Rüyada Köpek Görmek, Köpek Isırması, Saldırması, Siyah Yavru Köpek

Rüyada köpek görmek veya köpekle ilgili rüyanızda geçen bir sahnenin sizler için nasıl yorumlandığını aşağıdaki rüya tabirinde her yönüyle öğrenebilirsiniz. Hemen alt kısma rüyanızdaki köpek sahnesinin karşılığı olan çeşitli başlıklardan size uyanı tıklayıp saniyeler içinde okuyabilirsiniz. Ruyada kopek gormek, dünya hayatına düşkün, günah işlemekte bir sakınca görmeyen kişiyle tabir olunur. Rüyada görülen keöpekler, pek büyük ve önemli olmayan düşmana işaret eder. Dişi köpek, kötü huylu bir insana yorumlanır. Kendisinin bir köpeği olduğunu gören kimse, düşmanlarına karşı üstünlük elde eder.

Rüyada Köpek Görmek – Diyanet

Rüyada görülen süs köpeği sevinç ve ferahlıktır.  Rüyada görülen kuduz köpek, kendisinden zarar görülecek düşmana işarettir Rüyasında köpek sütü görmek, korku, endişe ve bir kimse ile arasındaki düşmanlığa işarettir. Rüyada Buldok köpeği görmek, sadakatte yorumlanır. Rüyasında Buldok köpeğinin kendisine saldırarak ısırdığını görmek, düşmanlardan zarar göreceğine delâlet eder. Bir atın veya eşek eyerinin üzerine köpek bindiğini görmek; sapık bir kimsenin eşine göz dikeceğine yorumlanır. Rüyada gördüğünüz köpek doğuruyorsa, çok tamahkar bir kimse olduğunuza işarettir.

Diyanet Rüya Tabiri Sorgulama: Ruyada Kopek

Rüyada görülen dişi köpek, kendisinden her zaman kötülük beklenen bir insana benzetilir. Bir çoban köpeğinin sahibi olduğunu görmek, devlette yapacağı bir işten yarar sağlayacağına, mahalle köpeği görmek, alçak bir düşmana, tazı köpeği görmek, büyük bir makama atanmaya veya düşmanına karşı zafere yorumlanır. bir köpek öldürdüğünü görmek, düşmanını yeneceğine işarettir.

Köpekleriyle ava çıktığını görmek, kafasında kurduğu bir işi başarı ile sonuçlandıracağına işaret eder. Bir insanın kendisini köpek olarak görmesi, bir bilginle karşılaşıp ondan faydalanacağına yorumlanmaktadır. Bir kimse evde veya yatağının üzerinde bir köpek görse, kötü bir adam, hanımı hakkında o kimseye hainlik eder. 

Rüyanızda av köpeğiniz ile ava çıkmanız, düşmanınızdan bir fayda sağlayacağınız anlamını taşır. Av köpeğini kovarsanız, fayda sağlayabileceğiniz düşmanınızı yakınınızdan uzaklaştırırsınız. Av köpeğinin etini görmeniz, alacağınız mirası simgeler. Eğer av köpeğinin avdan döndüğünü görürseniz işle ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. Bu rüya en çok işsizlik şeklinde yorumlanmaktadır. Şehirde av köpeği görmek de aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında kurt köpeği gören kimse, sadık bir dostundan gereksiz yere şüphelenir.

Rüyada Köpek Isırması Gormek

Rüyada köpek ısırması veya bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, düşmandan gelecek zarara, sıkıntı ve üzücü habere işaret eder. Rüyada kendisini köpeğin ısırdığını gören kimse, düşmanının etrafını sardığına ve ona büyük zararlar vereceğine yorumlanır. Köpeğinin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçisinden veya dostundan kendisine bir fenalık geleceğine yorumlanır. 

Rüyada bir kuduz köpek tarafından ısırıldığınızı görmek, rakiplerinizin aleyhinizde bazı hareketlerde bulunduğuna, fakat size fazla zarar veremediklerine; bir kuduz köpeğin öldürüldüğünü görmek, düşmanlarınızın size zarar vermeyecek hale getirildiklerine delâlet eder. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada kendisini bir fino köpeğinin ısırdığını görene düşmanı tarafından bir zarar gelir.

Ruyada Kopek Gormek ne demek-Diyanet ve islami Tabir-Kopek isirmasi veya Saldirmasi-Yavru Kopek-Siyah Kopek-Kopek Sevmek
Ruyada Kopek Gormek ne demek-Diyanet ve islami Tabir-Kopek isirmasi veya Saldirmasi-Yavru Kopek-Siyah Kopek-Kopek Sevmek

Rüyada Köpek Saldırması Görmek

Rüyada köpek saldırması veya bir köpeğin üzerine saldırıp havladığını gören kimsenin, öyle bir insandan zarar göreceğine işaret vardır. Rüyada köpeğin saldırarak elbisesinin bir yerini parçaladığını görmesi, onun sarhoş birisi tarafından üzerine saldırılarak hırpalanacağına yorumlanır. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delâlet eder. 

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle sindireceğine delildir. İki köpeği kavga ederken görmeniz hasımlarınızdan kurtulmak için onları birbirine düşüreceğiniz manası taşır. Rüyada köpeğinin beygirin üzerine saldırdığını görmek; eşine kötülük yapmak isteyenlerin bulunduğunu ifade eder.

Rüyada Siyah Köpek Görmek

Rüyada siyah köpek görmek sürekli yanınızda çevrenizde hatta size arada bir yardımı dokunan kötü niyetli insana delalettir. Bazı yorumcular ise geçirilecek bir rahatsızlığa yorarlar. Rüyada siyah köpek görüldükten sonra kişinin rahatsızlık edilmesi daha önce çokça test edilmiş ve bu şekilde kabul görmüştür.

Rüyada Yavru Kopek Gormek

Rüyada yavru köpek görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir. Yavru köpek görülen ruyalar, genellikle hayırlıdır. Fayda göreceğiniz günlerin yakın olduğuna işarettir. Yavru köpekler bol paraya ve fayda göreceğiniz kişilerin varlığına delalettir.

Ruyada Beyaz Kopek Gormek

Rüyada beyaz köpek görmek; işlerinde çalıştırdığı insanların ya da aile bireylerinin kendisine sadık olduklarını gösterir. Rüyada görülen beyaz köpek, sadakatle tabir olunur. Size düşmanlık eden ancak aynı zamanda merhamet sahibi birini işaret eder.

Ruyada-Kopek-Gormek-Ne-Demek-islami-Ruya-Tabirleri-diyanet-ruya-yorumu-ne-anlama-gelir
Ruyada-Kopek-Gormek-Ne-Demek-islami-Ruya-Tabirleri-diyanet-ruya-yorumu-ne-anlama-gelir

Rüyada Köpek Sevmek

Rüyada köpek sevmek veya rüyada köpeğe ekmek vermek, bol rızıkla tabir olunur Köpeğin salyasının elbisesine bulaştığını gören kimse, düşmanından üzüleceği bir söz işitir. Bir köpeği sevmek veya kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delâlet eder.

Rüyada Kopek Kovalaması

Rüyada köpek kovalaması veya köpeğin kendisinden kaçtığını gören kimsenin düşmanı kaybeder.  Rüyada köpek kovalaması görerek ürkmek, birisinden bir fenalık göreceğine; kppek gibi hayvan yüzünden ürkmek, bir düşmanından zarar geleceğine; herhangi korku verici bir şeyden ürkmek hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır.

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, ev halkından bir hırsızdır. Rüyada görülen kedi, içten pazarlıklı kadın, ev halkından hırsız, gönül kırıklığı, bundan doğan hüzün ve düzenbaz eş demektir. Bir kedi ile rüyada oynadığını ve kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse, sonu gelmeyecek bir aşka düşer veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır. Siyah kedi, büyük korku ve telâş olarak yorumlanır. Kedi, hizmetçi olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evine kedi girdiğini gören kimsenin evine hırsız girer. Rüyada görülen kedi, üzüntü ve düşmanlık ile tabir olunur. 

Rüyada kedi görmek, kedi rüyada bir evin hizmetçisi olarak kıyaslanır. Kedinin dişisi hilekar bir kadını temsil eder. Kedi, bir kimsenin etrafında dolaşırsa, onun korunduğuna işaret sayılır. Kedinin aslında sahibine hem faydası hem de zararı vardır. Rüyada görülen kediyi bir kimse ile eş tutarlar.

Erkek kedi bir kimseyi rüyada ısırsa, yahut tırmalarsa, o kimse hasta olur. Eğer erkek kedi vahşi ve yabani ise, hastalık daha şiddetli olur. Isıran kedinin kendi kedisi olması hastalığının hafif geçeceğine işarettir. Evindeki kediyi götürüp sattığını görmek, ayrılığa ve nafakaya, kedinin etini yediğini görmesi, bir sanat öğrenmeye, kendisini kedi şeklinde görmesi, kendisine hayrı olmayan kötü işlerden geçimini sağlamaya çalıştığına, bir kedinin evine girdiğini görmesi, evine bir hırsız gireceğine, fakat hiç bir şey çalamadan kaçacağına işaret eder.

Kedi görmek ürünlerin azlığına, kıtlığa yorumlanır. Kedinin kendisini tırmalayarak bir yerinden kan akıttığını görmek, açık veya gizli düşmanları olduğuna bu sebepten çok dikkatli bulunması gerekeceğine işaret eder.

Ruyada Kopek Almak

Rüyada köpek almak veya rüyasında bir köpek satın aldığını görmek, mal hususunda akrabalar arasında meydana gelecek kısa süreli ihtilafa işaret eder. Rüyasında kendisi için bir köpek satın aldığını görmek, hizmetçisi veya uşağı ile sohbet edeceğine delalettir.

Rüyada Süs Köpeği (evcil köpek) Görmek

Rüyada süs köpeği gormek veya süs köpeğinin kendisine saldırdığını fakat onu taş veya sopa ile uzaklaştırdığını görenin düşmanlarından korkusu olmaz. Rüyada süs köpeği fino görmek, zevk ve sefaya düşkünlüğe işaret eder. Eğer fino köpeği rüyasında ölürse o kimsenin tamahkâr olduğuna işarettir. Rüyada fino görmek sadakat ile tabir olunur. Rüyasında kucağında bir fino olduğu halde yolda yürüdüğünü görmek, ev halkının ve akrabalarının kendisine sadık olduklarına delâlet eder.

Rüyada Köpek Sesi, Havlaması, Uluması

Rüyada duyulan köpek havlaması, sesi veya uluması: Bu rüya boş sözlere dalmakla tabir olunur. Rüyada bir köpeğin havlamasını işitmek, sefil bir adamın küçük bir para karşılığında saldırısının önleneceğine yorumlanır. Rüyada köpek havlaması veya kendisinin köpeği ile birlikte havladığını görmek, istediğine ve muradına kavuşacağına yorumlanır. Köpek havlaması duymak boş söze, pars sesi hayret ve dehşete işaret eder. Ruyada kopek gibi ses çıkaran bir kimseyi görmek veya köpek ulumaları işitmek, o yere yakında bir musibetin ulaşacağına işaret sayılır.

Rüyada Köpek Görmek-Rüyada Köpek Isırması Gormek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Köpek Görmek-Rüyada Köpek Isırması

Köpek Eti Görmek  Veya Yemek

Köpek etini rüyada yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Rüyada görülen köpek eti, düşmanın malına işarettir. Köpeğin eti mirastan kalacak maldır.

Köpek Ölüsü Görmek

Rüyanızda ölmüş bir köpek görmeniz üç farklı şekilde yorumlanmaktadır. Herhangi bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Bir konuda canınız sıkılabilir. Meşakkatli işlerler uğraşmanız gerekebilir.

Rüyada Dişi Kopek Gormek

Rüyada dişi köpek görmek çevrenizde sabit fikirli ve kötü karakterli bir kadın bulunduğu anlamına gelir. Dişi köpek, erkek köpeği kovalıyorsa; kötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacağınız ve itibarınızın düşeceği yorumu yapılmaktadır. Eğer dişi köpek erkek köpekleri ardına almış ve önden gidiyorsa, kötü yola düşmüş bir kadın ve bir erkeğin sizin tarafınızdan evlendirileceğine işaret eder.

Rüyada Köpekle Konuşmak

Rüyanızda köpekle konuştuğunuzu görmeniz gizleneceğinize işaret eder. Bu gizlenme, duygularınızı arkadaşlarınızdan ve ailenizden gizleyebileceğiniz gibi düşmanlarınızın size zarar vermemesi için kendinizi onlardan çekmeniz şeklinde de vuku bulabilir.

Rüyada Kurt Gormek

Rüyada kurt görmek, zalim, hain, yalancı bir âmir ile tabir olunur. Kurt eti haram mala, sütü ise korku ve endişeye delâlet eder. Rüyada bir kurt başı gören, büyük bir rütbeye ulaşır. Kurt derisi veya kemiği bulduğunu görenin eline mal geçer. Kendisini bir kurdun ısırdığını görene devlet tarafından bir zarar gelir. Yatağında kendisi ile birlikte bir kurdun yattığını görenin eşine bir devlet adamı tarafından tecavüz edilir.

Diğer bir islami rüya tabirine göre de, rüyada görülen kurt, kendisine zulmeden bir insana işaret eder. Bazen bu rüya, eve girecek hırsıza işaret eder. Rüyada görülen kurt, düşman veya hırsızla tabir olunur. Rüyada kurt eti yediğini görmek, haram mal ile tabir olunur. Rüyada görülen kurt sütü, bir işin elden gitmesine ve korkuya delalet eder. Rüyada kurt sütü içtiğini görmek, sıkıntı, heyecan, korku ve endişeye işaret eder.

Rüyada Kurt Köpeği Gormek

Rüyasında kurt köpeği gören kimse, sadık bir dostundan gereksiz yere şüphelenir. Rüyada kurt köpeği görmek, bir dostunuzun sadakati hakkında şüphe duyduğunuza, fakat bu şüphelerinizin yerinde olmadığına işarettir.

ruyada kopek gormek ne demek-kopek kovalamasi-isirmasi
ruyada kopek gormek ne demek-kopek kovalamasi-isirmasi

Rüyada Hayvan Gormek

Rüyada hayvan görmek, herkes için başarı, kazanç ve para anlamına gelir. Bu rüya evlenmemiş bir kadın için, zengin birisi ile evlenmeye, evli ise bir daire veya ev sahibi olacağına, gördüğü hayvanlardan birisi arkasından geliyorsa, hiç beklemediği bir mirasa konacağına işaret eder. Azgın bir hayvan görmek şiddete yorumlanır. Rüyasında azgın bir hayvanın saldırısına uğradığını görmek, düşmanlarının kendisine yaptırmak istedikleri şey için ona baskı yaptıklarına delildir. Bir hayvanın önünden kaçıp kurtulmak, düşmanından kurtulacağına yorumlanır. Rüyada herhangi bir hayvan sürüsü görmek, sevinçli bir gün geçireceğinizin işareti sayılır.

 1. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.
 2. Rüyada Köpek Bağlamak İyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.
 3. Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır.
 4. Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder. Ruyada kopek sütü içmek, korkuya işarettir. Ruyada kopek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir.
 5. Ruyada kopeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza işarettir.
rüyada köpek görmek ne demek-kopek isirmasi-kovalamasi-beyaz kopek-diyanet

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Köpek Görmek, Köpek Isırması, Saldırması, Siyah Yavru Köpek” konusunda 36 mesaj

 1. rüyamda hava karanlık sonra pencereden bakıyorum bahçemizde 2 tane beyaz akbaş köpek görüyorum biri ben camı açınca hemen benle konuşmaya çalışıyordu ne dediğini hatırlamıyorum ama benle konuştu insan gibi

  1. 1001 Rüya Tabiri

   aNONİM Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Mutlu bir karşılaşmaya, bazı kavgaların başınızdan geçeceğine, aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacağınıza işarettir…

 2. Merhaba kolay gelsin, 2 gündür rüyamda köpekleri görüyorum önce kendilerini sevdiriyorlar sonrasında vahşileşiyorlar.. Beni kovalıyorlar ve birden uyanıyorum…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ebrar Halı kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İşlerinizde kendi kararlarınızı kendiniz vermek zorunda gerektiğine, erken evlilik yapacağınıza, hayırlı işlere, erkek çocuğa, bir mirasa veya yüklü bir paraya kavuşacağınıza, helal mala, işlerinizin yoluna gireceğine, zorlukları aşmaya, isteklerinize birer birer kavuşacağınıza işarettir…

 3. Rüyada siyah yavru köpeklerle oynadığımı gördüm. yavru köpek dışkıya basıyor onu tutarken elim dışkı (kaka) oluyor. Sonra leğenleri üst üste koyarak oynuyorum içinde köpek var sanarak zıplıyor diğer yavru köpekler. Çok eğleniyoruz. yavru kedilerde var onları da seviodum onlarda siyah. Yorumlarsanız sevinirim teşekkürler şimdiden.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Meliha kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Korkak bir düşmandan kötü sözler işiteceğinize, kendinizin farkında olmadan bir olayın içine attığınıza ve neredeyse zarar görmek üzere olduğunuza ya da olacağınıza, yeni bir yaşam kurmak hevesine, paraya, yüksek mevki sahibi biri ile görüşmeye, evliliğe, birisinin size ilan-ı aşk edeceğine, mala işarettir…

 4. 2 tane beyaz köpek vardı birisi bana doğru gelmeye başladı ama o bana yetişmeden ben evin dış kapısına geldim çok korktum ısıracak diye ama kurtuldum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Aslanturk kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Korkak bir düşmandan kötü sözler işiteceğinize, düşmanlarınızı alt edeceğinize, girişeceğiniz işlerden çok iyi sonuçlar elde edeceğinize, büyük bir şahıstan para geleceğine, bilinç altınızda bazı korkularınızın bulunduğuna ve bu korkuların çok yakında ortaya çıkacağına ve bu korkularla yüzleşeceğinize, bazı zorlukların üstesinden geleceğinize işarettir…

 5. Mrhaba define arıyan iki kişi gürdüm ve onların yanına vardım taşı sıkıştırıp kırmaya çalışıyordu sornra taş kırıldı ve taşın içinde tavuk ve civcivi taşın kendisindeydi parlıyordu sonra beyaz kangal yavrusu gibi küçük sevimli bir güpek gürdüm manası nedir yorumunuz için şimdiden teşekkürler

  1. merhaba emir kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ufak sıkıntılarla uğraşıp daha sonra sıkıntıların bitmesine, geçici fakat iyi bir şansa, bi yere seyahat etmeye, bir iftiradan kurtulmaya, yardımda bulunmaya, güzel bir işte çalışmaya, her türlü dert tasadan uzak olacağınıza işarettir…

 6. Merhaba ben rüyamda cezaevindeki abimin çıkmış olduğunu ve parkta bir insaatta calistini gördüm ama. Sürekli bana bakıp gülüyordu ve daha sonra parkta ayrıldı ve geri geldiğinde elinde büyük tasmalı beyaz bir köpek vardı ve bu köpekle kedileri kocaliyordu ve hatta bütün insanlar abime kızdı fakat abim aldırış etmedi devam etti ve daha sonra karşı sokaktan babam geldi ve babam cezaevindeyddi oda çıkmış geldi ama bize hiç yaklasmadi yanına gittik optik hep bizden uzak duruyo abime sinirliymis gibi abimi ariyordu

  1. merhaba aleyna kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hayatınızda yeni fikirler alınacağına, istenmeyen tartışmalar yaşanılacağına, çok önemli haberler almaya, son zamanlarda yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, düşman sahibi olmaya işarettir… … ARTIK SADECE UYGULAMAMIZI ÜCRETSİZ İNDİREN KİŞİLERİN RÜYALARINI YORUMLUYORUZ: yorumlanmasını istiyorsanız linke tıklayıp yükleyin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

 7. Ben rüyamda ailece bir kafede oturuyorduk babam beyaz bir çukulata uzattı hepimize ve ben o çukulatadan ısrdıktan sonra camdan bakmak için kafamı çevirdim ve bir köpeğin karnının ayrıldığını gördüm tüm organları görülüyordu köpeğin fakat sahibi gelip aldığında köpek ayaklandı ve gitti gidergende organları görülüyordu

  1. merhaba ilayda kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ve tanzim edilmeye ihtiyacı olduğuna, aile ile ilgili iş yeri ile ilgili komşularınızla ilgili düşüncelerinizi ve dahi ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeye gerek olduğuna, sevinmeye, can sıkıntısına, kötü bir olay canınızın sıkılmasına neden olacağına, şansınızın açılacağına, işlerinizin yoluna gireceğine, iyiliklere, güzelliklere, mutluluklara, ALLAH tarafından korunduğunuza, her türlü kötülükten korunacağınıza işarettir… … rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

  1. merhaba avni kardeşim rüyanın yorumu şöyle :Arzuların gerçekleşmeyeceğine, kendinize göre çıkabileceğiniz en yüksek makama çıkacağınıza, mutlu olacağınıza, şansınızın iyi olacağına, para sıkıntısı çekmeyeceğinize, müjdeli haber kapınızda olduğuna, güzel günlerin başlamak üzere yaklaştığına işarettir…

 8. Merhaba rüyamda çih etdohradım 2ci birrüyamdada bakkalagittim aradıhım şey yoktu güzel güzel yiyecekler vardı pastaceşitleri falan bukadar rüyaam yorummunuz hicin teşekkürler

  1. merhaba birsen kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bazı sıkıntıları aşmaya, düşmanlığa, paranın artmasına, şansınızın aniden döndüğüne, işlerinizde başarılı olacağınıza, halka bir faydanız dokunacağına, kolay yollardan para kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize, güce kavuşmaya işarettir…

 9. Rüyanda evimde yemek yaparken arkadaşım balkon kapısını açıyor 2. Kattayız ve dönüp bana diyor ki elif bu ev gerçekten ecinli dönüp bi bakıyorum zapzayıf kalmış bi köpek bana sarılmaya geliyor. bende bu köpeği 3 ay once rüyamda görmüş balkona koymuştum. Ben köpeği alıp dışarı atıyorum zorla eve girmeye çalışıyor sonra arkadaşıma suçun kesip ver diyorum onu veriyorum köpek bana diyo ki kandırmıyosun beni di mi beni kovmıycaksın öylece yemek vereceksin hayır diyorum dışarı sucuk atıp kapıyı üzerine kapatıyorum apartmandan komşular çıkartıyo sonra bi bakıyorum dışarda bir sürü yağmur başlamış pişman oluyorum kovuğuma

  1. merhaba elif rüyanızın diyanet rüya tabiri yorumu şöyledir: bir arkadaşınızın size ikiniz hakkında çok ilginç bir teklifte bulunacağına, bu teklifin aileniz bireylerinden birisinin üzüntüsüne sebep olacağına, bu durumu düzeltmek için de bu işin size birilerinin yardımda bulunacağına yorumlanır.

 10. Merhaba, rüyamda kücük siyah bi köpegin boynumdan isirdigini ama kan gelmedigini gördüm… Ben köpegi isirirken tutup firlattim. Tesekkür ederim ve Berlin’den selamlar.

  1. Rüya Yorumcusu

   İlker kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Aşk hayatınızda şanssızlıklara,işlerinizde başarılı olacağınıza,takdir edilmeye,sevinçli bir haber alacağınıza,evlenmeye,yakın zamanda kötü bir şey yapacağınıza ve bunun arkasından sıkıntı yaşayacağınıza,çok zor günler yaşayacağınıza,maddi kazanca işarettir…

 11. Merhaba. Rüyamda 3 yaşındaki ev köpeğimin öldüğünü görüyorum ve çok ağlıyorum. Ağlarken uyandım. Tekrar uyuduğumda aynı rüyayı tekrar gördüm ve içim çok acıyordu. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Rüya Yorumcusu

   Melek kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Günah işlemekte cesaretli zevk ve sefaya düşkün bir kimseye,düşmanınızdan size bir zarar erişeceğine,hastalanacağınıza daha sonra iyileşeceğinize,diğer insanlarla hoş muhabbetler etmeye,bir arkadaşınız ile sıkıntı yaşayacağınıza,isteklerinin gerçekleşeceğine,güven içinde olacağınıza,düşmanlarınızı alt edeceğinize işarettir…

 12. merhaba, rüyamda kardeşim ve eşi ve ben mutfaktaydık, pişmiş et yiyorduk, bahçede 3 köpek gördüm, birinin hali perişandı, dışarı çıkıp, 3 gözlü toprak bir kap içinde su vermek istedim, su çamurluydu, vermek istemedim ama köpek hararetle içti, tekrar temiz su doldurdum, susuzlugu geçtiginden içmedi (uzun zamandır rüyamda üçlü şeyer görüyorum, 3 adam, üç bakraç, üç nesne gibi)

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mücadele ettiğiniz insanlarla aranızdaki çelişkilerin yoğunlaşacağına,bir engeli aşmak için çok çaba göstereceğinize,uzun vadede çabalarınızda başarıya ulaşacağınıza,başarıya,kısa zamanda gelecek mutluluğa,sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine,hayatınıza yeni bir yön vereceğinize işarettir…

 13. Rüyamda bir tane beyaz köpek kolumu ısırıyordu ben onun kafasına vurup su atıyorum ama köpek kolumu bırakmıyordu

  1. Rüya Yorumcusu

   anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Korkak bir düşmandan kötü sözler duyacağınıza,kendinizi farkında olmadan bir olayın içine atmış ve neredeyse zarar görmek üzere olduğunuza ve artık çok geç mutlaka bu olaydan zarar görecek ve hatta uzun süren bir hayattan geri çekilme yaşayacağınıza,iyi biriyle arkadaş olacağınıza işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   mustafa kardeşim rüyanın yorumu şöyle : korkak bir düşmandan kötü sözler duyacağınıza,kendiniz farkında olmadan bir olayın içine atmış ve neredeyse zarar görmek üzere olduğunuza,artık çok geç mutlaka bu olaydan zarar göreceğinize ve hatta uzun süren bir hayattan geri çekilme yaşayacağınıza,diğer insanlarla hoş muhabbetler etmeye,isteklerinin gerçekleşeceğine,güven içinde olacağınıza,düşmanlarınızı alt edeceğinize işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   rüyanın yorumu şöyle : günah işlemekte cesaretli zevk ve sefaya düşkün bir kimseye,bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza,isteklerinin gerçekleşeceğine,güven içinde olacağına işarettir…

  1. Rüya Yorumcusu

   merve hanım rüyanızın yorumu şudur : karşınıza çıkan çıkacak olan tüm engelleri yok etmeye,zirveye ulaşmaya,makam sahibi olmaya,söz geçirmeye,üstünlük sağlamaya işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!