Rüyada Odun Görmek Hayırlı Mıdır? İslami Rüya Tabirleri

Rüyalarda görülen odunlar bazen ölüm, bazen de bol para ve gelecek müjdeli haber demek. Rüyada odun görmek veya odun toplamak, odun kesmek gibi tüm rüyalarınızı aşağıda okuyabilirsiniz. Rüyanızda odun gördünüz ise: iş hayatınızda başarı kazanacağınıza, bu başarınız sayesinde maddi olanaklara sahip olacağınıza, mal-mülk sahibi olacağınız anlamına gelir. Hemen aşağıdaki ruyada odun gormekle ilgili başlıklardan size uygun olanını tıklayıp anlamını okuyun lütfen.

İÇİNDEKİLER:

Rüyada Odun Görmek

Rüyada odun görmek veya görülen odun, koğucu bir kimseye delalet eder. Bazen de odun, ahmak bir kimseye işarettir. Rüyada görülen odun, yaş olsun kuru olsun savaşa, düşmanlığa ve dedikoduya uğramaya işarettir. Rüyada odun yediğini gören kimse, haram mal yer, yahut da uyanıkken odunla dayak yiyeceğine işaret eder. Rüyada oduncu görmek, doğru yolda yürümeye ve aydınlanmaya işaret eder.

Bahçeden veya ormandan odun toplayıp ar­kasında taşıdığını gören, kötü bir insan olduğunu bil­melidir. Odun satan, halkın aleyhinde konuşur. Odun kesen, münafık birini yener. Ateş yakmak için birkaç odunu yere koyanın güzel bir ünü olur. Çevrenizin kuyunuzu kazmak isteyen insanlar tarafından abluka altına alınmış olduğuna, bu insanlarla hiçbir ortak yönünüzün bulunmadığı halde hakkınızda ileri geri ve fesatlığa varacak derecede kötü konuşmalarına işarettir.

 • Bir yakacak olarak odun, düşlerde, kömüre benzer biçim­de enerji ve zenginliğin simgesi olarak görülür.
 • Odunu hayvana yüklediğinizi görmek: Anlaşılmaz tavırlarınız yüzünden insanlarla çelişkiye düşeceğinize işarettir.
 • Kestiğiniz odunları sattığınızı görmek: Başkalarından yakınlarınız ya da aileniz hakkında yine başkaları ta­rafından söylenmiş gereksiz ve kaba sözler işiteceğiniz anlamına gelir.
 • Ate­şe odun attığınızı görmek: Bir hastalığa çare bulmak amacıyla doktora gö­rünmeye, suçlu olduğunu bildiğiniz bir insanı polise ihbar etmeye işarettir.
 • Yakılmak üzere hazırlanmış odun görmek: Hakkınızda söylenen iftiralar­la insanların kışkırtılacağına işarettir.
 • Sürekli odun bulundurduğunuzu görmek: Kaybettiğiniz yüklü bir parayı bulacağınıza ya da mirastan ufak bir pay alacağınıza işarettir.
 • Odunla ateş yaktığınızı görmek: Hakkınızda ya­pılan ihbarla asılsız yere suçlanacağınıza işarettir.
 • Depoda istiflenmiş odun görmek: Yetkili ve güçlü bir insandan fayda bularak geçicide olsa sı­kıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir.
 • Hazır kesilmiş odun almak: Ge­çiminizi zorlukla ve kötü şartlar altında temin edeceğinize işarettir.
 • Odun yediğinizi görmek: Hamile iseniz aşereceğinize, emanet bir mala hainlik edeceğinize ya da bir olaydan ötürü sopa yiyeceğinize işarettir.
 • Kesilme­miş odun görmek: Zor şartlar altında para kazanmanızın, sizi biraz cimri ya­pacağına işarettir.
 • Bir kucak odun görmek: Kanşık mala yorumlanır.
 • Bir kızın odun görmesi: Sahtekâr bir insanla evlilik yapacağına işarettir.
 • Hastanın odun görmesi: Tedavi olarak eski sağlığına kavuşacağına işaret­tir.
 • Dindar, sofu birisinin odun görmesi: Gören kişinin yüz kızartıcı bir suç işleyeceğine işarettir.

Rüyada Odun Toplamak

Rüyada odun toplamak, mahalle halkından bir iş için yardım göreceğine işarettir. Rüyda odun topladığınızı görmek bol rızık ve elde edilecek mal ile tabir olunur. Or­mandan yakmak amacıyla odun toplamak: Çıkarlarınızı gözeteceğinize ve içinde bulunduğunuz duruma yorumlanır

Rüyada Odun Kesmek

Rüyada odun kesmek veya kestiğini gören kimse, düşmanına galebe çalar. Rüyada nacakla, keserle, baltayla odun kesmek veya yardığınızı görmek, kazanca ve sağlık yönünden de iyi habere işarettir. Rüyada nacak kullanarak bir ağacı kestiğinizi veya bir odun yardığınızı görmek, sağlık yönünden iyi bir durumda bulunduğunuza, bol para kazanacağınıza işaret sayılır. Rüyada testere ile odun kestiğini görmek, düşmana galebe çalmaya delalettir. Ormandan kestiği odunları bir hayvanla taşıdığını gören, birçok insanla düşman olur. 

 • Odun kestiğinizi görmek: Bu gibi insanları zararsız hale getire­ceğinize işarettir.
 • Kestiğiniz odunu sırtladığınızı görmek: Başkaları hak­kında duyacağınız kıskançlık yüzünden, haklarında asılsız sözler edeceğini­ze hatta daha da ileri giderek namuslarına bile laf söyleyeceğinize işarettir.
 • Söğüt ağacını odun ni­yetine kullandığınızı görmek: Evinizin bir tabiat olayından zarar göreceği­ne işarettir.
 • Rüyada testere ile odun kesmek, başarılı bir işe başlayacağının işaretidir. 

Rüyada Odun Kırmak

Rüyada odun kırmak, makam sahibi olması ihtimaline, genç kızlar için, bir ormancı veya teknik bir kimse ile evliliğe, evliler için para yüzünden kavgaya, genel olarak da herhangi bir dileği için ümit beslemeye delâlet eder. Balta ile odun kırmak: Mutlu bir aile hayatınız olacağı anlamına gelir

Rüyada Odun Taşımak

Rüyada odun taşımak veya sırtında veya elinde odun taşıdığını gören kimse, nifak sahibi insanlara hizmet eder. Ormandan odun taşıyıp getirdiğini gören kimse, insanlarla iyi geçinemez, onlarla çekişir. Rüyasında sırtına odun yüklendiğini gören kimse gıybet yapar. Ve insanların arasında laf götürüp getirir. Ayrıca bu rüyayı gören kimsenin günah ve çirkin işlere daldığına da işarettir. Arkası­na odun yüklenmiş görmek laf götürüp getirmek ve iftiradır.

Rüyada Odun Yakmak

Rüyada odun yakmak veya yaktığını ve ateşinde ısındığını gören kimse, giderek değeri daha iyi anlaşılacak bir güzel iş yapar. Rüyada ateşe odun atmak, genç bir erkek için ahbap diye görüştüğü birisinin düşmanlığına yorumlanır. Ocağa kömür veya odun attığını görmek, patronlarınca işinin beğenildiğine ve ücretine zam yapılacağına delâlet eder. Bu rüyayı gören kadın ise, kocasının kendisini sevip takdir ettiğine yorumlanır. Rüyada odunla ateş yakmak veya yakan kimseyi görmek, makam sahibi insanlarla bir araya gelmeye, maksadına ermeye ve ilim tahsil etmeye delalet eder.

Rüyada Odun Kesmek-Rüyada Odun Kırmak

Rüyada Kuru Odun Görmek

Rüyada kuru odun görmek, savaş, düşmanlık ve şiddet ile tabir olunur. Odun satan ve taşıyan, halkın arkasından söz söyleyen kimselerle yorumlanır.

Rüyada Ateşe Odun Atmak

Rüyada ateşe odun atmak, bu rüya tanrıya yaklaşmaya ve borcu ödemeye işarettir. Rüyada ateş karşısında oturarak ateş durmadan odun attığınızı görmek, genç bir erkek için, dost diye tanıdığı birinin düşmanlığına, deneyimli bir kimse için, kıskanıldığına, genç kızlar için, bir ormancı ile evleneceğine, evliler için, para yüzünden kavga etmeye, genel olarak her insan için ümitler beslenmesine yorumlanır.

Rüyada Kesilmiş Odun Görmek

Rüyada kesilmiş odun görmek hastalığa delalet eder. Rüyada kesilmiş ağaç, odun veya tahta görmek, ticaret erbabı için işinde zarar etmeye veya günah işlemekten dolayı rahatsızlık duymayan gaflet sahibi bir insana işarettir.

Rüyada Oduncu Görmek

Rüyada oduncu görmek, günah işlemeye, söz götürüp getiren fitne sahibi bir kimseye delalet eder. Rüyada kendini oduncu görmek, başkası hakkında kötü söz söylediğine işarettir. Rüyada oduncu görmek hayır değildir. Çünkü halk arasında fitne sokmakla uğraşan adama delâlet eder.

Rüyada oduncu görmek, doğru yol ve irşada işarettir. Oduncu rüyası iyi değildir. Çünkü halk arasında söz götü­rüp getiren, dedikoduculuk yapan ve ikilik meydana getiren kimseye dela­let eder. Dedikoducu ve münafık birinin temsilcisidir.

Rüyada Odun Görmek-Rüyada Odun Toplamak

Odun­cu olduğunuzu görmek: Bir mirastan pay alacağınıza işarettir. Bir başka yo­ruma göre de; asılsız sözlere ve suç işleyerek günaha girmeye işarettir. Mesleğinizle ilgili zor bir dönem geçireceğinize ancak bunun kısa süreli olacağına tekrar eski düzeninize kavuşacağınıza işarettir.

Rüyada Kereste Görmek

Rüyada kereste görmek, ev bark sahibi olunacağı anlamına gelir. Rüyada kereste, yapı ile yorumlanır. Bâzı yorumculara göre, kereste, bir evin temeli olarak da yorumlanır. Bir gemi yapımı yerinde yığılı keresteler görmek, aile reisinin büyük aileleri olduğuna; kerestelerin bir inşaatta kullanıldığını görmek, ev halkının aileleri için çalıştıklarına, bir ambarda yığılı keresteleri görmek, bol rızık ve berekete delâlet eder.

Rüyada Kütük Görmek

Rüyada kütük görmek, ailenizin soyunu yürütmek için bir erkek evladınızın olmasını şiddetle istediğinize yorumlanır. Kütük aynı zamanda sizin ve aile bireylerinizin sağlığı ile de ilgili bir rüyadır.

Rüyada Orman Görmek

Rüyada orman görmek, korku ve yalnızlığa işaret eder. Rüyada bir ormanın içinde yürüdüğünüzü görmek, işlerinizi iyice ve güzelce yürütebilmek için önce bir hazırlık yapmaya ihtiyacınız olduğuna, bütün engelleri ortadan kaldırmanız gerektiği, vahşi hayvanların bulunduğu muhtemel olan sık ağaçlı bir ormana girdiğinizi görmek, sizi engelleyecekler arasında arkanızdan türlü fesatlıklar yapan kimselerin bulunduğuna işaret eder.

Rüyada Balta Görmek

Rüyada balta görmek veya balta kullanarak bir ağacı kestiğinizi veya bir odun yardığınızı görmek, sağlık yönünden iyi bir durumda bulunduğunuza, bol para kazanacağınıza işaret sayılır. Rüyada baltayla odun yardığınızı görmek, kazanca ve sağlık yönünden de iyi habere işarettir. Rüyada görülen nacak, ele geçecek bol rızka, maddi ve manevi yönden güçlenmeye, makamca yükselmeye ve ticarette bolca kazanmaya delalet eder.

Rüyada Ateş Görmek

Rüyada ateş görmek mal ve servetle yorumlanır. Rüyada ateş görmek, kişinin karısı ve ev düzeni olarak yorumlanır. Rüyada görülen ateşin kireçten veya topraktan olması, ev kadınının asil olmadığına işaret eder. Rüyada görülen ocakta eğer ateş var ise, ihtiyaçları gidermeye ve rahata işaret eder. Ateş yok ise, gam ve kedere delalet eder. 

Rüyada Ateş Görmek Neye Delalettir? Dini Rüya Tabirleri

Rüyada dumansız ateş görmek, güç ve kudrete, sultanlığa işaret eder. Bu rüya sahibinin zor işleri kolaylaşır. Birinin ateşe atıldığı halde yanmadığını gören kimsenin, devlet tarafından zulme maruz kalacağına işarettir. Semadan ateş yağdığını görmek, düşman bir devlet tarafından gelecek belaya ve savaşa işaret eder.

Rüyada ateş arayıp da bulmak, karşı tarafın vaadinin yerine getirilmesine işaret eder. Üşüyüp de ısınmak için bir ateş yaktığını gören kimse, fakirliği sebebiyle bir kimseden yardım görür. Bir kadının ateş yakması, erkek bir çocuğunun olacağına işarettir. Bir eşyayı veya malı ateşe attığını görmek, o mal veya eşyanın satılacağına işarettir.

Rüyada Kömür Görmek

Rüyada kömür görmek kimsenin haram mal temin edeceğine işarettir. Ateşe kömür koyduğunu gören kimse devlet işine girer ve bol mal kazanır. Rüyada kömür bulduğunu gören kimsenin eline haram mal geçer. Rüyasında bir kimseye kömür sattığını gören kimse, haram malı israf eder.

Ruyada komur Gormek Komur Almak veya Tasimak

Odun kömürü görmek, devlet başkanı tarafından gelecek bir nimete işarettir. Rüyasında elbisesinin kömür rengine bulaşarak karardığını gören kimse, devlet işlerinin karmaşıklığından dolayı sıkıntı ve meşakkate düçar olur. Rüyada taşkömürü görmek ise, kazanç ve nimetin artmasına işarettir. Rüyada görülen kömür, haram maldır. Bazen de gelecek bir rızıkla tabir olunur.

Rüyada Soba Görmek

Rüyada soba yakmak kısmetlerinizin açılarak evleneceğinize, eğer evli iseniz mesut hadiselerle karşılaşacağınıza işarettir. Aldığınızı görmek: Evliliğe, evli ise bir hizmetçiye işarettir.

 • So­ba sattığınızı görmek: İşinizin başına bir kaza geleceğine ve büyük zararı­nızın olacağına işarettir.
 • Sobayı yaktığınızı görmek: Bir işten yüklü bir para kazanacağınıza işarettir.
 • Sobanın söndüğünü görmek: Bir işten zarar edeceğinize işarettir.
 • Sobaya boru eklediğinizi görmek: İşlerinizin bozuk gitmesinden ötürü kendinize ortak alacağınıza işarettir.
 • Borusuz soba kul­landığınızı görmek: Kendi başınızın çaresine bakmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Testere Görmek

Rüyada testere görmek, rızık ve kuvvettir. Rüyada testere görmek, çocuğa, kız veya erkek kardeşe işarettir. Testere ile bir şeyler kestiğini görmek, muradına ermeye işarettir. Rüyada elinde testere olduğunu gören kimsenin oğlu olur. Rüyada testere ile odun kestiğini görmek, düşmana galebe çalmaya delalettir.

Rüyada Tahta Görmek

Tahta görmek; kadınla tâbir olunur. Ağaçtan imâl edilmiş şeyler, münâfıkhkla yorumlanır. Diyanet rüya tabirlerine göre; İçinde bulunduğunuz kötü durumu kimselere hissettirmemek için yalan söyleyeceğinize, ancak attığınız yalanların ortaya çıkmasıyla kü­çük duruma düşeceğinize işarettir.

Ruyada Tahta Gormek-Tahta Kasik-Kapi veya Merdiven Gorulmesi-diyanet-dini-islami ruya tabrileri

Rüyada Odundan Ev İnşa Etmek

Ahşap bina haram maldır. Ahşap bir ev görmek: Eğer yeni ise, iyi bir evliliğe eski ise, bir hastalığa veya hastalığın kötüleşeceğine işarettir. Ahşap eski bir bina: Hakkınızda söylenmiş yalanlardan kurtulacağınıza işarettir.

RÜYADA NACAK GÖRMEK, BALTA GÖRMEK

Rüyada nacak kullanarak bir ağacı kestiğinizi veya bir odun yardığınızı görmek, sağlık yönünden iyi bir durumda bulunduğunuza, bol para kazanacağınıza işaret sayılır. Rüyada balta kullanarak bir ağacı kestiğinizi veya bir odun yardığınızı görmek, sağlık yönünden iyi bir durumda bulunduğunuza, bol para kazanacağınıza işaret sayılır.

RÜYADA OCAK GÖRMEK, YAKMAK

Yanan ve tüten bir ocak ya da şömine, birincil olarak, huzur­lu ve sorunsuz bir ev yaşamını ve ailenin sıcaklığını simgeler. Bu­na bağlı olarak sağlık ve iyileşme de, düşlerimizde yanan bir oca­ğın sıcaklığıyla ifade edilir.

Ocak ve kömür görmek de mal ve servetle yorumlanır. Rüyada ocak görmek, kişinin karısı ve ev düzeni olarak yorumlanır. Rüyada görülen ocağın kireçten veya topraktan olması, ev kadınının asil olmadığını, tahtadan olması nifakçı olduğunu, altın gümüş ve benzeri kıymetli madenlerden birisinden olması, kadının asil bir aileden geldiğini işaret eder. Büyük yorumcu Nablusi, “Ocak senin midendir. Odun ise geçen gece, yenen ağır yemektir.” şeklinde yorumda bulunmuştur.

Rüyada Odun Taşımak-Rüyada Odun Yakmak

RÜYADA AHŞAP GÖRMEK

Rüyada görülen ahşap eşyalar ve ahşap döşeme, geçmişi, anıları ve eski deneyimleri simgeler. Ahşap bir kulübe ya da ev görmek, deneyimlerden yararlanarak geliştirdiğimiz yetenekleri­mizi ifade eder. Ağaçtan yapılan eşyalar aynı zamanda, doğallığa ve saflığa duyduğumuz ihtiyacı ve anılarımıza olan bağlılığımızı ya da nostaljik yönümüzü de dile getirir.

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Odun Görmek Hayırlı Mıdır? İslami Rüya Tabirleri konusunda 59 mesaj

 1. Rüyada eşimle kesilmiş olan odunlarla ateş yaktık bir süre sonra üzerine sulu çamur söndürdü yanan ateşi

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zübeyde Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Akılda olmayan bir maceraya atılmaya, zor bir işin altından rahat şekilde kalkacağınıza, rahata ve sevince kavuşmaya işarettir…

 2. Rüyada bi arkadaşımla toprak yoldan dağa arabayla çıktık başka köylü aile sohbet ettim ama hatırlamıyorum keçi sürüsü gördüm yine büyük kesik mis meşe kökü toprakta kök harman genişliğinde etrafı yontulmuş ileride büyük ağaçlar var yeşil ve kuruyineileride kar üstünde tomruk yuvarlandı

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir kimseden menfaat temin edeceğinize, emniyette ve huzur içinde olunacağına, beklediğiniz iyi ve güzel sonuçları almaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ünzile Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Devlet dairesinde veya büyük bir makamda iş sahibi olmaya, büyük bir emanet almaya, ferahlığa, berekete ve bolluğa işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Rıdvan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sevinilecek bir haber duymaya, birisi tarafından gelecek menfaate, yolculuğa, çalıştığınız bir yerde terfi edeceğinize işarettir…

 3. Yayla evimin önünde bir kucak kesilmiş odun vardı ve karanlıkta korkarak onları kucağıma toplayıp hemen içeri girdim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sümeyye Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir arkadaşınızın yardımına koşacağınıza, hakkınızı aramanıza yardımcı olacak birinin geleceğine, zengin ve varlıklı olmaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Fatma kurtkaya Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İsteklerinizin gerçekleşeceğine, tatlı bir söz işiteceğinize, sevineceğiniz haberleri alacağınıza, yeni dost kazanılacağına işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Devlet kapısında bir işinizin olacağına, üzüntüerinizin son bulacağına, beklenmedik büyük mükafatlar kazanacağınıza işarettir…

  2. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çevrenizdeki insanların saygısını kazanacak işler yapacağınıza, aile hayatının içinde iyi ve güzel uğurlu günler geçireceğinize işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nurcan cakiroglu Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Zor bir hayat yaşamamak için biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmaya, dost kazanmaya, bu aralar işlerinizin yolunda gideceğine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nurcan cakiroglu Kardeşim Rüyanız Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!