Rüyada Mezar Görmek, Mezar Taşı, Boş Mezar Kazmak | Mezarlık Gormek

Rüyada görülen mezar sahnelerinin anlamları birbirinden çok farklıdır. Mezar görmek veya mezarlık, mezarcı mezar taşı görmenin ne demek olduğunu merak eden ziyaretçilerimiz için en detaylı rüya analizini hazırladık. Mezar veya mezarlık gormek bazen ölüm, bazen hastalık, bazen de para ve mutluluktur. Ruyada mezar gormek, mezar kazmak veya mezarlik gormek ne demek ne anlama geliyor hepsi öğrenin. İşte diyanet rüya tabiri sorgulama.

Rüyada Mezar Görmek

ruyada-mezar-tasi-gormek-ruyad-mezar-gormek-mezar-kazmak-bos-mezarlik-diyanet-dini-islami-1001ruyatabiri

Rüyada Mezar Görmek: Ruyada bir mezar gormek; bazı yorumculara göre ölümünüzün yaklaştığına, bazı yorumculara göre ise bir ev alacağınıza işarettir. Rüyada görülen mezar ev, sıhhat ve uzun ömür olarak yorumlanır. Bir mezarın başında ayakta durduğunu gören kimse, iman ile güzel bir yaşam demek. Bu kabirlerden bir şey alan kimse, düşmanlarının sırlarına vakıf olur ve ticarette ileri gider. Diyanet (dini) ve islami ruya tabiri sorgulama: “Ruyada mezar gormek, kendinizi ge­reksiz yere üzeceğinize, laftan anlamayan insanlara iyilik yapacağınıza, an­cak kullanıldığınızı fark ederek bundan vazgeçeceğinize işarettir.”


Rüyada Mezar Taşı Görmek

ruyada mezar gormek-ruyada mezarlik gormek-mezar kazmak-kabir gormek-kabristan gormek-1001ruyatabiri-diyanet

Rüyada Mezar Taşı Görmek: Genelde iyi bir rüyadır. Ruyada mezar tasi gormek, üzerindeki yazıları okumak, uzun ve anlamsız bir hayat süreceğinize, evli bir kimse iseniz uzun bir ömür getireceğinize işaret eder. Mezar taşı görmek; Kendinizi kaf dağında görmenin, çevrenize aşşağılayıcı tavırlar takınmanın, burnunuzun bir karış havada olmasının hiç gereği olma­dığına bu tür huylarınızdan vazgeçmenize dair bir uyarıdır. Rüyada biri mezar taşındaki (kitabeyi) yazıyı görse veya okusa; bir boşboğazlık ve dedikodu yüzünden başı derde girer.


Rüyada Mezar Kazmak

ruyada mezar gormek-mezar tasi gormek-mezar kazmak-bos mezar gormek-acik mezar-kazilmis mezar gormek-dini islami diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Mezar Kazmak: Bir mezarı kazarak cesedi ortaya çıkarmaya çalıştığını görmek mad­di konular için çalışıp gayret göstermeye, eğer cesedi ortaya çıkarsa ihti­yacını elde etmeye, aksi halde üzerinde çalıştığı işinin sonuçsuz kalması­na işarettir. Bir mezarın kazıldığını görmek, rahmete kavuşacağı anlamına gelir. Mezar kazmak; birinin mezarını kazdığını görmek, o zatın yoluna girmeye, onun yolundan gitmeye çalıştı­ğına delalet eder. Bekar olan bir kimse rüyada kabir kazdığını görse, hileli yoldan biriyle evlenir.


Rüyada Boş Mezar Görmek

ruyada bos mezar gormek mezar kazmak acik mezar gormek ne demek-diyanet

Rüyada Boş Mezar Görmek: Dürüstlüğünüzün ve yoğun çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza ve yüksek bir mevkiye geleceğinize işarettir. Diyanet ruya tabiri sorgulama ruyada bos mezar gormek; Kötü huylarınızı düzeltmeniz gerektiğine, zira bu huylarını­za devam etmenizin sizin için kötü olacağına, bunun geç de olsa farkına va­racağınıza işarettir.


Rüyada Açık Mezar Görmek

ruyada mezarlik gormek boz mezar gormek mezar kazmak ne anlama gelir-diyanet-islami-kabir gormek-kabristan gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Açık Mezar Görmek: Bu rüya kıymetli bir zât ile büyük kudretle yorumlanır. Acık mezar görmek bir düşman sahibi olup ondan çekinmesi gerektiğine delalettir. Acik mezar gormek, zor bir işi elde etmek isteme­ye delalet eder. Bazi islami (dini) rüya yorumcularına göre açık mezar görmek, vaktinizi başıboş işlere harcayacağınıza, ya da avarelik ol­sun diye gayrimeşru işlere bulaşacağınız anlamına gelir.


Rüyada Kazılmış Mezar Görmek

ruyada bos mezar gormek mezar kazmak acik mezar gormek ne demek-diyanet

Rüyada Kazılmış Mezar Görmek: Diyanet rüya tabircileri, bir kabri veya herhangi bir yeri oyup kazmak rü­yası boş konuşmaya, bir rivayete göre bir işte fikir yürütmeye ve gayret göstermeye, çalışıp çabalamaya işarettir, demişlerdir. Rüyada kazılmış mezar gören kimse, bir eve sahib olur. Kazılmış mezarı kendisi kazıyorsa da yorum aynıdır.


Rüyada Mezar Açmak

ruyada mezarlik gormek boz mezar gormek mezar kazmak ne anlama gelir-diyanet-islami-kabir gormek-kabristan gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Mezar Açmak: Bilmediği bir mezarı açtığını gören kimse, birinin gizli hallerine muttali olur. Yahudî ve Hristiyan mezarlığı görmek, dünyayı sevmek ve zengin olmak demektir. Bir gayr-i müslimin mezarını açtığını gören kimseye, ummadığı kimseden miras kalır. Bir kabri kazarak içindeki ölüyü çıkarmaya çalışan, dünyevî arzuları için çok gayret eder. Ölüyü ortaya çıkarırsa murâdına erer.


Rüyada Mezarlık Görmek

ruyada mezarlik gormek-kabir gormek-mezar gormek-kabristan gormek-mezarda yurumek-mezar kazmak-dini diyanet

Rüyada Mezarlık Görmek: Rüyanızda mezarlık gördüyseniz; bu aralar isteklerinizin bir kısmına sahip olacağınıza, iş ve his hayatınızda sebatkar davrandığnız takdirde isteklerinize kavuşacağınıza, hiç ummadığınız bir kimseden bir haber alacağınıza, rahatsız olan bir yakınınızın sıhhate kavuşacağına işarettir. Rüyada mezarlık görmek, günahlarınızdan arınmak için tövbe gerektiğine, kendisini ölmüş görmek, ömrünün uzun olacağına, bir ölünün mezarından çıkarak ağladığını görmek, iyi ve çok hayırlı bir haber alacağı anlamına gelir.


Rüyada Kabir Görmek

ruyada mezar gormek-ruyada mezarlik gormek-mezar kazmak-kabir gormek-kabristan gormek-1001ruyatabiri-diyanet

Rüyada Kabir Görmek: Rüyanızda bir kabir gördünüz ise; içinizi yakan bir dertten kısa bir zamanda kurtulacağınıza, uzun ömürlü olacağınıza, kısmetinizin açılacağına işarettir. Rüyâsında kendisi için kabir kazdığını veyâ kazıldığını gören, oturduğu şehirde ev yaptırır. Kabri ört­tüğünü gören, uzun ve sağlıklı bir ömür sürer. Ölmeden kabre konulduğunu gören, hapse girer. Kabirler arasında dolaşan ya dinden uzaklaşır veyâ mahpus olur. Üzerinde bir şey yazılı kabirde olduğunu gören, müebbed hapse mahkûm olur.


Rüyada Kabristan Görmek

Rüyada Mezar Görmek - Diyanet

Rüyada Kabristan Görmek: Kabristanda toprak kazdığını gören çok yaşar. Kabristana girerek ibret aldığını gören işlerinde insaflı olur. Kabristana yağmur yağması, rahmettir. Kabirler arasında dolaşan, dilenecek du­ruma düşer. Kabristanda toprak kazdığını gören çok yaşar.


Rüyada Mezarcı Görmek Mezarcı Olmak

Rüyada mezarcı gören bir hileye uğrar. Dindâr bir insanın rüyâsında mezarcı ol­duğunu görmesi, ilim ve hikmete işârettir. Günâhkâr bi­rinin aynı rüyâyı görmesi, iyi değildir. Mezarcı olduğunu ve mezar kazdığını gören, eğer dindar biriyse, ilim ve hikmet sahibi olur. Fitne ve fesat sahibi, karıştırıcı ve boz­gunculardan ise günahkârlığa ve isyankârlığa işarettir. Rüyada mezarcı görmek, hile ile aldatılacağınıza işaret eder.

Rüyada Mezar Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Mezar görmek psikolojik anlamı: Çok genel olarak, ölümle ilgili hislerimizi ve korkularımızı vurgulayan mezar simgesi, aynı zamanda kişiliğimizdeki bir par­çanın, bir huy ya da alışkanlığın da gömülüp ortadan kalkmasını ifade eder.

Rüyada Kabir Görmek


Rüyâsında Muhammed’in kabirlerini kazan, unutulmuş bir sünnetini hayata geçirir. Ancak o mübârek varlığın aziz bedenlerine kadar ulaşmak yâhut bir organına zarar ver­mek bid’at çıkarmakla, dinde hatâ yapmakla yorumlanır.

Rüya tabircilerinden Kirmanî’ye göre: “Kendisi veya bir baş­kası için bir mezar kazıldığını ya da kazdığını gören oturduğu bölgede bir ev yapar. Bir mezarı kapattığını görenin ömrü uzun ve sağlığı yerinde olur.”

 • Ölmeden mezara gömüldüğünü gören zindana girer veya işlerinde güçlüklerle karşılaşır.
 • Bir mezarda ölü gibi yattığını, ancak üzerinin toprakla kapanmamış olduğunu gören, eğer bir kadınsa, evlenir, bir erkekse geçici bir süre için hapse atılır.
 • Mezarlar arasında dolaştığını ve açık olanların içlerine girip çıktığını gören inançsız ve dinsiz evlerine girer veya zindana atılır.
  • İsmini, künyesini, şahsını bildiği, yani tanıdığı birinin mezarını kazdı­ğını ve gömülü olan cesede kadar ulaştığını gören o kişinin tarafına ge­çer.
  • Birinin bir mezara indiğini ve sonra çıkarak rüya sahibini oradan kov­duğunu gören, bir hükümlü (mahkûm) tarafından bir şeyle suçlanır.
  • Kapalı bir mezarı kazıp içinde yaşayan birinin çıktığını gören (özellik­le dindar ve samimi bir kimse ise) mutlu ve bahtiyar olur.

Diyanet Rüya Tabiri Srgulama: Rüyada Kabir Görmek

 1. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mübarek kabirlerini kazdığını gören, pey­gamberin sünnetlerinden unutulmaya yüz tutanlara tekrar hayatiyet ka­zandırır ve halk da onun bu çalışmalarından hayır görmüş olur. Hz. Mu­hammed’in (s.a.s.) mübarek cesetlerine kavuşuncaya kadar mezarını kazmak iyi değildir.
 2. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) herhangi bir organını kırdığını görmek Al­lah’a şirk koşacağına ve isyankâr olacağına işarettir.
  1. Ebu Sait El Vaiz: “Birinin kendisini kabre soktuğunu görmek, bu dav­ranışta bulunan kimsenin kendisini bir tehlikeye atacağına delalet eder,” demiştir.
  2. Bir mezara konulduğunu gören bir ev satın alır.
  3. Mezarda üzerinde toprak örtüldüğünü gören mal sahibi olur.

İslami RüyaTabirleri: Rüyada mezar, kabir, kabristan ve mezarlık görmek

Yabancı bir yerde birden çok mezar görmek bazı iki yüzlülere yani münafıklara delalet eder. Tanıdık mezarların görülmesi Allah’ın hikmeti olarak yorumlanır. Mezarın üzerinde yeşillik görmek mezarda yatan kişinin Allah’ın rah­metini elde ettiğine işarettir. Kabristana girerek ibret aldığını gören işlerinde insaflı olur. Mezarlığa girip de üzüntü duymayan Allah’ın hikmetinden habersiz olur.

Tanıdık bir adamın mezarının kendi evine dönüştüğünü yani tanıdık adamın mezarının kendi evi olduğunu gören, mezarda yatan kişinin akra­balarından biriyle evlenir. Zengin bir adamın kabri üzerinde ayakta durduğunu gören maddi zenginlik elde eder. (Bir kabristanda mezarlar arasında dolaşıp da bu mezarlara selam verdiğini gören iflas etmiş bir insan olarak insanların nerede olduklarını sorar.)

Bazı rüya tabircileri, bir mezarda olduğunu ve mezarının üzerinde bir şeyin yazılı olduğunu gören hapse girer ve orada ömrünün sonuna kadar kalır. Kişinin kendini kabirde görmesi sıkıntıda olmasına işarettir, demiş­lerdir. İbn-i Şirine göre: “Kabre konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Kendisini me­zarda üstü açık olarak gören uzun bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuktan hayır ve fayda görür” demiştir.

Ruyada Mezar, Mezarlık ve Kabir Görmenin 1001 Rüya Tabiri

Mezarı üzerinde ayakta durup kendine baktığını gören günahlardan kurtulur. Bir kabirde olduğunu ve Münker Nekir melekleri tarafından sorguya çekildiğini gören bir meseleden dolayı sorguya çekilir. Meleklere doğru ce­vaplar verdiğini gören, bir meseleden dolayı kendisine sorulan sorulara çok rahat cevaplar verir. Eğer verdiği cevaplarda yanılırsa kötüdür.

 • Mezardan çıkarıldığını ve tekrar mezara konulduğunu gören sultan­dan veya ona velaket edenlerden bir iyilik görür, sonra da hapse atılır.
 • Bu tabir memurlar ve meliklere yakın olarak çalışanlar hakkındadır. Onların dışında kalan rüya sahibi, bulunduğu mevkisi ve sosyal konumuna göre önce hayra, sonra da zarara uğrar.
 • Mezar kazıcı görmek saygıdeğer insanlarla yorumlanır.

Türbe görmek cahillerle arkadaşlık, dinde karıştırıcılık, kötülük, üzün­tü, keder ve cahillerle arkadaşlık yapmaktan pişmanlık, sonuçta tövbekâr olmakla tabir olunur. Türbenin aktığını görmek veya mezarlıkta yağmur yağması Allah’ın rahmetine delalet eder.

rüyada mezar mezarlık görmek kabir kabristan görmek iyi mi kötü mü hayırlı mı

Eğer rüyanızın anlamını bulamadıysanız en geniş rüyada mezar ve mezarlık yorumunu okumak için lütfen BURAYA TIKLAYIN.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Mezar Görmek, Mezar Taşı, Boş Mezar Kazmak | Mezarlık Gormek” konusunda 2 mesaj

 1. Mehmet salih Sahbaz

  ruyam da bir mezar gordum . mezari actim. mezar da kadin cesedi ama bozulmamis. mezarda cesed etrafinda yumurtalar var. cesed bozulmadiginicin iyi bir bayan dedim. mezari tekrar dan kapadik.

  1. merhaba mehmet kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sıkıntılardan kurtulmaya, mutlu olmaya, zorlukların üstesinden gelmeye, elinize bol miktarda para geçeceğine, dert ya da kederin bitmesine, büyük feraha kavuşup rahata ermeye, huzurlu bi yaşama işarettir… UYARI: ARTIK SADECE UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİREN KİŞİLERİN RÜYALARINI YORUMLUYORUZ: yorumlanmasını istiyorsanız linke tıklayıp yükleyin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.