Rüyada Maymun Görmek Ne Demek? Diyanet, İslami ve Dini Ruya Yorumu

Rüyada görülen maymun, utanmaz bir adamla tabir olunur. Genel olarak rüyada maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye işaret eder. Rüyada görülen maymun, günah işlemekte ısrarlı rezil bir insana işaret eder. Bazen de maymun, hastalıkla ve hilekâr bir kimse ile tabir olunur. Büyük günah işleyen kimseye de işaret vardır. Ruyada maymun gormek, zâlim, düzenbaz, her türlü fenalığı çekinmeden yapabilecek erkek veya kadındır. Bir maymuna birşeyler verdiğini gören kimse, nankör bir insana yardım eder. Rüyada maymunun üzerine bindiğini gören kimse, düşmanına galebe çalar. Maymunla savaşıp onu öldürdüğünü gören kimse hasta olur ve şifa bulur. Omuzunda maymun bulunduğunu görmek, evden çalınacak bir eşyaya işarettir

Maymun Gormek: Dini, İslami, Diyanet

 • Maymun ısırması: Rüyasında bir maymunun kendisini ısırdığını gören kimse başka bir kimse ile düşmanlığa girişir.
 • Maymun olmak: Rüyasında maymunlaştığını gören kimse Allah’ın gazabına düçar olur.
 • Maymuna dönüşmek: Rüyasında maymuna dönüştüğünü gören kimse, zina eder.
 • Maymunla ilişkiye girmek: Rüyada maymunla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse günah işler.
 • Maymunu omuzuna almak: Rüyasında bir maymunu omuzuna aldığını gören kimse, hırsızlık eder.
 • Maymunun hediye edilmesi: Rüyasında bir maymunun kendisine hediye edildiğini gören kimse, kendisine bir düşman edinir ve fitneye karışır.
 • Maymun avlamak: Rüyasında maymun avladığını gören kimse sihir yapan kimselerle oturup kalkar.
 • Maymun eti: Maymun eti görmek, gam ve kederdir. Rüyada görülen maymun eti, hastalık ve sıkıntıya da işarettir.

Rüyada Maymun Görmek

Rüyada bir maymunla karşılaştığını görmek, birdenbire hastalanıp bir müddet yatakta kalacağına, maymunla güreştiğini veya oynaştığını görmek, çaresi olmayan bir derde uğrayacağına, maymunun yanından kaçtığını görmek, düşmanına üstün geleceğine, maymunun etini yediğini görmek, yeni bir elbise giyeceğine, maymun tarafından ısırıldığını görmek, tanımadığı bir kimse ile kavga edeceğine işarettir.Rüyada maymun görmek; kurnaz ve hilekar bir adamla karşılaşmağa maymun oynattığını görmek; bir hilçkann pususundan kurtulacağına ormanda birçok maymunlar görmek; kötü niyetli insanlarla karşılaşacağınıza işarettir.

 • Maymun aynı zamanda hilekâr birisidir.
 • Başkalarını düşünmeden, onların ihtiyaç ve duy­gularını dikkate almadan, kendi istek ve gereksinimlerini kar­şılama içgüdüsünü simgeler.
 • Aynı zamanda sosyal ilişkilerde içgüdüsel bir bilgeliği de dile getiren maymun, bazen de kişi­nin kendisini aptal gibi hissettiğini gösterir.

Modern Ruya Yorumcularina gore Ruyalarda Maymun

Maymun hîlekâr, gaddar ve ahlâksız bir düşmanın temsilcisidir. Maymuna binen, düşmanını yener, maymunla çarpışıp gâlip geldiğini gören, has­talığın ardından şifâya kavuşur. Arkasında veyâ omu­zunda maymun görenin evinden bir şey çalınır. Maymun eti de üzüntü ve hastalıktır. Her türlü pisliği, karaktersizliği ve ahlaksızlığı benliğinde bulunduran bir insana yorumlanır. Bir başka yoruma göre de; cin gibi kurnaz olan, bir tanıdığınızın kendisine çıkar sağlamaya yönelik size kuracağı tuza­ğa yorumlanır.

 • Maymun eti yediğinizi görmek: Sonu ölüme kadar gide­bilecek olan bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.
 • Kendinize bir maymun verildiğini görmek: Size itimat edildiğinden dolayı anlatılan, sır­lara ya da verilen emanete hainlik edeceğiniz anlamına gelir.
 • Omzunuzda maymun görmek: Hırsızlığa işarettir.
 • Maymunu soytarı haline getir­mek: Düşman çatlatacağınız anlamına gelir.

Rüyada Maymun Yavrusu Görmek

Rüyada bir maymun yavrusu görmek, sihirbazlık yaparak veya yaptırarak para kazanacağına, maymun yavrusunun kendi omuzuna çıktığını görmek, evine bir hırsızın gireceğine işarettir. Kendisinin bir yavru maymun olduğunu görmek, İçinde doğal olmayan bazı kötü hislerin belirdiğine yorumlanır.

Rüyada Maymun Sevmek

Düşlerde maymun sevmek , genellikle sezginin ve yaratıcı güçlerin simgesi olarak görülür. Kimi zaman da, avlan­ma ya da kurban olma duygularının ve endişelerinin göster­gesidir.

 1. Maymun gormek hilebaz, gaddar ve zalim, lanetli, acıma­sız ve vicdansız düşmanla tabir olunur.
 2. Maymuna bindiğini gören düşma­nını kahrederek yener.
 3. Maymunla dövüşüp de onu yendiğini gören daha sonra iyileşeceği bir hastalığa yakalanır. Maymun galip gelirse yakalandı­ğı hastalıktan kurtulmaz, ya da bedeninde ebediyen kalıcı olacak bir ku­sur, yara meydana gelir.
 4. Maymun eti hastalık ve sıkıntı demektir.
 5. Bir maymunun rüya sahibinin kısrağına bindiğini görmek, bir yahudiyle eşi arasındaki gayrı meşru ilişki anlamına gelir.
 6. Maymun eti hüzün ve keder, yemekse dert ve hastalık demektir.
 7. Ken­dine bir maymun hediye edildiğini gören ihanette bulunur. Sırtında ya da omuzlarında bir maymun olduğunu görenin evinden çalınmış mal çı­kar.

Diyanet Rüya Tabirler: Ruyada Maymun Gormek

Maymun her türlü ayıbı taşıyan kimseye alâmettir. Maymun sihirbazlık yapan hilekâr adama ve hastalığa alâmettir. Maymun mağlup düşmana alâmettir. Bir maymuna bindiğini gören kimse düşmanına galip gelir. Kendisine maymun hediye edildiğini görmek düşmana karşı zafer kazanmaya alâmettir.

 1. Omzunda maymun olduğunu ve onu taşıdığını gören kimse evinden hırsızları çıkarır ve bununla meşhur olur.
 2. Bir kısım rüya tabirlerine göre, kimsenin maymuna sahip olması ve onu taşıması kötüdür. Maymun işlediği büyük günah sebebiyle nimeti elinden giden adama alâmettir.
 3. Maymun domuz gibi düşmana, günaha ve azabı gerektiren şeylere düşmeye alâmettir. Bazen Yahudilere alâmettir.
 4. Maymun eti yemek fakir düşmeye ve muhtaç olmaya alâmettir.
 5. Maymun nimeti elinden alınmış, mahrum kalmış fakir adama alâmettir.
 6. Maymun görmek, hilekâr, gaddar ve ahlâksız bir düşmana işaret eder.
 7. Rüyada maymuna bindiğini görmek, düşmanı alt etmeye işarettir.
 8. Erkek maymun, zalim ve günahkâr bir kadına; dişi maymun da, böyle bir kadına işaret eder.
 9. Rüyada bir maymunla boğuşup onu yendiğini görmek, hasta olup sonra şifa bulmaya işarettir.

İslami Rüya Yorumcuları: Ruyada Maymun Gormek

Rüyada bir maymunla boğuşup ona yenildiğini görmek, yakalandığı hastalıktan iyileşememeye veya bu hastalıktan vücudunda bir iz kalmasına işaret eder. Maymun eti görmek, üzüntü ve yoksulluk; yemek ise, hastalığa işarettir.

 • Bazan rüyada maymun eti veya derisi görmek, yeni bir elbise edinmeye işaret eder.
 • Rüyada kendine bir maymun hediye edildiğini görmek, birine ihanette bulunmaya işarettir.
 • Rüyada sırtında veya omuzunda bir maymun olduğunu görmek, evden bir şey çalınmasına işarettir.
 • Rüyada kucağında maymun olduğunu görmek, birine hile yapmaya veya birinden bir şey çalmaya işarettir.

Dini Ruya Yorumu: Maymun Gormek ne Demek?

 • Rüyada görülen maymun, aşağılık, rezil, utanmaz bir kimseye çağrışım yapar. Ayrıca hilekâr, gaddar, hain ve alçak bir düşmana işaret eder. Bazen da büyük günah işlemiş bir kimse olarak tanımlanır. Kimi zaman ise, aldığı emanete hiyanet eden bir kimseye işaret sayılır.
 • Bir kimse rüyada bir maymuna bindiğini ve onu istediği yöne götürdüğünü günü görse, rüya sahibinin düşmanına karşı üstün geleceğine işaret eder. Eğer bir maymun ile güreştiğini ve sonuçta onu yendiğini görürse, o kimsenin hasta olacağına, fakat kısa bir süre sonra da iyileşeceğine hükmedilir. Şayet maymunun onu yendiğini görürse, rüya sahibinin hastalıktan kurtulamayacağına işaret sayılır.
 • Bazı yorumcular rüyada görülen maymunun erkeğini gaddar, iftiracı ve aldatan bir erkek, dişisini de aynı karakteri taşıyan bir kadın olarak tanımlamışlardır.
  1. Bir kimse rüyada kendisine bir maymun hediye edildiğini görse, rüya sahibinin hırsızlık yapacağına işaret eder. Eğer yüksek bir görevde bulunuyorsa, o kimsenin rüşvet yediğine hükmedilir. Şayet sırtında veya omuzlarının üstünde bir maymun olduğunu görür ise, rüyayı görenin evine bir hırsızın gireceğine işaret sayılır veya kendisinin hırsızlık yapacağına yorumlanır.
  2. İnsanın rüyasında maymun görmesi; çok ahlaksız, yani ayıbın her türlüsü kendisinde mevcut bir kimseye işarettir.
  3. Bir maymunla güreşmesi ve bunda maymuna galip gelmesi; o kimsenin hastalanıp, sonunda iyi olmasına, maymuna yenilmiş ise kendisine bir hastalık erişir ki onun devası yoktur.
 • Bazen de maymun, büyük günahları işlemeye, maymuna cima, etmeye yani temasta bulunmak, onun fazlasıyla kötü işlerde bulunacağına,
  1. maymunu yanından sıvışıp gittiğini görmesi; düşmanına üstün gelmesine,
  2. maymun eti yiyor görmesi; yeni bir elbise giyeceğine,
  3. maymunun ısırması; onun bilmediği birisiyle kavga etmesine yorulur.

Unlu Ruya Yorumcularina Gore: Ruyada Maymun Gormek

Danyal (a.s.) ruya yorumu: “Erkek maymun, gaddar ve zalim, fitne ve fesat bir adamla; dişi maymun fitne ve fesat çıkartan bir kadınla tabir olunur. Bir maymun tarafından kendisine bir şey verildiğini ve o verilen şeyi de yedi­ğini gören aile ve akrabaları için mal biriktirir,” demiştir.
Ebu Sait El Vaiz ruya yorumu: (Maymun, büyük günahlar işleyen bir kimse demek­tir) diyor. Kirmanîye göre, kendisine verilmiş olan İlâhi nimetleri inkar ve küfreden bir kimseyle yorumlanır maymun.

Ruyada Maymun Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Ruya Yorumu-sorgulama-maymun yavrusu sevmek-1001ruyatabiri
Ruyada Maymun Gormek Ne Demek-Diyanet-islami ve Dini Ruya Yorumu-sorgulama-maymun yavrusu sevmek-1001ruyatabiri

Rüyada Hayvan Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen hayvanlar, daha çok içgüdülerle ve ki­şiliğin derinliklerinde saklı niteliklerle bağlantılı düşünülür. Yavru­su olan bir hayvan görmek, anneyle ilgili nitelikleri ve annenin ken­disini temsil eder. Yavru hayvanlar, rüyayı görenin kişiliğindeki çocuksu yönlerin güçlülüğüne işaret eder.

Rüyada vahşi hayvan görmek: genellikle içinde yaşa­dığımız toplumun bize verdiği sosyal eğitime verilmiş yanıtımızdır. Vahşi hayvan tarafından saldırıya uğramak, kavgacılık, cinsel ih­tiras ve öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizin simgesidir. Bazen, sal­dırıya uğramak, diğer insanlarla olan ilişkilerimizden duyduğu­muz rahatsızlığı da dile getirebilir. Yaralı hayvan görmek, gereksiz öfke gibi içgüdüsel tepkilerimizle neden olduğumuz incinmeler konusunda bizi uyarır.

 • Rüyada görülen hayvan postu, söz konusu hayvanla ilgili olduğu düşünülen niteliklerin, gücün ve bilgeliğin simgesidir.
 • Evcil hayvan görmek, başarıya ulaş­ma potansiyeline dikkat çeker. Bununla birlikte, başarı da tıpkı evcil hayvanlar gibi, ilgi ve dikkat istediği için, üzerinde çalışılan iş ya da proje sırasında gerekli ilgi ve dikkati göstermemiz gerek­tiğini bize anımsatır.
 • Rüyada bir hayvandan korkmak, arzu ve ihti­yaçlarınızdan duyduğunuz endişenin göstergesidir.
 • Bir evcil hay­van sürüsü görmekse, genellikle, kişinin kendini bir toplumsal gru­bun parçası olarak gördüğünü ve bu grubun baskılarından çekin­diğini anlatır.
rüyada maymun görmek haırlı mı iyi mi kötü rüya mı?

Rüyada Hayvan Görmenin Geniş Anlamını Okumak için Lütfen Buraya Tıkla

“Rüyada Maymun Görmek Ne Demek? Diyanet, İslami ve Dini Ruya Yorumu” konusunda 2 mesaj

  1. merhaba seher kardeşim rüyanın yorumu şöyle: Sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacağınıza, ayaklarınızı yere basmanız gerektiğine, uzun yaşayacağınıza, mal ve kazanca, tecrübeli ve açık görüşlü bir kimseyle tanışacağınıza, dileğinizin gerçekleşeceğine işarettir… rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!