Rüyada Rahibe Görmek, Rahibe Olmak

Rüyada Rahibe Görmek

Emniyet, kuvvet, metanet, korunulmâk, imdat ve yardıma işarettir. Rüyada rahibe görmek, dünya zevklerinden artık el ayak çektiğinize, düzgün bir hayat sürmenizin gerektiğine işaret eder. Rüyada râhibe görmek, aynen papaz görmek gibi yorumlanır. Rüyasında bir râhibe ile içki içtiğini gören kimse, normal hayatında da içki içeceği şeklinde yorumlanır. Genç ve güzel bir râhibeyi zorla iğfal ettiğini gören kimse, cimri bir kişinin mirasına konar. Temiz yüzlü bir râhibenin kendisine birşeyler verdiğini gören kimsenin iffetli bir kız çocuğu dünyaya gelir.

  • Rahibe ile evlenmek: Rahibe ile evlendiğini gören kimse, iffet ve namusluluğu ile şöhret bulan asil bir kızla evlenir veya çok büyük servete ulaşıp şöhret bulur.
  • Rahibenin hizmet etmesi: Bir rahibenin kendisine hizmet ettiğini gören kimse, servetini halka dağıtır ve sonunda kendisi muhtaç duruma düşer.

Rüyada Rahibe Olmak

Rahibe olmak: Rüyasında kendini râhibe olarak gören kız evlenemez. Evli ise kocası ölür ve hayatının sonuna kadar dul olarak yaşar. Rüyada rahibe olduğunu gormek, faydalı ilim ile tabir olunur. Bazen bu rüya, bekar kimse için evlenmeye, evli insanlar içinde salih bir evlada işaret eder.

Rüyada Rahibe Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada bir rahip ya da rahibe görmek, genellikle moral değerlerle, ahlaki idealizm ve dini duygularla bağlantılı düşünülür. Bir kadının kendini rahibe olarak görmesi, cinsel kısıtlanmışlığın verdiği rahatsızlığa da dikkat çekebilir.

Rüyada Rahip Görmek, Olmak

Rüyada görülen rahip, hilekâr ve kötü işler yapan, günahkâr bir kimseye işaret eder. Rüyada rahip görmek; iyi bir haberin alınacağına işaret olarak yorumlanır. Rahib olmak: Rüyasında rahib olduğunu gören kimse, büyük günah işler.

Ebu Sait El Vaiz’e göre Rahip gören, inançsızlıkta aşırılığa kaçar. Bir ri­vayete göre günah işlemeyi ve isyankârlığı.alışkanlık haline getirir. Müs­lüman ve dindar birinin kendini rahip olmuş görmesi Allah’tan korkmaya ve ona karşı itaatkâr olmaya delalet eder. Bazı rüya tabircilerinin beyanı­na göre, rahip görmek Allah’tan korkan bir kimseyle tabir olunur. Bir baş­ka görüşe göre de, rahip görmek hilekâr, düzenbaz ve günahkâr biriyle ta­bir olunur.

Rüyada Kilise Görmek

Rüyanızda kilise gördyüseniz; Maddi ve manevi sıkıntılara gireceğinize, bir yakınınızın girişimi sizi biraz olsun rafaha kavuturacağma işarettir.

Uyku aleminde kilise, manastır, havra ve benzeri müslüman olmayan toplumlara ait mabetler görmek, davranışlarıyla halkı aldatan ve sonu olmayan bir yalancı ile yo­rumlanır.

Kilisede, kilise cemaatinin hareketlerine aykırı bir davranışta bulundu­ğunu görmek hayra yorulur, gayri müslimlere veya yukarıda tarif edilen yalancıya düşmanlıktır. Gayri müslim mabetlerinden birinde oturduğunu görmek hayra yorulur. Rüya sahibi salihlerden değilse hayra yorulmaz.

Kilise ya da havrada gayri müslimlerin fiillerine (davranış ve hareket­lerine) uygun bir fiil işlediğini görmek suç işlemeye, gayrı müslimlerin iba­dethanelerinde iyi bir fiil işlemek dinde bozgunculuğa, kötü bir eylemde bulunmak dindarlığa ve inanç sağlamlığına delalet eder.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!