Rüyada Hamile Görmek Ne Demektir? Dini Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada görülen gebelik, kadın için hayırlı mal, erkek için ise üzüntüyü çağrıştırır. Ayrıca ilmin artmasına işaret sayılır. Bazen de evliliği, çocuğu tanımlar. Kimi zaman ise, kıskançlığa geçim darlığına yorumlanır. Bu rüya kadınlar için kendini gebe gördüğü takdirde bir günah veya suç işleyeceğine yorumlanır. Bu rüyayı bir genç kız görmüşse; hakkında kötü dedikodular çıkarıldığına; bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır. Rüyada doğurduğunu gören bir kimse; her türlü kötülüklerden uzak kalmış demektir. işte dini, islami ve diyanet ruya tabiri sorgulamayla rüyada hamile görmek…

Aşağıdaki ses dosyasına tıklarayak rüyada bebek görmenin anlamını dinyelebilirsiniz.

Diyanet Rüya Tabirleri: Hamile Olmak
İslami Rüya Tabirleri: Hamile Olmak
Rüyada Hamile Görmek Ne Demek?
Rüyada Hamile Olduğunu Görmek veya Öğrenmek
Rüyada Hamile Olmak/Kalmak Ne Anlama Gelir?
Rüyada Kendini Hamile Görmek Nedir?
Rüyada Hamile Kadın Görmek
Rüyada Hamile Erkek Görmek
Rüyada Bebek Görmek Neye Çıkar?
Rüyada Bekarken Hamile Olduğunu Duymak
Rüyada Hamile Arkadaşını Görmek
Rüyada İkiz Hamile Görmek
Rüyada Doktor Görmek
Rüyada Ebe Görmek
Rüyada Hastane Görmek
Rüyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Diyanet Rüya Tabirlerince: Hamile Olmak

Bazı yorumcular, iş değişikliğine, başlanacak yeni bir göreve işaret saymışlardır. Evli bir erkek rüyada eşinin gebe olmadığı halde gebe olduğunu görse, rüya sahibinin kazancının ve malının artacağına işaret eder. Alim bir kişinin rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, rüya sahibinin kazancının ve malının artacağına işaret eder. Şayet evli bir hanım gebe olmadığı halde rüyada kendisinin gebe olduğunu görse, rüya sahibinin hafif bir hastalık geçireceğine hükmedilir. Sanatkarın aynı rüyayı görmesi de, o kişinin sanatında yükseleceğini gösterir. Bir kadının rüyasında hamilelik, hissettirdiklerine gö­re, hem çocuk sahibi olma isteğini, hem de gebelikten duyulan korkuyu ifade ediyor olabilir. Bir erkeğin rüyasındaysa, kişiliğinde ve potansiyelinde olumlu bir değişimin habercisidir.

Evli bir erkek rüyada eşinin gebe olduğunu görse, kazancının ve malının artacağına işaret eder. Rüyada görülen gebelik, gerek erkek, gerek kadın için olsun hayra yorumlanır. Hamile bir kadın rüyasında hamileliğini görmüş ise, bu, do­ğacak olan çocuğun evine mutluluk ve bereket getireceğine bir işaret olarak yorumlanır.

İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi: Hamile Olmak

Bazı yorumcular da rüya sahibi erkek veya kadın olsun, gebe olduklarını görmek, karnının büyüklüğü ölçüsünde mal edineceklerine işarettir demişlerdir. Rüyada görülen gebelik, gerek erkek, gerek kadın için olsun hayra yorumlanır. Rüyasında gebe olduğunu gören kimsenin malı artar. Rüyada dul kadın veya genç kızların gebe olduklarını görmesi, rüyayı görenin evleneceğine yorumlanır. Yaşlı ve ihtiyar kadının gebeliği ise sıkıntı olarak yorumlanır.

Rüyada Hamile Görmek Ne Demek?

Yaşlı kadının ebe olması sıkıntılardan sonra gelen gecikmiş haberin; genç kızın kendini gebe olarak görmesi ise sıkıntılı bir döneme girmek üzere olunduğunun göstergesidir. Evlilik çağında bir genç kız rüyasında kendini hamile gör­müş ise, bu, onun yakın bir zamanda evlilik teklifiyle karşıla­şacağına; aynı rüyayı evlilik çağında olmayan bir kız görmüş ise, hayırlı bir haber alacağına işaret olarak yorumlanır. Çalışan bir kimse rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu o kimsenin iş değişikliği yaşayacağına bir işaret olarak yorum­lanır.

Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder. Genel olarak hamilelik ve hâmile görmek iyiye yorulur. Bir hayvanın gebe olduğunu görmek, mal ve mülkteki artışa delalet eder. Bazı yorumculara göre gebelik, herkes için hayır ve iyiliğe, ilime, mal ve dünyalıkta artışa işarettir.

 • Yaşlı kadının gebeliği, kıtlıktan sonra yaşanacak bolluğa işarettir.
 • Kısır kadının ve erkek hayvanların gebeliği, o yılın kurak geçmesine işaret eder.

Rüyada Hamile Olduğunu Görmek veya Öğrenmek

Hamile olduğunu görmek, üzüntü ve kedere, tazarru ve niyazda bulunmaya, yalvarıp yakarmaya işarettir. Rüyada bir kadının kendini gebe görmesi, mala işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Bir kadının kendisini rüyada gebe olarak görmesi mal; bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür. Her ikisi için de mal ve servet olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır. Rüyada bir kadının kendini gebe görmesi, mala işaret eder. Rüyada gebe olduğunu gören kadın övülür ve şerefe nail olur, malı artar.

Bir kadın rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu, duruma göre o rüya sahibinin:

 • Berekete, ya da,
 • Mirasa kavuşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hamile Olmak/Kalmak Ne Anlama Gelir?

Hamile olmak: Rüyada hamile olduğunu gören kadın için bu rüya üzüntüye ve Allah Teala’ya niyazda bulunmaya işaret eder. Kadınlar için kendi veya başkasının gebe kalması günah ve suç işleyeceğine yorumlanır. Kadınlar için hamile olmak hatalı davranışlara, kızlar için kendi hakkında dedikodular çıkacağına yorulur. Gebe bir kadının rüyada gebe olduğunu görmesi ise, kendisinin ağrısız bir doğum yapacağına işarettir. Kadının kendisini gebe olarak görmesi, hayra; erkeğin kendini be olarak görmesi ise sıkıntı ve kedere yorumlanır.

Rüyada Kendini Hamile Görmek Nedir?

Rüyayı gören kişinin kendini hamile görmesi, salihlerden değilse hayırsız insanlarla oturur kalkar, kalbinde nifak meydana gelir. Salihlerden olan bir kimse için bu rüya, hilekâr ve münafık bir düşmandan gelecek zulme işaret eder. Rüyada genç kızın ve dul kadının kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir. Evli bir hanım gebe olmadığı halde rüyada kendisinin gebe olduğunu görürse, rüya sahibinin hafif bir hastalık geçireceğine hükmedilir. Erkeğin kendini rüyada gebe görmesi ise, çevresinden gizlediği ve ortaya çıkmasından korkulan üzüntüye yorumlanır.

Rüyada Hamile Kadın Görmek

Rüyada gebe kadın görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Rüyada gebe bir kadın görmek, gizli işlere, üzüntü ve kedere işaret eder. Bekâr bir kimsenin gebe birini görmesi, rüya sahibinin evleneceğine ve dostları tarafından büyük bir yardım göreceğine işaret sayılır.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Erkeğin kendini gebe görmesi, hüzün ve kedere işaret eder. Erkeğin kendisini rüyada gebe görmesi ise, çevresinden gizlediği ve ortaya çıkmasından korkulan üzüntüye yorumlanır. Bir erkek rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu, duruma göre:

 • üzüntü ve kedere, ya da,
 • hayırlı bir haber almaya işaret olarak yorumlanır.

Hamile Erkek: Erkeğin kendini gebe görmesi, hüzün ve kedere işaret eder.

Ruyada Kadin Organi Gormek-Ruyada Yasli Kadin Gormek
Ruyada Kadin Organi Gormek-Ruyada Yasli Kadin Gormek

Rüyada Bebek Görmek Neye Çıkar?

Rüyada bebek görmek pek de hayırsız bir rüya sayılmaz. Bebek çok güzel kundaklanmış ise; içinizde bir sıkıntı olsa bile bunun pek hafif olacağına; bakımsız ve durmadan ağlayan bir bebek görmek; hayatta mutlu olmaktan ümit kesmiş birisi olacağınızı gösterir. Rüyada erkek çocuk görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız çocuğu görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder. Kız çocuğu görenin, sevinçli bir işle karşılaşacağına işaret ettiği şeklinde de yorumlanmıştır. Bazen de rüyada bebek görmek, üzüntü ve sıkıntıya ve kötü insanları hoş tutmaya işaret eder. Rüyada yeni doğmuş bir bebeğin konuştuğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine nail olmaya işarettir. Yeni doğmuş bir bebeğin yürüdüğünü görmek, o çocuğun geleceğinin çok parlak olduğuna işarettir. Bir bebeğin gülümsediğini görmek, müjdeli bir haber almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya delalettir.

Bütün eski kültürlerde binlerce yıldan beri sahip olma gü­düsünün, yeniliğin, çoğu kez de mutluluğun simgelerin­den biri olarak görülen bebek, rüyalarda da buna pa­ralel bir yaklaşımla yorumlanır. Diğer ayrıntılara göre çok farklı biçimlerde yorumlanabilen bebek simgesi, genel olarak yeni olgular ve yeniliğin habercisi biçi­minde değerlendirilir. Eğer bebek gördüyseniz, bu, yaşamınızda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna, yeni ve değerli bir proje ya da fikir üretmek üzere olduğunuza ya da yeni bir iş kurma isteği duyduğunuza işaret edebilir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Bebek

Gördüğünüz bebeğin belirgin özellikleri ve farklılıkları varsa, bunlar sizin kişiliğinizdeki değişik özellikleri simgeliyor olabilir. Rüyada bebek düşürmek, yaşamınızdaki yeni bir unsuru yitirmekte olduğunuz anlamına gelir. Söz konusu unsur yeni bir ilişki, ye­ni bir iş olanağı ya da yeni bir fırsattır çoğu zaman. Bu rüyayı gö­ren hamile bir kadınsa, doğal bilinçaltı endişe ve korkuların varlı­ğından söz edebiliriz. Çoğu hamile kadın, bebeğini yitirme kor­kusunu bir biçimde hisseder. Üzerinde durulacak kadar önemli olmasa da, tedbir olarak bir doktor kontrolüne başvurmakta ya­rar vardır.

Rüyada bir bebeği evlat edindiğini görmek, yaşamda ye­ni bir sorumluluk almak ya da ilgi ve bakım isteyen bir kişi ya da olguya sahip çıkmak, yardımcı olmak demektir. Ağlayan bir be­bek, rüyayı gören kişinin doyurulmamış en temel ihtiyaçlarına işaret eder. Rüyada bir bebeği elinden düşürmekse, başkalarının duyduğu güveni boşa çıkarma kaygısıdır. Bebeğin erkek olması, rü­yayı gören kişinin kendini ifade etme biçiminde yeni bir evrenin başlangıcını haber verir. Kız bebekse, başkalarıyla olan ilişkileri­mizde ve duygusal yaşantımızda yeniliklere işaret eder. Mutlu ve gülen bir bebek görmek, yakın dönem içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerin huzur ve mutluluk getireceğinin habercisi kabul edilir.

Rüyada Bekarın Hamile Olduğunu Görmesi

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Rüyada bakire kızlar için hamilelik, kendi hakkında dedikodular çıkacağına yo­rulur. Bekâr kadının kendini gebe görmesi, evlenmelerine işarettir. Kimi zaman da bakire bir kızın rüyasında gebe olduğunu görmesi, hayra yorumlanmaz. Kendisine ve ailesine gelecek olan bir uğursuzluk olarak yorumlanır.

Rüyada Hamile Arkadaşını Görmek

Rüyalarınızda bir arkadaşınızın hamileolduğunu görmek, rüya sahibinin laf getirip götürmesi hasebiyle kötü bir insan olduğuna işarettir. Hamile arkadaşını görmek nefsinin isteklerine boyun eğen kimseye işarettir. Diğer arkadaş hamilelikleri de aşağıda sıralanmıştır:

 • Saklanmış kıymetli şeylerin bulunacağına işarettir.
 • Eline geçen fırsatları kaçırır.
 • Bekar için evlenmeye delalettir.

Rüyada İkiz Hamile Görmek

Rüyada ikizlere hamile olduğunu görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır. Rüyada ikiz hamile olduğunu görmek, din ve dünya işlerini güzel bir şekilde yürüten kimseye işaret eder. Rüyada ikiz bebeklerin olduğunu görmek, bol kazançlı ve huzurlu bir işe girmeye veya iş kurmaya işarettir.

Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri
Ruyada Hamile Gormek-Diyanet ve-islami Ruya Tabiri-bebek gormek-dogum gormek-gebe gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Doktor Görmek

Rüyada görülen doktor, hayırsever ve çevresi tarafından sevilen bir kişinin simgesi olarak yorumlanır. Rüyada tanımadığı bir kimsenin doktorluk yaptığını görmek, o kimseden fayda görüleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada doktor görmek, alim bir kimseye işarettir. Bir doktorun kendisine ilaç verdiğini gören kimsenin, vücudu sağlığına kavuşur. Rüyada görülen doktor, kişinin annesini temsil eder.

Rüyada Ebe Görmek

Rüyada ebe görmek; ileride yapacağınız işlerin düzgün gideceğinin müjdecisidir. Hamile bir kadının rüyasında ebe görmesi; güzel ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getireceğini gösterir. Rüyada görülen ebe, yardımcı ve muavindir. Güzel ve genç bir ebe gören kimse, ömrünün sonuna kadar arkadaş kalacağı bir dost edinir. Bir başka yorumla güzel bir ebe görmek, rüya sahibinin bir kızı olacağına, yaşlı ve çirkin bir ebe görmek de, rüya sahibinin çok zeki evlatlara sahip olacağına işarettir. Evine bir ebenin geldiğini görmek, evde bereket ve bolluk hasıl olacağına delalet eder.

Rüyada Hastane Görmek

Hastane görmek, gören kişinin durumuna göre değişik anlamlarda yorumlanır. Hastanenin temiz ve bakımlı halini gören kimse, sağlığına kavuşur. Hastanede kahkaha ile gülen kimse, delirir veya yakınlarından birini kaybeder. Hastanede verilen yemekten yediğini gören kimse, hasta ise iyileşir, sağlam ise hasta olur. Hastalık görmek, hangi şekilde olursa olsun iyiye yorulmamıştır. Hasta olduğu halde acı çekmediğini gören kimse o yıl ölmez. Bunun dışında her türlü yara, bere, hastalık, zayıflık, servet rüyayı görenin hayatıyla yakından ilgilidir. Bir kimse rüyasında hanımının hasta olduğunu görse, o hanımın sıhhatte olduğuna ama dininin noksanlığına işaret eder. Erkek için de durum aynıdır. Hastaneye yatmak: Hastaneye yattığını gören kimse şehit olur. Rüyada hastaneye yattığını görmek, günahlardan tevbe etmeye ve insanlara şefkat ve merhamet gösteren bir kimseye delalet eder.

Dini Rüya Tabirlerinin Rüyada Hamilelik Yorumu

Bir kimse rüyasında hastane veya hastalıkla ilgili herhangi bir kurum görmüş ise, bu, duruma göre o rü­ya sahibinin:
⦁ hastalanacağı, ya da,
⦁ bir hastalık haberi alacağı, ya da,
⦁ üzücü bir haber alacağı, ya da,
⦁ maddî-manevî huzursuzluk yaşayacağı şeklinde yorumla­nır.
Bir kimse rüyasında hastanede tedavi olduğunu görmüş ise, bu, duruma göre o rüya sahibinin:
⦁ işlerinin iyi gideceğine, ya da,
⦁ hasta ise, şifa bulacağına bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada bir başkasını hasta olarak görmek, gerçek çıkabilir ya da o rüya sahibinin çevresindeki herhangi bir kişiden za­rar göreceğine bir işaret olarak yorumlanır.

Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu
Ruyada-hamile-Gormek-Ne-Demek-Diyanet-Ruya-Tabirleri sozlugu-dini-islami-diyanet-ruya-tabirleri-ansiklopedisi yorumu

Rüyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Rüyada doğum yapan bir kadın görmek, yaşamda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna işaret ettiği gibi, günlük yaşantımızı değiştirecek yeni bir iş, proje ya da ilişkinin de habercisi ola­bilir. Hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder. Rüyada doğurma, günahlardan ve her türlü kötülüklerden sıyrılma­sını haber verir.

Rüyada hamile olduğunu gören kimse üzülür. Ama doğurduğunu görse sevinir. Hasta olan bir kimsenin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, rüya sahibinin öleceğine işaret eder. Eğer yoksul bir kimse rüyada doğurduğunu görürse, o kişinin zengin olacağına hükmedilir. Zengin bir kimsenin doğurduğunu görmesi ise, o kişinin yoksullaşacağına işaretir. Bekâr bir kimsenin bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin evleneceğini gösterir.

Diyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Doğum

Rüyada görülen doğum olayı, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorumlanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi, veya ağır bir yükü işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır. Evli bir kadın hamile olmadığı halde bir çocuk doğurduğunu görse, o kimsenin alacağı müjdeli bir haberle sevineceğine hükmedilir. Eğer hamile bir kadın rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, rüyayı görenin bir kız evlât doğuracağına işaret sayılır. Şayet bir kız çocuğu doğurduğunu görürse, o kişinin bütün üzüntülerinden kurtulacağına işaret eder. Bazı yorumcular erkek çocuk rüyayı gören için üzüntüdür demişlerdir.

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek
Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Oldugunu Gormek-Hamile Olmak-Hamile Kadın Görmek
 • Erkek bir kimsenin rüyada çocuk doğurmasını görmesi, o kişinin ağır ve başaramayacağı bir iş yükleneceğine işaret sayılır. Ama bir görüşe göre ise, bu rüya, fena huylu bir eşten kurtulmaya işarettir.
 • Bir kadın rüyasında erkek bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğun hemen konuştuğunu görse, o kişinin mutlu bir ömür süreceğine hükmedilir. Eğer bir kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görürse, rüyayı görenin bir çocuğa daha sahip olacağına işaret eder.
 • Mahkûm bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu görse, o kişinin kurtulacağına yorumlanır. Rüyada doğurmak, kişinin sıkıntıdan ve hastalıklardan kurtulacağına işaret eder. Bazen da rahatlığa, kederden kurtulmaya ve borçtan kurtulmaya yorumlanır.
 • Rüyada hamile olduğunu gören kimse üzülür. Ama doğurduğunu görse sevinir. Hasta olan bir kimsenin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, rüya sahibinin öleceğine işaret eder. Eğer yoksul bir kimse rüyada doğurduğunu görürse, o kişinin zengin olacağına hükmedilir. Zengin bir kimsenin doğurduğunu görmesi ise, o kişinin yoksullaşacağına işaretir. Bekâr bir kimsenin bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin evleneceğini gösterir.
 • Değişik kesimdeki kimselerin bu tür rüyayı görmesi de, o kişilerin hastalanacağına işaret sayılır. Hasta bir kimse rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görse, o kişinin öleceğine hükmedilir. Eğer rüyayı yoksul bir kimse görse, o kişinin rızkının devlet kapısında olduğuna yorumlanır. Zengin bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kişinin zevk ve eğlence yüzünden servetini kaybedeceğine işaret sayılır. Bir kadının bu tür bir rüyayı görmesi de, o kişinin kısır olacağına işarettir.
ruyada dogum gormek dogum yapmak dogurmak doguran birini gormek bebek gormek islami ruya tabirleri-dini-diyanet tabirleri
ruyada dogum gormek dogum yapmak dogurmak doguran birini gormek bebek gormek islami ruya tabirleri-dini-diyanet tabirleri

Rüyada Cenin Görmek

Rüyada görülen cenin (embriyo) kişiliğimizde son derece narin, kırılgan bir yönün varlığını bize haber verir. Aynı zaman­da terk edilme, yalnız bırakılma, istenmeme endişelerine de dik­kat çekiyor olabilir. Rüyayı gören bir kadınsa, hamilelikle ilgili duy­guların anlatımı olarak da düşünülür.

rüyada hamile görmek-ruyada hamile oldugunu gormek-olmak-hamile kadın erkek gormek

“Rüyada Hamile Görmek Ne Demektir? Dini Rüya Tabirleri Sözlüğü” konusunda 10 mesaj

 1. İlk rüyamda sınavdayım Migros market zincirinin müdür yardımcılığı sınavına giriyorum iki arkadas daha var yanımda sorular matematik geometri tarzı sorular sonra hepsini yapıyorum sınavım iyi geçiyor orda uyanıyorum.Sonra ikinciye uyudum canım sıkılıyor. karantinada çalışmıyorum die bizim bu yakınlarda a101 market var ona başvuruyorum alınıyorum. İlk işe gittiğim gün çok erken kalkıyorum ve farklı bi yoldan geliyorum yollar karanlık marketten birkaç kişiyi görüyorum onları takip ederek yürüyorum. Sonra iki canavar gbi köpek görüyorum korkuyorm ara sokağa giriyorum ordada sokağın diğer ucunda köpekler var yolun ortasında demirlikler var oraya koşuyorum demirliklere çıkınca bakıyorum köpekler gitmiş geri yoluma koyuluyorum. Markete gidiyorum. Müziği açıyorum güle oynaya çalışıyoruz çalışmaktan çok ilk günü die sohbet muhabbet eğlence yaparak geçiyor. İki bayan var ikiside hamile ikiside doğum yapacak birinin ikiz olcak onların doğumuna yardımcı oluorm. Çok güzel arkadaslıklar kuruyorum yatılı bölümü de varmış isteyen o bölümdede kalabiliomuş eve geçmiyormuş. Tam o sırada ismler okunuo. Diorum bunlar ne isimleri bugün yeni başlayanlardan kim kabul edildiyse deneme sürecinden geçtiyse onun isimleri diyorlar. Ben geçmiyorum o gün pek çalışmadığım için elenmişim. Sonra birkaç kişi müdürle konuşup aldırmaya çalşıo beni. Sonra bişe oluo yine olmuo çıkıyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim şimdiden kolay gelsin teşekkürler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Canan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Geleceğinizin çok iyi olacağına, bazı kavgaların başınızdan geçeceğine, atıldığınız işte başarısız olmaya, hareketli bir yaşamınızın olacağına, isteklerinizin gerçekleşeceğine, bazı işlerde yanlışlık yapacağınıza, aşk hayatınızda yakın zamanda gönül telinizi titretecek son derece masum ve temiz bir aşk yaşayacağınıza,dedikoduya, yalana, kötü habere, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir…

  1. merhaba hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Güvenli bir iş anlaşması yapılacağına, şansınızın açılacağına, güzel bir çocuk sahibi olacağınıza, paraya, bir sebepten dolayı mutluluğun bozulacağına, iki yüzlü bir kişiyle tanışacağınıza ve onunla bir iş yapmaya kalkıştığınızda büyük zarar edeceğinize, çok önemli sırlarınızın bazı rakipleriniz tarafından keşfedilerek işlerinizin alt üst olacağına işarettir…

 2. Merhaba esim rüyasında 2 gebe kadın görmüş ama gebelerin karinlarindaki bebeklerin ikiz olduğunu söylemişler. Yorumlarsanız sevinirim. İyi günler.

  1. merhaba hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni hobiler edinmeye, ailenizi ihmal etmemeniz gerektiğine, kendinizi geliştirmeniz gerektiğine, hayatınıza yeni sayfa açılacağına, malınızın artacağına, itibar sahibi olmaya, saygınlık kazanmaya, çevrenizde yenilikler olacağına, hayatınızda bazı eskilerinin yerini yenilerinin olmasına işarettir…

 3. Annrmlerin sitesindeki 13 yaşlarında bi kız 2.5 yasındaki oğlumu rüyasında görmüş annem oğlumu evine yollayıp bi kız çocuğu getirip ona bakıyormuş

  1. Rüya Yorumcusu

   Berru kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Evinize bolluk ya da bereket geleceğine, müjdeli haberler alacağınıza, sevinmeye, şanslı bir döneme, geleceğinizin iyi olduğuna, sıkıntılı döneme gireceğinize, mutluluğa, işlerde yükselmeye, bir çok dertten sonra mutluluğu yakalayacağınıza, mutlu ve düzenli bir aile yaşamına işarettir…

 4. Rüyamda hamileydim karnım küçücüktü ama bebeğin ellerini ayaklarını hareketlerini görüyordum buda kesin erkek hissediyorum diyordum gerçekte 3 yaşında bi oğlum var ve yalnız rabbim bilir ama 2. Yi düşünmüyorum

  1. Rüya Yorumcusu

   Aysen kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok sıkıntı içinde olduğunuza, mal ve iş dünyasındaki şeylerin fazlalaşacağına, mutsuz bir evlilik hayatınızın olduğuna veya olacağına, aile sorunları ile uğraşacağınıza, bazı problemlerin veya sıkıntıların çözülmesine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.