Ruyada Öldüğünü Görmek Ne Demek: Modern Ruya Tabirleri

Ruyada oldugunu gormek veya rüyada ölmek, dini yönden eksiklikle tabir olunur. Bazen de bu rüya büyük günahtan pişman olmayla tabir olunur. Rüyasında savaşta öldürüldüğünü gören kimse dünyevi bir çok rızka erişir. Rüyasında annesinin öldüğünü gören kimse, malca zarara uğrar. Rüyada ölüp tekrar yaşadığını gören kimse günah işler ve tevbe eder. Kendisini kabirde ölü olarak görüp, eskiden vefat etmiş olduğunu zannetmek, yolculuğa işarettir. Hanımının vefat ettiğini görmek, zengin olmaya ve onun servetinden faydalanmaya işarettir. Hamile bir kadının vefat ettiğini görmesi, erkek bir evlad doğuracağına işarettir.

 • Ölüyle evlenmek: Rüyasında ölülerle evlendiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Evli ise boşanır.
 • Ölüyü ağlarken görmek: Ölmüş bir kimseyi rüyada ağlarken görmek, imanlı olarak gittiğine ve yerinde rahat olduğuna işaret eder.
 • Ölüyü diriltmek: Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, hidayetle tabir olunur. Günahkar ise tevbe eder.
 • Ölüyü dövmek: Rüyasında bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yolculuğundan hayır elde eder ve kaybettiği şeyi bulur.
 • Ölüyü öpmek: Rüyasında tanıdığı bir ölüyü öpmek, ondan gelecek ilim veya maldır. Tanımadığı bir ölüyü öpen kimseye tahmin edemediği yerden eline bir mal geçer.
 • Ölüyü yemek: Rüyasında ölüyü yediğini gören kimsenin ömrü uzun olur.
 • Rüyada dedenin ölmesi: Rüyada dedesinin öldüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti sona erer.
 • Doktorun Ölmesi: Bir doktorun öldüğünü gören kimsenin annesi ölür.
 • Ölü­nün güldüğünü görmek: Vicdanınızın rahatlayacağına işarettir. Bir başka yoruma göre de; o kişinin ahir dünyada çok rahat edeceğine işarettir.

Rüyada Öldüğünü Görmek, Öldürülmek

Rüyasında öldüğünü, yakınlarının ağladıklarını, yıkanıp kefenlenerek kabre konulduğunu gör­mek, dinde fesada işarettir. Bu ruya bazen tersine yorumlanır yani uzun bir ömrünüz olacak demektir. Rüyada kendisine “sen hiç öl­meyeceksin” denildiğini gören, şehit olarak göçer. Cenaze­sinde halkın yürüdüğünü gören, şan ve şeref sahibi olur. Ani olarak ölmek mümin için rahat, kâfir için azaptır. Ruyada bir kimseyi öldürdüğünüzü görmek, o kişiyle çok iyi bir dostluk kuracağınıza ve ondan iyilik göreceğinize yorumlanır. Rüyada öldüğünüzü ve cennete gitmiş olduğunuzu görmek; dünyada yaptıklarınızın size gönül ferahlığı verdiği ve vicdanınızın rahat bulunduğuna işarettir. Bir kimse rüyada Hac’a gitmiş olduğunu ve orada öldüğünü görse, şehid olacağına hükmedilir.

ruyada olmus birini gormek-ruyada oldugunu gormek-olum-birisini-oldurmek-anne baba kardes kiz oglunu-1001ruyatabiri
ruyada olmus birini gormek-ruyada oldugunu gormek-olum-birisini-oldurmek-anne baba kardes kiz oglunu-1001ruyatabiri

Birinin kendisini öldürdüğünü gören: kimse, kendisini öldüren kimseden çok yararlanır. Rüyasında öldürüldüğünü gören kimsenin ömrü uzar. Bir kalabalık tarafından öldürüldüğünü veya linç edildiğini gören kimse, devletin en büyük yardım ve desteğini görür. Boynu vurularak öldürüldüğünü gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, üzüntülü ise üzüntüden kurtulur. Bir ağaçtan düşerek öldüğünü gören mevki sahibi büyük bir kimsenin ya da zalim bir padişahın elinde büyük acılar çeker. Bir hayvanın darbesiyle öldüğünü görmek, yaşadığı yerden ayrılıp başka bir yere git­mek zorunda kalacağına işarettir.

Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek: Olu Gormek

Bir hükümdarın vefatını görmek, onun memleketinin harap olmasına işarettir. Erkek evladını ve hâmile kadını öl­düğünü görmek iyidir. Ölüyü yeşil veya beyaz elbiseler için­de, güler yüzle görmek onun Cennete ulaşacağına delildir. İmânım vefat ettiğini görenin dîni bozuktur.
Ölülerin mezarlarından çıkarak bütün yiyeceklerini ye­diklerini görmek kıtlığa, kuyulardaki tatlı suları içtiklerini görmek ise müthiş bir hastalığın çıkacağına işarettir. Bir mahalde toplu ölüm görmek, orada yangın çıkacağına işa­rettir. Dindar bir insan rüyasında bir ölünün boğazını ke­serse, halkın tövbe etmesine vesile olur veya düşmanını yener. Rüya sahibi devlet başkam ise, suçluları affeder. Ölüye ilâç veren onun için sadaka dağıtır. Bir ölünün ye­meğinden yediğini gören, hazine bulur. Tanımadığınız bir kadının ölmüş olduğunu görmek, mevsim kuru bile olsa o yere yağmur yağacağına delildir.

Ruyada Olu Gormek

Rüyada görülen ölü, ürkütücü bir halde değilse, hayra yorulur. Rüyada ölmüş bir kimseyi kaçarken görenin ömrü uzun olur. Ölüye ikramda bulunan veya ölünün kendisine ikramda bulunduğu kimsenin evinde bereket meydana gelir. Kendisini ölüler içinde ve onlarla birlikte yürürken gören kimsenin eceli yakın olur. Evinde ölü gören kimse arzusuna ulaşır.

Ölüyü rahat içinde görmek, ahiret hayatında da rahat olduğuna delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini görmek, günah işlemeye delalet eder. Bir ölüyü kabre kadar götürmek, sevap işlemeye yorumlanır. Hasta bulunan bir yakınının öldüğünü işitmesi veya görmesi, o kimsenin sıkıntı içinde olduğunu gösterir.

Rüyada Ölü Görmek Ne demek; Garip ve ölmüş birinin dirildiğini görmek, o ölünün durumunun iyi olduğuna işaret­tir. Bir ölünün dirildiğini görenin sayesinde inançsız bir kimse müslüman olur. Rüyanızda ölü gördüyseniz; Uzun ömürlü olacağınıza, aile içinde hasta olan bimin sıhhatine kavuşacağına, isteklerinin yerine geleceğine, mutlu günler geçireceğine işarettir.

Ruyada Olu Gormenin Psikoanalizi

Bir ölü, ceset görmek ya da birinin ölümüne tanık olmak, ge­nellikle kişiliğimizde bir parçanın değiştiğini ya da bir duygu ya da düşüncemizin ortadan kalktığını, “öldüğünü” gösterir. Bu ge­nellikle, yeni ortam ve koşullarda terk etmek zorunda kaldığımız alışkanlık ve davranış biçimlerinin içimizde yarattığı boşluk ve bu boşluğun neden olduğu depresyona işaret eder. Diğer yandan, söz konusu rüya işimizi ya da ilişkilerimizi kaybetme korkumu­zu da açığa vurur. Bazen de, sevmediğimiz huy ve tavırlarımızdan kurtulma isteğimiz, rüyalarımızda o huylarımızı simgeleyen biri­nin ölümüyle ifade edilir.

Rüyada Öldüğünü Duymak

Rüyada bir kimsenin kendisini veya başka bir kimseyi öldüğünü duymak, onun ahlakının bozulduğunu gösterir. Oldugunu duyup tabuta konularak mezarlığa götürülmekte olduğunu gören kimse, dünyadaki işlerinde yükseleceğine, şeref ve üne kavuşacağına, eğer toprağa verildiğini görürse, dünya nimetlerini ahiret sevabından daha üstün tutacağına delil sayılır. Rüyada ölmüş olduğunu duymak, fakat ne kefenlendiğini ve ne de tabuta konulduğunu, hatta arkasında ağlayanları bile olmadığını gören kimsenin, evinin yıkılıp dağılacağına veya evinin damına çökeceğine yorumlanır. Öldüğünü duyamak; aynı zamanda kişinin ömrünün uzun olacağına da işaret eder. Rüyada öldüğünü duymak; kefenlenip teneşirde bekletildiğini görmek, eğer arkasından bağıran ve ağlayanlar varsa, onun dünyaca yücelik sahibi olduğuna, yüksek ahlaklı bir kimse bulunduğuna işaret sayılır. Kendi ölünüzü evinizde görmek: Dürüst olmanızın karşılığını isteklerinize kavuşarak alacağınıza işarettir

Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek

Vefat etmiş annesini yaşadığını görmek, fakirliğe düşmeye delalet eder. Bir kadının ölümü küçük çocuklara da yorumlanır. Bir annenin hasta olmadığı halde ansızın öldüğünü görmek, o kimsenin ömrünün uzun olacağını gösterir. Eğer anneniz ölmüş ise dirildiğini görmek: Tüm dertlerinizden uzaklaşacağınıza ve huzura ere­ceğinize işarettir. Ölmüş annesinin canlanıp yeniden yaşadığını görmek, şiddetten son­ra rahata

Rüyada Babasının Öldüğünü Görmek

Vefat etmiş babasını yüzü güler bir halde görmek, ahirette saadet içinde olduğuna işarettir. Yüzünde korku ifadesi var ise azabta olduğu ile yorumlanır. Eğer babanız ölmüş ise dirildiğini görmek: İsteklerinizin ve arzularınızın tümüyle yerine geleceğine işarettir. Ölmüş babasının dirildiğini görmek -yüzü güleç ve elbisesi temizse- zenginlik, talih, değer ve dileğini elde etmeye, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Eğer kısık yüzlü ve üzgünse, elbiseleri eski ve kirliyse işlerin yo­lunda gitmemesine, sıkıntı ve darlığa delalettir.

Aile veya Arkadaşlarınızdan Birinin Ölmesi

Mağripli Cabir bu konuda şunları söylemiştir: “Anne ve babasının di­rildiğini ve onların güler yüzlü olduklarını görmek kişisel işlerinde hata yapmaya, erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmeye, amca veya dayısının dirildiğini gör­mek şan, şeref ve onurunun artmasına, dostlarından birinin hayata dön­düğünü görmekse sevinçli haber duymaya delalet eder.”

Aileden bi­rinin öldüğünü görmek: Aileye nifak sokmaya çalışanların bunu başarama­yacağına. Yakın akra­balarınızdan ölmüş olanlarının dirildiğini görmek: Oldukça yüksek bir makama terfi edeceğinize, itibarınızın ve saygınlığınızın artacağına işarettir. Ölmüş arkadaşlarınızın ve dostlarınızın dirildiğini görmek: Mütevazı çalışma hayatınızda ummadığınız bir iş teklifiyle karşılaşacağınıza ve haya­tınızın akışının değişeceğine işarettir. Hasta olan bir yakınını­zın öldüğünü görmek: Gerçek hayatta da aynısının olacağına işarettir.

Rüyada Kardeşinin Öldüğünü Görmek

Kardeşinizin öldüğünü görmek: İyi bir makam elde edeceğinize ve yaptırım gücünüzün artmasından dolayı kötülüğünüzü isteyenleri cezalandıracağınıza işarettir. Rüyada erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmek demek. Bir kadın ölmüş kız kardeşinin yaşa­dığını görse zayıflığı gider ve güçlenir. Bir kadın erkek kardeşinin yaşadı­ğını görse kaybolan herhangi bir yakını veya bir eşyası geri gelir.

Rüyada Arkadaşının Öldüğünü Görmek

Ruyalarda arkadaşının oldugunu goren kimse veli olarak tanrıya kavuşur. Bunu gören iffetsiz bir kadın veya günahkâr bir kimse, günahlarından tevbe edip eski durumunu terkeder.

Rüyada Eşinin Karının-Kocanın Öldüğünü Görmek

Eşiyle evlendikten sonra öldüğünü gören, sonuçta kendi­sine hüzün ve kederden başka bir faydası olmayan bir işe girişir. Eşinin öldüğünü gormek; ya sahip olduğu fayda­lı bir işin elinden gittiğini, ya da züht ve takvadan uzaklaşmaya başladığı­nı görür. Eşinizin öldüğünü görmek: Zor durumda olan işlerinizi daha da kötü bir duruma düşüreceğinize işarettir. * Eğer çocu­ğunuz ölmüş ise dirildiğini görmek: Zor günlerinizde gerçek dostlarınızın yardımınıza koşacağına işarettir. Ölmüş eşinin yaşadığını görmek fakirlik anlamına gelir.

Rüyada Oğlunun Öldüğünü Görmek (evlat)

Evladınızın öldüğünü görmek; uzun ömürle evladlara nail olup, bu yüzden evlad acısı çekmiyeceğinizi gösterir. Ölmüş oğlunun yaşadığını görmek, düşmanını veya hasmını affetmeye işarettir. Ölmüş oğlunun tekrar yaşadığını görmek düşmanını affetmeye işarettir. Bir kadın ölmüş oğlunun yaşadığını görse kız doğurur. Oğlunuzu öldürdüğünüzü ya da öldüğünü gör­mek: Başarılarınıza yeni başarılar ekleyerek çok önemli bir şahsiyet olacağı­nıza işarettir. Rüyasında oğlunun öldüğünü görmek, eline miras geçmeye ve düşmana galebe çalmaya delalet eder.

Rüyada Kızının Öldüğünü Görmek

Ölmüş kızının ölmediğinin haber alınması, o kimsenin şahadet rütbesine eriştiği anlamına gelir. Ruyada kizinin oldugunu gormek veya kendisinin küçük bir kız ço­cuğunu öldürdüğünü görmek mal ve zenginliğin, dünya saadetinin ve refahının kayboluşu demektir. Kız çocuğunun hasta olduğunu görmek elindeki dün­yalığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunması anlamına gelir. Kız çocuğunun öldüğünü görmek rızkın daralmasına, mutluluğun azalmasına işarettir. Ölmüş kızının yaşadığını gören gam ve kederden sonra sevinçli olur. Ruyada bir kadın ölmüş kızının diril­diğini görse bir erkek çocuk doğurur.

Rüyada Çocuğunun Öldüğünü Görmek

Ruyada cocugunun oldugunu görmek: O kişinin çok uzun yaşayacağına işarettir.

Rüyada Ağlamak Ne Demek?

Rüyada ölü üzerine feryad ederek ağlamak, vaaza işaret eder. Bu ağlamayı dinlemek iyi değildir. Feryad ederek ağlayan kadının sesini dinlemek, çalgı aletleriyle yapılacak düğün cemiyetine işaret eder. Bağırarak ağlamak, ağlayan kimse tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları rüyada görmek, halin değişmesine, evin harap olmasına, çirkin ameller işlemeye işaret eder. Ölü­nün ağladığını görmek: O ölünün huzur içinde ölmediğine işarettir.

Rüya tabircisi Ebu Sait El Vaiz’e göre:Tanıdığı birinin öldüğünü ve buna âh ü zar edip ağladığını görmek gördüğünün olduğu gibi gerçekleşmesine, ölüm yönünden felakete, üzüntü ve kederin artmasına, halk tarafından ayıplanmaya maruz kalmaya delalet eder. Öldüğünü, halkın cenazesinin arkasından bağırmaksızın ağladıkları­nı görmek o vali yüzünden halkın sevinmelerine delalet eder,” demiştir.

Rüyada Ölü Birinin Dirilmesi, Hortlaması

Rüyasında bir ölünün güler yüzle dirildiğini gören, sevinir. Ana babasının dirildiğini gören, feraha çıkar. Ölünün ölmediğini söylemesi, onun ahretteki rahatına işaret eder. Ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini gören sadaka verir, o ölü için edilen dualar kabul olur. Ölüyü öfkeli görmek vasiyetinin yerine ge­tirilmediğine işarettir. Ölüyü namazda görmek, onun güzel akıbetinin ifâdesidir. Ölüden duyulan haber aynen çıkar. Ölüyle tartışmak, günâha girmeye işarettir. Ölünün di­rilmesiyle alâkalı rüyaların en iyisi, ölmüş amcanın veya dayının dirildiğini görmektir. Bu çok sevindirici bir rüyadır. Bir ölünün yeniden dirildiğini görmek: Elinizden çıka­cak ve zarar edeceğiniz bir mala, ya da yeniden gözden geçirilecek bir anlaş­maya işarettir

rüyada birini hasta görmek
ruyada olen birini gormek

Siyah elbiseli ölü, servete işaret eder. Ölünün boynundan (ebeveyninden) veyâ böğründen şikâyet etmesi, karısının hakkından dolayı azâpta olduğuna işâret eder. Başından şikâyet eden ölü, ana babasına yaptığı kötü muâmeleden dolayı cezâ görmektedir. Baş ağrısı çe­kiyorsa kibiri, gözleri ağrıyorsa, sağlığında başkalarının nâmusuna göz dikmesi yüzünden eziyet çekmektedir. Bir firavunun dirildiğini görmek, halk için iyi değildir. Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, müjdeli bir haber ve sevince işaret eder. Bir ölünün dirildiğini görmek, ölü özellikle güler yüzlü bir görünümdeyse, bir yerden iyi bir haber almaya ve sevince delalet eder.

Hortlak Gormek veya Ölünün Dirilmesi

Ölünün dirilmesi: Ölmüş birinin dirildiğini görmek, yahut da onu ölmemiş gibi görmek, yüzü güleç ise iyi, değilse zarar, kayıp, keder ve üzüntüdür. Rüyada öldüğünü, tekrar dirildiğini gören kimse umduğuna kavuşur. Kadının öldükten sonra tabutunda tekrar dirilerek kalktığını görmek, yağmurun dolu şekline dönüşeceğine alamettir. Öl­düğünüzü gördüğünüz halde tekrar dirildiğinizi görmek: Uzun ömürlü olacağınıza, ancak aile içinde rahatınızın olmayacağı anlamına gelir.

Rüyada bir hortlakla karşılaşmak, yakında iyi bir şekilde gelişecek bir olayın içine gireceğine, öldüğünü emin olduğunuz bir kimseyi rüyada görmek, bütün arzularınıza kavuşacağınıza, onunla konuştuğunuzu görmek, beklediğiniz ve olmasını şiddetle arzuladığınız bir muradınızın yerine geleceğine işaret eder.

Rüyada Ölmüş Birinin Öldüğünü Görmek

Ölmüş birini ölü olarak gormek veya selam vermek: Kabristanda dolaşıp ölülere selâm verdiğini gören kimse, her şeyini kaybeder ve dilenmek zorunda kalır. Ölmüş olan birinin öpmesi: Rüyada bir kimsenin ölü tarafından öpülmesi, ele geçecek mirasa delalet eder. Ölmüş bir insanın tekrar öldüğünü görmek: Gerçekten sevdiğiniz bir arkadaşını­zı yitireceğiniz anlamına gelir. Hastayken rüyada kendinizin öldüğünü görmek: Kısa zamanda iyileşeceğinize işarettir. Bir ölünün tekrar öldüğünü görmek: O ölü­nün yakınlarından ismen adaş olan birinin ölümüne işarettir.

Rüyada Ölüden Bir Şey Almak, Vermek

Ölüden bir şey almak veya vermek tabiri şöyledir; Bir ölüden yı­kanmış bir elbise alan, zengin olur. Ölünün verdiği el­biseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iâde ettiğini görenin âilesinden biri vefât eder. Ölüden Kur’ân veyâ dîni bir kitap alan hayra ve ibâdete muvaffak olur.
Ölüden iyi bir şeyler alanın rızkı genişler. Sarık al­dığını gören, makâm sâhibi olur. Ölüden bir şey almak iyi vermek umûmiyetle fenadır. Ölünün verdiği yiyecek ve içeceği kullanmayanın malı eksilir. Yerse hayır ve men­faat bulur. Ölüden karpuz alan üzülür. Ölüye ikrâh olu­nacak, nefret edilecek veyâ zehirleyecek bir şey veren, ke­derden kurtulur.

Oluden bir sey almak: Rüyada ölü bir şey vermiş ve siz de onun verdiğini yemişseniz rızkınızın bolluğuna, yememişseniz, malınızın ve geçiminizin eksileceğine işaret eder. Ölmüş birisinden eski bir elbise alıp giyen kimse, çok şiddetli üzüntüye düşer. Elbise yeni ve sağlam ise, ferahlıktır. Rüyada ölüden bir elbise alıp, önce kenara bırakıp, daha sonra alıp giyen kimse vefat eder. Rüyada ölüden bir şey almak genellikle iyiye yorulur.

Danyal (a.s.) göre: “Bir ölünün ken­disine yenecek ve içecek bir şey verdiğini, fakat kendisine verilenleri ye­yip içmediğini görenin malından bir kısmı herhangi bir nedenden azalır. Şayet kendisine verilen şeyi yerse hayır ve menfaat anlamına gelir,” de­miştir.

Rüyada Hasta Kadın Görmek-Rüyada Hasta Birinin İyileştiğini Görmek
rüyada ölü ve ölüm gormek

Bir ölü, dünya malıyla ilgili bir şey verirse bu hayra ve dileğinin ger­çekleşeceğine delalet eder.
Ölmüş birinin kendisine elbisesinde bir parça verdiğini ve kendisine verileni giydiğini gören büyük bir üzüntüye uğrar, hastalığa yakalanır. Ölü­nün kendisine verdiği elbiseyi giymeyip bıraktığını ve ölünün elbisesini tekrar alıp giydiğini gören yakın bir zamanda ölür.

Ölüye bir şey vermek ise; iyiye yorulmamıştır. Ölünün kendisine yıkanmış elbise verdiğini gören kimse zengin olur. Ölü tarafından verilen yiyecek ve içecekleri yemeyip içmemek, malca noksanlaşmaya işaret eder. Bunları yiyip içtiğini görmek, hayır ve bol rızka delalet eder. Ölü bir kimsenin kendi elbisesini verdiğini şiddetli sıkıntı ve hastalığa düçar olmaya işarettir. Rüyada bir ölünün kendisine bal verdiğini görmek, umulmadık yerden gelecek paraya işarettir. Rüyada bir ölünün kendisine takke vermesi, hastalığa işarettir.

Rüyada Ölü Biriyle Konuşmak 

Rüyada bir ölü ile konuştuğunu gören: kimse uzun ömürlü olur. Ölüyle alışveriş yaptığınızı görmek: Evinizin bereketinin çok olacağına işarettir. Ölü ile sohbet ettiği­nizi görmek: Gördüğünüz ölü sinirli ise; kötü bir habere, sevimli ise; iyi bir habere işarettir. Ölü ile gezinti yaptığınızı görmek: Dini görevlerinizi yerine getirdiğinize artık ahir zaman için düşünmek gerektiğine işarettir. Ölünün eleştirisine maruz kaldığınızı görmek: Hiç ummadığınız bir yakı­nınızdan haklı ya da haksız azar işiteceğinize işarettir

Rüyada Birini Öldürmek

Rüyada bir kimseyi öldüren ona iyilik eder, kati edildiğini gören, uzun bir ömür sürer. Bir şahsı zulmederek öldüren, âsi olur ve tanrı ona birini musallat eder. Öldürdüğü adamın kanı içinde yuvarlanan onun malından faydalanır. Öldürdüğü şahıstan çıkan kan beyaz ise rüya sahibinin dîni gider. Kendi nefsini öl­dürdüğünü gören, tövbekar olur. Rüyanızda bir öldürme olayıyla karşılaşıyorsanız; Bilerek veya bilmeyerek yaptığınız yanlışlıklar ve kötülükler yüzünden maddi ve manevi zarara uğrayacağınıza, dostlarınız tarafından yalnız bırakılacağınıza işarettir.

 • Birisini öldürdüğünüzü görmek: Yaptığınız hataları baş­kalarına yıkmak ya da ortadan kaldırmak isteyeceğinize, ancak başarılı ola­mayacağınıza işarettir. Bir başka yoruma göre de; öldürdüğünüzü gördüğü­nüz kişiye bir iyiliğinizin dokunacağı anlamına gelir.
 • Birisinin öldürüldü­ğüne şahit olduğunuzu görmek: Kötülüğünüzü isteyenlerin kim olduğunu bildiğinize ve eninde sonunda o kişileri cezalandıracağınıza işarettir. Bir baş­ka yoruma göre de; tedbiri elden bırakmamaya, yaşam tarzınıza dikkat etme­niz gerektiğine, başkalarının ardından konuşmamaya ve buna benzer şeylere dikkat etmemiz gerektiğine işarettir.
 • Kendi kendinizi öldürdüğünüzü görmek: Bir daha bozmamak üzere tövbe edeceğinize işarettir.
 • Birisi ta­rafından öldürüldüğünüzü görmek: Kötülüğünüzü isteyenleri bertaraf edeceğinize ve onlardan intikam alacağınıza işarettir.
 • Bir çocuğu öldürüp pişiren, homoseksüellerle beraber olur. Kocasını öldürdüğünü gören kadın, onu haksız yere suçlar. İnsanların birbirlerini kati ettiklerini görmek, dinde yanlış yapmaya, bid’at çıkarmaya işarettir.

Rüyada bir kimseyi öldürmek; günah işlemeye işaret eder. Rüyasında kendi kendini öldüren kimse, tevbe-i nasuh ile tevbe eder. Rüyasında bir kimseyi öldürdüğünü gören kimse, ona çok maddî yardımda bulunur. Rüyada bir kimseyi kasten ve suçsuz olarak öldürdüğünü gören kimse, bundan üzüntü ve pişmanlık duymuyorsa, ona çokça servet bırakır. Pişmanlık ve üzüntü duyuyorsa, dünya malı için oğlu ile kavga eder. Rüyada sevdiği bir kişiyi öldüren kimsenin, o kişi ile dostluğu artarak devam eder. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören bir kimse tevbei nasuh ile tevbe eder.

Ruyada Birini Oldurmenin Psikoanalizi

Kişiliğimizdeki hoşlanmadığımız bir yönden duyduğu­muz rahatsızlık, rüyamızda o yönümüzü simgeleyen birini öldür­memiz biçiminde ortaya çıkar. Bu rüyanın, şiddet duygularıyla ya da öldürme isteğiyle bir ilgisi yoktur ve son derece sağlıklıdır. Bazen öldürdüğümüz kişi, yüz yüze olduğumuz bir problemi simgeler. Eğer rüyada başkası tarafından öldürüldüğümüzü görüyor­sak, bu, bizim kendimize güvenimizi ve kimlik duygumuzu zede­leyen, bizi rahatsız eden bir dış etkenin varlığını gösterir.

Rüyada Mezar veya Mezarlık Görmek

Rüyada ölü gömdüğünü görmek, hayırlı bir haber alınacağına işaret eder. Rüyanızda mezarlık gördüyseniz; bu aralar isteklerinizin bir kısmına sahip olacağınıza, iş ve his hayatınızda sebatkar davrandığnız takdirde isteklerinize kavuşacağınıza, hiç ummadığınız bir kimseden bir haber alacağınıza, rahatsız olan bir yakınınızın sıhhate kavuşacağına işarettir.

Rüyada Öldüğünü Görmek-Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek-Rüyada Öldüğünü Duymak
Rüyada Öldüğünü Görmek-Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek-Rüyada Öldüğünü Duymak

Bir Ölüyü Gömmek Ne Demek

Rüyada ölü gömdüğünüzü görmek; bir hastalığa tutulacağınıza veya derin bir kedere kapılacağınıza işarettir. Gömülen ölünün tekrar dirildiğini görmek, fakirlere sadaka vermeyi gerektirir.

Rüyada Cenaze Görmek

Rüyada cenaze görmek; Hoşlanmadığınız kimselerin sizi ziyarete geleceğine, konuşulan konuların sizi sıkacağına işarettir. Bir cenazeyi taşıdığını gören makam sahiplerinden birine bağlanır, ondan mal yönünden yararlanır, sözü geçerli biri olur ve halk ona muhtaç olur.

(Halkın, cenazesinin çevresine toplandıklarını ve cenazesini elleri üze­rine kaldırdklarını gören büyük bir mevkiye gelir, nüfuz ve karar sahibi olur. Bir cenazede insanların yürüdüğünü görmek cenaze sahibinin o topluluğa reis (başkan) olacağına veya bir topluluğa seyit (efendi) olup onlara kahır çektirip zulmedeceğine delalet eder.)

Rüyada Hasta Görmek-Rüyada Hasta Olduğunu Görmek www.1001ruyatabiri.com
rüyada öldüğünü duymak

Bir cenazenin, kendisini uğurlayanlarla beraber uçtuğunu görmek o yöre halkından saygıdeğer birinin ölümüne, eğer cenaze tanıdıksa bizzat vefat edeceğine delalet eder.
Cenazenin kendi kendine yerde yürüdüğünü görmek rüya sahibinin yolculuğuna, rüyayı gören kadınsa, o kadının evlenmesine, eğer evliyse inancının zayıflamasına; cenazesini kimsenin uğurlamadığını görmek şe­ref ve saygınlığını kaybetmeye ve işlerinin bozulmasına işarettir.

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüyâsında bir ölüyü yıkadığını gören, birinin tevbekâr olmasına vesile olur. Ölüp nefsini gasl eylediğini gören, bütün sıkıntılarından kurtulur. Hal­kın bir ölünün gasl edilmesi için lüzumlu şeyleri bu­lamadıklarını görmek, o ölünün günâhkâr olduğuna, tevbe etmediğine işârettir. Cenâze yıkamak, onun bor­cunu vermektir. Ölünün bir adamı yıkadığını görmek, onun vâsıtasıyla affa mazhâr olmaya işârettir. Cenazeyi yıkamak onun borcunu ödemeye; ölünün kendi kendini yıkadığını görmek evlat ve torunlarının üzüntü ve kederden kurtulmasıyla hayra ve berekete, mal çokluğuna, evlat sahibi olmalarına; ölüyü bir başkasının yıkadığını görmek onun vasıtasıyla günahlarının af­fedilmesine; ölünün elbisesini yıkamak için birini istediğini görmek duaya muhtaç olduğuna, sadakaya, borcunun ödenmesine, vasiyetinin gerçek­leşmesine, helallaşmaya, kısaca sorumlu olduğu şeylerden birinin gerçek­leşmesini istemesine işarettir.

Rüyada ölü yıkamak: onun borcunu ödemeye işarettir. Bir kimsenin, bir ölüyü kendi kendini yıkarken görmesi, o ölünün çocuklarının üzüntü ve kederden kurtulmalarına, hayra ermelerine işaret eder. Bir ölüyü kirli bir suyla yıkadığını görmek, rüya sahibinin dalalet ve günah işlemede zirvede bir kimse olduğuna delalet eder.

Rüyada Ölü Yıkayıcı Görmek

Rüyada bir ölü yıkayıcı görmek, hastalığa tutulacağınıza, ya da çok kötü bir haber alarak büyük bir üzüntüye kapılacağınıza yorumlanır.

Rüyada Ezan veya Sela Sesi Duymak

Rüyada ezan okuduğunu görmek, duymak, cami veya mescitte olursa hayra, mescid dışında ise fena bir hadiseye maruz kalmakla tabir olunur. Kendi odasında okuduğunu görmek, hastalığa, eşinin ölümüne işaret sayılır.

Rüyada Kefen Görmek

Rüyada kefen görmek; ferahlığa işarettir. Kendinizi kefenlenmiş olarak bir tabutta görmek; işlerinizde bir •’artış ve çalışma neticesi servet, kazanç ve kederlerden kurtulmaya delalet eder.

Bir cenaze için kefen yaptığını görenin o ölüye faydası doku­nur. Eğer hazırladığı kefen diri ve tanıdık biri içinse rüya sahibi rahmet ve zenginlik sahibi olur. Eğer yabancı biri için hazırlanıyorsa hayra delalet et­mez. Ölmüş bir kimsenin kefenini çıkardığını gören, ölen kimsenin yolunu takip eder, yani onun gibi olur.

Rüyada Şehit Mezarı Görmek
Rüyada öldüğünü görmek

Bir ölünün kefenini almak iki şekilde yorumlanır. Eğer rüya sahibi din­dar biriyse garip ve inceliği olan bir ilimle uğraşır ya da eline haram mal geçer. Eğer inançsız ve günahkâr bir kimseyse dine zarar veren, halkın dini inançlarıyla oynayan bir kimse olur.
Ebu Sait El Vaiz: “Yaşayan bir erkeğin kefen giymiş olduğunu görme­si zinada gözü olduğuna işarettir. Tamamiyle giymemişse zina yapması kendisinden istenir, ancak bu teklifi kabul etmez,” demiştir.

Rüyada Ölü Hayvan Görmek

 • Rüyada ölmüş balık görmek kötü ve çirkin şeydir. Boş ümit ve arzulardır. Savaş esnasın­da filin düşüp öldüğünü görmek o ülke padişah veya hâkiminin ölümüne işarettir. (Kirmanî)
 • Kar­ganın öldüğünü veyâ toprağı kazdığını gören, gurbette vefât eder.
 • Koçun öldüğünü görmek: Topluma mal olmuş büyük insanlardan birinin öleceğine işarettir.
 • Kelebeğin elinde öldüğünü gören kimse, hatırını ve değerini bilemeyeceği zarif bir kızla evlenir.
 • Kendisine ait bir tavşanın öldüğünü gören ailesi yüzünden bir belaya uğ­rar.

Ruyada Olum Gormenin 1001 Yorumu

 1. Ölü bir kadının do­ğurduğunu görmek: Sevdiklerinizden haber alacağınıza işarettir.
 2. Bir ölünün sizi kovaladığını görmek: İş temponuzun çok yoğun olacağına ve buna oranla da kazancınızın çok yüksek olacağına işarettir.
 3. Bir ölüyü ko­valadığınızı görmek: Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerektiğine işarettir.
 4. Bir ölünün sizi mezara çektiğini görmek: Dünyevi günahlardan, sıkıntılar­dan kurtulmanıza, artık inzivaya çekilerek ahir zamanı düşünmeniz gerekti­ğine dair bir uyarıdır.
 5. Bir ölüyü yüklendiğinizi görmek: Dinsiz bir insanın dertlerine ortak olacağınız anlamına gelir.
 6. Bir ölüyü güzel ve kaliteli bir kıyafetle görmek: O insanın dünyada olduğu kadar ahrette de nimetler için­de bulunacağına işarettir.
 7. Bir ölüyü kötü durumda görmek: Gördüğünüz kişinin mezarının bakıma kendisinin duaya ihtiyacı olduğuna ya da evinize konuk olarak gelecek insanlara hürmette kusur etmemeniz anlamına gelir.
 8. Kendi elbisenizi bir ölü üstünde görmek: Malınıza ya da birikiminize ge­lecek olan zarara işarettir.
 9. Bir ölü ile ev­lendiğinizi görmek: Boşanmaya işarettir.
 10. Bir ölüyü andığınızı görmek: Uzun zamandır görmediğiniz eski bir dostunuzun ziyaretine işarettir.
 11. Kendinizi son demlerinizde görmek: Bazı konularda kuş­kuya düşeceğinize, konuklarınızı ağırlamaya, evliliğe, mesleğinizi ya da evi­nizi değiştirmeye işarettir.
 12. Acı içinde can verdiğinizi görmek: Uzun ve mutlu bir yaşantınız olacağı anlamına gelir.
 13. Zehir içerek öldüğünü gören çok yaşar. Rüyada bir zehir içerek öldüğünüzü görmek, hayatınızda hoşa gitmeyen bir başkalık veya değişiklik olacak demektir.
Birinin Hastalandığını Görmek
rüyada hastalanıp ölmek

Ruyada Ölmüş İnsanlar Görmek

Rüyanızda tanıdığınız ölmüş insanları görmek, olumlu ya da olumsuz olsun, bu insanların sizin için taşıdığı öne­min altını çizer. Değer verdiğimiz, sevdiğimiz ya da nefret ettiği­miz insanlar, bir biçimde onların etkisini hâlâ üzerimizde hisset­tiğimizi gösterir.

Rüyada Ölüm Görmenin Psikoanalizi

Genel ve soyut bir kavram olarak ölüm, rüyalarda, bizim ya da başkalarının yaşamında gerçekleşecek köklü bir değişime işa­ret eder ve ayrıca, yeni bir doğumu ya da yeni yeni şartların oluşmakta olduğunu haber verir. Eğer rüyada kendi ölümünüzü görüyorsanız, bu, hem sizin ölümle ilgili korku ve tedirginlikleri­nize ya da sağlığınıza ilişkin kaygılarınıza dikkat çeker, hem de başkalarının sizinle ilgili düşünce ve yargılarına önem verdiğinizi, bu yargıları merak ettiğinizi gösterir. Rüyasında bir insan öldüğünü gördüyse: Arzularına nail olacağına, sıhhatli ve uzun ömürlü bir hayat süreceğine işarettir.

Ünlü Diyanet Rüya Tabirlerine Göre: Ruyada Olu ve Olum Gormek

Danyal (a.s.) göre: “Ölüp, aile ve yakınlarının etrafında ağla­dıklarını, yıkanıp kefenlenerek mezara gömüldüğünü görmek rüya sahibi­nin inancının zayıflamasına, şayet defnedilmezse yani mezara gömül­mezse işlerinin yolunda gideceğine delalet eder. Ölmüş görmek, tabuta konularak kaldırılmış ve insanların cenazesinin arka­sından yürüdüğünü gören şan ve şeref sahibi olur, ancak inancında zayıf­lık ve tereddüt bulunur. Çünkü ölüm hayır ve ibadetten kesilmektir. Eğer defnolunmadığını yani gömülmediğini görürse sonradan iyi haline tekrar kavuşur.
Öldüğünü, ancak tekrar yaşamakta olduğunu gören günah işler, son­radan da günahlarına tövbe eder. Bir rivayete göre öldüğünü, daha son­ra da yaşamakta olduğunu görmek ömrün uzun olması anlamına gelmek­tedir. Birinin: “Sen hiç ölmeyeceksin,” dediğini duyan şehit olarak ölür.

rüyada ölmek-öldüğünü görmek-ne demek-diyanet-ölüm gormek

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada öldüğünü görmek videosunu izlemek ve dinlemek için lütfen Buraya Tıklayın


BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!