Rüyada Gemi Görmek, Büyük Gemi Batması, Deniz Görmek

Rüyada gemi görmek veya gemide olduğunu görmek ne anlama gelir diye merak eden ziyaretçilerimiz varsa en doğru adrestesiniz demektir. Bir okuyucumuzdan gelen soru üzerine en geniş kapsamlı rüyada gemi görmek yazısını hazırladık. Dünyaca ünlü rüya alimleri Muhyiddin Arabi, İmam Nablûsî ve Kirmânî, Cafer-i Sadık, İmam Nablusi, Mehmet Emin Kırgil, Seyyid Süleyman,  ve İbn-i Sirin gibi birbirinden değerli alimlerin ışığından yararlınarak hazırlandı.

Rüyada Gemi Görmek – İslami Rüya Tabiri

Rüyada uzaktan gelen bir geminin ilk görünen direğini görmek; beklemediğiniz bir anda çok uzaktan bir misafirinizin geleceğine işarettir. Rüyada gemi kancası görmek; başkaları tarafından aldatılacağınıza işarettir. Danyal aleyhisselama göre; rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, kârlı iş, melamet ile yorumlanır. Gemiden çıktığını veya indiğini görmek, feraha kavuşmaktır. Gemide öldüğünü görmek, kısa süreli hastalık demektir. Rüyada gemici görmek, insanların arasını maddî ve manevî yönden ıslah eden salih bir kimseye işaret eder.

 • Gemi­den karaya çıkmak: Sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmaya ya da bir hata­ya, suça işarettir.
 • Seyir halindeki gemide olmak: Sıkıntı anlamına gelir.
 • Batan gemiden kurtulduğunuzu görmek: Ticarette zarara ancak kısa bir süre dayanmanız halinde kâra işarettir. Ölümcül bir hastalığınız olsa bile da­ha sonradan düzeleceğiniz anlamına gelir. Fakirseniz daha da kötü duruma düşeceğinize ancak sonraları zenginleyeceğinize işarettir. Örnekleri çoğalt­mak mümkün: Kısaca bulunduğunuz durumdan daha kötü bir duruma düşe­ceğinize, ancak sonraları bulunduğunuz durumdan daha iyi bir duruma, gele­ceğinize işarettir.
 • Limandaki gemiye binmek: Tedirginlik duyduğunuz tehlikeli bir işten kurtulacağınız anlamına gelir.
 • Gemi tamir etmek: İşle­rin kötüye gideceği anlamına gelir.
 • Gemiden inmek: Dertlerden ve sıkın- tılardan kurtulacağınıza, kötüye giden işlerinizin artık düzeleceğine ve çocuk sahibi olmaya yorumlanır.
 • Geminin batması: Yakınlarınızdan birinin ölü­müne işarettir.
 • Gemiyi karaya doğru çekmek: İşinizden olacağınız anla­mına gelir.
 • Nuh’un gemisini görmek: İç huzuruna, mutluluğa, kuraklığın geçmesine işarettir. Başka bir yoruma göre de; sıkıntı ve dertlerden kurtul­maya, evliliğe ve işinizde daha da yükselmeye işarettir.
 • Gemiyi boş gör­mek: İşinizde bol ve bereketli kazanç demektir.
 • Gemi seyretmek: Hayırlı bir yolculuğa, yolcu olan birisinin dönmesine işarettir.
 • Güverte gormek: Kendinizi bir geminin güvertesinde görmek: Aradığınız aş­kı hiç bir zaman bulamayacağınız anlamına gelir.
 • Gemi halatı: Gemi halatının veyâ zin­cirinin sağlam olması iyidir. Çürük veyâ kopuk olması, iş­lerde zorluktur.
 • Gemi direği: Gemi direği, üst kademedeki bir şah­sın temsilcisidir. Gemi direğinin sağlam ve yüksek ol­ması, o zâtın vazifesini doğru yaptığının işâretidir. Gemi direğine çıkan, o insandan fayda görür.

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada deniz gören kimse yolculuğa çıkar veya eline biraz mal geçer. Danyal aleyhisselam’a göre: Rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur.  Denizin suyunun çekilip dibi görünmesi, oraya zalim bir insan tarafından gelecek musibete işarettir. Genç bir kimse için deniz seyahati aşk hayatının maceralı geçeceğine işarettir. Rüyada denizin üzerinde yürüdüğünü görmek, devletten gelecek maddi yardıma delalet eder. Denizden soğuk su içtiğini gören kimse, suyun miktarı kadar servete kavuşur. 

Rüyada Denizde Gemi Görmek

Rüyada bir veya bir kaç geminin denizde gittiğini görmek; pek yakında uzak yerlere bir seyahate çıkacağına yorumlanır. Rüyada denizde gemi görmek, hastalıktan şifa bulmaya, fakir için zengin olmaya, zengin ise servetinin artmasına, günahkâr kimse için de tevbe etmeye işarettir.

Rüyada Gemi Batması, Batık Görmek

Rüyada bir geminin battığını görmek veya batık görmek; iyi ve karlı bir işe başlayacağı şeklinde yorumlanır. Gemi batarken düdük sesi vermesi; karın fazlalığına işarettir. Rüyada denizde bir batık gemi görmek; yaptığınız işlerde daha tedbirli olmanız gerekeceğini, çünkü zarar etmeniz ihtimali kâr etmenizden daha fazla olduğu bu rüya ile size ihtar edilmektedir. 

Bindiği geminin battığını görenin ticaretteki kân kesilir. İçinde bulunduğu geminin battığını ve eşyasından bir kısmının su yüzüne çıktığını görmek, malının bir kısmının zayi olacağına, bütün eşyasının batığını görmek, bütün malının elinden gidip fakir olacağına işarettir. Bindiği geminin batıp, eşyalarından bir kısmının suyun üstüne çıkması, malının bir kısmının ziyan olacağına işarettir. Eğer suyun üzerine eşyaları çıkmazsa fakirliğe düçar olacağına delalet eder.  Bindiği geminin battığını gören kimse, dünya malına garkolur.

Rüyada Büyük Gemi Görmek

Rüyada büyük gemi görmek, işlerin yolunda gittiğini gösterir. Rüyada gördüğünüz büyük gemi batıyorsa veya çürüdüğünü görmek, ölüm ve hastalıktır. Geminin yandığını görmek rüya sahibinin yanlış yolda olduğunu gösterir. Bindiği büyük geminin karada yüzdüğünü gören faydasız bir yolculuğa çıkar ve halk kendisine karşı aç gözlülük eder.

Bazı rüya tabircileri, kendisini büyük bir gemide görmek üzüntüye, dava ve düşmanlığa, hapse ya da kendisiyle dileği arasındaki engele işarettir. Bir rivayete göre buyuk gemiye binmek korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmak demektir. Bekar ise evlenir. Büyük gemiler ve yolcu vapurları görmek, eğer müslümanlara aitse, hayırdır; eğer müslüman olmayanlara aitse ganimet ve fayda demektir.

Rüyada Gemi Yolculuğu

Rüyada gemi yolculuğu veya rüyasında bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören, büyük bir kedere ve sıkıntıya düşer. Ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakılır.  Bindiği geminin kuru bir yer üzerinde durduğunu görmek, bela ve kederin geleceğine delâlet eder.  Rüyada bir gemiye binip, bir daha inmediğini görmek, sıkıntı ve üzüntüye düşmeye işaret eder. Demirden bir gemiye binmek, devletten alınacak maddi ve manevi yardıma işarettir.

Bir gemiye binip, bir daha inmediğini gören kimse halkının diline düşer. Büyük bir gemide güzel elbiseler giydiğini ve geminin hareket ettiğini gören kimse, devletin önemli mevkilerine gelir. Bindiği geminin delindiğini görmek, devlet başkanma süikast yapılacağına işarettir. Geminin havada yürüdüğünü görmek, vefat etmeye tabir olunur. Bindiği geminin içinin kan ile dolu olduğunu görmek, hasta olmaya işaret eder. Özetle gemide bulunmak, ondan karaya çıkıp çıkılmadığına göre yorumlanır.

Rüyada Gemi veya Tekne Dümeni Görmek

Rüyada bir gemi veya tekne dümeni dürmek; iş ve his hayatında bu gidişle giderseniz başarı kazanacağınıza, sevinçli bir haber alacağınıza yorumlanır. Bindiği geminin dümeninin kırıldığım gören, dünyâda ve âhirette mahzun olur. Dümenin tâmir olması ise hayırdır. Gemi dümeni, hükümetle de tâbir olu­nur.

Ruyada Gemiye Binmek

Bindiği geminin deniz yerine karada durduğunu görmek bela ve sıkın­tıya düşmeye delalettir. Bindiği geminin battığını gören sahip olduğu işler­de de batıp iflas eder. İçinde bulunduğu geminin battığını ve eşyalarından bir kısmının su yüzüne çıktığını görmek malının bir kısmının kaybolacağına; bütün eşya­larının battığını görmek bütün malını kaybederek yoksul düşeceğine işa­rettir.

Bindiği geminin parçalandığını gören, bir kimse yüzünden büyük bir felakete uğrar.
Gemiye yüksekçe bir yerdeyken bindiğini, geminin daha sonra deniz­de hareket etmeye başladığını gören padişah ve diğer devlet büyükleri ta­rafından saygı görür. Geminin denizde belli bir rotada yüzdüğünü görmek sefere delalettir. Bindiği geminin deniz kıyısında durduğunu gören, düşün­düğü yolculuğu gerçekleştiremez. Bindiği geminin delindiğini görmek devrin hükümdarının başına bir fe­laket geleceğine işarettir. Demirden bir gemide olduğunu gören padişahtan güç alır.

Rüyada Filika Görmek

Rüyada bir gemiye asılı filika görmek; aile büyüklerinden birinin bir belaya uğrayacağına işarettir.

Rüyada Gemi Direği Görmek

Rüyada gemi direği görmek, bütün işlerin ona bağlı olduğu bir devlet adamı ile yorumlanır. Geminin direğinin sağlam, kuvvetli ve yüksek olduğunu görmek o kişinin görevinden alınarak yerine başkasının getirileceğine delâlet eder. Gemi direğine çıktığını görmek, o kişi aracılığı ile büyük bir hayır ve menfaat göreceğine, gemi direğinden indiğini görmek o kişiden zarar göreceğine delildir.

Rüyada Gemi Pusulası Görmek

Rüyada görülen gemi pusulası, adaletle alakalı devlet mekanizmalarının çok iyi çalıştığını gösterir. Gemi pusulası satın almak, salih kimselerle bir araya gelip, onların nasihatlarından faydalanmaya işarettir. Gemi pusulasını sattığını görmek, nasihatlara kulak asmayıp, dalalete düşeceğine işarettir. Bozuk olan pusulayı tamir etmek, işlerini düzene koyacağına işarettir.

Rüyada Vapur Görmek

Bir kimse rüyasında vapur görüp kendisini vapurun içinde bulsa, karaya çıkarsa, içinde bulunan sıkıntılardan kurtulur. Rüyada bir veya bir kaç geminin denizde gittiğini görmek; pek yakında uzak yerlere bir seyahate çıkacağına yorumlanır. Rüyada gemici görmek, insanların arasını maddî ve manevî yönden ıslah eden salih bir kimseye işaret eder. Bir geminin veya vapurun battığını görmek; iyi ve karlı bir işe başlayacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Gemi Filosu Görmek

Rüyada gemi filosu veya kendisini bir gemide ve arkasından filo halinde başka gemilerin takip ettiğini görmek, bir dairede âmir veya bir şirkete idare başkanı; esnaf ise bir dernekte idareci, halktan biri ise mahalle muhtarı gibi bir mevkiye çıkacağına; rüyayı gören bir kadın ise ve bekarsa evleneceğine: evli ise çocuğu dünyaya geleceğine delâlet eder. Bir rivayete göre filo görmek bir çok arkadaşlarla bir turistik geziye çıkmakla yorumlanır.

Rüyada Gemi Yolculuğu
Rüyada Gemi Yolculuğu

Ruyada Gemi Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Hareket eden geminin peşisıra gittiğini, ancak yetişemediğini görmek işlerinin pek güç olacağına ancak sonuçta amacına ulaşacağına işarettir.
 2. Geminin yanında yürüdüğünü gören yolculuk yapar, yolculukta hayır ve menfaat görür. Denizde yüzmekte olan birden çok gemi devlet memurlarının bir ay süreyle komşu il veya ülkelere görevli olarak gideceklerine delalet eder.
 3. İçinde bulunduğu geminin hareket etmesiyle korkuya kapıldığını gö­ren, padişah veya ona vekalet edenlere yakın olur.
 4. Gayet mükemmel bir gemide bulunduğunu ve güzel elbiseler giyinmiş olduğunu gören hükümdarın haremine yakın olur.
 5. Gemi herhangi bir madenden yapılmışsa tabir yine yukarıdaki gibi olur. Eğer bindiği gemi duruyorsa gücünü kaybeder.
 6. Kendisinin bir gemiyi yüzdürdüğünü gören yolculuğa çıkar ve cahil bi­riyle arkadaş olur.
 7. Gemisinin karada parçalandığını gören, büyük ve makam sahibi biri yüzünden felakete uğrar.
 8. Gemi tahtalarının rüzgarla uçtuğunu görmek malının devlet tarafın­dan elinden alınacağına işarettir.
 9. Bir gemi yaptığını veya satın aldığını yada bir geminin kendisine ba­ğışlandığını gören evlenir ya da bir cariye satın alır.
 10. Gemideyken karaya çıktığını gören sıkıntı ve kederden, hapisten, fe­laket ve dertlerden kurtulur.
 11. Geminin suyu yarıp ilerlemekte zorlandığını görmek, içinde bulundu­ğu üzüntü ve kederden kurtulmakta zorlanacağına, geminin suda çok ra­hat hareket ettiğini görmek, gam ve kederin çok kolay yok olacağına, eğer zindandaysa kurtulmasının zor olacğına, hastaysa hastalığının uzayaca­ğına, yolcuysa yolda sıkıntılarla karşılaşacağına işarettir.
 12. Denizin ortasında bir gemiye bindiğini ve boğulmaktan kurtulduğunu gören eğer günahkârsa tövbe eder, fakirse zengin olur, hastaysa şifa bu­lur, zenginse malı daha da artar, tüccarsa kazanır, ilim öğrenmeye heves- liyse bunda başarılı olur, üzüntü ve kederi varsa bunlardan kurtulur, be­karsa evlenir veya bir cariye satın alır.
 13. Bindiği geminin battığını ancak kendisinin kurtulduğunu gören dünya işlerinde sıkıntıya uğrarsa da sonuçta hayırlısı neyse onu görür.
 14. Gemi battığı zaman eşyasının kaybolduğunu gören zarar eder. Gemi­nin parçalanıp tahtalarının birbirinden ayrıldığını ve dağıldığını gören bir felakete uğrar.
 15. Bindiği geminin delindiğini gören çıktığı seferden ticaret yapıp kazanç elde eder.
 16. İki tane gemisinin olduğunu ve bunlardan birinin delindiğini görmek o geminin kurtulacağına işarettir.
 17. Gemide kaybolduğunu gören korktuğu kişinin kötülüğünden kurtulur. Bir rivayete göre iki yüzlü ve alçak birinin eliyle ölür.
 18. Gemiyle bir yağmur suyu birikintisi veya küçük bir havuz içinde oldu­ğunu görene maddi refah damla damla gelir, rüya sahibi manevi yaşantı­sında büyük hayırlar görür ve sevap kazanır.
 19. İçinde bulunduğu geminin bir tarafa eğilmiş olduğun gören geminin eğimi derecesinde üzüntüye düşer. Eğer bu eğim su gemiye girecek ka­dar fazla olursa hasta olan ölür, zengin malını kaybeder. Bu rüya genelde iyi değildir.
 20. Bir gemide olduğu halde karada yürüdüğünü görmek ibadetlerin usu­lüne uygun olarak yapılmaması; geçersiz nikâh; faydasız sefer ya da has­talık demektir.Bir rivayete göre rüya sahibi hacca gider.
 21. Bindiği geminin havada yürüdüğünü gören yersiz ve zamansız olarak ölür.
 22. Bir geminin kan içinde bulunduğunu ve kendinin de o gemide bulun­duğunu gören bir hastalığa yakalanır.
 23. Bazı rüya tabircileri, geminin cinsine ve türüne göre değişik tabirleri vardır, demişlerdir. Genel anlamda gemi cesur ve kahraman bir kadın, ba­zen de büyük ve makam sahibi bir kimseyle yorumlanır.
 24. Çektiri türünden gemiler eşkıya ve yol kesiciler; bombardalar (iki direkli gemiler) harp ve fitne; yatlar zevk ve eğlence; üç direkli gemiler ticaret ve kazanç; iki direkli gemiler az kazanan tüccar; zehbiye denilen gemiler sul­tan; atış gemileri sultanın subayları; mavnalar memur ve görevliler; firka­teynler padişah yada vezir; yüksek ve kaleli gemiler mevki ve makam sa­hibi kimse; alçak ve kalesiz gemiler kadınlar; demirli gemiler zindan ve ha­pis, terkedilmiş ve eski gemiler evlilik; parçalanmış gemiler üzüntü ve ke­der; batık gemiler kurtuluş ile tabir olunurlar.
 25. Gemiden karaya çıktığını gören günah işler.
  1. Geminin parçalanıp tahtalarının dağıldığını ve kendisinin bu tahtalar­dan birine tutunarak su üzerinde kaldığını,
  2. tam boğulmak üzereyken kur­tulduğunu gören,
  3. eğer tüccarsa, önce zarar eder, sonra kazanır;
  4. eğer dev­let görevliyse görevine son verilir, sonra yeniden görevinin başına getirilir;
  5. zenginse önce malını kaybeder, sonra kaybettiği kadar mal kazanma im­kanına sahip olur;
  6. fakirse önce daha çok maddi sıkıntı çeker, sonunda da refaha ve rahata kavuşur.
 26. Geminin battığını, tahtalarının dağıldığını görenin ya babası, yada ak­rabalarından biri bir kötülüğe, felakete uğrar.
 27. Geminin kalktığı halde ilerlemediğini gören hapse atılır. Gemide bir şey düzelttiğini gören bir işin bozulmasına neden olur.
 28. Gemide bir şeyi bozduğunu gören bir.işin düzelmesine sebep olur.
 29. Gemide yalnız başına kaldığını gören evlenir.
 30. Geminin belli bir rotada dosdoğru ilerlediğini gör­mek her zaman hayra delalet eder.
 31. Bir gemiyi karadan denize çektiğini gören padişahın sırdaşı olarak ona yakın olur.
 32. Bir gemiyi denizden karaya çektiğini gören padişaha hizmetten ve devlet görevinden mahrum olur.
 33. Bir gemiyi, geminin çıkması hayal dahi edilemeyen yüksek bir yere çı­kardığını gören, bir kimsenin halk arasında şöhrete kavuşmasına, değeri­nin artmasına ve işlerinin yolunda gitmesine sebep olur. Bir rivayete göre böyle bir rüya iyi değildir.
 34. Pazar kayığı ve mavna gibi insanları denizin bir iskelesinden diğer is­kelesine taşıyan deniz taşıtlarını görmek dört şekilde tabir olunur: Sela­met, tehlikeli bir iş, eş ve tabut.
 35. Pazar kayığı, mavna vb. bir kayığa bindi­ğini görmek kayığın dayanıklılığına, süratine, yolculuğun rahat olmasına göre selametle, tehlikeli işlerden kurtulmakla, evlilikle tabir olunur.
 36. Kayık eski ve deniz de çırpıntılı ve dalgalı olursa tabuta ve bundan hareketle rü­ya sahibinin ölümüne delalet eder.

GEMİ DEMİRİ: Gemi demiri çare ve kurtuluş aracı, dikkat ve kararlı­lıkla tabir olunur.
Geminin fırtınalardan dolayı demirleyerek tehlikelerden kurtulması ve esenliğe kavuşması bir yorum tarzıdır. Bir gemi demiri satın aldığını gören selamete erer, temkinli ve kararlı hareket edenlerden olur. Gemi demirinin kaybolduğunu ya da satıldığını gören dalgalar arasında şaşkın, iş ve prob­lemlerinde kararsız olur.

GEMİ DİREĞİ: Gemi direği, bütün işlerden sorumlu mevki sahibi bü­yük bir kimseyle tabir olunur (Örneğin başbakan, bakan, genel müdür, va­li vb.). Gemi direğini sağlam, güçlü ve yüksek görmek o insanın görevin­de ve insanların işlerini takipte sağlam, güçlü ve kararlı olmasına; gemi di­reğini eğilmiş görmek o zatın görevinde adaletten ayrılacağına; kırılmış görmek o zatın ölümüne; görevinin değiştirildiğini görmek o zatın görev­den alınarak yerine bir başkasının atanmasına delalet eder. Gemi direğine çıktığını gören o kişi sayesinde büyük bir mevki sahibi olur. Gemi direğinden indiğini gören o büyük zattan zarar görür, bundan dolayı da şeref ve itibarını kaybedip alçalır.

Rüyada Denizde Gemi Görmek
Rüyada Denizde Gemi Görmek

GEMİ HALATI VE ZİNCİRİ: Gemi halatı veya zinciri görmek selamet, kurtuluş, güç, dayanışma ve dayanak ile tabir olunur. Gemi zinciri veya halatını yeni ve sağlam görmek selamet ve kurtuluş sebeplerinin elde edileceğine, halat ya da zincirin eski veya çürük olduğu­nu görmek selamet ve kurtuluş sebepleri zannedilen şeylerin çürük ve işe yaramaz olacaklarına, geminin halat veya zincirle bağlı olduğunu görmek rüya sahibinin selamet ve kurtuluş için birine güvenip dayanacağına, ha­lat yada zincirin koptuğunu görmek dayanılan ve güvenilen şeyin elden çı­kacağına delalet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Gemi Görmek, Büyük Gemi Batması, Deniz Görmek” konusunda 66 mesaj

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Fazla mala, devlet büyüklerinden birisi ile samimi olmaya, mülk ve çocuk sahibi olmaya, bir insanla tanışmaya işarettir…

 1. Rüyamda gemiyi karada sürüyordum gemiyi karaya çıkarmadan önce telefonum denize düşüyor alıyorum ve çalışmıyor sonra gemiyi karaya çıkarıp sürüyorum ama çok zorşanıyorum sürerken bir kaç yere çarpıyorum bir an önce denize geri bırakmak istiyorum gemiyi deniz arıyorum o ara yolda eski sevgilimi ve arkadaşını görüyorum yanından geçerken saçımı uçuşturuyorum sonra gemiyi denize değil de bir dere ye indiriyorum hemen bırakıp kaçmaya çalışıyorum ama etrafımdakilere de gemi sürdüm diye övünüyorum…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Büşra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Ticarette başarılı olunacağına, uzun ömürlü olmaya, sinirlerinize hakim olmanız gerektiğine, çok büyük başarı kazanacağınıza işarettir…

 2. Merhaba, ru,amda buyuk bit genide oldugumu goruyorum, alaca karanlik bir havada gemi yavas giderken bir anya hizlaniyor su cok bertak ben ve ailem geninin guvertesinde onden izliyoruz, gemi hizlandiginda ön ve yan taraflardan cukurlar aciliiyor denizde ve insanlar ayakta yurur halde bir anda cukurlara atliyorlar cok yakin mesafe gibi gemi kapanan cukurlarin uzerinden geciyor insanlar bitseylerden kaciyor gibi telasla sanki siginak edasiyla atliyorlardi cukurlara. Bir anda bit kadini teselli derken goruyorum kendimi cocugunu kaybetmis benide kaybettim cocugumu nasil bir uzuntu biliyorum diyorum her gun ayni saatte ölen cocugumun yanina gittigimi soyluyorum. Bu arada cocuklarim hayattalt cok sukur yorumlarsaniz sevinirim. Tesekkurler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sükriye kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mutlu bir karşılaşmaya, beklemediğiniz yerden elinize para geçeceğine veya bir mirastan hisse alacağınıza, güzel geçime, sevinç ve mutluluğa, cimrilikten kurtulup cömertlik sıfatını kazanmaya, ilim ve iman lezzetine, hastalıktan şifaya, yolcunun dönmesine işarettir…

 3. rüyamda kocaman yük gemisi gibi bi gemi üstündeyim tek başıma, hava güneşliydi. geminin yolu daralıyordu ve yan dönüp batmaya başladı bende o sırada can kurtaran kadının üstüne atladım ve o da beni yakında olan deniz hava yastıklarının üzerine bırakarak kurtardı ve hava yastığının üzerindeki telefondan yardım çağrısı yaptı.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   hazel kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Dargın olduğunuz biriyle barışacağınıza, uzun zamandır görüşemediğini eski dostlarınızla görüşeceğinize, çok gürültülü bir toplantıya girmeye, iftiraya uğramaya ve bu iftiradan kurutulup rahata ermeye, ticarette başarılı olunacağına, uzun ömürlü olunacağına işarettir…

 4. rüyamda çok şiddetli bir depremden kurtulup bir cami avlusuna geldim oradan ileriye baktığımda denizde 3 adet büyük geminin depremden battığını gördüm lütfen yorumlar mısınız

  1. 1001 Rüya Tabiri

   veli kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yaşanan veya yaşanacak gönül kırıklıklarının ruhta bıraktığı izlere, yeni bir gönül kırıklığına, işlerinizde kendi kararlarınızı kendiniz vermek zorunda olması gerektiğine, bütün dertlerinizden sıyrılarak rahata ermeye, sevinçli olmaya, mutluluğa, zor durumlardan kurtulmaya, sevince, feraha, sevinçli olmaya işarettir…

 5. Rüyamda büyük bir yük gemisinde çalışıyorum geminin kaptanı ve diğer çalışanlar yaşlı ve beyaz sakallı insanlar sonra birden yeniye polisler geldi herkesi tutukladılar beni ve bir adamı serbest bıraktılar eşyalarımı bile alamadan gemiden indik benim kimsem olmadığından o adamın evine gittik adam birden ünlü biri oldu orada annesi ve kız kardeşi ile yaşıyormuş orada yemek yedik

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hatice kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mutlu olacağınızsa, şansınızın iyi olacağına, para sıkıntısı çekmeyeceğinize, mevki sahibi bir insanın sizi ziyaret edeceğine, müjdeli haberin kapınızda olduğuna ya da olacağına, güzel günlerin başlamak üzere olduğuna, ruhunuzun yol gösterici aydınlatıcı özelliğine sahip olmaya işarettir…

 6. Rüyamda büyük bir gemide çalışıyorum sonra orayı polisler basıyor herkesi tutukluyor beni ve bir arkadaşı serbest bırakıyorlar benim kimsem yok o arkadaşın evine gidiyoruz annesi ve kız kardeşi ile yemek yiyoruz

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hatice Kardeşim Rüyanız Yorumlanmıştır Anlayışınız İçin Teşekkür Ederim İyi Geceler Dilerim…

 7. Rüyamda bir gemi gördüm oturduğum yerdeydi ve batmıştı içi suyla doluydu ve oraya gittim sonrada tekrar geri döndüm ama gemi bilinen bir gemiydi titanik gibi misal oturduğum yerde görünen bir batık gibiydi ve ben oraya gittim sürekli gidermiş gibi sonra tekrar eve geldim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Eyüphan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İsteklerinize kavuşacağınıza, şan ve şöhret sahibi olmaya, işlerinizin düzeleceğine, elinize mal ve para geçeceğine, her türlü korku ve şiddetten korunmaya, makamca yükselmeye, çok rahat ve varlıklı bir hayat süreceğinize, zenginliğe ve ululuğa kavuşacağınıza işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bol ve bereketli bir yıl geçireceğinize, yaşantınızda küçük bir ilerleme kaydedeceğinize, hayatınızda bir çok değişimler olacağına, malınızın artacağına, işlerinizin düzeleceğine, elinize mal ve para geçeceğine, servet ve itibarınızın artmasına, sevinçli bir gün geçireceğinize işarettir…

 8. Rüyamda güçlü birinin sırtındayım yürüyor, elimde siyah poşet içinde kitaplar var. İlerledikçe deniz görünüyor, denizin içine giriyor temiz sakin dizlerine geliyor, beni indirme diyorum etrafta gemiler var beni beyaz bir gemiye bindiriyor biraz tedirginim yol alıyoruz, sonra karaya çıkıyor karada devam ediyor gemi araç gibi biraz kızıyorum karşımdakine

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Minval kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Gönlünüzden geçen herhangi bir muradınızın yerine geleceğine, parlak bir geleceğiniz olacağına, çok zengin olmaya, devlet büyüklerinden birisi ile konuşmaya, gizli bazı sırlar hakkında bilgi alıp bilgi vermeye, temiz dostlara, sevgi duyan kimselere ve arkadaşlara, işlerinizde başarıya ulaşacağınıza işarettir…

 9. Rüyamda zayıf uzun boylu bir arkadaşımı aşırı kilolu gördüm ve düşmanlarından kaçıyordu bende ona yardım ediyordum onu koruyordum çok büyük bir gemiye biniyorduk düşmanlarından biri de peşimizden biniyordu. Öyle yerlere saklıyordum ki onu şeytanın bile aklına gelmez tam bulacak gibi oluyordu bulamıyordu bizi sonra bir plan yapıyordum geminin duracağı duraklardan ilk ikisini kaçırıyorduk ama bi yer vardı ordan gizlice incektik ve kendimize yeni bi hayat kuracaktık. Bu arada geminin eteafındaki denizin rengi ve görüntüsü çok güzeldi ve indiğimiz yerde öyle. İndiğimizdede oh be diyorduk özgürüz bir ömür diyorduk ve kurtuluyorduk çok güzel bir kasabaydı orda uyandım. Yorumlarsanız sevinirim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Canan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok iyi bir haber alacağınıza, işlerinizde başarıya ulaşacağınıza, manevi bakımdan mutluluğa ulaşacağınıza, rahat ve huzurlu bir hayat süreceğinize, zor ele geçecek servete kavuşmaya, çok uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkacağınıza, uzun zamandan beri peşinde koştuğunuz bir işin olumlu sonuçlar vererek sizi rahatlatacağına işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!