Rüyada Kedi Görmek: Diyanet ve İslami Rüya Tabirlerine Göre Ne Demek?

Kedi gormek: sıcak duygusallığı, korunup göze­tilmeyi ve sevgiye duyulan ihtiyacı simgeler. Genellikle kadın­ların rüyalarında binlerinin sahip çıkma, onları koruma ve gö­zetme güdüsünün göstergesi olarak ortaya çıkar. Er­keklerin rüyalarındaysa kedi, yaşamındaki bir kadının simgesidir. Tıpkı kedilerin doğası gibi ince, zarif, ama buna rağmen güçlü olan kadınlar da rüyalarda kedi imgesiyle belirirler. Rüyanızda kedi gördüyseniz; sevdiklerinizle aranızın açılacağına, dostlarınız tarafından ihanete uğrayacağınıza, bir müddet yalnızlık çekeceğinize işarettir. Başka bir rüya yorumuna göre; bir kişiyle gönül ilişkisine gireceğinize işarettir.

Ruyada Kedi Gormek

Düşlerde görülen kedi veya kediler gam, keder, hüzün ve düşmanlıkla tabir olunur. Ebu Sait El Vaiz:Kedinin tabirinde anlaşmazlığa düşülmüştür,” diyor.
Bazı rüya tabircileri herşeyi koruyan bir hizmetkâr, bazıları da aileden bir hırsızdır, demişlerdir. Bazı rüya tabircilerinin açıklamalarına göre dişi kedi hilekâr eşe delalet eder, demişlerdir.
Kirmanî: “Bir kedi öldürdüğünü gören, evine giren hırsızı yakalayarak etkisiz hale getirir” demiştir. Kedi rüyâsı üzüntü ve düşmanlıkla yorumlanır. Kedi âileden bir hır­sızla veyâ düzenbaz bir eşle de tâbir edilir. Kedi gormek ürünlerin azlığına, kıtlığa yorumlanır.

Ruyada görülen kedi, ev halkından bir hırsızdır. Rüyada görülen kedi, içten pazarlıklı kadın, ev halkından hırsız, gönül kırıklığı, bundan doğan hüzün ve düzenbaz eş demektir. Rüyada kedi görmek, kedi rüyada bir evin hizmetçisi olarak kıyaslanır. Kedinin dişisi hilekar bir kadını temsil eder. Kedi, bir kimsenin etrafında dolaşırsa, onun korunduğuna işaret sayılır. Kedinin aslında sahibine hem faydası hem de zararı vardır. Rüyada görülen kediyi bir kimse ile eş tutarlar.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Yavru kedi gördüyseniz, bebeklik duy­guları ya da bir bebeğe sahip olma isteğiyle bağlantılı görülür. Bazı islami rüya yorumcularına göre; Kedi yavrusu görmek zaten doğmadan evvel tüm yaşantınızın garanti altına alınmış olduğuna bundan dolayı da hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir.

 1. Diyanet rüya tabircilerine göre; Birisinin kendisine evlenme teklif edeceğine işarettir. Bir başka yoruma göre de; dalavereci, düzenbaz, riyakâr, hırsız ve kendisine bile faydası olma­yan evlada işarettir.
 2. Kedi sattı­ğınızı görürseniz: Geçim sıkıntınızı hafifletmek için çaba harcayacağınıza işarettir. Kedi satmak; Rüyada kedi sattığını gören kimse, malını hayra bağışlar. Evindeki kediyi götürüp sattığını görmek, ayrılığa ve nafaka anlamına gelir.
 3. Evde kedi gormek: Evinize hırsız gireceğine ancak hiç bir şey çalmadan çıkacağına işarettir.
 4. Dişi kedi gormek: Koruyan ve seven bir kadına işarettir.
 5. Eşeğinin kedi hâline geldiğini görenin eline çalıntı mal geçer.
 6. Kedi miyavlaması: Rüyada bir kedinin miyavladığını görmek, koğuculuk yapan veya insanlarla alay eden bir kimse ile tabir olunur. Rüyada kedi sesi duymak feryad, koğuculuk ve adamın arkasından ayıplarını söylemeye işaret eder. Kedi sesi, hırsız veya fâsık bir hizmetçi tarafından yapılacak fenalığa işaret eder.
 7. Kedi sütü görmek içmek: Karınızın ya da yakın ak­rabalarının zenginliğine işarettir.
ruyada yavru kedi gormek-sevmek-islami ruya tabirleri

Rüyada Kedi Sevmek-Sevdiğini Görmek

 • Düşlerde kedi sevmek: Çevrenizde yüzünüze gülen ancak arkanızdan dolaplar çeviren insanların varlığına ve sizin de bu tür insanlardan uzak durmanız için yapılmış bir ikaza işarettir.
 • Kediyi sevdiğinizi görmek: Hakkınızda kötü şeyler düşünen birisiyle kavga ederek aranızın bozulacağına, bir süre sonra ise ba­rışacağınıza işarettir. Bir kedi ile rüyada oynadığını ve kedinin kendisini tırmaladığını gören kimse, sonu gelmeyecek bir aşka düşer veya uzun sürecek bir hastalığa yakalanır.

Rüyada Kara-Siyah Kedi Görmek

Siyah kedi gormek; büyük korku ve telâş olarak yorumlanır. Kara kedi, kötü hizmetçi veya iş dünyasındaki yadımcınız olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evine siyah renkli kedi girdiğini gören kimsenin evine hırsız girer. Rüyada görülen kara kedi, üzüntü ve düşmanlık ile tabir olunur.

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Rüyada görülen beyaz kedi; çoğunlukla hedefe ulaşma yolunda hiçbir güçlükten yılmayan, azimli bir kişiyle ilişkili ol­duğu düşünülür. Rüyayı gören için her durumda, yılmadan ve inatla üstüne gittiği taktirde, içinde bulunduğu sorunların üs­tesinden geleceği biçiminde yorumlanır. Ancak kimi yorum­lara göre, düşlerde görülen ak kedinin nitelikleri, çevresindekilerin yardımına aldırmadan bildiğini okuyan ve olayları uzun vadeli sonuçla­rıyla değerlendiremeyen kişilerin karşı karşıya kalacakları olumsuz sonuçları da anlatır.

Ruyada Kedi Gormek Ne Demektir-Diyanet Ruya Tabirleri Sozlugu-Yavru Kedi Gormek-kedi sevmek-yorumu
Ruyada Kedi Gormek Ne Demektir-Diyanet Ruya Tabirleri Sozlugu-Yavru Kedi Gormek-kedi sevmek-yorumu

Rüyada Beyaz renkli kedi görmek; Mad­di değerlerden uzaklaşıp manevi dünyaya yönelmeyi; bilgeliği ve olgunluğu simgeler. Bu anlamda düşünüzde bu ak kediyi sevmek, mistik yönelimlerinizle ilgili olabilir. Ancak günlük yaşamdaki kullanı­mıyla kedi, sevimli bir canlıdır ve düşlerimiz­de de buna paralel olarak, dış koşullara karşı direnci de simge­leyebilir. Başınıza kötü şeylerin gelmeyeceğini gelemeyeceği anlamına gelir.

Rüyada Kedi Isırması-Saldırması-Tırmalaması

Kedi ısırması görmek veya bir kediyle çekişip kavga ederken tırmalandığını veya ısırıldığını gör­mek, uzun bir hastalığa yakalanıp daha sonra iyileşmeye, şiddetli bir üzüntü ve sıkıntıdan sonra rahata kavuşmaya delalet eder. Kedinin sizi tırmaladığını görmek: Kö­tü insanların tuzağina düşeceğinize, üzüntü ve sıkıntı içinde kalacağınıza, hastalanacağınıza işarettir. Bir kedinin kendini tırmaladığını gören, uzun bir hastalıktan sonra şifâya kavuşur. Kendi kedinizin sizi tırmaladığınızı görürse­niz: Uzun bir müddet rahat ve huzurlu yaşayacağınıza işarettir. Rüyada kendisini kedinin ısırdığını gören kimse hastalanır. Rüyada kendisini kedinin tırmaladığını gören kimse, düşmanla karşılaşır. (Rüyada bir kedinin tırmaladığını gören kimse şiddetli bir üzüntü ve hastalığa yakalanıp daha sonra şifa bulmaya işaret eder.)

ruyada kedi gormek ne demek-diyanet

Kedi bir kimseyi rüyada ısırsa, yahut tırmalarsa, o kimse hasta olur. Eğer erkek kedi vahşi ve yabani ise, hastalık daha şiddetli olur. Isıran kedinin kendi kedisi olması hastalığının hafif geçeceğine işarettir. Kedinin kendisini tırmalayarak bir yerinden kan akıttığını görmek, açık veya gizli düşmanları olduğuna bu sebepten çok dikkatli bulunması gerekeceğine işaret eder.

RÜYADA EVDE KEDİ GÖRMEK

Rüyalarda bir kedi öldüren hırsız veya suçluyu yakalar ve onu yener. Kedi öldür­düğünüzü görmek: Hakkınızda kötülükler düşünen insanları çevrenizden uzaklaştıracağınız anlamına gelir. Kedi öldürmek; Rüyasında bir kediyi yakalayıp öldürdüğünü gören kimse, hırsızı yakalar.

RÜYADA EVDE KÖPEK GÖRMEK

Rüyanızda bir kedinin evine girdiğini görülmesi, evine bir hırsız gireceğine, fakat hiç bir şey çalamadan kaçacağına işaret eder. Modern diyanet ve islami rüya tabircilerinin ortak yorumu olarak evde görülen kediler; en eski çağlardan bugüne dek insan düşüncesinin, duygularının ve algı biçimlerinin belli bir aşa­masını ifade eder. Bu nedenle, en eski çağlardan bu yana yeni başlan­gıçların ve yükselmeye başlayan şans föktörünün temsilcisi olarak kabul edilir. Buna paralel olarak modern yaklaşımda da, düşünüzde gördüğünüz kedi, yaşamınızda ortaya çıkacak yeni ve heyecan verici, ço­ğunlukla da olumlu değişimlerin habercisi olarak kabul edilir.

RÜYADA KEDİ KÖPEK GÖRMEK

Rüyanızda kedi köpek gördüyseniz; İçinden bulunduğunuz kötü durumdan, bir yakınınız sayesinde kurtulacağınıza, şayet köpek ve kediler havlıyor ve yüksek sesle miyavlıyor ise: alacağınız bir haberin isiz fazlasıyla üzeceğine işarettir.

Rüyada Kedi Eti Görmek veya Yemek

Kedi eti iki şekilde yorumlanır: Hırsızın malı, çalınmış mal anlamına gelir. Kedi eti, ça­lıntı maldır. Rüyada görülen kedi eti, hırsızlık malı ile tabir olunur. Düşlerde kedinin etini yediğini görmesi, bir sanat öğrenmek demek.

Rüyada kedi görmek ne demek - Rüya tabirleri ansiklopedisi
Rüyada kedi görmek ne demek – Rüya tabirleri ansiklopedisi

Rüyada Kedi ve Fare Görmek

Rüyanızda fare ve kedi gördüyseniz; Sıkıntılı bir döneme gireceğinize, elinizden mal veya bir miktar para çıkacağına işarettir. Kedi fare kovalamacası gördüyseniz veya kedinin fareyi kovaladığını görmek içi ve dışı çirkin yani ahlâksız ve fiziki güzellikten yoksun bir kadınla tabir olunur. Görülen farenin rengi diğer farelere benzemiyorsa o zaman görülen rüya bir kadına değil, aynı özelliklere sahip bir erkeğe delalet eder.

İslami Rüya Tabirleri Sözlüğü: Rüyada Kedi

Rüyasında kedi görmek islami rüya tabiri sorgulamasına göre; rüyayı görenin malı artar. kedi almak üzüntü, kedi satmak men­faattir. Kendisinin kedi olduğunu gören zarara uğrar, dâvâsını kaybeder. Büyüklü küçüklü kedi veya yavru kedi gormek hayır, menfaat, servet ve saâdettir. Yavru kedi satmak, sıkıntı ve ihtiyaçtır. Güzel bir kedi selâmettir.

Diyanet Rüya Tabirleri Sorgulama: Rüyada Kedi Görmek

 1. Rüyayı gören kişinin kendisini kedi şeklinde görmesi, kendisine hayrı olmayan kötü işlerden geçimini sağlamaya çalıştığı anlamına gelir.
 2. Merkebinin (eşeğin) kediye dönüştüğünü görmek hırsızlıkla mal elde etmek demek.
 3. Kedi sütü görmek veya içmek kavga ve düşmanlığa, bir rivayete göre zayıflık ve hastalık anlamına gelir.
Ruyada-Kedi-Gormek-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabirlerine-Ne-Demek-ne-anlama-gelir-kedi-sevmek-siyah-kedi-kedi-isirmasi-saldirmasi-yavru kedi-1001ruyatabiri
Ruyada-Kedi-Gormek-Diyanet-ve-islami-Ruya-Tabirlerine-Ne-Demek-ne-anlama-gelir-kedi-sevmek-siyah-kedi-kedi-isirmasi-saldirmasi-yavru kedi-1001ruyatabiri

Rüyada Hayvan Görmek

Rüyasında bir veya çok hayvan görmek, günâhlarından kurtulur. Hayvan olduğunu gören günâh işlemeye işâret eder. Hayvanın evine girdiğini gören, dinsiz bir adamla berâber olur. Hayvan tarafından çiğnenen, sokulan, ısırılan, felâkete düşer. Bir hayvanı av­lamak, öldürmek mal kazanmaktır.

rüyada kedi görmek ne demek-kedi sevmek-kedi ısırması tırmalaması-yavru kedi

Diğer tüm rüya tabirlerini dinlemek veya izlemek için Buraya Tıklayın

Rüyada kedi görmek videosunu izlemek ve dinlemek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyalarda kedi görmek ile ilgili rüyaların en geniş halini okumak için lütfen Buraya Tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Kedi Görmek: Diyanet ve İslami Rüya Tabirlerine Göre Ne Demek?” konusunda 7 mesaj

 1. Rüyamda sarı iri yapılı evcil bir kedi gördüm ben otubüsteydim işe gidiyodum en arka tarafta oturuyordum bir kedi durakta arka kapıdan birdenbire içeri giriverdi ve gelip birden kucağıma oturdu. Boynundaki kayışta bir kadının adı soyadı yazıyordu.ben normalde hayatımda hiç kedileri severek okşamamıştım.sarı ve dişi bir kediydi.ve bende bir şekilde kediyi severek okşuyordum.Bunun anlamı ne sizce?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   İbrhmk123 kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Hasımlarınızın var olduğuna, zavallı bir insana, çok büyük bir aşka tutulacağınıza, ayrılmış olduğunuz dostlara kavuşmaya, güç ve varlığın sürekli olacağına, iyi ve kazançlı günlere, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza işarettir…

 2. Rüyamda evin camından sokaktaki kediye ekmek verdim çok acıkmış gibiydi çok tatlıydı. Sonra dışarı çıkıp tüylerini sevdim. Kahverengi beyaz sarı karışımı bir kediydi ve gözleri inanılmaz derecede güzeldi bakınca etkilendim hatta. Dişi bir kediydi. Tam o sırada bir adam geldi ve sevgilimmiş. (gerçek hayatta sevgilim yok) Yüzünü de görmedim adamın ama siyah giyinmişti ve uzun boyluydu. Yakışıklıydı sanırım. Bende heyecanlandım hemen markete koştum marketten bir şeyler aldım çıkarken lavabo gibi bir yer gördüm ayna vardı. hemen üstümü başımı düzelttim güzel gözükmek için. Hızla adamın yanına geri dönerken de otobüs durağı gördüm önünden geçtim. Yorumlarsanız çok sevinirim. Allah razı olsun.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Beyza kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok güvendiğiniz bir kimse tarafından hayal kırıklığına uğratılacağınıza, aleyhinizde bazı dalavereli işler döndürülmekte olduğuna ve bu yüzden uyanık olmanız gerektiğine, sır saklayan bir arkadaşınızın varlığına, malınızın ve paranızın emniyette bulunduğuna işarettir…

 3. Rüyamda dayım ve iki kuzenim ile bahçeli bir evden dışarı çıktık küçük kuzen etrafda köpekler var diye pek gelmek istemedi. Sonra köpek gidince ikna oldu bir şekilde. Biraz yürüdükten sonra kedilerle dolu bir bahçe gördüm ve bahçenin içinde iki bilekliğim vardı. Bir tanesini aldım diğerini alacakken kuduz ve bir gözü olmayan koyu gri bir kedi bana hırladı. Bende alamayınca sinirlenip diğer bilekliği kafasına fırlattım.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Barkan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Namusunuzun korunacağına, mal mülk edinmeye, çok güzel sağlıklı mutlu ve başarılı bir döneme girildiğine, emellerin yerine geleceğine, korkak bir düşmandan kötü sözler işiteceğinize, hayatınızda çok olumlu değişiklikler yapacağınıza, ömrünüzün uzun olacağına, ihtiyarlığınızda çok rahat ve mutlu bir yaşantı süreceğinize, kadın arkadaş edinmeye, birisinin size ilanı aşk edeceğine, erken bir evlilik yapacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.