Çoğu kez, sakallı birini görmenin, kendini gizleyen ve bizi al­datmaya çalışan bir insanı simgelediği düşünülür. Ancak çoğu kültürde sakallı adam, binlerce yıldır bilgeliği ve deneyimi çağrış­tırmaktadır. Rüyanın içeriğine göre her iki anlamın da geçerli olabileceğini dikkate almak gerekir. Uzmanların ağırlıklı görüşü, rüyasında sakallarının uzadığını gören bir erkeğin, yaşam şartlarına karşı daha sert ve daha erkeksi tavırlar sergilemeye ihtiyaç duy­duğu biçimindedir.

Rüyada Bıyık Görmek

Rüyada bıyık gören; genç bir hizmetçi veya sevgili bulur. Bıyığı tıraş etmek, her bakımdan hayırdır. Bı­yığın uzaması veyâ gürleşmesi din ve dünyâ hayâtı için iyi sayılmaz. Bâzıları makâm sâhibi kişilerde uzun bıyığı heybetle manâlandırmışlardır. Hâmile kadın kendinde bıyık görürse, oğlan doğurur. Hâmile değilse, kısır kalır.

En detaylı rüyada sakal gormek tabirini okumak için lütfen BURAYA TIKLA

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!