Rüyada Ekin Görmek, Ekin Tarlası, Yeşil Ekin Ekmek, Biçmek

Belli ve tanıdık bir yerde cinsi, çeşidi belli ve mevsiminde yetiş­miş ekinler görmek çocuklara işarettir. Ekinlerdeki iyi veya kötü her şey çocuklarla tabir olunur. Ektiği buğdayın gayet verimli yetiştiğini görmek dış görünüşünün ve­ya fiziğinin, iç aleminden yani maneviyatından iyi olduğuna, ektiği arpanın mahsulünün gayet iyi olduğunu görmek iç aleminin dış görünüşünden iyi olduğuna delalet eder.

Rüyada Ekin Görmek

 • Ekin tarlası görmek: Bolluğa ve berekete işarettir.
 • Ekin ekmek: Maddi sıkıntılarla uğraşacaksınız anlamına, ya da evli iseniz bir evlada bekar iseniz evliliğe işarettir.
 • Buğday ekmek: Eşinin hamile kalacağına işarettir.
 • Ekinin yanması: Kıtlığa işarettir.
 • Yabancı bir tarlaya ekin ekmek: Bazı kimselerle aranızda tartışma çıkacağına işarettir.
 • Yabancı bir yerde başak vermiş, rengi sararmış, fakat mevsimsiz ola­rak yetişmiş ekin görmek, kendisine karşı düşmanlık ve kötülükte birlikte hareket edecek bir topluluk karşısında kalacağına,
 • Ekini biçip hasadı kal­dırdığını görmek, bir topluluğun fitne ve karıştırıcılık yüzünden yok olaca­ğına;
 • Bir tarlayı ekip ürününü biçtiğini ve sonra harman yerine taşıdığını görmek, ümid ettiği şeyi yani sahip olmak istediği şeyi elde edeceğine, yaptığı hayır ve iyiliklerin karşılığını bulacağına delalet eder.
 • Biçilmiş ekin tarlaları arasında dolaştığını gören savaşçılardan bir grupla beraber savaşa gider.

Rüyada Ekin Tarlası

Rüyanızda kendinizi bir ekin tarlasında görüyorsanız; işlerinizde başarı kazanıp, mal mülk sahibi olacağınız anlamına gelir. Ruyada ekin tarlası gormek, sıkıntılardan kurtulup refaha kavuşacağınıza, bozuk olan sıhhatinizin düzeleceğine, çoluk-çocuk sahibi olup mutlu bir hayat süreceğinize işarettir.

Ekilmesi gereken yerin dışında bir ekin görmek dine aykırı bir şey is­temek demektir. Ekilmesi gerekenlerden (buğday, arpa, pirinç, çavdar vs.) başka şey­ler ektiğini görmek, insanlara faydası olabilecek işlerde gayret ve çaba harcamakla tabir olunur. Bazı rüya tabircileri bir tarlayı ekilmiş ve ekinleri de olgunlaşmış ola­rak gören hayır görür. Bir rivayete göre ekin rüyası insanların amellerine, fiillerine delalet eder.

Rüyada Yeşil Ekin Gormek

Yeşil ekinlerin orta yerinde bir nehir yahut derenin olduğunu görmek iyi değildir. Yeşil ekin başaklarını yerlerde ya da hayvan ayakları altında görmek, ekin sahibinin zarar göreceğine, ekin sahibi bilinmiyorsa zararın rüya sahibine ait olacağına delalet eder. Sapı üzerinde yeşil başak görmek senenin bereketli olacağı anlamına gelir. Yeşil ekinin kuruduğunu görmek bir musibet ve felakete, kendi malı olan düz bir tarlada ekin gör­mek zengin olmaya ya da reislik yapmaya.

Yesil ekinlerin bulunduğu tarlada bulunan ağaç ya da ağaçla­rını suladığını görmek eğer layıksa başkana yakın olup icranın (yürütme­nin) başına geçmeye, yani devlet yönetimine geçmeye, eğer layık değilse nimet ve mal sahibi olmak demek. Ekin yeşilse salih ve güzel amellere, sararmışsa kö­tü amellere delalet eder. Yeşil başak bereket, kuru başak kıtlıktır. Yeşil başaklar biçmek ise gençlerin hastalığına işaret eder. Yeşil ekin de ni’met bolluğudur.

Ruyada Ekin Ekmek

Ekin ekmek: Rüyasında ekin ektiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Evli kimseler için bu rüya çocuğa veya rızka işaret eder. Tarlaya tohum ektiğini gören saygı görür, mevki ve makam sahibi olur. Buğday ektiğini gören Allah’ın rızasına uygun bir iş yapar. Gelişigüzel ektiğini görmekse gayret ve çaba ile tabir olunur. Tarlaya tohum eken, makam ve itibar kazanır.

Ekin ekmek, bir görüşe göre bu rüya unutkanlığa delalet eder. Bazı rüya tabircileri, pişirmeksizin yenmesi uygun ve güzel olan şey­lerin ekilmesi iyi, pişirmeden yenmesi uygun ve güzel olmayan şeylerin ekilmesi ise kötüdür, demişlerdir. Ektiği bir şeyin bitmediğini (yeşermediğini) görmek üç şekilde tabir olunur: Livata (Erkekle erkeğin cinsel ilişkide bulunması), zor iş, sonuç alınmayacak bir şey için gayret ve çaba harcamak.

Rüyada Ekin Biçmek

Ekin biçmek: Zorlukları yenerek işlerinizin artacağına ve rızkınızın bollaşacağına işarettir. Ekin biçmek: Rüyasında ekin biçtiğini gören kimse, yapılmasında zorluk çektiği bir işte başarıya ulaşmaya ve elde edilecek bol rızka delalet eder. Vakitsiz ekin biçtiğini görmek o bölgede yaşa­yan insanlar arasında veba gibi bulaşıcı bir hastalığın ya da büyük bir fe­laketin görünmesine delalet eder.

Arpa biçmek, bilhassa mevsiminde ise ucuzluk, men­faat ve hayırdır. Vakti dışında ekin biçmek korkunç bir salgın has­talıkla, mevsiminde ekin biçmek ise İlahi emirlere sıkı sıkıya bağlanmakla tabir edilir. Mevsimi dışında ve başaklar sararmış olduğu halde ekin biçtiğini görmek yaşlıların hastalanacağı anlamına gelir. Mevsimi dı­şında sararmış başaklar biçmek ihtiyarların hastalığı anlamına gelir.

İslami ve Diyanet Alimlerine Göre: Ekin Gormek

Mağripli Cabir: “Bir tarladaki ekini biçtiğini görmek savaş ve düşman­lığa; özellikle mevsiminde arpa biçtiğini görmek hayır ve menfaat sahibi olmaya, o yıl ucuzluk olacağına; ekinlerde yangın ve benzeri bir olay mey­dana geldiğini görmek o bölgede kıtlık olacağına, eğer yanıp ziyan olan ekin kendi malıysa devlet tarafından zarara uğratılacağına; ekili bir alanı suladığını görmek dünya ve ahiret hayatında kendisine faydalı olabilecek bir olayın gerçekleşeceğine delalet eder,” demiştir?

Kirmani:Ekin kadınlarla tabir olunur. Tarla sürdüğünü görmek, bir kadın ile ilişkiye, mevsiminde yeşil ekin görmek o bölgede rızık ve nime­tin bol olacağına, gördüğü yeşillik kendi arazisindeyse bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına, kendisine ait bir ekinin zamanında olgunlaştığını görmek muradın gerçekleşeceğine, arzusuna kavuşacağına, şayet ekin mevsimsiz olgunlaşmışsa birileriyle aralarında anlaşmazlık ya da büyük bir kötülük olacağına, bir rivayete göre rüya sahibinin yahut ekin sahibinin veya aile ve akrabalarından birinin ani hastalığına,” demiştir.

ruyada-basak-gormek-basak-tarlasi-basak-toplamak-ne demek-ekin-bugday gormek-diyanet-1001ruyatabiri
ruyada-basak-gormek-basak-tarlasi-basak-toplamak

İsmail Eş’as:Mevsiminde ekin biçtiğini gören Allah’ın emirlerine uy­gun hareket eder ve Allah’ın yardımıyla başarılı olur. Cinsi ne olursa olsun ekin biçtiğini gören, eğer insanların sevgi ve gü­venini kazanmış biriyse hayır; eğer halkın güvenine layık biri değilse kö­tülük görür.” demiştir.

Ruyada Ekin Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 • Sapı üzerinde kurumuş başaklar görmek bolluk ve bereketin azalacağına;
 • Başkan eliyle bir şey ektiğini görmek kıtlığa;
 • elinde, ambarda ya da bir kap­ta başaklar görmek başkasının yapmış olduğu ticaretten eline mal geçe­ceğine ya da öğrenim göreceğine;
 • başkasına ait bir ekin tarlasında başak topladığını görmek arkadaşlarından ayrı olarak kazanç elde edeceğine;
 • bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı gör­mek eşinin hamile olacağına işarettir.
 • Tütün tarlası, yabancı bir ülkeden rızık ve mal sahibi olmaya;
 • pirinç tarlası, mal ve mevki sahibi olabilmek için çaba ve gayrete;
 • buğday ve arpa rızık ve berekete, iyi bir kazanç için gayret ve çalışmaya delalet eder.
 • Bir rivayete göre, her türlü ziraat hayırdır. Ekinlerde elde edilen sa­man da helal mal demektir.
 • Toprakta ne oldukları bilinmeyen çeşitli otlar görmek dinde süreklilik­le tabir olunur.
 • Bir görüşe göre biçilmemiş ekin ya da otlar insanlarla yo­rumlanır.
 • Herhangi bir yerde ekin ya da bir tür ot görmek veya yemek hayır ve nimet demektir.
 • Görülen ekin ya da otları bir yerden başka bir yere taşıdı­ğını görmek rızık elde etmek amacıyla yolculuk yapmak demektir.
 • Kendisine ait bir ekini olduğunu gören dünya ve ahiret mutluluğuna yani helal mal ve hayırlı, güzel amel sahibi olur.

Diyanet Rüya Tabirleri: Ruyada Ekin

Bildiği bir yerde tanıdığı bir ekin cinsini mevsiminde yetişmiş görenin rüyası evlatla tabir olunur. Meçhul bir yerde mevsimi haricinde ekin gören, ken­disine düşmanlık edecek bir toplulukla karşılaşır.

Ekinin yangınla veya başka şekilde mahvolduğunu görmek kıtlığa işarettir. Ekinin ortasında dere veya nehir görmek yahut başaklarını hayvanın ayakları altında gör­mek iyi değildir.

Ekinin mevsimi haricinde olgunlaştığını görmek büyük bir üzün­tüyle veya ölümle yorumlanır. Başkalarına ait ekinlerden başak toplayan, arkadaşları sayesinde mal kazanır. Rüyada ne ektiğini bilmemek üç türlü yorumlanır: Güç iş, neticesiz bir şey veya ictihad).

Rüyada Buğday Görmek-Rüyada Buğday Tarlası Görmek
Rüyada Buğday Görmek-Rüyada Buğday Tarlası Görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.


8 thoughts on “Rüyada Ekin Görmek, Ekin Tarlası, Yeşil Ekin Ekmek, Biçmek”

 1. Merhaba Hocam, Rüyamda elimde geçmişte elle ekin biçilen orak var idi. Orak’a bakıp eskiden insanlar bu ekinleri nasıl biçmişler diye kendi kendime soruyorum. Teşekkür ederim yorumlarınız için.

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Gelişkin bir düşünce yapınız ve azminiz sayesinde kalkışacağınız tüm ve bütün işlerde başarılara kolaylıkla ulaşacağınıza işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Durumunuzun güçlenmesine, işlerinizin ve gayretinizin güzelliğine, şahadete, zahmetle kazanılacak mala kavuşmaya işarettir…

 2. Rüyamda çok sıkı ekin tarlası gördünüz toprağın altında ve üstünde iki kat Ekin yemyeşil çok sıkıcıydı her yerden Ekin çıkıyordu

  Reply
  • Sevtap Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Para kazanmaya, beklenmedik bir habere, hareketlerinizi yeniden gözden geçirmenizin gerekli olduğuna, verimli olmaya işarettir…

 3. Selamün aleyküm rüyamda kimin olduğunu bilmediğim bi ekin tarlası gördüm sarıydı ekin tarlası ve o tarlanın kenarında üstü açık bi askeriye arabası gördüm içinde çalıştığım okuldan tanıdığım iki genç öğretmen gördüm arabanın direksiyon koltuğunda oturan öğretmen arabada el bombası buldu arkasına bakmadan el bombadını ekin tarlasına fırlattı ekinlerin küçük bi kısmı daire şeklinde alev almıştı ve diyer genç arabadan inerek yanan ekşne bakıyor ve öbür öğretmene neden attın diyordu o sırada ekinin karşı tarafında uzaktan bi köy görünüyordu ve o bombayı atan öğretmen benim ateşi çıkardığımı kimseye gösterme dedi bunu anlamı nedir

  Reply
  • Songül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Uzun bir hayat süreceğinize, karşınıza çift kısmet çıkacağına, hayatınızda çizdiğiniz yolda değişiklik yapmanın yararlı olacağına, hayatınızı tekrardan gözden geçirmeniz ve ölçüp tartarak yeni bir karar vermeniz gerektiğine işarettir…

Leave a Comment