Rüyada Ev Görmek, Ev Almak, Yeni Ev Yapmak | Diyanet Rüya Tabirleri

Rüyada görülen ev, ölüm haberini mi yoksa bol para ve müjdeli haber mi demek cevabı aşağıda. Rüyada ev görmek, ev almak veya eski ev, yeni ev birbirinden farklı anlamı vardır. Hemen aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada Ev Görmek

🙂 Rüyada bir ev görmek, çok memnun kalacağı bir misafirin geleceğine yorumlanır. Ev görmek; mezar, eş, zengin, güvenlik, refah, geçim, mal ve büyük memuriyet olarak yorumlanır. Rüyada ev görmek, bugünlerde çok hayırlı bir haber alacağınıza veya sizi son derece seven bir kimse ile karşılaşacağınıza, yahut çok sevinecek bir olay karşısında kalarak çok mutlu olacağınıza işarettir. Eğer bir kimse kendini sağlam ve korunaklı bir evde kendisini mahpus görse, o kimsenin tehlikesiz bir ömür süreceğine işaret sayılır. Rüyada ev görmek; sevinçli bir haberle yorumlanır.
Yıkılmış bir ev görmek, yeni bir ev yaptıracağınıza işaret sayılır.
Demirden ev: Bir kimsenin rüyada demirden yapılmış bir ev görse, o kişinin eşiyle beraber uzun bir ömür süreceklerine işaret eder.
Uzaktaki ev: Bekar bir kimse rüyasında uzaktan bir ev görse, o kişinin uzak bir akrabasından bir kimseyle evleneceğine hükmedilir. Bu evlilikte zenginliği ve şöhreti yakalar.
Kendi oturduğunuz evi görmek; keder ve endişelerinizin artık son bulacağına, yorumlanır.

😐 Kapısız ev görmek: Rüyada evinin kapısız olduğunu görmek, evin düzensizliğine işaret eder. Bir evin yandığını görmek, üzüntüye, kendi oturduğunuz evin yandığını görmek keder ve endişelerinizin kısa süreliğine artacağına yorumlanır. Bir kimse, rüyasında kendi evini yaktığını görse, o kişinin malına başkalarının sahip çıkacağını gösterir. Eğer rüyada bilinmeyen bir eve girip ve çıkmadığını görürse, o kimsenin hastalığın yaklaştığına hükmedilir. Eğer bir kimse rüyasında evinden kızgın olarak çıktığını görse, o kimsenin kötü işler yapacağına hükmedilir.
Altından ev: Eğer evinin altından yapılmış olduğunu görürse, o kişinin evinde yangın çıkacağına uyarı sayılır.
Rüyada karanlık bir ev görmesi de, rüyayı görenin kötü ahlaklı bir kimse olacağına hükmedilir.
Evinin yandığını görmek, aile içinde meydana gelecek kargaşaya işaret eder.
Rüyada Ev Satmak; Rüyanızda evinizin satıldığını görüyorsanız; iş hayatınızdaki başarısızlığınızı, aile içerisinde de sürdüreceğinize, bu yüzden mutsuzluk içine gireceğinize işarettir.

Rüyada Ev Almak

🙂 Rüyada yeni aldığı evine girdiğini görmek, bekar için evlenmeye, evli kimseler için de çocuk sahibi olmaya delalettir. Rüyasında ev satın aldığını gören kimse, salih bir kimseden nasihatlar alır. Bir kimse, rüyasında ev satın aldığını görse, o kimsenin erkek evladı olur. Rüyasında evi daire veya bunlara benzer bir mülk veya taşınmaz aldığını gören kimse, eğitime bilime destek verir ve doğru yoldan gider. Rüyanızda ev aldığınızı gördüyseniz; İş hayatınızda başarıdan başarıya koşacağınıza, bozuk olan durumunuzun düzeleceğine, mal-mülk sahibi olacağınıza işarettir. Ev sahibi olduğunu gören işsizse iş sahibi olur, görevden alınmış bir memursa tekrar görevinin başına döner, elinden çıkmış bir şeyi varsa tek­rar eline geçer.

😐 Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir ev aldığını görse, rüyayı gören için kötü haber alacağına yorumlanır. Apartman dairesi veya apartman satın aldığını gören kimse, birçok insanın geçimini karşılamak zorunda kalır.

Rüyada Yeni Ev Görmek

🙂 Rüyada yeni bir eve girmek, fakir için zenginliğe, zengin için ise servetinin daha da artmasına delalet eder. Eski bir evin yeni bir eve dönüştüğünü görmek, rızık genişliğine, hayır kapılarının açılmasına, sevince ve müjdeli bir habere işarettir. Hasta bir kimse rüyasında yeni bir ev aldığını yada evini yenilediğini görse, o kimsenin iyileşeceğine işaret eder. Bir kimse rüyada yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturanlar da orda olsa, oturanlar da zenginse, rüyayı görenin de zengin olacağına hükmedilir. Yeni yapılmış bir eve giren eğer zenginse malı daha da artar, fakirse zengin olur.

😐 Yeni bir evi yıktığını görmek, şer ve olumsuzluktur. Yeni bir evin yıkıldığını görmek, sahibinin hastalığına işarettir. Yeni bir evi yıkarak enkaz yığını haline getirdiğini görmek, eşiyle tartışmaya işarettir. Yanan bir yeni ev görmek; üzüntüye yorumlanır.

Rüyada Eski Ev Görmek

🙂 Rüyada kerpiçten yapılmış kulübe veya ev görmek, bir çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekârsanız bir ev yapmak için bir arsa satın alacağınıza yorumlanır. Kulübeye girip oturduğunu gördüyseniz, kendisinin bir misafirliğe gideceğine işaret eder. Ahşap eski bir ev görmek; hayırlı bir işe başlamak ya da evlilik alametidir. Rüyada eski püskü veya yıkılmış bir ev görmek, yeni bir ev yaptıracağınıza işaret sayılır. Eğer eski bir evi yıktığını görürse, o kimsenin yeni bir ev sahibi olacağına işaret sayılır. Bazı yorumcular da, bu rüya, kişinin çektiği sıkıntının gideceğini gösterir demişlerdir. Sahip olduğu eski bir evin kendisi üzerine yıkıldığını gören ya­kın akrabalarından birinden miras alır.

😐 Sağlıklı bir kimse evinin eski olduğunu görse, rüyayı görenin hastalanacağına hükmedilir ya da ufak bir kaza geçireceğine bir uyarı sayılır. Bir kimse rüyada satın aldığı evin önünde pislik görse, görünen pislikler ev sahibinin ahlaksız olduğuna işaret eder. Eski yıkık ahşap bina haram maldır. Harap, harabe ve yıkılmaya yüz tutmuş evler görmek ise ge­çimsizliğe yorumlanır. Evin yıkıldığını görmek, tez zamanda gelecek felâkete işarettir.

Rüyada Ev Yapmak

🙂 Bir ev yaptırdığınızı görmek, zenginlik ve mutluluk ifade eder. Yaptığı evi toprakla yaptığını görmesiyse; eline mal geçeceğine yorumlanır. Evin demirden olması uzun ömür ve huzurlu bir yaşama işaret eder. Bir ev inşa ettirmek; zenginliğe, saadet demek. Rüyada ev yaptığını görmek, evlenip yuva kurmaya, sevinç ve mutluluğa işarettir. Düşünde ev yapanın vakti hoş geçer, toprak toplayan mal kazanır. Bir ev yaptığını veya satın al­dığını görmek iyiliğe yorumlanır.

😐 Rüyada ev yaptığını görmek; işlerini çok tembelce yönettiğine; vaktinin çok büyük kısmını boş geçirdiğine yorumlanır. Birinin rüyasında evini camdan yaptığını görmesi; yakında hastalanacağına veya bir düşmanının tuzağına düşeceğine işarettir. Bazı rüya tabircileri, uykuda bir ev yapanın akrabalarından biri hastalanır demişlerdir.

Rüyada Büyük Ev Görmek

🙂 Rüyada büyük bir ev görmek, zenginliğe, refah içinde yaşamaya, emniyet ve güvene, mala, memuriyete ve eşe işaret eder. Bir kimsenin evi büyük ise bu rüya, kişinin bedenine, nefsine, şerefine, azametine, şöhretinin iyiliğine ve himayesi altında bulunan kimselere işaret eder.
Büyük ev gören kimse nefsini muhasebe eden kimsedir. Kıyamet günü amel defteri sağ tarafından verilenlerden inşallah olur. Bu rüya, senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine işarettir.
Geniş ve gösterişli bir ev gören güzel ahlâk sahibi olur, yani dünya malına önem vermez. Evin geniş olduğunu görmek yaşam standardının yük­selmesine işarettir.
Bir köşk ya da saraya girdiğini gören veya köşk ve sarayı seyredip in­celeyen, güzel bir kadınla evlenir.
Geniş ve güzel bir ev sahibi olduğunu görenin ibadetleri kabul edilir.

Rüyada Ev Taşımak, Taşınmak

🙂 Rüyada evini bulunduğu yerden başka bir yere taşındığını görmek, yolculuk yapmaya işarettir. Ev taşımak veya taşıdığını görmek, birikmiş malını, edindiği sermayeyi hayırlı bir işe yatırmaya işarettir. Sevdiği bir yere ev taşımak demek; gam ve kederden kurtulmaya, maddi ve manevi yönden güçlenmeye ve her türlü korkudan emin olmaya işaret eder.

😐 Evini istemediği beğenmediği bir eve taşımak manevi yönden bozulan bir kimseye işaret eder. Bazen taşındığını görmek, istemediği uzak bir yolculuğa da delalet eder.

Rüyada Ev Temizlemek-Süpürmek

🙂 Rüyada ev temizlediğini görmek hayatınızda karşınıza çıkacak zorluklarla çok rahatlıkla mücadele edeceğinize ve sonucunda başarılı bir hayata kavuşacağınıza yorumlanır. Bir evi süpürüp temizlediğini görmek ise, o kişinin borcunu ödeyeceğine yorumlanır. Hastası bulunan kimsenin rüyada evini süpürdüğünü görmesi, hastanın iyileşeceğine yorumlanır. Bir başka rivayete göre: “Bir evi süpürdüğünü görmek üzüntü ve sı­kıntıdan kurtulmak demektir.

😐 Bazen evini süpürdüğünü gören, ya üzülür veya aniden hastalanır. Böyle bir ev temizliği yaparken çıkan ev pisliği kokuyorsa kötüye yorumlanır. Evi süpürürken veya temizlerken üzgün ve mutsuz bir şekilde yapıyorsanız istemediğiniz bir işin altına gireceğinizin habercisi olabilir. Zor çıkan pisliklerden Evini süpürdüğünü gören üzüntü ve kedere uğrar ya da aniden hastalanır.

Rüyada Güzel Ev Görmek

🙂 Güzel bir ev aldığınızı görmek; fevkalade sevinçli bir hadiseye isminin karışmasına işarettir. Rüyada evini çok güzel görmek, ana ve babanın sağlıklı olmasına ve onların uzun ömürlü olacağına delalet eder. Yoksul bir kimsenin rüyasında yeni ve mükemmel güzel bir evi olduğunu görmesi, o kişinin zengin olacağına yorumlanır. Yorumcular bu rüyayı herkes için hayırlı olduğunu öne sürmüşlerdir. Sanatçının bu rüyayı görmesi, o kişinin üne kavuşacağına, hastanın görmesi, sağlığına, sıkıntılı bir kimsenin de ferahlığa kavuşacağına işaret sayılır. Ya da güzel bir eşle evleneceğine işaret eder. Güzel bir ev görmek; bugünlerde çok hayırlı bir haber alacağınıza veya sizi derecesiz bir surette sevindirecek bir hadisenin vuku bulacağına yorumlanır. Bu ev süslü ve temiz ise o kişinin âhireti güzel olur.

😐 Rüyada yeni güzel binalar görmek istemeden mesleğinizi değiştireceğinize işarettir. Güzel evlere bir katalog veya kağıt üzerinden bakmanız giderlerinizin kazancınızdan fazla olacağı bir döneme gireceğinizin işareti olabilir.

Rüyada Beyaz Ev Görmek

🙂 Rüyada evinin aydınlık ve beyaz olduğunu görmek, ev sahibinin çıkmış olduğu seyahatten selametle döneceğine işaret eder. Beyaz ev görmek, aileyi, akraba ve dostları bir araya toplamaya, dağınık işlere çekidüzen vermeye işarettir. Beyaz renkli bir ev görmek iyi bir kadınla evlenmeye işarettir. Beyaz ev demek, sevap işlenecek bir amel işlemek anlamına gelir. Rüyada görülen beyaz renk ev veya oda, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada her türlü beyaz renkli ev, sevince ve gönül huzuruna delalet eder.

Rüyada Ev Bakmak

🙂 Rüyada ev baktığını görmek, maddi ve manevi olarak yükselmeye, gam ve kederden kurtulmaya ve her türlü korkudan emin olmaya delalettir. Rüyasında almak veya kiralamak için ev bakmak demek; sevince veya müjdeli bir habere işaret etmek demektir. Ev bakmak, mutlu olmaya emin olmaya işarettir. Satın almak veya kiralamak üzere ev bakmak için dolaştığını gören kimse için bu rüya, bekar ise evlenmeye ve saliha bir hanıma işaret eder. Baktığı evinin kapısını yeni olarak gören kimse ise evlenir ve sıkıntıdan kurtulur.

😐 Baktığı evinin kapısını yanmış veya yıkılmış olarak gören kimse, gücünü aşan bir şeyle karşılaşır ve buna üzülür.

Rüyada İnşaat Ev Görmek

🙂 İnşaat halindeki evden çıkabilen, hastaysa iyileşir, fakirse zenginleşir. İnşaat ev görmek girdiğiniz veya başlayacağınız bir işten eğer hesaplarınızı düzgün yaparsanız başarılı çıkacağınıza yorumlanır.

😐 Bir evin inşa edilmekte olduğunu görmek, akrabalarından birinin hastalığına yorumlanır. İnşaat yapmada kullanılmaya uygun olmayan şeylerle bir ev inşaatını yapmak veya yapıldığını görmek haram kazançla ev sahibi olur.

Rüyada Dağınık, Pis Ev Görmek

🙂 Islak veya pis bir evin temizlendiğini görmek, zamanla o üzüntünün de geçeceğine yorumlanır. Dağınık veya yoksul bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse, o kimsenin akrabalarından bir mirasa konacağına işaret eder.

😐 Bir kimse ıslak ve çamurlu bir eve girdiğini görse, rüya sahibine ıslak ve çamur nisbetinde eşi tarafından gelecek üzüntüyü gösterir. Bulunduğu yeri tozlu ve pis gören üzüntüye uğrar. Evin içinde bir pislik görmek, içinde yaşayanlardan birinin ahlaksızlığına delalet eder. Pis, yıkık ve dar bir ev olduğunu görmek, o kişilerin sıkıntı, yoksulluk ve felaket içinde olduklarına hükmedilir.

Rüyada Boş Ev Görmek

🙂 Rüyada boş bir ev görmek, bir ev yapmak veya satın almak, evlenmeye işarettir. Boş ev, dünya ve ahiret mutluluğuna işarettir. Boş ev görmek demek; hanımını çokça seven bir kimseye işaret ediyor demektir.

😐 Bazı diyanet rüya yorumcularına göre boş ev görmek demek; bazı gizli işlerinizin daha temkinli ve düzenli bir şekilde yapmanız gerektiğine delalet eder. Bazen de sırları ortaya çıkarmaya çalışan bir kimse ile tabir olunur.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Danyal (a.s.):Tanımadığı bir eve girip orada bazı ölü­ler görmek ahiretle tabir olunur. Oraya girip oturanın eceli yaklaşmış de­mektir. Öyle bir evden çıktığını gören ağır bir hastalığa uğrar ve daha son­ra iyileşir. Kâgir (taş veya tuğladan yapılmış bina) ve sahibi bilinen belli bir eve girdiğini gören helal rızık peşinden koşar. Ahşap ya da kerpiçten yapılmış tanıdık bir eve girdiğini gören haram mal peşinden koşturur. Öyle bir ev­den çıktığını gören harama tövbe eder,” demiştir.

İbn-i Şirin: Bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldığını veya yan­dığını görmek evinde bir felaket meydana geleceğine, evinin yerinin büyü­düğünü ve genişlediğini görmek çok nimet elde edeceğine; evin yerinin küçülüp daraldığını görmek elindeki nimet ve malının gideceğine; eski bir evin yeniye dönüştüğünü görmek rızkının artmasına, kendisine hayır ka­pılarının açılmasına, sevinç ve ferahlığa; yeni yapılmış bir eve girdiğini görme, zenginse malının artmasına, fakirse yaşam standardının artması­na, sıkıntısının ortadan kalkacağına delalet eder,” demiştir.

NABLUSİ: “Ev, insanın dünyasıyla tabir olunur,” demiştir. “Her bakımdan mükemmel, yeni bir evinin olduğunu gören fakirse zen­gin olur, sıkıntıdaysa feraha kavuşur, sanatkârsa saygınlık ve şöhret ka­zanır, zenginse malı artar, özetle herkes için hayra işarettir. Geniş ve oturmaya değer ev, insanın iyi hali, kurtuluşu ve esenliği, il­mi ve sanatıdır. Dar ise sıkıntı demektir. Yeni ev işlerin yolunda gitmesi ve yenilenmesi; temiz ev insanın se­vinci ve dayanma gücü ile yorumlanır. Demirden ev sahibinin uzun ömrü ve zenginliği demektir. Rüyada ustanın bir evi temelinden söktüğünü veya duvarlardan birini o tarafa, birini bu tarafa geçirdiğini görmek, o ev halkının başına bir musibet gelmesine veya ölmelerine işarettir. Rüyada bir ev veya tarihî bir eseri yıktığını gördüyseniz, üzüntü ve kedere işarettir”

KİRMANİ: Evin ortasındaki hol, kız evlat ile kız kardeşe, evin sofası anne ve babaya işarettir. Hol ve sofayı temiz, güzel ve bakımlı görmek bunların (kız, kız kardeş, anne, baba) iyilik ve esenlikleriyle; pis, harap ve dar görmek bunların sıkıntı, felaket ve ihtiyaç sahibi olmalarıyla tabir olu­nur,” demiştir. Rüyada bir evin yıkıldığını görmek, evde yaşayanlardan birinin ölümüne işarettir. Bir kimse rüyada kendi evinin üzerine yıkıldığını görse, bu rüya, aileden birinin ölümüne veya rüya sahibinin başına gelecek bir musibete işaret eder. Tavanın çöktüğünü görmek, evin reisinin ölümüne işaret eder.”

Mağripli Cabirê göre ev görmek :Kendisine ait olan bir eve girdiğini gören, evlat ve ak­raba sahibi olur. Evin geniş ve yeni olması rızkının ve insanının bol ve sağlam olmasına işarettir. Güzel bir ev görmek anne ve babasının sağlık ve esenliklerine, ömürlerinin uzun olmasına, bir rivayete göre güzel ve uy­gun bir kadınla evlenmesine, korku ve şiddete karşı güvende olmasına, ihtiyaç sahibi olan için zenginliğe, memur için mevki ve makamının yücel­mesine delalet eder” demiştir.

Cafer Sadık’a göre ev görmek : Ev görmek sekiz şekilde tabir olunur,” demiştir: “Kadın için eş, erkek için eş, zenginlik, emniyet ve güven, hayat standardının art­ması, mal, büyük memurluk. Başka evlere bitişik bir ev görmek dünyanın rüya sahibinin yüzüne güleceğine, yani rüya sahibinin zenginliğine, görülen ev kagirse (taş ev) helal, ahşap ve kerpiçtense haram mala, kireçle badanalı ev görmek hastanın iyileşeceğine, yıkık ve harabe ev üzüntü ve kedere dela­let eder.”

Ebu Sait El Vaiz göre rüyada ev: Yeni bir evin yapılmakta olduğunu görmek akraba­larından birinin ölümüne, bir evi genişlettiğini görmek üzüntüye, baş ima­mın evini yıktığını görmek müslümanların yaşadıkları ülkede fesat ve ka­rıştırıcılığın ortaya çıkmasına delalet eder. Her ne şekilde olursa olsun yıkmak iyi değildir. Taş bir eve giren helâl rızk ister. Ahşap veya ker­piç ev bunun zıddıdır. Böyle bir evden çıkan, haramdan uzaklaşır.” demiştir.

Psikolojideki Anlamı

Rüyada ev görmenin psikanalizi: Rüyada ev, kişiliğimizin ve dış dünyaya karşı konumumuzun simgesidir. Evin durumu ve bize yaşattığı duygular, bu konumun sağlamlığını ya da dayanıksızlığını gösterir. Yeni bir eve taşındı­ğınızı gördüyseniz, bu, var olan durumdan hoşnutsuzluğunuzu ve yenilik ihtiyacı içinde olduğunuzu anlatır. Rüyanızda kötü durumda ya da bakımsız bir evdey­seniz, içinde bulunduğunuz koşulların sizi mutsuz ettiği ve kaygı­landırdığı söylenebilir. Küçük bir evde olduğunuzu gördüyseniz, kı­sıtlanmaktan duyduğunuz tedirginlikten söz edilebilir.

Anonim Rüya Yorumları
 • Rüyada ev genellikle, kişiyi yada evin hanımının veya aile ferdlerini çağrıştırır.
 • Bazı yorumcular da, kişinin dünyası olarak yorumlamışlardır.
 • Kimi yorumcular ise, ahiret olarak sembolize etmişlerdir.
 • Evinin içinde temiz su dolu bir kuyu olduğunu görmek, mal edineceğine işarettir.
 • Bir kimse rüyada evinin içinde siyah, bulanık bir su görse, rüya sahibinin yuvasının yıkılacağına işaret eder.
 • Diyanet alimlerinin yorumu ise; Rüyada bilinmeyen bir evin damına çıktığını görmek, rüyayı görenin o evin değeri ölçüsünde biriyle evleneceğine işaret eder.
 • Rüyada görülen ev kişinin kendisi olarak yorumlandığında, görünen evin kapısı kişinin yüzünü temsil eder. Eğer hanımı simgelerse o zaman kapı eşinin dişilik organıdır.
 • Eğer billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, rüyayı görenin ünlü ve zengin biriyle evleneceğine yorumlanır. Fakat alacağı eş kısa bir zaman sonra hastalanır.
 • Yabancı ev: Acaip, bilmediği bir eve girdiğini gören kimsenin hastalığı yakındır.
 • Rüyada bir evin içine girip, orada ölülerin olduğunu görmek, rüya sahibinin hastalığına işaret eder.
 • Rüyada ev sahibi; mülk sahibini görmek; zengin kimselerle işbirliği yaparak; bundan büyük faydalar sağlayacağınıza işarettir.
 • Kapısız ev görmek: Rüyada evinin kapısız olduğunu görmek, evin düzensizliğine işaret eder.
 • Kerpiçten yapılmış kulübe veya ev görmek, bir çocuğunuzun dünyaya geleceğine, bekârsanız bir ev yapmak için bir arsa satın alacağınıza yorumlanır.
 • Rüyada bir kulübe veya yazlık bir ev görülmesi, çok memnun kalacağı bir misafirin geleceğine, kulübeye girip oturduğunu görülmesi, kendisinin bir misafirliğe gideceğine işaret eder.
 • Rüyada ahşap ev görülmüşse; hayırlı bir işe başlamak ya da evlilik alametidir.
 • Rüyada görülen evin avlusu, ev sahibinin kızını yada kız kardeşini çağrıştırır.
 • Evin sofrası ise, evin sahibi ile eşini simgeler. Rüyada bu sembolleri güzel ve temiz görmek çağrışan kişilerin sağlıklı ve huzurlu olduklarını gösterir.
 • Ev duvarının yıkılması: İçeri yıkılırsa ev sahibinin has­talığına, dışarı doğru yıkılırsa ev sahibinin ölümüne işarettir.
 • Apartman dairesi almak veya rüyada bir apartman katı satın aldığınızı görmek, boş hayallerin peşinden koştuğunuza işarettir.
 • Kiralık ev görmek, helâl mala işarettir. Kiraladığı evi gören kimse ya çok asil ve zengin bir kadınla evlenir veya hayır göreceği bir ortaklığa girer. Nesli çok olur. Bazen de rüyada kiralamış olduğu apartman dairesi bir ev görmek, sıkıntıdan kurtulmaya ve dünya sefasına delalet eder.
 • Damdan dama atladığını gören kimsenin, servetten servete koşacağına işaret vardır.
 • Rüyada eski bir binanın yeni hale geldiğini görmek, bol rızka, gam ve kederden kurtulmaya, hastalar için ise şifa bulmaya işaret eder. Rüyada bina görmek, her türlü korkudan emin olmaya, makamca yükselmeye, rahat bir yaşama ve kendisinden hayır umulan zevceye işaret eder.
 • Evin içinde yeni yapılmış bir şey görmek veya evde ya da evin kapı­larında bir yenilik gözlemlemek kadınlar arasında bir olay meydana gele­ceğine; kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek herkesin gıpta edip imreneceği bir servete sahip olacağına; kendisi için bir ev yaptığını görmek dünya zenginliklerinden ve güzelliklerinden yararlanacağına; şa­yet rüya sahibi hastaysa iyileşeceğine işarettir. Bir evden çıktığını ve susarak kimseyle konuşmadığını gören, hastalanır.
 • Bazı rüya tabircileri, bir eve girdiğini görmek her ne şekilde olursa ol­sun emniyet ve güvene delalet eder.
 • Evinde bir pınar olduğunu veya yağmur yağmadan oluktan su aktığı­nı görmek ailesinden değerli birinin ölümünden dolayı gözyaşı dökmeye, hüzün ve acıya; bir evde süprüntü ve artıklar görmek üzüntü ve kedere; evini yol geçen hanına dönmüş görmek büyük bir felakete işarettir demiş­lerdir.
 • Eğer girdi­ği ev sıvalı, mükemmel ve gösterişliyse rüya sahibinin ahirette durumunun iyi olacağına; delik deşik, sıvaları dökülmüşse ahirette durumunun kötü olacağına delalet eder. Böyle bir eve girip de tekrar dışarı çıktığını gören ölüm derecesinde hasta düşer daha sonra hastalığından kurtulur.
 • Sadece kendisinin bulunduğu bir evde ölüler görmek o evde bulunan­ların hepsinin ölümüne işarettir.
 • Evinden öfkeli olarak çıkan hapse girer. Evine birinin girdiğini gören, evine giren kişinin sırrına vakıf olur, evi­ne girdiğini gördüğü kişi günahkâr ve kötü biriyse eşi yada malıyla ona ihanet eder.
 • Adaletli imama ait ev rüyası İslam ülkelerinden bir belde anlamına ge­lir. O evin yıkılmış olduğunu görmek İslam ülkelerinden bir yerin elden çık­masına veya felakete uğramasına işarettir.
 • Tanıdık yada yabancı bir yerde ev yaptığını gören bekarsa evlenir, evli ise ikinci kez evlenir.
 • Eğer evi dar ve çirkin bir görünüme sahipse ibadetleri kabul edilmez. Bir insanın sahip olduğu evi vücuduna, nefsine, kendisine, şeref ve onuruna, şöhretinin yayılmasına, himaye ve korumaya işarettir.
 • Evinin yıkıldığını görmek sahibinin vefatına, yeni yapılmış bir evi yık­tığını görmek üzüntü ve belaya uğramaya yorumlanır.
 • Evini haddinden fazla büyümüş ve genişlemiş gör­mek rızkının ve malının artmasına, evin içinde veya kapısında pislik gör­mek kadınların ahlâksızlığına,
 • Hasta olan birinin evden sessiz ve sakin bir şekilde çıktığını görmesi hastalanmasına delalettir.
 • Evinin tavanının, damının veya duvarının yıkıldığını yahut yandığını gören, büyük bir üzüntüye düşer.
 • Evin bü­yümesi yahut yenileşmesi, servet ve selâmettir.
 • Kireçle ba­danalanmış ev, hasta için sağlıktır. Harap ev, üzüntü ha­bercisidir.
 • Mahallesi ve sâhibi meçhul bir ev, ahireti temsil eder.
 • Köşk görmek, güzel bir kadınla evliliktir. Kendine bir ev yapanın imkânları iyi olur ancak rüya sâhibi hasta ise vefat eder. Bir evden konuşmadan çıkmak ta böyledir.
 • İmam-ı Azam Hazretlerinin evini yıkmak, İslâm ülkelerinde ka­rışıklık çıkarmaya işaret eder.
 • Ev yıkmak iyi değildir. Pis ve dar ev sıkıntıdır.

Rüyada ev görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Ev Görmek, Ev Almak, Yeni Ev Yapmak | Diyanet Rüya Tabirleri konusunda 83 mesaj

 1. Rüyada kızım bana aynen şöyle söyledi “baba sen çoğu kişi ile kussun konusmuyosun artık ikinci evinde gelirler elini öpmeye diye”yani ölünce bu rüyadan etkilendim yorumu nedir?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Gurbetçi Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Uzaktan birinisinin iyiliğini ve yardımını alacağınıza, sıkıntılarınızı kısa süre içinde atlatarak feraha ulaşacağınıza işarettir…

 2. Merhaba Ben şuan nişanlıyım rüyamda eski sevgilimi gördüm çok değişik bir şekilde gördüm. rüyada duvara boşalıyordu bende yanındaydım .Ama boşalması farklıydı böyle toprağa benziyordu sanki pulbibere benziyordu böyle değişikti sonra onunla alışveriş yapıyorduk et aldı yemek yaparsın diye sonra ben beyaz bı spor vardı onu almak istiyordum alamadm ama eski sevgilimin bana farklı beyaz bir spor aldı.bende giydim yorumlarsanız sevinirim teşekkürler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ecem Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Saygı ve itibar görmeye, geleceğinizin mutlu ve huzurlu olacağına, yakında çok sevinçli haberlerin size gelmesine işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Gül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Beklemediğiniz bir yerden elinize para geçeceğine, bir mirastan hisse alacağınıza, güzel geçime, sevinç ve mutluluğa işarettir…

  2. Hocam merhaba ben bu gece rüyamda eşimin arabasına oturmaya gitmişiz o ve komşusu ev ortak arsa alıp ev yaptırıyorlar gelin eve bakalım dediler gidip baktık evin kocaman mutfağı var içimden diyorumki tam istediğim gibi bir mutfak ne anlama geliyor

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Semra Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Daha iyi bir iş teklifi alacağınıza, hayatınızdaki tüm zorlukların yavaş yavaş ortadan kalkacağına, hayatınızda başarılı olmaya işarettir…

 3. Ben rüyamda tanımadığım bir ev içinde gördüm kendimi dubleks ev merdivenden yukarı 1. Kata Ciktim eşim ordaydı sonra sonra ablam tuvaleti yıkıyordu tuvalet temizdi bende ablama dedimki ben yıkamıştım tuvaleti zaten gerek yoktu dedim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Melek Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir haber sayesinde günlerinizin mutlu geçeceğine, hayatınızın gönlünüze göre olacağına, başka insanları sevindireceğinize işarettir…

 4. Rüyamda ayrı eve çıkmışım dört arkadaşımla beraber sözde evimin yanındaki kafeye gidip kahvaltı yapıcaktık normalde açık ama rüyamda kapalı olan arkadaşım sokakta yürürken kapalı, kapalı alanda açık yani cafede açılıyor neyse kahvaltıdan sonrahesap 14 bin geldi biz itiraz edince 8 bine düşürdüler ama yine ödeyemedik acaba anlamı nedir

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Burcu Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Beklenmedik şeylerle karşılaşmaya, önemli yerlere çağırılacağınıza, her şey için ümitleneceğinize, uzun yolculuğa işarettir…

 5. Rüyamda annemgil yeni bi ev almaya niyet ediyolar bu eve bakmak için iki bekar kız kardeşim gidiyo eve bakmaya ev çok büyk bisalona sahip bende gidip görüyorum yeni bina çok da ucuz ama bir yamaca inşaa edilmiş beğenmiyoruz bu fiayata daha iyisinide buluruz bunu bulduk ya diyoruz eve gitmek için yolda yürürken annemi bi komşuyla görüyoruz yolun ortasına oturmuşlar taze fasulye ayıklıyolar bize de gelin yardım edin diyolar oturuyoruz yardım etmek için ama çok da fazla fasulye yok sivri biberde var kabın içinde ben bi tane fasulyeyi alıp kırıyorum kılçıklı çıkıyo bende kılçıkları almak için bıçak istiyorum bu sırada komşumuz kadın bana fasulye uzatıp ısır canın çekmesin diyo

  1. 1001 Rüya Tabiri

   elif tan Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Birisinden miras almaya, büyük kar getirecek bir işe başlayacağınıza, para kazanmaya, güzel haberleri alacağınıza işarettir…

 6. Rüyamda ailemle başka bir eve taşınmıstık ev en üst kattaydı çok yüksekti bütün evleri görebiliyordum evin içi de büyüktü bu ev aslında bizçm eski evimizmiş evin e 4 tane balkonu vardı balkona çkıp çamasır astım balkonun demirleri çok eskıyıd o kadar eskıydı elimle bükebiliyodum demirleri .sonra bakkondayken bir tane eski bir uçak gördüm o üçagıda bir kadın kullanıyodu sonra kadın erkek cocugu vardı küçük onu bıraktı uçaği kulllanmaa basladı ama uçağı kullanmayı basaramadı galiba daha sonra rüyamda bebek vardı kız yada erkek altını değişritiyordum .
  (bu evizimze tasınalı 6 7yıl oluyor ama nedense ara ara eski evizmize tasındıgımızı ordakı komsularımjzj frlan görüyorum ruyalarımda ).

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Su Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sıkıntılardan kurtulmaya, hareketlerinize çekidüzen vermeniz gerektiğine, karar alırken daha dikkatli olmanız gerekeceğine işarettir…

 7. Merhabalar, rüyamda annemlerin evi ile kardeşimin evi arasında bana da bir ev inşaatına başlamışlar annem burası senin diye bana eci işaret ediyordu, ben çok şaşırmışım bu duruma. Yorumlarsanız. Hayorlara vesile olsun. Hatayasmin.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Yasemin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşadığınız tüm zorlukların ve sıkıntıların üstesinden kolayca gelebileceğinize, size verilmiş veya verilecek hakkınızı almaya işarettir…

 8. Ben rüyamda sıfır temelden ev aldığımi gördum 3+1 annem o evde namaz kıldı bunun anlamini çok merak ediyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Semanur Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Etrafınızdakilere fikirlerinizi kabul ettirebileceğinize, büyük bir aşk macerası yaşamaya, bilinmeyenleri öğreneceğinize işarettir…

 9. Hocam , ruyamda ev sahibim ve oglu bize geliyorlar. Yalniz eve gelirken yanlarında yeşil bir koltuk getiriyorlar. Al oglum bunu kullanırsınız diyor bana. Bu rüyanın yorumu nedir hocam?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Metin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sizin yüksek şahsiyetli bir fikir insanı olduğunuza ya da olacağınıza, yakın bir zamanda işlerinizin yürürlüğe gireceğine işarettir…

 10. İyi günler benim görümcem rüyasında eşinin yeni ev yaptığını görmüş bir de ahır yaptığını görmüş ve yanında bir kız varmış eşi dönüp ona söylemiş ki ben sana demiştim evleneceğim oda sen bana nasıl ihanet ettiysen ben de sana ihanet edeceğim ve dışarı çıktıktan sonra hemen tövbe etmiş ben nasıl böyle dedim diye şimdiden teşekkürler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Damla Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yakında çok önemli misafirlerin geleceğine, maddi ve manevi destekler görmeye, iyi şeyler duymaya, düzenli bir hayata işarettir…

 11. Şaban Yılmaz

  Harabe bir evdeyim tek bir gözlü oda. Evin içinde olması gereken her şey tek bir odada. Muftak banyo vs.
  Eşya yok. Tek kişilik bir yatak var sadece. Oturmak için bank sadece o da demirden. Geçinmek için eşim yemek yapıp satıyor, ben de ne iş bulursam yapmaya çalışıyorum. Çiçek satmaya başlamışım. Ablamlar eniştemler bize yardım ediyordu. Hatta eniştem eşime yemek yapmasına yardım ediyordu.
  Kısacası normal yaşantımızdan çok daha aşağı bir yaşantıya sahip olan rüya gördüm. Bunun anlamı nedir? Selametle kalınız.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Şaban Yılmaz Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Başarılı olmaya, bugünkü durumunuzdan daha başarılı olmaya, üst makamlara çıkmaya, gizli işleri meydana çıkartacağınıza işarettir…

 12. Merhaba hocam , rüyamda ev sahibim ve ailesi bize oturmaya gelmişti. Bende onlara bayram şekeri ikram ediyordum. Hocam bu rüyanın yorumunu aciklarmisiniz?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Selçuk Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Rızka sahip olmaya, hüzün ve kederin gitmesine, kuvvetlenmeye, hayır ve berekete, huzurlu hayata kavuşmaya işarettir…

 13. Merhaba ruyamda ben satin almak ucin 4 kat evin 2 katinda 3 odali eve bardim. Ev baya bulasikti hem eski. Eve bakmaya baran annem, eşim ve cocuklar seviniyor. Tam evi alacakken oyaniyorum. Lutfen yorumunu yazarmisiniz. A fiati 2 milyard 50 million

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Burkaz Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok yakında tarihi ve turistik bir geziye çıkacağınıza, zor olan bir işi herkesi şaşırtarak başarıyla sonuçlandıracağınıza işarettir…

 14. Merhaba, benim yakin dostum – cami imami, sabah namazina dogru boyle ruya gormus: Ben kendime Sehir merkezinden yaklasik 22 kat uzunlugunda sirti mavi camla kaplanmis icerisi bembeyaz Ev yaptirmisim, ama kac kat oldugu beli degil. Simdi bitmis, iceriside mobiliya hala yerlestirilmemis. Ben konuklar cagirmisim, yeniden toplanmaya baslamislar. Ama ben bir seye hizmis gibimisim. Benim dostum da eve gelmis konuklarla. Evin disinda ben dostumun rahmetli annesini birkac defa kucaklamisim ozledigimden.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nurullah Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayatınızı tekrardan gözden geçirmeniz ve ölçüp tartarak yeni bir karar vermeniz gerektiğine, başarılı işler yapmaya işarettir…

 15. Ruyamda eski eşimle yeni bir eve taşınıyorum ailemde yanımda kızımda ev yeni ama ikimizde yan yanayız fakat küsüz konuşmuyoruz kendi yemeğini kendisi hazırlıyor kendi kendime demekki istese değişebiliyormus diyorum eskiden olsa her şeyi benden beklerdi diyorum mutfaktayiz amerikan tarzi mutfak yeni ve güzel bir mutfak temizde birikmiş bulaşık var esim yiyince kirlilerini bırakıyor mutfağa kirlilerin yanına kendi kendime keske yikasa diyorum böyle elimi kaldıracak gücüm yok cok yorgunum ve cok tokum böyle tika basa yinede moralim bozuldu diye kendimi zorluyorum salatalık ve domates yiyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Asel Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Problemlerinizden kurtulmanız için arkadaş ortamınızı ve çevrenizi değiştirmeniz gerektiğine, gizli haberler almaya işarettir…

 16. rüyamda kayınbabam çok eskiden bir ev yaptırmış oluyor, evin içini geziyoruz çok büyük bir mutfağı var ve üç odası var. şimdiki evimden çok daha güzel seviniyoruz

  1. 1001 Rüya Tabiri

   eda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Zihninizi meşgul eden problemlere yakında çözüm bulacağınıza, sıkıntıları atlatmaya ve feraha kavuşmaya, iyi kazanca işarettir…

 17. Rüyada küs olduğum komşu ile bizim ve onların oturduğu apartmanin teras katındayiz.hava karanlık.o benle konuşmaya çalışıyor fakat ben laf sokuyorum.o komşunun sağ gözü çok irileşmiş ,çirkin gözüküyordu.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hilal Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sevinilecek bir haber duymaya, birisi tarafından gelecek menfaate, yolculuğa, terfi etmeye, ferahlığa ve sevince ulaşılacağına, hüzün ve kederden kurtuluşa, malınızı ve mülkünüzü muhafaza etmeniz gerektiğine, zengin olmaya işarettir…

 18. Ruyada İnternetten ev bakmışım parasını göndermişim sonra ev sahibi kimse başkası aracılığı ile bulduk en son rahatlamistim bulduk diye ev sahibini ama sonrası yok ruyanin

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sener Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yakın akrabalar ve komşularla olan ilişkilerde dikkatli olunması gerektiğine, büyük bir mevki sahibi olmaya, itibarınızın kısa ya da uzun süreli olacağına, zenginliğe veya büyük bir mirasa, helal paraya, içinde bulunduğunuz durumunuzun düzelmesine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!