Rüyada Öküz Görmek: Siyah Öküz, İnek, Dana, Boğa Gormek

Rüyada Öküz Görmek

Rüyada öküz görmek devlet, mal, itibarlı ve şerefli insan gibi bir çok anlamı ifade eder. Rüyada görülen öküz, şan, şöhret ve büyük bir kimseyi temsil eder. Beyaz renkte öküz, hayra nailiyyeti ifade eder. Bir kimse rüyasında öküz tarafından sürüldüğünü ve bulunduğu yerden ötelere fırladığını görse, işini kaybeder. Sadece sürüldüğünü, fakat kendisine bir şey olmadığını gören kimse, amirinden veya patronundan azar işitir.

Sarı öküz ve sarı inek hastalıktır. Bir öküz veya ineğin kendisine doğru geldiğini gören kimse ondan zarar geleceğini sanıyorsa devlet ve itibarın kendisine doğru geldiğini görür. Tersi de zıddı ile yorumlanır. Rüyada öküz görmek, hastalıklı bir kimse için şifa bulmaya, hapiste bulunan bir kimse için kurtulmaya, sıkıntılı bir kimse için de bu sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Öküze binmek: Rüyasında öküze bindiğini gören kimse, rahat bir yaşam sürer ve bolluk içinde olur.

Rüyanızda öküz gördüyseniz; İş hayatınızda başarıdan başarıya koşacağınıza, azminiz sayesinde mal-mülk sahibi olacağınıza, bir yakınınızdan size miras kalacağına işarettir. Malınızı arttırmaya ya da bir topluluğun lideri olma konumuna işarettir.

Ruyada Okuz Görmenin 1001 RüyaTabiri

 • Öküz eti yemek: Zenginliğe ve paraya işarettir.
 • Öküz almak: Büyük bir iyilik yapacağınız anlamına gelir.
 • Öküz satınak: İşlerinizin bo­zulacağına işarettir.
 • Öküzün sırtına bindiğinizi görmek: Gözünüzün çok yükseklerde olacağına, azminiz sayesinde bunu da başaracağınıza işarettir.
 • Beyaz öküze bindiğinizi görmek: Maddi durumu iyi olan bir insandan fay­da göreceğinize işarettir.
 • Siyah öküze binmek: Yeni bir işte şansınızı de­neyeceğinize ve başarılı olacağınıza işarettir.
 • Siyah öküze korkarak bin­mek: İş icabı mecburi bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.
 • Kırmızı öküze bindiğinizi görmek: Önemli bir hastalığa işarettir.
 • Yüklü bir öküze bin­mek: Öküzün sırtındaki yük kadar malınız olacağı anlamına gelir.
 • Öküzü­nüzü kestiğinizi görmek: Yanlış kararlar almanız sonucunda işinizde büyük zararlara uğrayacağınıza işarettir.
 • Kestiğiniz öküzün etini dağıttığınızı görmek: Çevrenizde itibarlı ve saygın bir insan olarak anılacağınıza işaret­tir.
 • Kesilmiş bir öküz görmek: İşinizden olacağınız anlamına gelir.
 • Öküz otlattığınızı görmek: Çok sıkışık bir anınızda yüklü bir paraya kavu­şacağınıza işarettir.
 • Öküzün boynuzlarıyla vurduğunu görmek: Mesle­ğinizdeki itibarınızı kaybedeceğinize işarettir.
 • Öküzü kağnıda görmek: Gelirinizin oldukça iyi olacağına işarettir.
 • Öküz başı yediğinizi görmek: Bulunduğunuz iş konumundan başkalarının ayağını kaydırarak terfi edeceği­nize işarettir.
 • Öküzü sırtladığınızı görmek: Azrail’e yorumlanır.
 • Zor ve kötü durumda olanların öküz görmesi: Gören kişinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulacağına işarettir.
 • Bir yolculukta öküz görmek: O yolculukta başınıza kötü bir kaza gelebileceğine işarettir.
 • Öküzle sohbet ettiğinizi görmek: Çevrenizdeki insanların sizden iğrenecekleri anlamına gelir.
 • Öküzü ağılından çıkardığınızı görmek: İşinizden kovulacağınız anlamına gelir. * Öküz bağırtısı duymak: Gurbete gideceğinize işarettir.
 • Öküz sürüsü görmek: İşinizde geçici bir sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
 • Öküzün ağılına döndüğünü görmek: Bir insana karşı ağzınızdan kaba bir laf çıkacağına ve pişman olacağınıza işarettir.
 • Kadın kendine ait bir öküz, görürse: Kılıbık bir kocaya işarettir.
 • Öküzü kızgınlıkla bıçak kıyarak öldürdüğünüzü görmek: Bir başkasının hakkını yiyeceğinize işa­rettir.
 • Öküzle Tarla sürmek: Tar­layı öküzle sürdüğünü görmek o yıl nimet ve rızkın bol ve verimli olacağı­na delalet eder. Tarlayı öküzle sürmek bol nimete işarettir.

Rüyada Siyah Öküz Görmek

Rüyasında siyah bir öküze bindiğini gören kimse, önemli bir mevkiye gelir. Siyah bir öküze bindiğini görmek bir devlet memurluğu elde etmek demek. Rüyasında siyah bir öküze bindiğini gören, devlet hizmetine girer ve bundan faydalanır. Siyah öküzün boynuzlarıyla bulunduğu yerden uzaklaşan, azl edilir, zarar görür. Kara öküz veya bu cinsten bir hayvanı rüyada görmek, refaha, bolluğa ve mala kavuşacaksınız demektir.

Sarı Öküz Görmek

Rüyada sarı bir öküze bindiğini görmek hastalığa delalettir. Çoğu diyanet rüya tabirleri yorumcuları sarı renkli okuz gormenin yorumunu aynı yağmıştır. Sarı öküze binmek, kısa süreli bir hastalık habercisidir.

Rüyada İnek Görmek

Ruyada inek hayır ve iyilik sahibi hanıma, boy­nuzlu inekse ahlâksız eşe işarettir. İneği sağmak istediğini, fakat hayvanın boynuzlarıyla yanına yaklaş­tırmadığını görenin eşi kendisine karşı itaatsizlikte bulunur. Başka birinin ineği sağdığını ve ineğin de onu engellemediğini görenin eşi, ineği sağan­la kocasını aldatır. Bir ineğe bindiğini görenin eşi ölür ve ölen eşinden miras yer. Bir rivayete göre bir odalık alır, başka bir görüşe göreyse eline servet geçer.

Rüyada Dana Görmek

Dana görmek; o gün gideceği bir yerde fevkalade izzet ve ikram göreceğine işarettir. Çevrenizden yakınlarınızın saygısını, sevgisini ve güvenini kaza­nıp, kendinizi maddi açıdan rahatlığa ve mutluluğa eriştireceğinize işarettir. Dana satın almak: Bol kazanç ve itibar sahibi olacağınızın işaretidir.

Ruyada Dana gormek; dostlarınızın sevgi ve güvenini kazanarak kendinizi çok mutlu hissedeceğinize; dana satın aldığınızı görmek; gerek memuriyet gerek iş hayatınızda büyük başarılar elde edeceğinize işarettir.

Rüyada Boğa Görmek

Rüyanızda boğa gördüyseniz; Ev ve iş hayatınızda güçlü bir insan olacağınıza, giriştiğiniz her işte başarı kazanıp ün sahibi olacağınıza, güçlü dostlar edinip onlardan fayda sağlayacağınıza işarettir. Para kazandıracak bir işe başlayacağınıza işarettir. Boğa güre­şi: Düzeninizde olumlu yönde bazı değişikliklerin olacağına işarettir.

Rüyada Boğa Görmek Ne Demektir? Diyanet, İslami, Dini
Rüyada Boğa Görmek Ne Demektir? Diyanet, İslami, Dini

Öküzün Kovalaması, Saldırısı, Boynuzlaması

Bir öküz tarafından boy­nuzlanarak bulunduğu yerden çıkarıldığını görmek görevden alınarak işine son verilmesine ya da bir belaya uğramaya, sadece boynuzlandığını görmek aile veya akrabalarından birinin zarar görmesi demek. Öküzün ısırması: Rüyasında bir öküzün kendisini ısırdığını gören kimse hastalanır.

Öküz Eti Görmek Yemek

Öküz eti görmek bir alimin malına, öküz derisi görmekse o alimin aile ve akrabalarının ma­lına işarettir. Mağripli Cabir’e göre, iş gören bir öküzün boğazlanarak etlerinin par­çalandığını görmek o yörede çalışan birinin öldürülerek malının bölüşüleceğine, iş görmeyen bir öküzün öldürüldüğünü görmekse orada yaşayan saygıdeğer birinin öldürülüp malının paylaşılaşacağına; bir öküzü öldürüp de etini yediğini görmek, sahibinin öldürülerek malına el konulacağına, iş görmeyen bir öküzün boğazlandığını görmekse o yörede tanınmış birinin öleceği anlamına gelir.

Öküzün kesilmesi: Bir öküzün kesilip, etinin dağıtıldığını görmek, büyük bir zatın öldürüleceğini ve malının dağıtılacağını işaret eder. Bir öküzü kesip etini yiyen, sahibini kahredip malını alır. Semiz öküzler bereket ve hayır; zayıf ve rengârenk öküzler bulaşıcı hastalıktır. Öküz eti maldır. Öküz eti yemek: Rüyasında öküz eti yediğini gören kimse zengin olur.

Rüyada Boğa Görmek-Rüyada Kızgın Boğa Görmek
Rüyada öküz Görmek

Rengarenk bir çok zayıf öküzün bir yere girerek gezindiklerini görmek o yıl orada salgın bir hastalığın ortaya çıkacağına, eğer görülen öküzler bakımlı ve semizlerse o yılın bolluk ve bereket yılı olacağı anşamına gelir.

Ebu Sait El Vaiz: Sığır görmek itibar sahibi olmak ve helal mal kazan­mak demektir,” diyor.
Semiz ve bakımlı sığır zengin eşe zayıf sığırsa fakir eşe, yeşil renkli sığır dindar ve itaatli kadın demek.

Rüyada Sığır Görmek

İslami rüya tabirleri yorumcusu Salimi’ye göre, bir sığırın evine girdiğini gören devlete yakın birilerinden yardım görür. Gördüğü bir öküzü evine götürdüğü­nü gören, hayır elde eder. Bir sığırın yularından tutup götürdüğünü gören dindar ve ahlâklı bir kadınla evlenir. Bir devlet çalışanına bir sığır he­diye ettiğini gören bir topluluğun iyiliği için devletten yardım ister. Memurun bu hediyeyi kabul etmesi, yapılan ricanın kabul edilmesi, hediyenin kabul edilmemesi ise, ricanın reddedilmesi anlamına gelir. Kendisine sığır eti, yağı veya sütü getirdiğini görenin şan ve şerefi artar, eğer hastaysa iyileşir.

Ruyada Sigir gormek ne demek-hayvan gormek-Dana-inek-okuz-tosun diyanet ruya yorumu
Ruyada okuz Sigir gormek ne demek-Dana-inek-okuz-tosun

Rüyanızda sığır gördüyseniz; Mal ve para sahibi olacağınıza, sıhhatinize kavuşacağınıza, neşeli ve mutlu günler geçireceğinize, yeni ve faydalı dostlar edineceğinize işarettir. Sığır rüyâsı helâl mal, menfaat, bereket, makâm ve evlilikle tâbir edilir. Kendisine sığır eti, yağı yâhut sütü getirildiğini görenin şeref ve makâmı büyür. Hasta ise iyi­leşir. Sığırın gelmesi bereket, dönüp gitmesi zorluktur. Sığır tarafından ısırıldığmı veyâ boynuzlandığını gören, âilesinin ihânetine uğrar.

rüyada koyun


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Öküz Görmek: Siyah Öküz, İnek, Dana, Boğa Gormek” konusunda 3 mesaj

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni ve iyi bir arkadaşlığa, mala, giriştiğiniz işte uğraşta zor’da olsa eninde sonunda büyük bir başarıyı ve mutluluğu elde edeceğinize, şu sıralar çok göz’de ve revaçta olduğunuza ve bu nedenle üzerinize yönelecek nazar tesirlerinden korunacağınıza, bugünlerde yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, yeni kimliğinizle son derece zevkli ve başarılı günler geçireceğinize işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!