Rüyada Kavga Etmek: Kavga Görmek

Düşlerde görülen kavga sahnelerinin birçok farklı anlamı vardır. Rüyada kavga etmek bazen ölüm, bazen rahatsızlık, bazen de para, aşk ve kariyeri müjdeler. Ruyada kavga gormek veya kavga etmek genellikle tersinden yorumlanır. Yani bir arkadaşla veya biriyle kavga ettiğini görmek aslından onunla olumlu şeyler yapacaınız anlamına gelir. Ama kavga görmek he zaman bu anlama gelmez.

Örneğin biriyle kavga etmek, anneyle kavga etmek, babayla kavga etmek başka bir anlama gelir. Kavga eden veya edenleri gormek, eşiyle kavga etmek, sevgiliyle veya arkadaşıyla tartışıp dövüştüğünü (kavga ettiğini gormek) başka anlamları vardır. Hadi hepsini örenelim hemen. Rüyanızda biriyle kavga ediyorsanız, veya bir kavgaya şahit oluyorsanız: Aslı olmayan bir habere üzüleceğinize, çok kısa bir zaman sonra doğruyu öğrenip sevineceğinize işarettir.

Rüyada Kavga Etmek-Ettiğini Görmek

Rüyada Ağız Kavgası Etmek Ne Demek? www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Kavga Etmek-Ettiğini Görmek: Rüyasında bir işi için kavga eden, rızk se­bebiyle çalışır. Bu kavgada mağlup olan, arzusuna ka­vuşamaz. Ahiret için tartışıp mağlup olduğunu gören, zafer kazanır. Devlet büyükleriyle ve yardımcılarıyla kavga etmek, büyük bir belânın işâretidir. Ebu Sait El Vaiz: Bir kimseyle karşılıklı dövüştüğü­nü gören ona iş konusunda galip ve üstün gelir. Bir rivayete göre bir bela­ya uğrayarak hapse düşer,” demiştir. Diyanet ruya tabirleri sorgulamaya göre; kafa göz yararak dövüştüğünü görmek kötü bir işe, bir musibetin ortaya çıkmasına işarettir. Ruyada Kavga etmek: Rüyada kavga ettiğini görmek, ayrılığa düşmeye ve münakaşaya işaret eder.


Rüyada Kavga Görmek

Ruyada birini dovmek-ruyada adam dovmek-www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Kavga Görmek: İki veya daha fazla kişinin kavgasını görmek: Yediğinizin, içtiğinizin ayrı gitmediği bir arkadaşınızla bir sebepten dolayı aranızın açılacağına işarettir. Dünya ile ilgili bir iş için birilerinin kavga ettiğini gormek, geçimini sağlama konusunda oldukça gayretli olur. Bu kav­ga ve dövüşte kazanan istediğini elde edemez. Eğer kavga ve çe­kişme ahiret hayatıyla ilgili bir konu içinse bu dünya malı için yapılan kav­ganın kazananı bu kavgada galip gelir.


Rüyada Biriyle Kavga Etmek

ruyada birisiyle biriyle kavga etmek arkadasla kavga etmek-sevgiliyle anneyle babayla kavga etmek-1001ruyatabiri

Rüyada Biriyle Kavga Etmek: Rüyada karşılıklı dövüşmek de birbirine yardım etmeye işaret eder. İslami rüya tabirlerine göre; Bir şahsın üzerine saldırdığını ve onu dövdüğünü gören, o şahsa mağlup olur. Bazılarına göre ise biriyle kavga etmek ve onu dövdüğünü yahut küfrettiğini gören onu kah­reder. Rüyada biriyle kavga etmek veya bir kimse birisini sopa veya demir ile döverse, dövülen adama vurulan sopa veya kamçı adedince eline para geçer. Rüyadaki dövüşmede sonuç, tersiyle yorumlanır.


Rüyada Anneyle Kavga Etmek

Rüyada Kavga Etmek - Diyanet Tabiri

Rüyada Anneyle Kavga Etmek: Ruyanizda anneyle tartışıp kavga ettiğinizi görmeniz; Sorunların çözülmesi ve feraha ermek anlamına gelir. Sıkıntılar gider, borçlar ödenir, hastalar iyileşir ve günahların affedileceğine de yorumlanır. Ruyada anneyle kavga ettiğini gormek; Umut edilenlerin gerçek olmasına işarettir. Rüyayı gören evinden uzaktaysa geri döner.


Rüyada Babayla Kavga Etmek

ruyada-kavga-etmek-ruyada-dovusmek-kagva-gormek-ne-demek-biriyle-kavga-anneyle-sevgiliyle-babayla-kavga-1001ruyatabiri

Rüyada Babayla Kavga Etmek: Baba ile kavga etmek; Sizin için ehemmiyeti yüksek bir işe girişeceğiniz an­lamına gelir. Ruyada babayla kavga ettigini gormek; Sıkıntı ve dertlerinizden kurtulacağınız anlamına gelir. Dini ruya tabirleri sözlüğüne göre babayla tartışıp kavga etmek; Yaşamın acıma­sızlığı ve zorluklarına karşı göğüs gerebileceğinize, işarettir.


Rüyada Kavga Eden-Edenleri Görmek

Rüyada Kavga Etmek - Diyanet Tabiri

Rüyada Kavga Eden-Edenleri Görmek: Tanıdığınız kişilerin kavga etmesini gör­mek: Eğer kavga edenler kız ve erkek ise, ileride çok mutlu bir evlilik yapa­caklarına işarettir. Ruyada tanıdığınız bir kimsenin kavga ettiğini görmeniz, üzüntü ve sıkıntılarınızın devam edeceğine yorumlanır.


Rüyada Eşiyle Kavga Etmek

Rüyada Ağız Kavgası Etmek Ne Demek? www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Eşiyle Kavga Etmek: İyilikseverliğinizden dolayı çevrenizde iyi düşüncelerle anıl­dığınıza ve zor durumda olan yakınlarınıza iyilik yapacağınıza işarettir. Diyanet ruya tabirine göre: Eşinizle tartışıp dövüşüp veya kavga ettiğinizi görmeniz; Aşırı harcamalarınızı kısmanız gerektiğine aksi halde para yö­nünden sıkıntılara düşeceğinize işarettir. Ruya alimi İmam Nablusi’ye göre; Gelecekte çabalarınızın karşılığını alacağınız mutlu ve huzur dolu günler sizi bekliyor demektir.


Sevgiliyle Kavga Etmek

Rüyada Ağız Kavgası Etmek Ne Demek? www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek: Sevgilinizle tartıştığınızı veya kavga ettiğinizi görmek: Evliliğin kısa zamanda ger­çekleşeceğine işarettir. Evliliğe, eşlerden birine, sevgi bağlarına ve aşka yorumlanır. Evlilik demektir, evli iseniz gayrimeşru bir ilişki yaşayacağı­nız anlamına gelir. Dini ruya tabirleri ansiklopedisine göre sevgiliyle kavga etmek; Dostlarınızın sizin hatalarınızı kapatmak için çaba harcayacakları anlamına gelir. Mesleğinizde aşamalar kaydede­rek ilerleyeceğinize ve sağlam ilişkiler kuracağınız anlamı­na gelir.


Arkadaşla Kavga Etmek

Rüyada Kavga Etmek - Diyanet Tabiri

Rüyada Arkadaşla Kavga Etmek: Rüyada bir arkadaş ile kavga ettiğinizi görmek, sonu iyi olmayan bir olaya tanık olacağınız anlamına gelir. Ruyada bir arkadaşınızla kavga ettiğinizi görmek, o arkadaştan yakında çok büyük bir yardım göreceğinize işaret eder.


Rüya Alimlerine Göre: Rüyada Kavga Etmek

KAVGA DÖVÜŞ VE ÇEKİŞME: Allah’a yardım ettiğini düşünerek biriyle çekişip kavga ettiğini gören zarar görür. Bir insanla çekiştiğini görmek, bazılarının söylediklerine göre aşırı yorgunluk ve zahmet demektir. Ne olduğu belli olmayan bir iş için biriyle çekiştiğini gören dine, kitap ve sünnete karşı gelir.

İslami rüya tabircileri, “kadınlar ve küçük çocuklarla çekişmek ve kavga etmek iyi değildir. Küçük bir çocukla çekiştiğini gören düşmanına karşı ga­lip gelir. Sorumluluğunu bilen biriyle çekişmede farklı düşünceler vardır. Onlarla dini konular yüzünden çekiştiğini gören ahiret mutluluğuna dünya ile ilgili bir konuda kavga ettiğini gören mal ve servete sahip olur” demiş­lerdir.

Dini rüya tabircileriyse; sorumluluğunun bilincinde olanlarla dini konularda kavga edip çekişen günaha girer, dünya meseleleri için kavga ettiğini gören malından zarara uğrar” demişlerdir.

Diyanet ruya tabirleri; Devlet büyükleriyle kavga etmek veya bir sanatçıyla kavga ettiğini görmek felakete, bir rivayete göre yok olmaya ve katliama delalet eder.

Rüyada Kavga Görmek Videosu:

RÜYADA KAVGA ETMENİN 1001 RÜYA TABİRİ

Kavga görülen rüyalar; İçinde bulunduğunuz geçim sıkıntısından kurtulmak için çaba harcayacağınıza işarettir.

 • Kavgada dayak yediğinizi görmek: Maddi ve manevi açıdan tümüyle çıkmazda olduğunuz bir anda sizi çok seven bir yakınınız ta­rafından eğlenceye davet edilerek sorunlarınıza çare arayacağınız anlamına gelir.
 • Değnekle dayak yemek: Çok sıkı bir karaktere sahip olduğunuza ve tüm zorluklara karşı koyabilecek iradeye sahip olduğunuz anlamına gelir.
 • Kavgada birisine sopayla vurmak: Kendi derdinizi unutup akrabalarını­zın yardımına koşacağınıza işarettir.

RÜYADA DÖVÜŞMEK NE DEMEK

DÖVÜŞMEK: Eğer kazandıysanız her işin üstesinden geleceksiniz demektir.

 1. Mağripli Cabir’e göre kavga dövüş dayak; “ruyada dövüşmek, harp ve öldürmenin bir çeşi­didir. Tabiri ve hükmü de harp ve öldürmeninki gibidir” demişlerdir.
 2. Kirmanî’ye göre dövüş, hem fiili olarak yapılır, hem de sözle olur. Ya­ni dövüşte hem karşılıklı söyleşme hem de hareket vardır. Savaş ise bel­li zamanlarda olur. Karşılıklı dilleşmeye harp denilemez. Bu yüzden savaş ile dövüşme­nin tabiri ve hükmü ayrıdır.
 3. Bir insanı dövdüğünü ve üzerine hücum edip ittiğini gören, dövdüğü kimseye mağlûp olur.
 4. Salimi: ruyada kavga etmek veya dovusmek konusunda; “birini dövdüğünü ve ona kötü sözlerle hakarat ettiğini gören onu kahreder, yani çok üzülmesine sebep olur” demişlerdir.
 5. Bir topluluğun dini bir konu için dövüştüklerini görmekse o insanların iyi ve hayırlı bir işte fikir birliğine varacaklarına delalet eder.
 6. Bazı rüya tabircileri, bütün bu kavga ve dövüş rüyalarında; galip gelen mağlûp ve mağlup olan galip demektir, ancak dünya ve ahiret işleri için dövüştüklerine ait rüya çekişme konusunda olduğu gibi yorumlanır, de­mişlerdir.

RÜYADA DÖVÜŞMEK VEYA KAVGA: PSİKOLOJİK ANLAMI

Biriyle ya da birileriyle kavga ettiğini veya dövüştüğünüzü görmeniz, hem özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacınızın, hem de yakınınızda “canını yakmak” istediğiniz binlerinin varlığına işaret eder. Ge­nellikle, denetleyemediğimiz öfke duygularının her an açığa çıkıp bizi saldırganlaştırabileceğine ilişkin kaygılarımızın da habercisi­dir.

RÜYADA BİRİNİ DÖVMEK

Dövmek: Rüyada birisini dövdüğünü gören kimse, ona yenilir. Rüyada bir kimseyi dövmek, dövülen kimseyi ayıplamaya ve o kimseye öğüt vermeye delalettir. Rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmek, manevi yönden yükselmeye işarettir.

RÜYADA DAYAK YEMEK-DÖVÜLMEK

Dövülmek-dayak yemek Rüyada dövülmek, mal-mülk kazanmaktır. Tanınmayan birileri tarafından dövülmek daha iyidir. Döven biliniyor ise yardım az olur. Bekar bir kızın-, bekar bir erkek tarafından dövülmesi evleneceklerine işarettir. Rüyada bir ölüden dayak yediğini görmek, kendisine maddi ve manevi açıdan faydalı bir yolculuğa çıkar.

rüyada savaş görmek kavga etmek

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Kavga Etmek: Kavga Görmek” konusunda 8 mesaj

 1. Rüyamda ablamı istemeye geliceklermiş isteyenler de dayımlarmış sonra babamın birşeye sinirlendiğini ve eline değnek alıp dayıma ve onun kızına defalarca vurduğunu görüyorum rüyanın tabiri nedir acaba

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Rabiş kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Zor bir hayat yaşamamak için biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmaya, dost kazanmaya, bu aralar işlerinizin yolunda gideceğine işarettir…

 2. rüyamda abimlerle beraber istanbula taşınmışız. bi parktayız birsürü çocuk oyun oynuyo sonra benim abimin oğlu bi çocukla kavga ediyo kısa sürüyo bende cocuktur kavga etmişler karışmıyayım diyorum. sonra başka bi çocukta gelip yeğenimle kavga ediyo ben de sinirlenip çocuğu dövmeye kalkıyorum abimde banktan bizi izliyo. çocuğu dövmüyorum ama yere yatırıp bekliyorum o arada çocukla konuşuyorum yaptığı yanlışı söylüyorum böyle böyle yaptın diye. tam göremiyorum ama abimde bu çocuğun abisiyle kavga ediyo sonra bunların annesi geliyo karokola gidicez diyor ben de tamam diyorum yeni taşınmışız buraları bilmem ama gidelim diyorum sonra ben buna çocuğunun yaptıklarını anlatıyorum kadın diliyle söylemiyor ama gitmekten vazgeçiyor

  1. yeğenimin kavga ettiği 2çocukta erkek çocuktu. benm dövdüğmde kavga eden 2. erkek çocuktu

  2. 1001 Rüya Tabiri

   azra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Helal kazanca, kalabalık bir misafir topluluğun geleceğine, gönül hayatınızda mutluluklar yaşayacağınıza, uzun zamandır duymayı beklediğiniz güzel ve mutluluk verici sözlerin biri tarafından size iletileceğine, yakaladığınız ya da yakalayacağınız bu mutluluğun uzun süreli olacağına işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ertuğrul kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sevdiğinizden ayrı düşeceğinize, anlık heveslerden zevk almaya, yeni ve iyi bir arkadaşlığa, yeni dostlar edinmeye, muradınıza ereceğinize, bir çok sıkıntıdan sonra refaha ve huzura kavuşacağınıza, güzel ve uğurlu bir işe, dedikoduya, kötü habere, yalana işarettir…

 3. S. a. rüyamda cok gördüklèrimin arasinda kavga; ya ben nisanlimla ya ailemle kavga esnasindayim ya onlar bana dayak atar ya da ben dayak dan korkdugum icin kacarim ya da ben saldiririm bagririm.. hep öyle bitmeyen kavgalar görüyorum. Ne demek acaba?

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!