Rüyalarda Görülen Renklerin Anlamları Nedir? Rüyada Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil ve Siyah Renk Görmek

Renkler, bağımsız birer nesne ya da olgu değil, nesneleri belirleyen ve etkileyen niteliklerdir. Ancak gerek gerçek yaşamda, gerek düşlerde, bir nesne ya da mekânın rengi o denli baskın olabilir ve öne çıkabilir ki, bizim için artık o nesneyle bütünleşmiş hale gelebilir. Yeni aldığınız otomobili anımsadığınızda, belleğinizdeki imgenin otomobilin modeli ya da rahatlığını değil, doğrudan doğruya rengini vurguladığını fark edebilirsiniz sözgelimi. En çok sevdiğiniz elbisenizi ararken “Kırmızı elbisem nerelerde?” diye düşünürsünüz belki; çünkü sizin için önemli olan, onun rengidir. Koyu renk­lerden görmek: Üst üste gelen ve sizi acılar içinde bırakan bazı olaylara ve bu olayların vereceği sıkıntılara işarettir. Gök­kuşağı renklerini bir arada görmek: Serüveni seven bir ruh haliniz olaca­ğına ya da zorlukların ortadan kalkacağına işarettir.

Rüyadaki Renklerin Psikolojik Etkisi

Benzeri biçimde renkler, yalnızca küçük objeleri değil, bazen içinde bulunulan bir mekânın ya da o mekândaki bütün atmosferin en belirgin öğesi haline gelebilir. Kimi renklerin size huzur verdiğini ve dinlendirdiğini, kimi renklerin de tedirgin ettiğini düşünmüşsünüzdür en az birkaç kez. Bazı insanlar için duvarları kırmızı tonlarla boyanmış, döşemede kırmızının egemen renk olarak kullanıldığı mekânlar “motive edici” ya da “enerji verici” olarak nitelenebilir. Kimileri de beyazın baskın renk olduğu mekânlarda huzur ve rahatlık duyarlar. Sizi şaşırtacak bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

Düşlerimizde Gördüğümüz Renkler ve Anlamları

 • Beyaz renk, dürüst karaktere, ahlâk ve huy güzelliğine işarettir.
 • Yeşil renk, hayır ve berekete, ahlâk ve fazilete, dindarlığa işarettir.
 • Yeşil ve beyaz renkler, iyiliğe ve müjdeye işarettir.
 • Siyah renk, ululuğa, mal ve dünyalığa veya kalp katılığına ve yersiz düşüncelere işaret eder.
 • Görülen siyah renk parlak olursa, amir konumundaki bir kimseden izzet ve ikram görmeye işaret eder.
 • Rüyada siyah bir şeyin beyaza dönüştüğünü görmek, güzel bir isimle anılmaya, tövbe edip günahlardan arınmaya veya inançsız kimsenin imana gelmesine işarettir.
 • Rüyada kırmızı renk görmek, şiddete, strese ve şerre işarettir.
 • Rüyada kızıl renk görmek, rezalet ve alçaklığa işarettir.
 • Sarı renk, hastalığa, ümitsizliğe, beklentilerin gerçekleşmemesine işarettir.
 • Kahverengi ve tonları, ağırbaşlılığa, iş ve meslekte deneyim sahibi olmaya işarettir.
 • Mavi ve tonları, başarı ve müjdeye işaret eder.
 • Mor renk, kedere işarettir.
 • Pembe renk, mutluluğa işarettir.
 • Rüyada haki renk görmek, bekâr kimse için evlenmeye, askere gitmeye, silah altına alınmaya, yaşlılar için ecelin yaklaşmasına işarettir.
 • Pastel renkler ve diğerleri, bulundukları yere ve durumlara göre, güzellik veya noksanlıklara işaret eder.
 • Toprak rengi, mütevazi insana ve rızka işaret eder.
 • Buğday rengi, soy ve kabileler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara işarettir.

Rüyadaki Renklerin Tonları, Nüansları ve Kodları

Düşlerimizde de renklerin, buna benzer etkileri olduğu söylenebilir. Daha kestirme bir ifadeyle renkler, düşlerde duygusal “tonları” ve dalgalanmaları temsil ederler. Hem bir obje, olgu ya da mekânla ilgili bizim hissettiklerimiz için bir ayna görevi görürler, hem de söz konusu olguların bizim için ifade ettiği potansiyel durumlara ilişkin ipucu sağlarlar. Çoğunlukla bu potansiyel, uyanık olduğumuz anlarda farkına varmadığımız ve üzerinde bile durmadan geçtiğimiz, ancak bilinçaltımız tarafından algılanıp değerlendirilen bir ayrıntı üzerine kuruludur: Işığın yansıttığı renk frekansları arasındaki farklılık. Söz konusu unsur, düşlerimizde de karşılaştığımız durumu daha iyi açıklayacak “nüansları” sunar bize. Bu anlamda, zihnimizde bizim denetimimizden bağımsız çalışan sistem için renkler, belli simgelere sahiptir ve bu simgeler de “renk kodları”nı oluştururlar. Olabildiğince net ve eksiksiz bir düş yorumu için renk kodlarının analizi de bu nedenle bazen kritik önem içerebilir.

Rüyadaki Renklerin Nesnel Anlamları

Düşlerimizde nesneler, kimi zaman kendileri için “doğal” ya da “alışılmış” kabul edilebilecek renklerle çıkarlar karşımıza. Sözgelimi beyaz bir gelinlik ya da sarı bir civciv gibi. Bu durumda, rengin nesneyle ilgili yorumu çok da derinden etkileyecek bir işlevi olmadığını söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, alfabetik dizinimizde “Gelinlik” maddesinde bulduğunuz anahtar sözcük yorumu, bütünüyle geçerli olacaktır ve ayrıca “beyaz” rengin anlamını çözmeniz gerekmeyebilir; çünkü gelinlik zaten yalnızca beyaz olur. Ama bazen, nesneler alışılmışın dışında, “anormal” renklerle belirebilir düşlerimizde: Eğer kırmızı bir gelinlik ya da mavi bir civciv gördüyseniz, mesajı anlayabilmek için üzerinde ciddiyetle durmanız gereken bir ayrıntı var demektir. Çünkü bilinçaltınız, normal ve doğal olanı değil, alışılmadık renkleri seçerek sizi şaşırtmayı ve böylece vermek istediği mesaja dikkatinizi çekmeyi tercih etmiştir.

Temel renkler için, evrensel anlamda geçerli bir simge sisteminden söz etmek mümkündür. Yani çoğunlukla ülke, din ve dilden bağımsız olarak, genel anlamda insanlığın ortak kültürü içinde herkes için aynı kabul edilebilecek anlamları vardır renklerin. Diğer yandan, bazı durumlarda tıpkı diğer düş unsurları gibi, renklerle ilgili duyguların da “kişiye özel” olabileceğini söyleyebiliriz. Çok şematik bir örnek vermeye çalışalım: Evrensel anlamda “olumlu” bir simge olarak kabul edilebilecek pembe renk, eğer çocukluğunuzun önemli bir bölümünü, duvarları pembe boyalı sıkıcı bir yatılı okulda geçirdinizse, sizin için “kasvet” anlamına gelebilir.

Düşlerimizdeki Renklerin Objeler Üzerinden Etkisi

Diğer yandan, renklere yüklenecek simgesel anlamlar genellikle tek yönlü değildir ve bu nedenle her renk için hem olumlu, hem de olumsuz anlamlar söz konusudur. Düşlerinizi analiz ederken, sizin için ön planda olan rengin olumlu anlamıyla mı, yoksa olumsuz yönleriyle mi belirdiğini de dikkate almanız gerekecektir. Bazen bu ayrımı yapmak oldukça kolaydır: Kırmızı bir gül goncası güçlü duyguların ve yaşam enerjisinin simgesi olarak bu rengin olumlu anlamını sunarken, düşünüzde cinayet aracı olarak kullanılan bir bıçağın üzerinden damlayan kırmızı kan, elbette negatif bir enerjiyi ve tehlikeyi vurgulayacaktır. Açık yeşil bir elbise iyileştirici gücü, yenilenmeyi ve tazeliği ifade ederken, koyu yeşil bir palto, manto, aşkla ilgili olarak kendi kendimizi kandırdığımıza ve bunun sonucunda, mutsuz bir duygusal ilişkinin başlangıcına işaret edebilir. Ancak nesnelerin belirgin işlevleri nedeniyle çok çabuk yapılan bu tür analizlerin aksine, bazı durumlarda olumlu ve olumsuz potansiyelleri belirlemek çok güç olabilir: Kırmızı bir spor otomobille gezdiğinizi varsayalım düşünüzde. Burada kırmızının olumlu anlamını mı yoksa olumsuz anlamını mı dikkate almanız gerektiğine ilişkin kararı, ancak diğer olay ve unsurları inceleyerek, düşün akış seyrine göre belirleyebilirsiniz; kestirme bir yanıt yoktur.

Düş analiziniz sırasında, tek tek nesnelerin renkleri dışında, bazen düşün tamamına egemen olan ve genel atmosferde kendini ısrarla hissettiren renkleri de özellikle dikkate almanız gerekir. O denli etkilidir ki o renk düşünüzde, sözgelimi bunu bir “mavi düş” olarak nitelendirme ihtiyacı duyarsınız. Ayrıca düşünüzdeki obje ve mekânlara ilişkin olmayıp, “ışıkla” bağlantılı bir unsur olarak dikkatinizi çekebilir renkler. Diyelim ki, düşünüzde kırmızı hiçbir şey yoktur belki bağımsız olarak ama, bulunduğunuz ortamı “aydınlatan” ışık nedense kırmızı olduğu için, bu renk düşün geneline egemen olmuş izlenimi vermektedir. Bu durumda, kırmızının olumlu ya da olumsuz potansiyele işaret ettiğine karar vermek için, düşünüzün bütünündeki olay akışını ve kişileri gözden geçirmeniz ve ardından yorumunuza “kırmızı bir filtre” eklemeniz gerekecektir.

“Rüyalarda Görülen Renklerin Anlamları Nedir? Rüyada Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil ve Siyah Renk Görmek” konusunda 2 mesaj

  1. merhaba hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bazı sıkıntıları aşmaya, düşmanlığa, paranın artmasına, şansınızın aniden döndüğüne, işlerinizde başarılı olacağınıza, halka bir faydanız dokunacağına, kolay yollardan para kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize, güce kavuşmaya işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.