Rüyada Ezan Görmek

Bu rüya tabirlerinde ezan görmek, ezan duymak, ezan sesi duymak, ezan okunduğunu görmek veya rüyada ezan okumak gibi daha birçok rüyanın ne demek olduğunu açıklıyoruz. Dini, islami ve diyanet rüya tabiri sorgulamalarıyla yapılan bu büyük rüya yorumu tüm detaylarıyla aşağıda sizleri bekliyor. Her türlü ezan sahnesinin ne anlama geldiğini okuyup öğrenebilirsiniz. Rüyada ezan okuduğunu görmek, cami veya mescitte olursa hayra, mescid dışında ise fena bir hadiseye maruz kalmakla tabir olunur. Kendi odasında okuduğunu görmek, hastalığa, eşinin ölümüne işaret sayılır.

Rüyada Ezan Görmek

Rüyada cami görmek neye işarettir? 1001ruyatabiri.com

Rüyada Ezan Görmek: Ruyada evinin ortasında ezan okunduğunu görmek, çocuğunun ya da kızkardeşinin hastalığına delalet eder. Bilinmeyen bir mekânda ezan okunduğunu görmek iyi değil­dir. Eğer rüyayı gören kişi günahkâr ve yalancı ise hırsızlık yapar. Bir minareden ezan okuduğunu gören kimse halkı Allah’a itaate davet eder. Ya­takta yatarken ezan okuduğunu görmek eşini ve çocuklarını küçümseme­ye; kapısının önünde ezan okunduğunu görmek, ecelinin yaklaştığı anlamına gelir.


Rüyada Ezan Duymak

ruyada ezan sesi-ruyada ezan okunmasi-ruyada ezan dinlemek

Rüyada Ezan Duymak: Ezan duymak: Ortağından ayrılacağına delalettir. Ezan (kamet) sesini duymak, hayırlı bir işte başarılı olmaya işaret eder. Ezan duymak demek; Hayatı duygularınızla değil de mantığınızla yorum­ladığınıza ve hemen hemen her konuda isabetli kararlar vereceğinize işaret­tir.


Rüyada Ezan Okunduğunu Görmek-Duymak

ruyada ezan duymak-ruyada ezan okumak www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Ezan Okunduğunu Görmek: Mağripli Cabir’e göre, çölde yalnızken ezan okuduğunu görenin hastlığı yaklaşmıştır. Diyanet tabiri sorgulama Ezan okundugunu gormek; Duygusal açıdan çok karamsar olduğunuza, kendinizi maddi dün­yadan soyutladığınıza, yaşadığınız hayattan hiçbir zevk almadığınıza içinize kapanarak kendinize işkence ettiğiniz anlamına gelir.


Rüyada Ezan Okumak

ruyada ezan duymak-ruyada ezan okumak www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Ezan Okunduğunu Görmek: Bir dağ tepesinde ezan okumak pek saygıdeğer biri hakkın­da doğruyu söylemek demek. Ruyada minarede ezan okumak, kadir ve kıymetin artma­sına; mihrapta ezan okumak yolculuğa ve kurtuluşa ermeye ve arzusunun gerçekleşmesi anlamına gelir.


Rüyada Ezan Sesi Duymak

Rüyada Cami Minaresi

Rüyada Ezan Sesi Duymak Dinlemek: Bir dağ tepesinde ezan okumak pek saygıdeğer biri hakkın­da doğruyu söylemek demek. Ruyada minarede ezan okumak, kadir ve kıymetin artma­sına; mihrapta ezan okumak yolculuğa ve kurtuluşa ermeye ve arzusunun gerçekleşmesi anlamına gelir. Ruyada ezan sesi duymak veya ezanı dinlemek, namaza devam etmek demek.


Rüyada Cami Görmek

Rüyada Cami Görmek - İslami Rüya Tabirleri

Rüyada Cami Görmek: Rüyada cami gördüyseniz; Varlıklı bir insanın yardımıyla sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir. Cami gormek; medrese ve mescid yaptığını ya da onardığını gören kendisine saygı duyulan alimlerden olur.


Rüyada İmam veya Müezzin Görmek

Camide Mescidde Cemaatle Namaz Kılmak

Rüyada müezzin veya imam Görmek: Rüyada ezan okuyan müezzin görmek; küçüklerinize sevgi, büyüklerinize saygı gösterdiğiniz müddetçe bütün işlerinizin rast gideceğine işarettir. Bir cami yahut mescidin müezzinini, kayyumunu, hademe vesairesini görmek, din görevlileri ile tabir olunur. Bunların rüyada görülen hal ve hareketleri o yöre ve mekandaki din görevlilerinin hal ve hareketle­riyle yorumlanır.


Dini İslami ve Diyanet Rüya Alimlerine Göre: Ruyada Ezan

Bildiği bir yerde ezân okuduğunu gören, dindârlardansa hacca gider. Meçhûl bir yerde ezân okumak hiç iyi değildir. Evinin kapısı önünde ezân okuyanın eceli yakındır. Yatağından kalk­madan ezân okuyan âilesini küçük görür. Pâdişâh sarayının önünde ezân okumak, bir kabahatin ortaya çık­masına yâhut sultânın yanında hakkı söylemeye işarettir. Sokakta veyâ çarşıda ezân okumak, fakirlikle veyâ o çar­şıdan birinin vefâtıyla yorumlanır. Çukur bir yerde yâhut hamamda ezân okuyan, dinden çıkar.

Ezan okuyarak namaz kılan, hapisteyse kurtulur. Ezanı dinleyen, namazını bırakmaz. Kadının ezân oku­ması veyâ Arapça’dan başka bir lisânla okunması dinde karışıklığa işârettir. Kabe’nin üzerinde ezan okumak ta böyledir. Oynayarak, eğlenerek vb. bir halde ezan oku­yan, aklını kaybeder. Cünûp birinin ezân okuması ana ba­basının iftirâdan kurtulacaklarına işârettir. Küçük ço­cukların ezan okuması, o yerde câhil ve zorbaların iş başına geleceklerinin habercisidir. Kâmet de ezân gibi yo­rumlanır.

Ruyada Ezan Gormek, Duymak, Okumak 1001 Anlamı

 • Dertlerinizden kurtularak iç huzura kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Ehil olmayan kişilerin ezan okuması: O yörede kötü olaylar çıkacağına işarettir.
 • Cemaate ezan okumak: Rüyayı görenin haksız yere kötü bir suç­la itham edileceği anlamına gelir.
 • Kendi damının üstünde ezan okumak: Eşinin vefatı anlamına gelir.
 • Kendinizin ezan okuduğunuzu görmek: O yörenin ileri gelenler­den birinin vefatı anlamına gelir.

Rüyada Ezan Görmek Ne Demek?

Komşu damı üzerinde ezan okuduğunu görmek, komşularından biri hakkında kötü düşüneceğine; padişah sarayının kapısı önünde ezan oku­duğunu görmek, bir şuç işlenmesine ya da Sultanın huzurunda doğruyu söylemeye; sokakta veya çarşıda ezan okuduğunu görmek, yoksul düş­meye ve iflas etmeye ya da o çarşı ahalisinden birinin vefatına; çukur ve derin bir yerde ezan okuduğunu görmek, dinsizliğe ve münafıklığa; ezan okuma yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesi küçük görmeye; aile bireyleriyle beraber ezan okuduğunu görmek bir kötülükle karşılaşılacağına; okuduğu ezanda bir eksiklik ya da ilave yapmak, bir haksızlık yapmaya delalet eder.

Diyanet Rüya Tabiri Sorgulama: Rüyada Ezan Görmek

 1. Küçük çocuğunun ezan okuduğunu görmek, anne veya babası hak­kında bir yalan ya da iftiranın ortaya atılmasına;
 2. Hamamda ezan okuduğu­nu görmek inancında ya da servetinde eksikliğe; yolda yürüyen bir kafile veya arkadaş grubu arasında ezan okuduğunu görmek,
 3. Aradaşları uzak­ta oldukları halde hırsızlıkla suçlanmalarına;
 4. Ezan okuyarak namaz kıldı­ğını görmek, hapis ise hürriyetine kavuşmaya;
 5. Eğlence ya da oyun şeklin­de ezan okuduğunu görmek, çok yakın bir zamanda öleceğine delalet eder.

Ezan Okunduğunu Görmek veya Duymak

İbn Eş’as’a göre, ezan okunup namaz kılındığını ve bir cemaatin top­lu olarak namaza gelmediklerini görmek, bir toplumu hakka davet ettiği halde onların davete icabet etmeyerek nefislerine zulmedeceklerine; na­maz kılmak için tekbir aldığını görmek, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sünne­tine uymaya; eğer tekbiri güzel değilse düşmanın kuru gürültüsüne, üzün­tü ya da ferahlıığa; damda ezan okumak, bir kadın yüzünden meşhur ol­maya ve sonunun hayırlı olmasına delildir.

Dini, islami ve diyanet rüya tabiri sorgulama: Ruyada Ezan

 • ibn-i Kesir ve Nafi’ye göre ezan okunması: uygun olmayan bir yerde ezan okumak hayra yorulmaz. Cinnet ve benzeri bir durumun ortaya çık­masına delalet eder.
 • İbn-i Fadl’a göre ezan görmek, okumak, okundugunu gormek; beygir yahut hayvan üzerinde ezan okumak veya okunduğunu görmek, şerefe ve yolculuğa; gemide ezan okumak, işlerinin yolunda gitmesine işarettir.
 • Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre ezan rüyası: on iki şekilde yorumlanır. Hac, doğru söz, iş, kadir ve kıymetin yüksekliği, başkanlık, ölüm, yoksulluk ve iflas, ihanet, tecessüs (gizli merak), inanç zayıflığı ve nifak (dinde bozgun­culuk).
 • Nabluslu Abdulgani’ye göre ezan okumak: ya da okunduğunu görmek derecesinin yükselmesine, makam sahibi olmaya, yükselmeye, sözünün dinlenmesine ve emirlerinin yerine getirilmesine, bekar için iyi bir eşle ev­lenmeye, doğru habere delalet eder. Hac mevsimi ise rüya sahibi hacca gider.
 • İbn-i Sirin’e göre ezan görmek; belli bir yerde ezan okunduğunu görene -Eğer ibadetlerini yerine getiren biriyse- Allah Kâbe’yi görmesini kısmet eder.
Rüyada ezan görmek duymak, okumak ve okunduğunu görmek hayırlı mı iyi mi kötü rüya mı

En detaylı Rüyada Ezan Anlamını okumak için Lütfen BurayaTıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Ezan Görmek” konusunda 2 mesaj

 1. Rüyamda iran’daki camiyi evimin dibinde görüyorum ve çok güzel sesli bir imam camide ezan okuyor. Bir sonraki günde kpss sınavı var ona gircem bir taraftan sorulara bakmaya çalışıyorum fakat son gün diye hazırlananıyorum. Sonra yeni esmer bir çocukla tanışıyorum çocuğun bana duyguları var ileriyi düşünüyor fakat eski erkek arkadasım arıyor üzülüyor falan bende ona bunu öğrendiği için üzülüyorum. Sonra ertesi gün oluyor sınava gitcem nerde diye adresi bulmaya çalışıyorum internetten. Evdeyken bir anda evimin yakınına sanki el bombası atmışlar patlama sesiyle uyanıyorum. Yorumlarsanız rüyamı sevinirim. Şimdiden teşekkürler, iyi günler dilerim.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Canan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : ALLAH’ın adaletinden faydalanma isteğine, ya çok büyük bir haksızlığa uğradığınıza ya da uğrattığınıza, vicdanınızı rahatsız eden konuyla ilgili yardım göreceğinize, iyi bir mevkii sahibi olacağınıza, içinde bulunduğunuz toplumu ilgilendirecek hayırlı habere, iyiye, sevinmeye, bir sır yüzünden aile içinde kavgalara işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.