Rüyada Dişçi Görmek, Disci Olmak, Olduğunu Gormek

Rüyada Dişçi Görmek

Rüyada dişçi görmek; üzüntülü bir anınızda dost bir elin sizi teselli edeceğine işarettir. Disci gormek, sıkıntılarınızda ve üzüntülerinizde sizi gerçekten seven birisi ta­rafından teselli edileceğiniz anlamına gelir. Rüyada dişçi görmek, tanıdıklardan bir kimsenin hastalanacağına işaret eder. Bazen bu rüyayı hastalıktan şifa bulmakla da tabir eden yorumcular vardır.

  • Dişçinin diş çektiğini görmek: Bir vefat haberi alacağınız anlamına gelir.
  • Diş kırdığını görmek yukarıda diş bahsinde açıklandığı gibi dişin işa­ret ettiği kişinin bela ve kötülük göreceğine işarettir.
  • ibn-i Sirin’e göre; bir kimsenin bir di­şinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmesi ölen çocuğunun yerine başka bir çocuğunun dünyaya gelmesi anlamına gelir.
  • İbn-i Kesir’e göre: dişlerin küçüldüğü­nün görülmesi iyilik ve güzellikle, büyüdüklerinin görülmesi de müjdeli ha­berle tabir olunur.
  • Salimi’ye göre, dişlerinden birinin kucağına elbise­sinin eteğine veya eline düştüğünü görmek iki şekilde yorumlenır: Hamile kadının doğurması, eline mal geçip ondan fayda görülmesi.

Rüyada Dişçi Olmak, Olduğunu Görmek

Dişçi olduğunu gormek, Güçlü ve kudretli bir kişiden he­men hemen her konuda yardım göreceğinize, o kişinin sayesinde düşmanla­rınızı da uzaklaştıracağınıza işarettir. Diyanet ruya tabirlerine göre dişçi olmak veya olduğunu görmek, Tüm sıkıntılarınızdan, üzüntülerinizden kurtulacağınıza, rahata ve huzu­ra ereceğinize, sağlığınızın ve geçiminizin yerinde olacağına işarettir.

Diş Çektirmek

Dişinizi çektirdiğinizi görmek; bir ölüm haberi alacağınıza işaret eder. Başka bir ruya alimine göre diş çektirmek, dostlarınızı, arkadaşlarınızı kendi çıkar­larınız için kollanmaya zorunlu tutacağınıza, hatta yeri geldiği zaman da onların sıkıntından geçiminizi sağlamaya çalışacağınıza işarettir.

Ruyada Dis Doktoru Gormek

Rüyada diş doktorunu görmek; para veya mal bakımından bir zarara gireceğine işaret sayılır. Bir başka ruya alimine gore diş doktoru gormek, Kendi işinizi kurmak için çok çaba harcayacağınıza, ancak hep başkalarının yanın­da çalışacağınıza işarettir.

Ruyada Diş Gormek

Üst sıra dişleri erkek, alt sıra dişleri kadın, azı dişleri de aile fert­leri ve akrabalarla tabir olunmuştur. Bazı rüya tabircilerine göre üst sırada enyab (çenenin yan tarafında­ki kesici dişler) adı verilen sivri dişin yanındaki azı dişlerinden sağ tarafta bulunan, baba ya da ona vekalet amacıyla makamında oturan erkek ev­lada; sol tarafta bulunan azı dişi ise amcaya ve ikinci erkek evlada; onla­rın yanlarındaki azı dişleri de sırasıyla aile reisine, alt sırada bulunanlarsa bu düzen ile anne, kız evlat, hala ve teyzeye, ön dişlerse akrabaya dela­let eder.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!