Rüyada Fare Görmek | Diyanet ve Modern Rüya Tabirleri Sorgulama

Ruyada fare gormek, içi dışı pis bir insanla yorumlanır. Kapan kurarak fare tuttuğunu gören, bir kadını hile ya­parak kandırır. Yeni bir mekanda değişik renklerde fâre gören çok yaşar. Buna mukabil harap yerde fareler gören yakın zamanda vefat eder. Fareye taşla vuran bir kadına iftira eder. Herhangi bir organından fare çıktığını görenin kızı veya bir akrabası ahlâksız olur. Farelerin evinden çık­tığını gören, malını kaybeder. Rüyanızda fare gördüyseniz; Sıkıntılı bir döneme gireceğinize, elinizden mal veya bir miktar para çıkacağına işarettir. Rüyada sıçan görmek; büyük bir tehlike geçireceğinize işarettir. Ruyada farer gormek, fesatçı bir kadın olarak yorumlanır. Çok fare görmek: rızka işaret eder. Eğer görülen fare, bilinen farenin renginde değilse fena bir erkeğe işaret eder.

Rüyada Fare Görmek

ruyada-fare-gormek-buyuk-fare-gormek-fare-isirmasi-saldirisi-beyaz-fare-siyah-fare-yavrusu-1001ruyatabiri-diyanet-dini-islami

Rüyada Fare Görmek: Fare, içi ve dışı çirkin yani ahlâksız ve fiziki güzellikten yoksun bir kadınla tabir olunur. Görülen farenin rengi diğer farelere benzemiyorsa o zaman görülen rüya bir kadına değil, aynı özelliklere sahip bir erkeğe delalet eder. Ruyada fare gormek: Yüzünüze gülen ancak size kötülük yapmak isteyen bir kimseye işarettir. Farelerin herhangi bir zarar verdiklerini veya bir şey yaptıklarını görenin ömründe ve malında eksilme olur. Rüyada fare görmek; hiç ummadığınız bir kimsenin size gizlice düşmanlık beslediğine ve ondan sakınmanız faydanız gereği olduğuna yorumlanır.


Rüyada Fare Öldürmek

ruyada-fare-gormek-olu fare gormek-fare oldurmek-beyaz fare siyah fare gormek-yavru-fare-gormek-buyuk-fare-1001ruyatabiri

Rüyada Fare Öldürmek: Sıçanı avlayarak öldürdüğünüzü görmek: Size zararı olan bir insanla tüm ilişkilerinizi resmi ya da gayri resmi koparttığınız anla­mına gelir. Ruyada fare oldurmek veya olu fare gormek: Sizin hakkınızda kötü düşünen kimseleri bozgu­na uğratacağınız anlamına gelir. Bir fareye taşla vurduğunu ve öldürdüğünü gören bir ka­dını ahlâksızlıkla suçlar. Bir fareye vurduğunu görmek bir kadına mektup yazarak ilgi kurmaya çalışır.


Rüyada Beyaz Fare Görmek

ruyada-fare-gormek-beyaz fare gormek-yavru-fare-gormek-fare-yavrusu-buyuk-fare-isirmasi-1001ruyatabiri-diyanet-islami.jpg

Rüyada Beyaz Fare Görmek: Bir veya birçok beyaz fare görmek uzun ömre delalet eder. Bir rivayete göre aile ve akrabalara işa­rettir. Diyanet rüya tabiri sorgulama; Beyaz farenin anlamı, tırnaklarınızla kazarak geldiğiniz başarılı durumunuzdan ötürü artık geçim sıkıntısı, gelecek korku­su gibi durumlar yaşamayacağınıza işarettir


Siyah Fare Görmek

ruyada-fare-gormek-siyah fare gormek-fare oldurmek-beyaz fare gormek-yavru-fare-1001ruyatabiri

Rüyada Siyah Fare Görmek: Kendinize dik­kat etmeniz gerektiğine, sağlığınızın bir dönem için bozulacağına işarettir. Ruyada siyah renkli fare gormek islami ruya tabiri sözlüğüne göre; Bulaşmak istemediğiniz bir olayın başınıza sarılacağına ve bu durumdan ders almanız gerektiğine işarettir.


Büyük Fare Görmek

ruyada fare gormek-buyuk fare gormek-fare isirmasi saldirisi-1001ruyatabiri-diyanet

Rüyada Büyük Fare Görmek: Farenin daha irisini yani büyük sıçan görmek: Bir kişinin isteyerek ya da isteme­yerek vereceği zarara işarettir. Ruyada buyuk fare gormek; Alacağınız bir haberle uzun bir yolculuğa çıkacağınıza işa­rettir. dini ve islami ruya yorumu: bu rüyayı gören insanların o yıl için büyük bir hasat elde edeceğine işarettir.


Rüyada Fare Yemek

ruyada-fare-gormek-fare yemek-fare oldurmek-beyaz fare siyah fare gormek-buyuk-yavru-fare-1001ruyatabiri

Rüyada Fare Yemek: Fare yemek: Çıkarlarınız için sevmediği­niz kimselerin parasından ve malından faydalanacağınız anlamına gelir. Ruyada fare yedigini gormek; Her şeyiyle mükemmel bir yaşantınız olacağına yardımsever yak­laşımlarınızla başkalarına iyiliğinizin dokunacağına işarettir. Bir başka yoru­ma göre de; uzun yıllar boyunca çekeceğiniz meşakkate yorumlanır.


Rüyada Fare Isırması

ruyada-fare isirmasi-isirdigini gormek-fare oldurmek-beyaz fare siyah fare gormek-buyuk-yavru-fare-1001ruyatabiri

Rüyada Fare Isırması Gormek: El attığınız her işin üstesinden geleceğinize işaret­tir. Farenin ısırması gormek: Hak yolundan ayrılmayarak itikatlarınıza sa­hip çıkacağınıza işarettir. Diyanet ruya tabiri sorgulama: Tek amacınızın zen­gin olmak istediğinize ve bunu da kısa bir sürede gerçekleştireceğinize işa­rettir.


Evde Fare Görmek

ruyada-buyuk fare gormek-fare isirmasi saldirisi-beyaz fare-siyah fare yavrusu-1001ruyatabiri-diyanet

Rüyada Evde Fare Görmek: Görülen fareler bir evde bulunur­larsa uzun ömre, eğer eski ve köhne bir binada görmek ise en yakın bir zamanda hastalığa delalet eder. Rüyada, evinde farelerin oynaştığım gören kimsenin rızkı bol olur. Bir başka yorumla fare, içi ve dışı pis ve çirkin kadın olarak da yorumlanmıştır. Sıça­nı evinizde görmek: Size zarar vermek amacında olan bir kişinin yapacağı ziyana işarettir. Evinde kır fareleri bulunduğunu ve evinin hara­beye dönmüş olduğunu görmek, evine hırsız girerek eşyalarını çalacağına işarettir.


Fare Yavrusu Görmek

ruyada-yavru fare gormek-fare yavrusu-buyuk-fare-gormek-fare-isirmasi-saldirisi-siyah beyaz fare-1001ruyatabiri-diyanet.jpg

Fare Yavrusu Görmek: Yavru fare alacağınız bir haberle uzun bir yolculuğa çıkacağınıza işa­rettir. Yavru fare gormek; Gençlik döne­minizde, sıkı bir dost olduğunuz arkadaşınızı göreceğinize ve hasret gidere­rek eski günleri anacağınıza işarettir. Dini ruya yorumu: Olgun insanlara yakışmayacak tavırlar içinde bulunacağınıza bu durumdan ötürüde kişilik ispatı içine gireceğinize işarettir.


Kedi ve Fare Görmek

ruyada-fare isirmasi-isirdigini gormek-fare oldurmek-kedi fare gormek-buyuk-yavru-fare-1001ruyatabiri

Kedi ve Fare Görmek: Rüyanızda kedi ve fareyi birlikte gördüyseniz; sevdiklerinizle aranızın açılacağına, dostlarınız tarafından ihanete uğrayacağınıza, bir müddet yalnızlık çekeceğinize işarettir. Fareler ve kedi aynı rüyada birbirini kovalaması; Bir nedenden ötürü yurtdışına yerleşeceğinize, ancak yurdunuzu özleyeceğinize işarettir. Bir başka yoruma göre de; evliliğinizin sizin müte­vazı davranışlarınız sayesinde yürüyeceğine işarettir.


Farenin Kaçtığını Görmek

ruyada-buyuk-fare-gormek-fare-isirmasi-saldirisi-beyaz-fare-siyah-fare-yavrusu-1001ruyatabiri-diyanet-dini-islami

Rüyada farenin veya farelerin kaçtığını görmek: Tanımadığınız insanlara fazla güvenmenin sıkıntılarını çekeceğinize işarettir. Ruyada farenin kactigini gormek; Sizi destekleyerek her konuda yardımcı olan kimseye işarettir. Bir başka yoruma göre de; yeni alınacak olan giysile­re ve zengin bir kişiden faydalanmaya işarettir


Rüyada Fare Yakalamak

ruyada-fare yakalamak yakaladigini gormek-fare oldurmek-buyuk-yavru-fare-1001ruyatabiri

Rüyada Fare Yakalamak veya yakaladığını gormek: Bir kapanla veya tuzakla fare yakaladığını gören, bir kadını kandırarak kendisiyle evlenir. Fare yakalamak; Acımasız ve içten pazarlıklı bir kadınla tanışacağınıza işaret­tir. Diyanet rüya tabiri sorgulama: Sizi anlamayan bazı kişile­ri, düşünceleriniz hakkında ikna etmeye işarettir. Rüyada fare tutmak: Rüyada kapan ile fare tuttuğunu gören kimse, hilekâr bir kadınla evlenir.


Rüyada Fare Görmenin Psikolojik ve Modern Yorumu

Küçük gerginliklerin, korku ve endişelerin simgesi ola­rak değerlendirilir. Kimi zamanda, ürkek ve utangaç davranış­ların ya da ürkerek ve utanarak yapılan işlerin habercisidir. Yatağının fareler tarafından yenmiş olduğunu görmek, eşinin bir baş­kasıyla gayrı meşru ilişkisinin bulunduğuna, kendisinin de buna göz yum­duğuna ve razı olduğuna işarettir.

Dini, islami ve diyanet rüya alimlerine göre: Ruyada Fare

 • Kirmaniye göre fare: “Burnundan veya dizinden fare çıktığını görenin inançsız ve Allah tanımaz bir evladı olur, bir rivayete göre akraba­sından fahişelik yapan bir kadın çıkar. Boğazından bir fare çıktığını göre­nin ahlâksız bir çocuğu olur,” demektedir.
 • Mağripli Cabir’e göre faregörmek: Bir yerde fare derisi görme orada fitne ve fesat çıkacağına dela­lettir.
 • İsmail Eş’as’a göre ruyada fare gormek: “Kuyruğu kopmuş veya kesik keme görmek kişiliksiz ve asaletsiz bir kimseyle tabir olunur. Yatağında bir fare olduğunu gören ahlâksız bir kadınla ilişkide bulunur. Keme eti fahişe kadının malına delalet eder,” demiştir.
 • Ebu Sait El Vaiz’e göre fare gormek: “Dişi fare yalancı ve ahlâksız cariye, erkek fare hile- kâr ve yalancı hırsız, iri fare çok mal demektir. Evinden farelerin çıkıp gittiklerini görenin rızık ve nimeti asla tüken­mez,” demiştir.
 • Tarla faresi görmek: Evinize ya da komşularınıza hırsız gireceği anlamına gelir.
 • Rüyada tarla faresi görmek: Hasta iseniz sağlığınızın düzeleceğine işaret eder. Önemsiz bir rahatsızlık geçireceğinize, ancak hemen toparlayacağınıza işarettir.
rüyada fare görmek

Rüyada Sıçan Görmek Ne Demek

 • Sıçan görmek veya kovaladığını görmek: Güvendiği­niz ve yetkilerle donattığınız bir kişinin sizi dolandıracağına işarettir.
 • Rüyada sıçan görmek büyük bir tehlikenin işaretidir.
 • İri büyük bir sıçan veya fare görmek insanları kandırarak kendine menfaat temin eden do­landırıcı bir kişiye yorumlanır.

Rüyada Sıçan Görmenin 1001 Tabiri

 • Fare derisi: Rüyada görülen fare derisi, evde çıkacak fitne ve fesada işaret eder.
 • Fare eti: Rüyada görülen fare eti, fahişe bir kadının servetine işaret eder.
 • Fare ısırması saldırması: Farelerden gelen tehlike malda noksanlaşmaya işaret eder.

Rüyada görülen farelerin, ev halkını temsil ettiklerine yorumlanmıştır. Bazen bu rüya dünyaya çok meyleden, gaflet sahibi bir kimse ile de tabir olunur. Rüyasında yatağında bir fare olduğunu gören kimse, fahişe bir kadınla cinsî münasebette bulunur. Rüyada görülen fare maddî ve manevî olarak çirkin bir kadına işaret eder. Rüyada evini birçok kır faresinin istila ettiğini gören kimsenin hırsız tarafından soyulacağına işaret eder.

Rüyada fare görmek hayırlı mı iyi mi kötü mü

Rüyanızı ücretsiz yorumlatmak ve rüya uygulamamızı indirmek için lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada fare görmenin en geniş sonucunu okumak lütfen Buraya Tıklayın

Rüyada Fare görmenin en detaylı anlamını okumak için lütfen Buraya Tıkla

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Fare Görmek | Diyanet ve Modern Rüya Tabirleri Sorgulama” konusunda 2 mesaj

 1. Rüyamda evde annem,ben ve eski iş arkadaşım (eski iş arkadaşım erkek) birlikteyiz.Bir masanın üstünde kıyafetler var.Kıyafetleri içinde annemin 2 tane eteğini görüyorum.Biri mor diğeri siyah renkli.Arkadaşım üstünden tişörtünü çıkarıp siyah renkli başka bir tişört deniyor.Ben pencereyi açıyorum.Pencere zeminle aynı düzeyde.Pencerenin önünde lüks siyah bir cip var.Cipin altında birkaç tane küçük beyaz fare görüyorum.Sonra uyandım.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Mine kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sevinmeye, iyi ve kazançlı günlere, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, ticarette başarılı olunacağına, uzun ömürlü olmaya, sinirlerinize hakim olmanız gerektiğine, geçici bir süre para sıkıntısı çekeceğinize, varlığa, bugünlerde yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, büyüklüğe, mala, mevki düşmeye, üzüntülerinizden ve dertlerinizden kurtulacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.