Rüyada Kaçmak Hayırlı Mıdır Değil Midir?

Rüyada kaçmak veya herhangi bir şeyden birinden kaçtığınızı görmek, hayatınız için ne anlam ifade ettiğini aşağıdaki detaylı rüya tabirinde okuyabilirsiniz. Unutmayın ki 1001ruyatabiri sitesi en geniş ve detaylı yorumları size verir.

Rüyada Birinden Kaçmak

Rüyada birinden kaçmak (firar) Cenab-ı Hakk’a (C.C.) dönmek olarak yorumlanır. Rüyada kaçmak, pişmanlık ve tevbe olarak yorumlanır. Kimden ve niçin kaçtığını bilmeyen kimse, tevbe ile günahlarından kurtulur. Böyle bir kimse iftiraya uğramışsa temize çıkar. Kimden ve niçin kaçtığını bilen kimse, korkularından kurtulur. İnsan, genel olarak rüyasında neden kaçıyorsa, uyanıkken ondan kurtulur. Rüyada askerin kaçması, başarı olarak yorumlanır. İnançsızların kaçması ise firarın tâ kendisidir. Allahü Teala’dan çağırdığı halde kaçmak, dini konuda emirleri yerine getirmeyen bir kimseye işarettir.

Rüyada Polisten Kaçmak

Rüyada polisten kaçmak veya eğer hapisten kaçmışsanız veya başka birinin kaçmasına yardım etmişseniz, sizi bir dostunuz ihbar edeceğine yorumlanır. Rüyada hapisten kaçtığını görmek, gam ve kederden kurtulmaya veya müjdeli bir habere delalet eder. Rüyada polisten kaçmak, devlet ve hükümet olarak yorulur. Bir polisten kaçtığını gören kimse, korktuklarından emin olur. Rüyasında polis veya jandarmadan askerden kaçmak veya kaçtığını gören kimsenin, hükümetle bir işi olur. Eğer kaçtığın kimse zabıta ise, belediyeyi temsil eder. Yorum da ona göre yapılır.

Rüyada Kaçmak Saklanmak

Rüyada kaçmak saklanmak veya rüyasında bir hayvandan veya insandan saklandığını görmek, her türlü korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada bir şeyden saklanmak, kıymetli eşyaların kaybolmasına işarettir. Maddeten zarara işarettir.

Rüyada Köpekten Kaçmak

Rüyada köpekten kaçmak, çok tamahkar bir kimse olduğunuza, kendisini köpeğin ısırdığını gören kimse, düşmanının etrafını sardığına ve ona büyük zararlar vereceğine, köpeğin saldırarak elbisesinin bir yerini parçaladığını görmesi, onun sarhoş birisi tarafından üzerine saldırılarak hırpalanacağına, bir köpeğin havlayarak sizi kovalaması, sefil bir adamın küçük bir para karşılığında saldırısının önleneceğine, dişi köpekten kaçmak, kendisinden her zaman kötülük beklenen bir kadına da benzetilir. Bir çoban köpeğinden kaçmak, devlette yapacağı bir işten yarar sağlayacağına, mahalle köpeğinden kaçmak, alçak bir düşmana, tazı köpeğinden kaçmak, büyük bir makama atanmaya veya düşmanına karşı zafere yorumlanır. Rüyada köpekten korkmak, hakiki hayatınızda daima çekingen davrandığınıza ve her işe olur olmaz burnunuzu sokmadığınıza işaret eder. Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerinin parçalandığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak zarara uğratılacağına işarettir. 

Rüyada Yangından Kaçmak

Rüyada yangından kaçmak uzaktan heyecanlı bir haber alacağına yorumlanır. Evindeki yangından kaçmak kötü bir hastalığa yakalanıp hastahaneye yatacağına işarettir. Rüyada çıkan yangından kaçmak, uzaktan kendisini heyecanlandıracak bir haber alacağına, kendi evinin yangınından kaçmak, bir işten dolayı zarara uğrayacağına işarettir. Rüyasında yangından kaçtığını görmek, bundan sonra yapacağı işlerde çok dikkatli olmasına yorumlanır.

Rüyada Ayıdan Kaçmak

Rüyada ayıdan kaçmak rüyayı gören kimse bir yolculuğa çıkar. Bazen bu rüya hilekâr, kötü huylu bir kimseye işaret eder. Bazen rüyada ayıdan kaçmak, ahmak, nifak sahibi ve düşünmeden aciz bir düşman veya adama işaret eder. Rüyada ayıdan kaçtığını gören kimse, düşmanına galebe çalar. Rüyada ayı öldürdüğünü gören kimse, kendisine kötülük yapan insana galip gelir. Rüyada ayı görmek veya rüyada ayı gören kimse bir yolculuğa çıkar. Bazen bu rüya hilekâr, kötü huylu bir kimseye işaret eder. Rüyada ayı görmek münafık, ahmak, düşünceden yoksun, düşmanla yorumlanır. Bazen rüyada görülen ayı, ahmak, nifak sahibi ve düşünmeden aciz bir düşman veya adama işaret eder. Rüyada görülen ayı eti, düşmandan elde edilecek mala işaret eder. Ayının üzerine bindiğini gören kimse, düşmanına galebe çalar. Rüyada ayı eti ve derisi düşman malı, sütü korku ve endişe ile tabir olunur. Ayı kestiğini gören, yabancı biriyle gayr-ı meşru ilişkide bulunur. Rüyada ayı kovalamak düşmana galebe çalmaya ve cesur bir evlada işaret eder. Rüyada ayı kovalamak memleketin büyükleri ve idarecileri ile yorumlanır. Ayı kovalaması büyük bir kişinin yakını olup, ondan hayır ve menfaat sağlamaya ve bir menfaate erişmeye delâlet eder.

Rüyada Koşmak

Rüyada koşmak hafif bir hastalıkla yorumlanır. Kaçan bir hırsızın peşinden koştuğunuzu görmek, kafanızda kurduğunuz bir işi yapabileceğinize olan inancınız sizi aldatmayacağına, hırsızı yakaladığınızı görmek, yakında üzerinize alacağınız bir işi başarı ile yapacağınıza işaret eder. Rüyada uzun bir yolda tek başına koştuğunu gören, müjdeli bir haber alır. Bir yarış için kafile halinde koştuklarını görmek, arkadaşları tarafından kendisine verilecek kötü bir habere delâlet eder.

Rüyada Koşmak-Rüyada Depremden Kaçmak
Rüyada Koşmak-Rüyada Depremden Kaçmak

Rüyada Depremden Kaçmak

Rüyada deprem (zelzele) olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delâlet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek yolculuğa, gelecek bir musibete, can sıkıcı haberlere, boş sözlere, bazen de sırların ortaya çıkmasına işarettir. Deprem görmek, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilâhi felâketlerin geleceğine işarettir.

Rüyada Deprem Görmek Hakkında Analiz

Rüyada Yılandan Kaçmak

Rüyada yılandan kaçmak, büyük ve yaşlı bir insanın vefatına işaret eder. Rüyada bir yılandan kaçtığını görmek, devlet kademelerinde yüksek bir mertebeye ulaşır. Yılanlarla dolu bir yerden kaçmak, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Saldıran yılandan kaçmak, düşmanların şerrinden emin olur. Yılanlardan kaçmak, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Rüyasında kara yılandan kaçtığını gören, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada yeşil yılandan kaçmak, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Rüyada sarı yılandan kaçmak hastalığa, siyah yılandan kaçtığını görmek servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada yılandan kaçtığını görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri büyük ve uzun yılandan kaçmak, korkuya işaret eder. 

Rüyada Aslandan Kaçmak

Rüyada aslandan kaçmak önemli bir kişiyle karşılaşacağınıza ve ondan çok büyük bir çıkar sağlayacağınıza işaret sayılır. Rüyada aslandan kaçmak rüyayı gören kimse hastalıktan şifa bulur. Düşmanından emin olur. Bazen bu rüya kişinin hayırsız bir kimse olduğuna işaret eder. Bazen rüyada aslandan kaçtığını görmek, kuvvetli bir düşmana işarettir. Bir arslanla boğuştuğunu gören kimse, zorlu bir düşmanla karşı karşıya gelir. Bu boğuşmadan galip çıkarsa, düşmanına galebe çalar. Aslanın saldırısından kaçtığını görmek, insanları idare etme kabiliyetine işaret eder. Kendisini bir aslandan kaçarken gören kimse, bir devlet adamı ile dostluk kurar.

Rüyada görülen arslan derisi, düşmandan ele geçecek mala işaret eder. Arslandan kaçtığını gören kimse, her türlü korkusundan emin olur. Arslanı çok uzaktan gören kimse için bu rüya vefatının yaklaştığına işaret eder. Dişi bir arslan ile evlendiğini görmek, her türlü sıkıntıdan kurtulmaya ve düşmanına galebe çalmaya işarettir. Rüyada arslanın başını yemek, çokça mala malik olmaya delalettir. Rüyada bir arslanın şehre girdiğini görmek, o memlekete girecek düşmana veya salgın bir hastalığa delalettir. Bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek bir devlet adamının geleceğine delalettir.

Rüyada Korkup Kaçmak

Rüyada korkup kaçmak aksiyle yani kahramanlıkla yorumlanır. Rüyasında bir vahşi hayvandan korkarak kaçtığını görmek, kendisine rakipleri tarafından kurulan bir tuzaktan kahramanca mücadele ederek üstün geleceğine işarettir. Rüyada korku emniyet ve imanla tabir olunur. İbn-i Şirin’e göre rüyada korkmak üstünlüğe ve zafere işarettir. Ebu Sait El-Vazi’e göre; dindar ve iyi bir kimse olmayanların korkulu rüyalar görmesi günah işlediklerine delâlet eder. Rüyasında birisini korkuttuğunu görmek, birisi tarafından dini hususta aydınlanacağına; kendisinin korkutularak kaçtığını görmesi, o yerde salgın bir hastalık varsa, kendisinin bu hastalığa yakalanma tehlikesinden uzak bulunduğuna; böyle bir şey yoksa işinde başarı kazanacağına delâlet eder. Sebepsiz yere çok korktuğunu gören kimse, lâyıksa muhakkak ki allah dostudur. O’nun sevgisini kazanır. Rüyada korku her zaman iyidir. İnsanın üzerinde bulunduğu kötü durumlardan kurtulmasını gösterir. Tabii ki psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmamak şartıyla. Tok karınla yatmaktan ve sinir bozukluğundan kaynaklanan korkular bu bahsin dışındadır.

Rüyada Korkmak Görmek Neye Delalettir? Rüya Tabirleri

Rüyada Düşmandan Kaçmak

Rüyasında düşmandan kaçmak veya düşmanınızdan korkarak kaçtığını gören kimse, bir yerden, bir işten, bir kimseden korkusu varsa kurtulur. Rüyada düşmanınızdan kaçmak söylenecek kötü sözlerin veya dedikoduların birileri tarafından çıkarıldığına ve bu sözlerin sizden daha çok ona zarar getireceği anlamına gelir. Düşmanın sizi yakaladığını görmek, bir konuyu çözüp gerçeği öğreneceğinize bir işaret sayılır.

Rüyada Ayı Görmek

Rüyada ayı görmek münafık, ahmak, düşünceden yoksun, düşmanla yorumlanır. Ayıya bindiğini gören, devlet tarafından bir menfaat görür. Rüyada ayı eti ve derisi düşman malı, sütü korku ve endişe ile tabir olunur.

Rüyada Ayı Görmek Neye Delalettir? Dini Rüya Tabirleri

Rüyada Silah Görmek

Rüyada silahlı birinden kaçmak veya silah saldırısından kaçtığınızı görmek sıkıntılardan, korkulardan, hastalıktan kurtulur. Genel olarak rüyada silâh görmek; evlât, kuvvet, şeref, itibar, memuriyyet, güven ve başkanlık olarak yorumlanmıştır. Rüyada silâh kuşanmak, ilâca, şeytanın şerrinden kendisini koruyan hanıma da işaret eder. Rüyada silah görmek, düşmana galebe çalmayla ve hastalıktan şifa bulma ile tabir olunur. Rüyada görülen her çeşit silah, hastalıktan şifa bulmaya, makamca yükselmeye ve korkulardan emin olmaya işarettir. Rüyada silah kuşandığını gören kimse, yolcu ise evine sağ salim döner.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek, dünya hayatına düşkün, günah işlemekte bir sakınca görmeyen kişiyle tabir olunur. Rüyada köpek görmek, pek büyük ve önemli olmayan düşmana işaret eder. Bir köpeğin üzerine saldırıp havladığını gören kimsenin, öyle bir insandan zarar göreceğine işaret vardır. Dişi köpek, kötü huylu bir kadınla yorumlanır. Kendisinin bir köpeği olduğunu gören kimse, düşmanlarına karşı üstünlük elde eder. Rüyada görülen süs köpeği sevinç ve ferahlıktır. Rüyasında bir köpek satın aldığını görmek, mal hususunda akrabalar arasında meydana gelecek kısa süreli ihtilafa işaret eder. Rüyada görülen kuduz köpek, kendisinden zarar görülecek düşmana işarettir Rüyasında köpek sütü görmek, korku, endişe ve bir kimse ile arasındaki düşmanlığa işarettir. Köpeğin kendisinden kaçtığını gören kimsenin düşmanı sıvışır. Rüyada köpeğe ekmek vermek, bol rızıkla tabir olunur Köpeğin salyasının elbisesine bulaştığını gören kimse, düşmanından üzüleceği bir söz işitir.

Rüyada Kavga Etmek Kavgadan Kaçmak

Rüyada kavgadan kaçmak veya kavga ettikten sonra kaçtığınızı görmek, çok endişeli ve korkulu geçecek bir sürenin sonunda hayra kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada Evden Kaçmak

Rüyada evden kaçmak, aile veya akrabalar arasında bazı anlaşmazlıklar çıkacağına işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada evinizden kaçıp gitmeniz o haneden çıkacak olan eşyaya işarettir.

Rüyada Katilden Kaçmak

Rüyada katilden kaçmak, doğulu ve batılı rüya yorumcularına göre, sevinçli bir haberle karşılaşacağınıza yorumlanır. Bir başka yorumcuya göre rüyada katilden kaçtığını görmek iktisat sahibi bir hanım ile yorumlanır. Rüyasında katil gören kimse, evlilik için birtakım girişimlerde bulunacağına fakat bunların sonuçsuz kalarak yine bekar kalmaya devam edileceğine işaret eder.

Rüyada Savaştan Kaçmak

Rüyasında savaştan kaçtığını gören kimse için bu rüya, dinin emirlerine önem vermemekle veya çocuklarına karşı sevgisinin azlığıyla tabir olunur.

Rüyada Deliden Kaçmak

Rüyada deliden kaçmak, cennete girmeye işarettir. Bir kadının rüyada deli olduğunu ve sizi kovaladığını görüp ondan kaçtığınızı görmek, o seneki ucuzluk ve bolluğa delalettir. Rüyada deliden kaçmak, zenginliğe delalettir. Rüyada kaçtığınız delinin sizi yakaladığını görmek, faiz yiyen bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyada deli olduğunu görmek, faiz ve haram mala yorumlanır, Sar’a illetine tutulup aklını kaybettiğini görmek, bir belaya veya büyüye uğradığı anlamına gelir.

Rüyada Bombadan Kaçmak

Rüyada bombadan kaçmak, kendisinden sıkıntı duyulacak bir habere delalet eder. Rüyada bir bombanın patlayıp, ondan kaçtığını görmek ve zarar vermediğini görmek ise, kendisinden sevinç duyulacak müjdeli bir habere işaret eder. Rüyada her ne şekilde olursa olsun bomba görmek ya da bombalanmış olmak; mutluluğunu bozacak bir olayla karşılaştığına ya da karşılaşacağına işarettir.

“Rüyada Kaçmak Hayırlı Mıdır Değil Midir?” konusunda 7 mesaj

 1. Rüyamda galiba uzaydan gelmişler, insanları yiyorlardı, onlardan kaçıyorduk, en son eve gittim, 2 çocugum varmış, onları gönderdim, kapıdan (dinozor ama bizim boyumuzda) beni yemege girdiginde pencereden kaçtım, mahşeri kalabalıga karıştım, ancak kontrol noktası vardı ve izin kagıdı olanlar buradan geçip kaçabiliyordu, merdivenlerden iniliyordu ve heryer kadın ve çocuktu, heralde soy sürsün diye kadınlı çocukları kaçırıyorlar diye düşündüm, merdivenlerden inince geniş bir düzlüge ulaştım, hem merdivenler hem de düzlük, mahşer günü gibi kalabalıktı, erkek yoktu hep kadın ve en büyügü 12 yaşlarında çocuklar

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Zor durumlarla karşılaşmaya, ailenizi düşmanlara karşı korumanız gerektiğine, güzel bir evliliğe, uzun zamandır ödenemeyen bir borç nedeniyle sıkıntıya düşüleceğine, aile huzurunun iyi ve güzel olacağına, eski sevgili ile karşılaşılacağına ve aranızın düzelip ilişkiye başlamaya işarettir…

 2. Sevgilimle birlikte bir duvara sprey boyayla yazı yazarken bir anda polislerden kaçmaya başladık ormanlık bir alanda uzun bir süre koştuktan sonra bir yere girdik ancak oranın bekçisi bizi yakaladı.Anlamı nedir ?

 3. Akşam vakti yolda yürüyordum bir anda bir sürü siyah kopekler beni kovalamaya başladı ben o kadar hızlı koşuyodum ki avm gibi büyük bir yere girdim en üst katında wc vardı oraya saklandım kopekler tek bir insan haline gelmişlerdi ben onun kopek olduğunu biliyordum lavabodaki bayanlar beni korumaya çalışıyordu sonra güvenlik geldi ben çıktım kopekten insan olan adamı ordaki camdan aşağı attım bana düşerken tekrar doncem dedi tekrar kopek oldu düşene kadar

  1. Rüya Yorumcusu

   Ayşe kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bazı kavgaların başınızdan geçeceğine,aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacağınıza,düşmanlarınızı alt edeceğinize,kötü bir haber alınacağına,hiç olmayacak düşler kuracağınıza,sağlık durumunuzun ufak olarak bozulacağına işarettir…

 4. Bir arkadaş (hoşlandığım birisi) rüyasında beni görmüş
  Söyledigine göre birşeyden koşarak kaçarak onların evine gelmişim. Bu ne demek?

  1. Rüya Yorumcusu

   Cemile kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Güzel bir evliliğe yorumlanır.Boş hayaller kurduğunuza işaret eder.Sağlık durumunun hafif bir şekilde bozulacağına sonra düzeleceğine yorumlanır.çok korkulu ve endişeli geçecek bir sürenin sonunda hayırlı olacağına işarettir.Eskiden olan ve size çok sıkıntılar yaşatan bir olayın tesirinden kurtulamadığınız anlamındadır.Aklın sayesinde bütün sorunların üstesinden geleceksiniz demektir.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!