Rüyada Et Görmek (Diyanet ve Modern Tabiri)

Rüyalarda görülen etlerin hepsi görüldüğü yer görülen etin cinsi, türü, etin ne şekilde olduğuyla ilgili ne anlama geldiği farklılıklar gösterir. Bazen ölüm, bazen hastalık, bazen çok para, bazen de büyük bir fırsatın habercisidir. Ruyada et gormek, ruyada çiğ et gormek, pişmiş et görmek, et yemek, kirmizi et gormek gibi rüyaların çok farklı anlamları vardır. Ayrıca, ruyada et doğramak, et pişirmek, et kesmek veya kemikli et görmenin de ne demek olduğunu aşağıda çok detaylıca ele aldık… işte dini, islami ve diyanet rüya tabiri sorgulama: rüyada et görmek!

Rüyada Et Görmek

Rüyada et görmek, et yemek - www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Et Görmek: Rüyada etin gorülmesi pek de iyi bir rüya olarak yorumlanmaz, fena bir dedikoduya, koyun eti hastalığa veya felakete, kuş eti ise yiyenin muradının olacağına delalet eder. İnsan eti dedikodu, idâm edilmiş bi­rinin eti haram maldır. Kasaptan aldığı eti evine ge­tiremeyen, hastalanır ardından iyileşir. Halk arasında et dağıtıldığını görmek büyük bir zatın vefatının akabinde malının dağıtılacağına işaret eder. Eti yenmeyen bir hayvanın yağı haram maldır. Hayvan yağları içinde en iyisi koyununkidir. Beyin ise çok iyidir.


Rüyada Çiğ Et Görmek

ruyada-cig et-gormek-kokmus-et-pisirmek-kemikli-et-kesmek-ruyada-beyaz-et-yemek-pismis-kirmizi-et-dogramak-1001ruyatabiri

Rüyada Çiğ Et Görmek: Çiğ et yorgunluk, üzüntü ve hastalıktır. Çiğ et: İllet bir hastalık anlamına gelir. Cig et görmek ve yemek elem, hastalık ve yorgunluk demek. Et alıp satmak hüzün, keder ve musibete; insanın kendi etini yemesi aile ve akrabaları hakkında gıybete, bir rivayete göre pişman olunacak bir iş yapmaya dela­let eder. (Danyal a.s.) Ruyada cig et gormek, duruma göre: haram mala, ya da, zor kullanılarak elde edilen menfaatlere bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada pişmemiş çiğ et yediğini görmek, duruma göre: geçimsizliğe, ya da, sıkıntıya, ya da,
haram mala, ya da, haksız kazanca delalettir.


Rüyada Pişmiş Et Görmek

ruyada-et pisirmek-pismis et gormek-kokmus-et-pisirmek-kemikli-et-kesmek-ruyada-beyaz-et-yemek-kirmizi-et-dogramak-1001ruyatabiri

Rüyada Pişmiş Et Görmek: Pişmiş et görmek ve yemek, hayır ve menfaattir. Kebap ise, sıkıntıdır. Pişmiş et görmek ve yemek, zorlanmadan ve herhangi bir sıkıntı çekmeden elde edilen hayır ve menfaat; kebap edil­miş et görmek ve yemek, sıkıntı ve zorluklarla elde edilen nimet ve serve­t demektir. Pişmiş et: Mala ve mülke delalet eder. Kirmani’ye göre, tencrede pişmiş et rızık ve nimettir.


Rüyada Et Yemek

ruyada et yemek-ruyada et gormek ne demek-diyanet ruya tabirleri-ruyada cig et-pismis et gormek et kesmek-1001ruyatabiri

Rüyada Et Yemek: Öküz eti yemek: Rüyasında öküz eti yediğini gören kimse zengin olur. Rüyada et yemek farklı anlamlara gelir. İnsan eti yemek çok fena bir dedikoduya, koyun eti hastalığa veya felâkete, kuş eti yemek ise muradının olacağına yorulur. Ruyada tavuk eti yedi­ğinizi görmek: Eşinizden ya da eşinizin yakınlarından bir kazanca işarettir. Bu rüya mal elde etmeye işaret eder. Sığır eti yediğinizi gör­mek: Kazancınızın helal olacağına işarettir. Manda etinden yediğinizi görmek: Kendi çıkarlarınızı ön planda tutarak büyük paralar kazanacağınız anlamına gelir. Etinden yemek amacıyla oğlak kestiğinizi görmek, oğlunuzun sayesinde rahat edeceğiniz anlamına gelir. Rüyada et yemek çoğunlukla iyi bir şekilde yorumlanmaz. İnsan eti yemek; kötü bir dedikoduya, koyun eti yemek hastalığa işaret sayılır.


Rüyada Kırmızı Et Görmek

ruyada kirmizi et gormek-ruyada et kesmek-kurban eti gormek yemek-dagitmak-et almak-vermek-cig et gormek pisirmek pismis et-1001ruyatabiri

Rüyada Kırmızı Et Görmek: Rüyada kırmızı et görmek, helâl yoldan elde edilen rızka işaret olarak yorumlanır. Aynı rüyayı hastalık sahibi bir kim­se görürse, bu onun şifa bulacağı şeklinde yorumlanır. Diyanet rüya tabirleri ansiklopedisi sözlüğü A’dan Z’ye göre Ruyada kirmizi et gormek şu şekilde yorumlanır: Bir kimse rüyasında kalabalık bir ortamda et yediğini görür ise, o rüya sahibinin rızkı artar.


Et Doğradığını Görmek

ruyada et kesmek-beyaz et gormek-et dogramak-ruyada et yemek-dini ruya tabirleri ansiklopedisi-adan zye-1001ruyatabiri

Et Doğradığını Görmek: Geçim sıkıntınızın gün geçtikçe artacağına, yoksulluk sınırına kadar geleceğinize işarettir. Et dogramak, Kendinizi yeteri kadar yetiştirememiş olduğu­nuzdan ötürü her konuda kısa bir süre başkalarına danışmak zorunda kalacağınıza işarettir. Ruyada et doğradığını görmek demek; Güçlü ve kudretli bir kişinin düşmanlığından çekinmeniz gerek­tiğine, akıllı ve cazibeli bir kişiyle evliliğe, evli olanlar için ise kadın yar­dımcıya işarettir.


Rüyada Et Pişirmek

ruyada-et-pisirmek-ruyada pismis-et-gormek-et yemek-kemikli et-kokmus-et-pisirmek-kesmek-1001ruyatabiri

Rüyada et pişirmek: Gücünüz sayesinde iste­diklerinizi elde edeceğinize işarettir. Etin tam pişmediğini görmek: Veri­len sözlerin tam olarak yerine getirilmeyeceğine bu durumda da isteklerinize tam olarak kavuşamayacağınıza işarettir. Ruyada Tava veya tencerede et pişirdiğinizi gormek: Gayrimeşru yollardan elde edeceğiniz ve ha­ram olan bir gelire işaret eder. Eti kebap olarak pişirdiğini gören haram mal alır. Tencerede pişirilmiş et görmek, helâl malla yorumlanır. Kuşbaşı şeklinde et pisirmek demek, zorluk ve acı anlamına gelir.


Rüyada Beyaz Et Görmek

ruyada beyaz et gormek-ruyada et yemek-et pisirmek-kokmus et gormek-et almak dagitmak-dogramak kesmek-kemikli et-1001ruyatabiri

Rüyada Beyaz Et Görmek: Güçlü, kudretli, nazik, latif, yardımsever bir kişiyle tanışacağınıza ve samimi olacağınıza ya da çocuklarınızın başarıları sayesinde mala ve mül­ke kavuşacağınız anlamına gelir. Dini rüya tabiri sözlüğü; Ruyada beyaz et gormek, Düşlerinizi gerçekleştirebileceğinize işarettir. İtibarını­zın ve saygınlığınızın giderek artacağına işarettir.


Rüyada Et Kesmek

ruyada et kesmek-beyaz et gormek-et dogramak-ruyada et yemek-dini ruya tabirleri ansiklopedisi-adan zye-1001ruyatabiri

Rüyada Et Kesmek: Kasabı et keserken görmek: Aile içinde sorunlar yaşayacağınız anlamına gelir. Rüyasında bir oğlağı keserek etini yediğini görmek, kendisinin veya yakınlarından bir kimsenin bir erkek çocuğunun hastalığına veya doğacak demektir. Bir öküzü kesip etini yiyen, sahibini kahredip malını alır. Ruyada et kesmek, veya et kesen bir kasap görmek, genellikle yıkıcı ve yok edici bir güçten duyulan korkuyu ifade etmekle birlikte, güçlü in­sanlara duyduğunuz ürküntüyle karışık saygının da göstergesidir. Et kesmek rüyada, bazen aile içinde sorunlar yaşayacağınız anlamına gelir.


Rüyada Kemikli Et Görmek

Rüyada et görmek, et yemek - www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Kemikli Et Görmek: Ünlü rüya tabircilerinden İbn-i Şirin: “Kemik görmek mal ve geçimdir. Eline kemik geçtiğini gören mal sahibi olur. Kemiğin üzerinde et varsa da­ha çok mala delalet eder,” diyor. Kemikli et gormek veya kemiklerle ilgili olarak görülecek her rüya bunlarla (mal, para, köle, cariye, hayvan) tabir olunur.


Rüyada Kokmuş Et Görmek

ruyada-et-gormek-kokmus et-pisirmek-kemikli et-kesmek-ruyada-beyaz et-yemek-pismis-et-cig-et-gormek-kirmizi-et-1001ruyatabiri.jpg

Rüyada Kokmuş Et Görmek: Kokmuş et yediğini gören haram işler. Kokmuş et gören, kötü iş yapar. Ölü eti, gıybettir. Rüyanızda herhangi bir hayvanın kokmuş etini gormek, ukalaca davranışlarınız yüzünden sırlarınızı size dost olmayan insanlara açacağınızı, bundan büyük zarar göreceğinize işarettir. Ruyada kokmus et gormek, çok kötü bir haber alacağınıza işaret eder. pis kokan et görmek veya yemek azgın bir düşman olarak da yorumlanır.


Rüyada Kurban Eti Görmek

Rüyada adak görmek, adamak, kesmek, neye işarettir? Dini Rüya Tabirleri

Rüyada Kurban Eti Görmek: Kurban kesmek veya koyun kestiğini gören borçlu ise borcunu öder, zengin olur, niyeti varsa Hacca gider. Hasta ise şifa bulur. Kestiği kurban etini sakladığını gören yalan söyler, itikadı bozulur. Bir hasta kurban kestiğini görse vefat eder. Kurban eti kestiğini gören bir kurban kesmeli ve hayırlı olmasına dua etmeli. Kurban eti gormek veya yemek, kısmetinizin açılacağına isteklerinizin tek tek gerçekleşeceğine, bu durumdan da çok hoş­nut olacağınıza işarettir.


Rüyada Yemek Yemek-Yediğini Görmek

ruyada et yemek-ruyada et gormek ne demek-diyanet ruya tabirleri-ruyada cig et-pismis et gormek et kesmek-1001ruyatabiri

Rüyada Yemek Yemek-Yediğini Görmek: Ruyada yemek yediğini gören kişi, Her yeni bir günün sizin için yeni bir olay olduğuna geç­mişle kesinlikle hesaplaşmayacağınıza, kötü olsun, güzel olsun her şeyden zevk almaya çalışacağınıza işarettir. Ruyada etli yemek yemek, sıkıntılarınızın düşünmekle geçmeyeceğine ve bütün bunla­rı bir kenara bırakarak neşelenmeye çalışacağınıza işarettir.


rüyada et görmek ne demek-idyanet rüya tabirleri -islami ve dini

RÜYADA GÖRÜLEN TÜM ETLERİN ANLAMI

 1. Taze et: Ve­fat ve asılsız laflara işarettir.
 2. Et almak: Kötü bir durumdan dolayı üzüntü­ye işarettir.
  1. Domuz eti: Hakkınız olmayan bir mala işarettir.
  2. Tavuk eti: Eşinizin yakınlarından bir kazanca işarettir.
  3. Balık eti: Ummadığınız bir an­da gelen ve büyükleriniz tarafından gönderilen bir kazanca işarettir.
  4. Yılan eti: Hakkınızda kötü düşünenler olduğu anlamına gelir.
  5. Erkek deve eti ye­mek: Hakkınız olmayan ve bir başkasına ait mala konmak anlamına gelir.
  6. Sığır eti: Önemsiz bir hastalığa işarettir.
  7. Ördek eti: Birisinden iyilik göre­ceğiniz anlamına gelir.
  8. Kuzu eti: Tavır ve davranışlarınızın normal olma­dığına, artık kendinize çekidüzen vermeniz gerektiğine işarettir.
  9. Keçi eti: Hakkınızda kötü düşünenin birisinin size gücü yetmeyeceği anlamına gelir.
  10. At eti: Acı, sıkıntı ve üzüntüye işarettir.
  11. Tavşan eti: İtibarınızın artacağı­na işarettir.
  12. İnsan eti: Arkanızdan ileri geri konuşulduğu anlamına gelir.
 3. Kendi etinizi yemek: Gereksiz harcamalarınızdan dolayı sermayeden kay­bedeceğinize yorumlanır.
 4. Bir kadının kendi etini yemesi: Evli olduğu halde bir başkasıyla beraber olacağı anlamına gelir.
 5. Kurutulmuş et yemek: Ölmüşlerinizin arkasından kötü sözler söyleyeceğinize işarettir.
 6. Evinizde bütün koyun eti görmek: Dostlarınızla bir düğünde eğleneceğinize işarettir.
 7. Et almak: Haram paraya işarettir.
 8. Et satmak: Başkalarının sırtından ya­şamaya işarettir.
 9. Kendi etini semiz bulmak: Hastalıklardan kurtularak rız­kınızın artacağına işarettir.
 10. Kendi etinizi cılız bulmak: Hastalığa ve geçim sıkıntısına işaret eder.
 11. Et kavurmak: Malınızdan ve mülkünüzden olarak itibar kaybedeceğinize işarettir.
 12. Kebap eti: Üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtulmaya, erkek çocuğuna işarettir.
 13. Et dilimleri: Sırların açığa çıkması anlamına gelir.
 14. Eti çengelde görmek: Dostlarınız arasında ortalığı karıştır­mak düşüncesinde bulunan bir kimseye işaret eder.
 15. Kasaptan et almak: Bilmediği kasaptan et alıp evine getiren kimsenin evinde isyan çıkar.

RÜYADA FARKLI HAYVAN ETLERİ NE ANLAMA GELİR?

 • Sırtlan eti yediğinizi görmek: Size yapılmak istenen kötülükleri önceden fark ederek tedbirinizi alacağınız anlamına gelir.
 • Şahinin etinden yediğini görmek: Beklemediğiniz bir anda stokla­rınızı eriterek büyük bir paraya kavuşacağınıza ya da yüklü bir mirasa kona­cağınıza işarettir.
  • Maymun eti hüzün ve keder, yemekse dert ve hastalık demektir.
  • Eşek eti görmek: ticaretten bol nimet ve çok mal kazanmakla tabir olunur. Bir eşeğin etini yemek veya yediğini gören mal yüzünden hüzne uğ­rar, geçim sıkıntısı çeker, bir rivayete göre haram mala işaret eder.
  • Martı eti: haram mala işâret eder.
  • Öküz eti görmek: bir alimin malına, öküz derisi görmekse o alimin aile ve akrabalarının ma­lına işarettir. Öküz eti yemek: Zenginliğe ve paraya işarettir.

RÜYADA KIYMA GÖRMEK

Diyanet Rüya Tabirleri sorgusunda, rüyada kıyma görmek, hazmı kolay, güzel rızka, geçim vasıtalarına ve el sanatlarına işarettir. Rüyada birini kıyma yemeğine davet etmek, birine gadretmek için yemeğe davet ettiği kimseden yardım istemeye işarettir. Rüyada pişmemiş kıyma görmek, beden zafiyetine, halsizliğe, üzüntü ve kedere işaret eder.

 • Kestiğiniz öküzün etini dağıttığınızı görmek: Çevrenizde itibarlı ve saygın bir insan olarak anılacağınıza işaret­tir.
 • Etini derisini ısırmak: kendi etini ısırdığını görmek, ispiyonculuğa işarettir.
  • Tavus kuşu eti yemek: Zengin bir ka­dının mirasçısı olacağınıza işarettir.
  • Tilki eti yemek: Rüyada tilki eti yemek, romatizma ağrılarına tutulan ve sonradan şifa bulan bir kimseye delalettir.
  • Rüyada yılan eti yediğini görmek; sevinç, menfaat ve itibara işarettir.
  • Fil eti yemek; devletten mal veya para alacağına alamettir.
  • Aslan eti: getirildiğini görene devlet tarafından maddi yar­dımda bulunulur. Kendisine getirilen aslan etinden yediğini görmek daha da iyidir. Aslan sütü de bu şekilde yorumlanır. (İbn-i Şirin) As­lan eti yemek: Zenginliğe ve mal edinmeye.
  • Ayı eti: ve derisi düşman malı, sütü korku ve endişeyle tabir olunur.
  • At eti yediğinizi görmek; herkesin sevip saydığı bir kimse olacağınız anlamına gelir. Rüyasında at eti yediğini gören kimse, insanlar arasında hayırla anılır ve saygın bir yere sahip olur. Bu rüya çokça mala da işaret eder.
  • Bıldırcın eti yediğinizi görmek; bekarlar için nişanlanıp evlenmeye, evliler için, hayırlı bir yolcu beklemeleri gerektiğini.
  • Bülbül eti yediğini görmek miras almak demektir.
  • Baykuş eti görmek de, böyle bir insanın malına işaret eder.

RÜYADA ÖKÜZ GÖRMEK

Rüyada öküz gormek devlet, mal, itibarlı ve şerefli insan gibi bir çok anlamı ifade eder. Rüyada görülen öküz, şan, şöhret ve büyük bir kimseyi temsil eder. Beyaz renkte öküz, hayra nailiyyeti ifade eder. Bir kimse rüyasında öküz tarafından süsüldüğünü ve bulunduğu yerden ötelere fırladığını görse, işini kaybeder.

DİYANET RÜYA TABİRLERİ: RÜYADA ET GORMEK

İnsan eti; gıybet, asılarak öldürülmüş birinin eti mevki sahibi birinden elde edilen haram maldır. Bazı rüya tabircileri, kebap halinde erkek koyun eti, rüya sahibinin hastalığına, dişi koyun eti eşinin yahut annesinin hastalığına, kuzu ve oğ­lak eti çocuğunun veya hizmetkârlarının hastalığına işarettir, demişlerdir.

KASAPTAN ET ALDIĞINI, ANCAK EVE GETİRMEDİĞİNİ GÖREN HASTALANIR VE DA­HA SONRA İYİLEŞİR. İNSANLARA ET DAĞITTIĞINI VE BÖLÜŞTÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK, TOPLUMUN ÖNDE GELELERİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜYLE MALININ PAYLAŞILMASINA İŞARETTİR..

Ebu Sait El Vaiz:Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen bir parça et görmek musibete; taze et ölüme, bir rivayete göre gıybete; tuzlu et, musi­betten sonra nimete; kıyılmış et zarar ve ziyana; pastırma hüzün veren mala işarettir,” diyor.

 1. Yılan eti, düşmandan alınan mal;
 2. At eti: şan, şöhret ve mal,
 3. Katır eti, hastalık ve dert;
 4. Sığır eti: beden sağlığı ve ucuzluk;
 5. Deve eti, düşman ma­lı;
 6. Deve kuşunun eti: çölden elde edilecek mal;
 7. Ceylan eti, güzel kadının malı;
 8. Kaz ve ördek eti: mal ve nimet;
 9. Kaplan eti, şan, şöhret ve yükselişi;
 10. Fil eti, toplumun önde gelenlerinden alınan büyük miktarda mal;
  1. Küçük kuş­ların eti, herhangi birinin malı;
  2. Tavuk horoz ve benzeri kuş etleri: mutluluk veren malla tabir olunur.
Rüyada kırmızı et görmek
 • Cafer Sadık (r.a.)ya göre et görülmesi;Et rüyası dört şekilde yorumlanır,” demiştir: Mal, miras, hüzün, musibet. Kuyruk ve iç yağı görmek hayır, nimet, ucuzluk, bereket, işlerde ko­laylık anlamına gelir. Eti yenmeyen hayvan yağları da haramla tabir olu­nur.
 • Kirmaniye göre et gormek: “Hayvan yağı görmek ve yemek, rızkının artmasına işarettir. Bunlardan en iyisi koyun yağıdır,” diyor. Beyin rüyası hayır, nimet, akıl, zeka, dürüstlük ve takva ile tabir olu­nur. İşkence çeşitlerinden biri olan etini yardığını görmek iyi değildir. Organları birbirinden ayrılmak suretiyle etinin yarıldığını görenin aleyhinde konuşulur veya malından eksilme olur.

RÜYADA KASAP GÖRMEK

Eğer kendinizi kasap olarak gördüyseniz, baskıcı ve saldırgan yö­nünüzden duyduğunuz bir iç rahatsızlık söz konusu olabilir.

 • Kasap görmek: Rüyada tanınmayan bir kasap görmek, Azrail (a.s.) olarak yorumlanır. Seyyar kasapları görmek, şiddet ve zarara işarettir. Kasap, gemi sahibine, verese ve yetimler arasında mal taksim eden bir kimseye de işaret eder.
 • Kasaplık yapmak: Rüyasında kasaplık yaptığını gören kimse, günah işleyecek demektir.
 • Kasaptan et almak: Bilmediği kasaptan et alıp evine getiren kimsenin evinde isyan çıkar.

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ: RUYADA ET GORMEK

Bilmediği bir etten yediğini gören bir kimse, sevdiğinin yasını çeker. Kendi etini yediğini gören kimse yakınlarını gıybet eder, onların aleyhinde konuşur. Taze et, ölümdür. Kıyılmış et, hüsran ve zarar; pastırma, sucuk, salam, sosis gibi etler beraberinde üzüntü ve kaygı getiren maldır. Bilinen etler için o hayvanların yorum kısmına bakmak gerekir.

 • Et kızartmak: Rüyada et kızarttığını görmek, gıybet eden ve günah işleyen bir kimseye delalet eder.
 • Et kütüğü: Rüyada görülen et kütüğü, insanların arasını karıştırmaya çalışan münafık bir kimseye delalet eder.
 • Et yemeği: Rüyada et yemeği yemek, fakir için zenginliktir.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Et Görmek (Diyanet ve Modern Tabiri)” konusunda 10 mesaj

 1. Rüyamda kayinvalidemin kestiği kurbandan büyük parça etler gördüm ince kesilmiş üç veya iki parça bozulmuş diyorlar kokusunu duymuyorum ama üzerinde kahverengi küf gibi şeyler var yemiyorum almıyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Saygılı kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Korkuları yenmeye, uzun ömürlü olmaya, sinirlerinize hakim olmanız gerektiğine, hayatta iyi olmaya işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Veysel yıldız kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mala, şöhrete, mutluluğa, gönül rahatlığına, yeni arkadaşlıklar kurmaya, istenilen şeye kavuşulacağına, yeni ve bol kazançlı bir işe başlanılacağına, hiç ummadığınız bir yerden elinize büyük miktarda para geçeceğine, tehlikeye maruz kalınacağına, dedikoduya, yalana, kötü habere işarettir…

 2. Sinan bektaş

  Merhabalar;
  Biz normalde yazları yaylalara cıkar oralardaki et lokantaları olur ora gider et yeriz.Rüyamdada bir erkek akrabamızla yine yaylaya et yemeğe gitmişiz.Et lokantasına girince ızgaralık,kavurmalık,bonfile tarzı hem çiğ hemde pişmiş etler gördüm.
  Eti yediğimi hatırlamıyorum ama bir çatal parçası tatmışta olabilirim ama birçok et yiyen kişilerde gördüm.Bu durumda et restoranında çiğ ve pişmiş etler görmek ne anlama geliyor yorumlayabilir misiniz?
  Teşekkürler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sinan Bektaş kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çevrenizdeki açlığı giderecek kişiye veya olaya ya da durumlara, duygusal tatmine, duygularınızı paylaşmak isteyecek kadar yoğun günler geçireceğinize, istediğiniz bir işin gerçekleşmesine ve bu iş için rakiplerinizle mücadele etmek zorunda kalacağınıza, yanlışlıklar sonucunda zarara uğramaya, bulaşıcı bir hastalığa ve buna dikkat edilmesi gerektiğine, sizle ilgili dedikodu yapılmakta olduğuna ya da olacağına, mal sahibi olacağınıza, elinizden bir miktar para çıkacağına, işlerinizde birisinin yardımını alacağınıza, işlerinizde bütün engelleri aşarak güzel bir yaşam süreceğinize işarettir…

  2. Sıdıka başkara

   merhabalar yorumlarsanız sevinirim rüyada da kurban eti görüyordum sırf yağdı elimle bölüyorum için azıcık kırmızı et vardı iş görür dağıtalım diyordum böbrek beyin falan da vardı içinde

  3. 1001 Rüya Tabiri

   Sıdıka başkara kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Mutlu bir karşılaşmaya, bazı kavgaların başınızdan geçeceğine, aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacağınıza işarettir…

 3. Ruyamda beni istemeye gelicek olan aileye yemek yapmak icin evimizin arkasinda saticilik yapan bi kadindan kusbasi kirmizi et satin aliyordum hemen yanimdada canli bi koyun ve derisini soymaya calisiyorlardisirtindada kocaman delik gibi yara vardi koyunun yanimdaki insanlarda bana kirmizi et bosuna alinmaz kalabalik birimi geliyor diyodu orda uyandim zaten(gercekte 3yildir evliyim )

  1. Rüya Yorumcusu

   Leyla kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yanlışlıklar sonucunda zarara uğramaya, bulaşıcı bir hastalığa, çevreyi ilgilendiren soruna, sağlığı bouzalacak bir felaketle karşı karşıya gelmeye, sağlığın bozulacağına, kötü olayların habercisine, kadına, bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza, para kazanmaya, zengin olmaya, hırsızlığa, ihanete işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!