Rüyada Hap Görmek, Hap İçmek, Uyuşturucu Hap

Rüyada Hap Görmek

Rüyanızda hap görmeniz veya içmeniz: Kendinizi kaptırdığınız işinizden biraz olsun başınızı kaldırmadığınız takdirde ufak bir rahatsızlık geçireceğinize işarettir. Birisinden hap almak: Aldığı­nız kişinin sizi kandıracağı anlamına gelir. Rüyanızda hap görmeniz; sizin veya bir yakınınızın rahatsızlığının sona ereceğine, içinde bulunduğunuz sıkıntılarda kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada Hap İçmek, Yutmak

Rüyada hap yuttuğunu gören kimsenin kendi kendisini aldattığına işaret vardır. Yuttuğunuzu görmek: Kendinizi kandıracağınıza ya da yakınlarınız tarafından kandırılacağınız anlamına gelir. Bazı rüya tabircileri, acı ilaçlar hile ve dalkavukluk anlamına gelir. İlaç yapanlardan birini görmek, eğer görülen güzel bir görünüme sa­hipse, rüya hayra yorulur. Eğer görülen kişi güzel bir görünüme sahip de­ğilse, rüya hayra yorulmaz.

Rüyada Uyuşturucu Hap Görmek

Uyuşturucu hap, bir gurupla birlikte yolculuğa çıka­cağınıza ve kendinize olan itimadınızın artacağına işarettir. Bir diğer manası ruayda uyuşturucu hap gormek, içinizde bir şeyleri başar­mak için şevk kalmadığına ya da çok zorlanacağınız bir toplantıya işarettir. Uyusturucu hap gormek rüyada, kafanızı tümüyle mesleğinize vermiş durumdasınız bu da kendi sosyal yaşantınızı göz ardı etmenize ve diğer in­sanlarla ilişkilerinizi kopma noktasına getirdiğine işarettir.

Ruyada Hap Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada hap aldığınızı, bir hap yuttuğunuzu görmeniz, kendi­nizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak koşulları, vereceğiniz doğru kararlarla kendinizin yaratabileceğini, bu potansiyele sahip oldu­ğunuzu vurgular. Kritik bir kararı, kendi sezgi ve isteklerinize yaslanarak vermeniz gerektiği yolunda bir uyarı olarak düşünü­lebilir. İlginç biçimde bu simge, Matrix filminde de benzeri bir yaklaşımla kullanılmış ve filmin kahramanı Neo,“gerçek dünya”yı görmesini sağlayan hapı seçmiştir.

Rüyada Hasta Görmek-Rüyada Hasta Olduğunu Görmek www.1001ruyatabiri.com
Rüyada Hasta Görmek-Rüyada Hasta Olduğunu Görmek

Ruyada İlaç Görmek/İçmek

İlâç içtiğini gören bir kimse, dindarsa, dîninde doğruluğa kavuşur. Din ile ilgisi yoksa dünyası mâmur olur. Bir kimsenin rüyasında ilâç içmesi, ilim, nasihat ve bunlardan faydalanmasına işaret eder. Rüyada ilâcı almaması ve içmemesi, haktan dönmesine, azgınlık ve sapıklığına ve nefsinin isteklerini tercih etmesine işaret eder. Tozlanmış ilâç, dünyaya haris olmaya, ilâcın içileni rızık, hap gibi yutulanı isyankâr için tevbe, inançsız için hidâyet ve câhil için ilimden ikrahtır. Yenmesi güzel olmayan ve boğazdan geçmesi zor olan ilâç çabuk iyileşecek bir hastalıktır.


Leave a Comment