Rüyada Hastahane Görmek Hayırlı Mı Değil Mi?

Rüyada hastahane görmek veya hasta görmenin ne anlama geldiğini merak eden ziyaretçilerimiz için çok detaylı bir rüya tabiri hazırladık. Dini, islami ve diyanet rüya tabirlerinden faydalanılarak hazırlanan bu rüya yorumları içinde rüyada hastane görmekten rüyada doktor görmeye kadar her türlü sahnenin yorumunu okuyabilirsiniz.

Rüyada Hastahane Görmek – Diyanet

Hastahane görmek iyi değildir. Hastahaneye girdiğini gören hasta olur. Bir söylentiye göre, hastahaneye girmek günahların affedildiğine delildir. Hastahanede hastalara verilen yemekten yediğini görmek, sağlam adamın hasta olacağına, hasta ise öleceğine veya iyileşip hastahaneden çıkacağına işarettir. Rüyada hastahane görmek iyi bir rüya sayılmaz. Kendisini bir hastahanede görmek, onun parasının kaybolacağına, çok heyecanlı anlar geçireceğine, pavyonlardan birinde yattığını görmek, büyük bir düşmanla karşılaşacağına yorumlanır. Hastahaneyi güzel ve süslü görmek, halkın işinin yolunda olduğuna, hastaları iyi bir halde görmek, herkesin iyiliğine, hastaları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna delâlet eder. Rüyada hastahane görmek iyi bir rüya sayılmaz. 

Hastane görmek, gören kişinin durumuna göre değişik anlamlarda yorumlanır. Hastanenin temiz ve bakımlı halini gören kimse, sağlığına kavuşur. Hastanede kahkaha ile gülen kimse, delirir veya yakınlarından birini kaybeder. Hastanede verilen yemekten yediğini gören kimse, hasta ise iyileşir, sağlam ise hasta olur.

Rüyada bir hatalığınızdan dolayı hastahanede veya bir klinikte tedavi edilmekte olduğunuzu görmeniz, sağlığınızın yerinde olduğuna ve neşenizin devamlı bulunduğuna işarettir. Rüyada kendisini alkolik olduğu için tedavi ettirmek üzere bir hastahaneye başvurduğunu gören kimse, hayatı boyunca pişmanlık duyar ve ıstırap çeker.

Rüyada Hasta Görmek – Dini

Hastaneye yattığını gören kimse hasta olur. Rüyada hastaneye yattığını görmek, günahlardan tövbe etmeye ve insanlara şefkat ve merhamet gösteren bir kimseye delalet eder. Rüyada nnnenizi hasta görmek, üzücü bir haberle karşılaşacağınıza, annenizi ölmüş görmek, ömrünüzün uzunluğuna delâlet eder. Rüyada hasta veya hastalık görmek iyi değildir. Çünkü dinde fesada işarettir. Hasta olup kısa zamanda iyileştiğini gören, hasta ise iyileşir. Hastalığı geçip hemen evinden dışarıya çıktığını gören gerçekten de hasta olur. Bir kişiyi hasta görmek, rüya sahibi için hayırlı değildir.

Rüyasında başının ağrıdığını görmek, çok günahkar olduğuna, gözlerinin hasta olduğunu veya gözlerine ilaç damlattığını görmek, hayra ve iyiliğe, kulağında ağrı olduğunu görmek, zarara uğrayacağına, dilinde ağrı olduğunu görmek, yalan söyleyerek günaha gireceğine, dişinin ağrıdığını görmek, kötü bir haberle karşılaşacağına, yanlarında ağrı olduğunu görmek, gönül kırıklığına delâlet eder. Annenizi hasta görmek, üzücü bir haberle karşılaşacağınıza yorumlanır. Hastalık görmek, hangi şekilde olursa olsun iyiye yorulmamıştır. Hasta olduğu halde acı çekmediğini gören kimse o yıl ölmez. Bunun dışında her türlü yara, bere, hastalık, zayıflık, servet rüyayı görenin hayatıyla yakından ilgilidir. Bir kimse rüyasında hanımının hasta olduğunu görse, o hanımın sıhhatte olduğuna ama dininin noksanlığına işaret eder. Erkek için de durum aynıdır.

Rüyada Hasta Görmek, Hasta Olmak Ne Demek?

Rüyada hasta veya hastalık görmek iyi değildir. Çünkü dinde fesada işarettir. Hasta olup kısa zamanda iyileştiğini gören, hasta ise iyileşir. Hastalığı geçip hemen evinden dışarıya çıktığını gören vefat eder. Bir kişiyi hasta görmek, rüya sahibi için hayırlı değildir. Rüyasında başının ağrıdığını görmek, çok günahkar olduğuna, gözlerinin hasta olduğunu veya gözlerine ilaç damlattığını görmek, hayra ve iyiliğe, kulağında ağrı olduğunu görmek, zarara uğrayacağına, dilinde ağrı olduğunu görmek, yalan söyleyerek günaha gireceğine, dişinin ağrıdığını görmek, kötü bir haberle karşılaşacağına, yanlarında ağrı olduğunu görmek, gönül kırıklığına delâlet eder.

Rüyada Hasta Olmak – İslami

Sıkıntı ve darlık içinde bulunan kimsenin rüyasında hasta olması sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder. Rüyada hastalık, dindeki noksanlığa işarettir. Rüyada hasta olduğunuzu görmek, işinden ve aile yuvanızdan ayrılığa, bir başkasını hasta yatağında ziyaret etmek, o yıl içinde işlerinde bir aksama göreceğini, mali durumunun biraz sarsılacağına, karısının hasta olduğunu görmek, onun ev işlerini biraz gevşettiğine, kocanın hasta olduğu görülmesi ise, onun evi dışında bazı maceralara giriştiği anlamını taşır. Hasta olan çocuğunun iyileşip kalktığını görmek, onun ölmesine, bir şehir halkını hasta olarak görmek, o şehrin bir felakete uğrayacağına, evinde bulunan bir misafirinin hasta olduğunu görmesi, bir isteği varsa yerine geleceğine, tanıdık bir kimsenin hasta olduğunu görmek, o kişinin gerçekten hasta olacağına, uzun bir zamandan beri hasta bulunan bir yakınının öldüğünü işitmesi veya görmesi, o kimsenin sıkıntı içinde olduğunu gösterir.

Rüyada Akıl (Deliler) Hastahanesi Görmek

Rüyada bir akıl hastanesinde (halk dilinde deliler hastahanesi) bulunduğunuzu görmek, dostlarınızı akıllı bir becerikli kimseler arasından seçmediğiniz için, bir türlü ilerleyemediğinize, bir tımarhanede delilerin içinde bulunduğunuzu görmek, bugünlerde akıllıca hareketleriniz sayesinde işlerinizi yoluna koyduğunuza yorumlanır.

Rüyada Doktor Görmek

Rüyada doktor görmek, alim bir kimseye işarettir. Bir doktorun kendisine ilaç verdiğini gören kimsenin, vücudu sağlığına kavuşur. Rüyada görülen doktor, kişinin annesini temsil eder. Rüyada evine bir doktor çağırdığını gören; evde hasta varsa iyileşeceğine, yoksa rüya sahibinin hastalanacağına işarettir. Rüyada doktor görmek, herkese yardım eden bir kişi olarak ta’bir olunur. Rüyasında tıp tahsil ettiğini gören kutsal kitaplardan birini okur öğrenir. Bir doktorun bir hastaya ilaç yazıp onu iyileştirdiğini görmek, birini kötü yoldan iyi yola getirdiğine işarettir. Bir doktorla sohbet ettiğini gören kimse, kendi ailesinden hastalarla uğraşır. Rüyasında doktor olduğunu gören kimse, haline uygun yüksek bir mertebeye gelir.

Rüyada Doktor Görmek | DiniRüya Tabirleri

Rüyada Ameliyathane Görmek

Rüyada herhangi bir yerinizden ameliyat olduğunuzu görmek; bir büyüğünüzden fayda ve menfaat göreceğinize, bir başkasının ameliyat edildiğini görmek; işlerinizde güçlüğe uğrayacağınıza işarettir. Rüyanızda bir hastahanede apandisit ameliyatı geçirdiğinizi görmek, kızınızın veya oğlunuzun bir genç kız veya bir gençle tanışarak, evlenmeye karar verdiklerine ve bu haberi onlardan alacağınıza delâlet eder. Bu rüya, kendisinde sırların bulunduğu bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bir ameliyathanede bulunduğunuzu görmek, sağlığınızın mükemmel olduğuna işarettir. Ameliyat edildiğinizi görmek, hayatınızda yeni bir gönül macerası geçireceğinize delâlet eder.

Kendinizi bir doktor olarak bir hastayı ameliyat ederken görmek, eşinizin veya çocuklarınızın sizin için iyi hisler beslediğine, bekar iseniz mahallenizde size aşık ve hergün yolunuza çıkan bir genç bulunduğuna işarettir. Bir rivayete göre, bir hastayı ameliyat ettiğini görmek, kendisine verilen bir işi yapmaya çalıştığına, ameliyatı tamamladığını görmek başladığınız işleri başarı ile tamamlayacağınıza işarettir.

Rüyada Morg Görmek

Rüyada morg görmek, yakında başına hiç beklemediğiniz bir musibet geleceğine veya yakınlarından bir kimsenin bir belaya uğrayacağına, bu yüzden uyanık olması gerektiğine işarettir.

Rüyada Hemşire Görmek

Rüyada hemşire görmek, hastalıktan şifa bulmaya, insanlara merhamet ve şefkat göstermeye delalet eder.  Bir hastahanede bir hemşire ile konuştuğunuzu görmek, bugünlerde çok çalıştığınız için sağlığınızın oldukça sarsıldığına ve bir müddet dinlenmeğe ihtiyacınız olduğuna işarettir.

Rüyada Hastabakıcı Görmek

Rüyada hasta bakıcı görmek yardımla yorumlanır. Rüyada üniformalı bir hastabakıcı görmek, istenmeyen bir misafir tarafından rahatsız edileceğine işarettir. Bir hastahanede size yardım eden bir hastabakıcı görmek, işlerinizde size yardım eden bir kişinin size olan sadakatine işarettir. Rüyasında hastabakıcı gören kimsenin sağlığına daha fazla özen göstermesi gerektiğine dair bir uyarıdır. 

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.