Rüyada Kıyamet Görmek Kıyamet Kopması Ne Demek? Diyanet

Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimseyi, masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve günahlardan sakındırmaya işarettir. Rüyada yalnız kendi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse vefat eder. Rüyada görülen kıyamet günü, rüyayı gören kimseye Allah tarafından günahlardan sakındırmak için bir uyarıdır. Defterinin sağ tarafından verildiğini görmek, hayra ve makamca yükselmeye: sol tarafından verilmek de fakirliğe ve çokça günah işleyen bir kimseye işaret eder. Kendisine hesap sorulduğunu görmek, sıkıntı ve azaba işarettir.

Rüyada Kıyamet Görmek

Rüyalarda kıyametin koptuğunu görmek:, deyiş yerin­deyse “yeniden doğum”u, daha anlamlı bir hayata doğru yönlen­meyi, dolayısıyla yepyeni düşünce ve eğilimleri ve ayrıca yeni şartları belirtir. Arasat meydanında durmak: Kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu gören kimse yolculuğa çıkar.

İslami Rüya: Rüyada Kıyamet Kopması Ne Demek?

İslami rüya tabirlerine göre; rüyada görülen kıyamet günü:, değişik çağrışımlar yapmak­tadır. Bazen kurtuluş, ferah, sevinç veya belâlardan kurtulmaya işaret eder. Bazan da, gaflete, azaba, belaya yahut hesap sormaya yorumlanır. Kimi za­man da hayırlı bir yolculuğa çağrışım yapar. Şayet kıyamet meydanında eli­ne defterin verildiğini görse, sevaba girdiğine, iyi amel işlediğine yorumlanır.
Rüyada görülen kıyamet, bazen adalet, insaf ve mazlumun zalimden inti­kam alacağına işaret eder. Rüyada amel defterini sağ elinde tuttuğunu görmek, Allah’ın rızasını kazandığına işarettir.

Diyanet: Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek

Rüyada kıyametin koptuğunu görmek; gören kimse işleme azminde olduğu bir günaha karşı uyarılmıştır. Kıyamet adalete ve mazlumun zalimden hakkını almasına alâmettir. Kıyametin yalnızca kendi üzerine koptuğunu gören kimse vefat eder. Kıyamet günü ayakta durduğunu gören kimse yolculuğa çıkar. Hanımı yanında olduğu halde kıyamet günü tek başına haşredildiğini gören kimse zalim bir kimsedir. Kıyamet arazisi şeref sahibi kadına veya adama alâmettir. Sura üfürülmesi salih kimselerin kurtuluşuna alâmettir.

 • Kıyametin koptuğunu görmek çokça kan dökülmesi ve kötülüklerin yaygınlaşması gibi kıyamet alâmetlerinin ortaya çıkmasına alâmettir.
 • Hesabının yaklaştığını gören kimse hayırdan gafil ve haktan uzak olur. Çetin bir hesaba tutulduğunu gören kimse zarara uğrar.
 • Tanrının, kendisini hesaba çektiğini, amellerinin mizana konduğunu ve iyiliklerinin ağır bastığını gören kimse itaat eden biridir ve tanrı katında büyük ecirlere ulaşır.
 • Kötülüklerinin ağır bastığını görürse dinle ilgili yönden durumu kötüdür. Bir kısım rüya tabirlerine göre, kıyametin koptuğunu gören kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur veya insanlar arasında fitne çıkar.
 • Sura üfürülmesi, kabir ehlinin kabirlerinden kalkması veya güneşin batıdan doğması gibi kıyamet alâmetlerinden birinin görülmesi yorum olarak kıyametin kopması gibidir. Deccalin çıktığını gören kimse sapık amel sahibidir.
 • Sura üfürülmesi bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara da alâmettir. Amel defterini sağ eliyle aldığını gören kimse dindarlığa, zenginliğe ve izzete ulaşır.
 • Sol eliyle aldığını gören kimse de günaha, fakirliğe ve muhtaç duruma düşer. Sırat köprüsü üzerinden sağ salim geçtiğini gören kimse skıntı, fitne ve beladan kurtulur. Kabirlerin yarıldığını ve ölülerin kabirlerin çıktığını görmek adaletin yaygınlaşmasına alâmettir.
 • Kıyametin koptuğunu, hallerini müşahede ettiğini ve sonra da dünyanın eski hâline döndüğünü görmek adaletten sonra zulmün geleceğine alâmettir.

Rüyada Kıyamet Terazisini (mizanını) Görmek

Rüyada Kıyamet mizanını görmek, düşmana galebe çalmaya, sevinç ve huzura, adil bir devlet başkamna işaret eder. Rüyada Kıyamet terazisini görmek, sırların açığa çıkmasına, ferahlık ve sevinç meydana gelmesine, galip gelmeye işaret eder.

Şefaat Görmek Dilemek: Kıyamet Günü Koptuğunda

Rüyada şefaat, yüz yüze gelmeye, örtmeye, yahut kendi leyi mukabilinde olmıyarak tahsile, ihsan, kerem ve zenginliğe nailiyet Olup; kıyamet günü, olup da bütün halk, bir Nebinin huzuruna gelip şefaatini istediklerini Nebi Hazretleri çekinerek şefaat etmediğini gör­se; durumun geciktirilmesine, kendi millet ve kendi cemaatından bulu­nanlar nazarında korkusuzluğuna yorumlanır. Zira Enbiya-ı İzam Ha- zerati, kıyamette kendilerinden şefaat talep olunduklarında, her birisi, ben şefaata ehil değildim, diye cevap verirler. Çünkü Allahü Teâlâ Haz­retleri o günde şefaati Peygamberin en büyüğü ve efendisi Hazreti Mu- hammed sallallahü aleyhi vesseleme tahsis buyurmuştur. Bu suretle Re- sûlü Ekrem şefaate yetkili ve sahip kılınmıştır. Bundan başka kıyamet gününde, komşunun komşuya şefaati yorum­ca muteber tutulur. Bu itibarla bir kimse rüyasında kendisi hakkında komşusu şefaat eyledi görse, o rüya sahibinin komşusundan yardım ve fayda göreceğine sohbetinde bulunanlardan bir kimse cihetinde rahata nail olacağına, ya­hut hacet zamanında müsaade ve müsamaha gösterileceğine delâlet eder. Eğer kendi hakkında çocuğu şefaat etti görürse, onun çocuğundan faydalanmasına, başkaları hakkında şefaat bu veçhile yorumlanır. Kur’ân-ı Azimüşşan bu veçhile kendisine şefaat ederse, onun ilim yüzünden çok faydalanacağına ve yüksek mertebeye yükseliş anlamına gelir.

Ünlü Rüya Alimlerinin Rüyada Kıyamet Yorumları

Bütün mevtanın, ölülerin kabirlerinden kalkması ki, yevmil kıyame haşır günü, hesap günü gibi çok isimleri vardır. Bu itibarla rüyada kıyamet gününü gören kimsenin, isyan ve yasaklardan çekinmesi ve korkmasına her türlü işaret buyurulmaktadır. Yalnız kendi üzerinde kıyamet koptuğunu görmesi; o kimsenin vefat edeceğini, kıyamet gününde arasat meydanında duruyor görmesi; onun yolculuğuna, karısıyla beraber kendisi haşr olundu toplandı görürse; Mana ayeti celilenin delaletine göre, çok zalim olduğuna,

 • İki taraf muhariplerinden birisi kıyametin koptuğunu görmüş olsa; Cenabı Hakk’ın inayetiyle, zalimleri fırkasının helak ve mahvolacağına işarettir.
 • Kürrei arzı hasrolunmuş olarak görmek; rüya sahibinin saygın bir kadın veya ziyade faydalı bir adam olduğuna, surun üfürülmesi, inançlıların kurtuluşuna delalet eder. Günah işleyip tövbesi hususunda ihmal gösterirse; yahut yalan söylemekte ısrar ederse; o kimsenin ayeti kerimeye göre daimi olarak yalancı bulunduğuna delildir.
 • Kendisinin hesap yerine yaklaştığını görmesi; halinde onun amel ve hayırda gaflette bulunduğuna yine ayeti kerime tefsirince, Haktan yüz çevirdiğine alamettir.
 • Mizan teraziyi kendi yerine görmesi onun doğru yolda bulunduğu şeklinde yorumlanır.

Kıyametin Koptuğuna Şahit Olmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kıyamet günü, değişik çağrışımlar yapmaktadır. Bazen kurtuluş, ferah, sevinç veya belâlardan kurtulmaya işaret eder. Bazen da, gaflete, azaba, belaya yahut hesap sormaya yorumlanır. Kimi zaman ise, zulumdan şiddetten sakınmaya uyan sayılır. Kimi zaman da hayırlı bir yolculuğa çağrışım yapar. Bir kimse rüyada kıyamet gününde Arafat’ta toplanıldığım görse, rüya sahibinin hayırlı bir yolculuğa çıkıp ders alacak bir şeyhe bağlanacağına yorumlanır. Eğer kıyamet meydanında bulunduğunu görürse, kıyamet alâmetlerinden birçoğunun meydana çıktığına, yöneticilerin dinden uzaklaştığına işaret sayılır. Yada günahkâr insanların çoğaldığına hükmedilir.

 1. Hasta bir kimse kıyametin koptuğunu görse, rüya sahibinin öleceğine ve sorgu suale çekileceğine işaret eder. Eğer kıyamet meydanın da sorguya çekildiğini görür ise, o kimsenin hak yolundan döndüğüne işarettir. Şayet kıyamet meydanında eline defterin verildiğini görse, rüya sahibinin sevaba girdiğine, iyi amel işlediğine yorumlanır.
 2. Rüyada görülen kıyamet, bazen da dostan ayrılmaya, kalp kırmaya, diline sahip olamamaya yada yuvanın yıkılacağına çağrışım yapar.
 3. Bir kimse kıyametin koptuğunu ve herkesin kabirlerinden çıktığını görse, rüya sahibinin bulunduğu yere bir felâketin musallat olacağına hükmedilir. Eğer ölmüş olan bir yakınını kıyamet meydanında hesaba çekilirken görür ise, o kimsenin rüya sahibinden bir fatiha beklediğine işaret sayılır.
 4. Rüyada görülen kıyametin kopması, kimi zaman da kan dönmek, halk arasında fitne, savaş, kavga veya çirkin olayların olacağına çağrışım yapar.
 5. Bir kimse rüyada bir şehirde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu, yada kıyamet alametlerinden birinin çıktığını görse, rüyayı görenin hayırlı işler yaptığına ve bu tür hayırlı işleri artırması için bir işaret olduğuna yorumlanır. Yada günah işlemiş veya işleme arzusunda bulunan kimseye tevbe etmesi için uyarı sayılır.
 6. Rüyada görülen kıyamet, bazen adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam alacağına işaret eder. Rüyada sadece kıyametin kendisi üzerinde koptuğunu görmek ise, gören kimsenin öleceğine hükmedilir.
 7. Evli bir kimse kıyamet günü yalnız kendisinin mezardan kalkıp mahşer meydanına gittiğini ve eşini de beraberinde götürdüğünü görürse, rüya sahibinin ailesine zulmedeceğine işaret sayılır. Eğer rüyada hesap yerine yaklaştığını görse o kimsenin hayırlı iş yapmaktan sakındığına işarettir.
 8. Rüyada Haşir toplanma yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve onurlu bir adam olarak da tanımlanır. Sura üfürülmesi ise, salih kimselerin kurtulmasına çağrışım yapar.
 9. Bir kimse rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü görse, rüya sahibinin eşinin kendisini sevdiğine ve ondan hoşnut olduğuna işarettir. Eğer hesabının şiddetli olduğunu görürse, o kim senin işlerinde zarar edeceğine ve ailesiyle de arasının açılacağına yorumlanır.
 10. Bir kimse kıyamet günü terazinin elinde olduğunu görse, rüyayı görenin doğru yolda olduğuna işaret eder. Eğer kendisine bir meleğin kitap verdiğini ve ona Oku dediğini duysa, o kimsenin dininin tüm emirlerini yerine getirdiğine hükmedilir. Şayet rüyada ağlayarak sırat köprüsü üzerinde olduğunu, terazi ve alem defterinin yanında olduğunu görür ise o kimsenin ahi rette işlerinin iyi olacağına yorumlanır.
 11. Rüyada amel defterini sağ elinde tuttuğunu görmek, rüya sahibinin Allah’ın rızasını kazandığına işarettir. Şayet sol elinde tuttuğunu görür ise, rüya tersine yorumlanır. Eğer mahşerde hesap verilen yere götürüldüğünü görse, o kişinin gaflet içinde bulunduğuna hükmedilir. Kıyamet gününde hesap sorulduğunu görür ise, o rüya sahibinin azap göreceğine işaret sayılır.

Rüyada Kıyamet Alametlerinden Birini Görmek

Rüyada kıyamet alametlerinden birini görmek, ortaya çıkacak bir fitne sebebiyle bir kısım toplulukların helâk olmasına, bir kısım toplulukların kurtulmasına işarettir. Rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmek, bütün insanları etkileyecek bir durumun ortaya çıkmasına, kötüler için çıkış yollarının ardına kadar kapanmasına, iyiler için hayırlı bir dönemin başlamasına işarettir. Rüyada deccâl adlı büyük bozguncunun çıktığını görmek, halk arasında ciddi bir kötülüğün, sapıklığın ortaya çıkmasına işarettir.

Yeryüzünü yoğun bir sis ve duman kapladığını görmek, iyi kimselerin kurtulmasına, kötüler için elem verici azabın yaklaşmasına işarettir. Rüyada surun üflendiğini görmek, ülke yönetiminin halkı bir ceza ile tehdit etmesine, memlekette isyan veya veba salgını çıkmasına, fitne ve kargaşaya işarettir.

Rüyalarda Kıyamet Suresi’nin Görülmesi Ne Manası Vardır?

Mübarek kıyamet suresini rüyada okuyan veya dinleyen kimse, şehit olarak ölür ve kabir azabı çekmez. Rüya sahibine biri zulum ederse, Yüce Allah’dan yardım görür ve hasmının zararı kendisine erişmez. Ayrıca o kimse, cömert olup yoksullara yardım eder, yetimleri yedirip giydirir ve çevresi tarafından sayılan sevilen bir kimse olur. Doğruya da yalana da yemin etmez, ibadetini eksiksiz yapar ve kendisine cennetin bütün kapıları açılır ve orada kendisine evliyaların yanında yer bulur.

Diyanet ve İslami Rüya Ansiklopedisi: Rüyada Kıyamet

Dindar ve ahiret hazırlığı yapan bir kimsenin rüyada kıyameti görmesi, sevinç ve feraha, her türlü sıkıntı ve ıstıraptan kurtulmaya ve hayırlı akıbete işarettir. Günah ve isyan bataklığında olan kimsenin rüyada kıyamet gününü görmesi, yukarıdaki yorumun aksidir. Rüyada kıyamet gününü görmek, korkulup sakınılması gereken şeylere, adaletin tam olarak yerini bulmasına, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öç almasına, insanın alacasının dışa vurup, nasıl biri olduğunun ortaya çıkmasına işarettir.

 • Rüyada mahşer meydanında bulunduğunu görmek, yolculuğa da işaret eder.
 • Rüyada bir yerde kıyametin koptuğunu görmek, o yerin ileride değişeceğine, hâlihazırda adalet varsa zulüm, zulüm varsa adalet görüleceğine işarettir.
 • Rüyada kıyametin koptuğunu, yalnız kendinin ve eşinin diriltildiğini görmek, nefsine ve insanlara zulmeden biri olmaya işarettir.
 • Rüyada varlıkların yeniden haşrolunduklarını  (öldükten sona diriltildikleri) yeri görmek, şerefli ve hamiyet sahibi kadın ve erkeklere işaret eder.
 • Rüyada Hz. İsrâfil’in kıyamet surunu üflediğini görmek, salih ve iyi kimselerin kurtulmasına, diğerlerinin rezil ve pişman olmalarına işarettir.
 • Bir beldede kıyametin koptuğunu görmek, iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmelerine, kötü amel işleyenlerin morallerinin bozulmasına, yıkılıp korkmalarına işarettir

RÜYANI YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here