Rüyada Diş Görmek

Rüyada diş görmek ve diş ile ilgili gördüğünüz rüyaların anlamını merak eden tüm ziyaretçilerin cevaplarını bulacakları bir rüya tabiri hazırladık. Bu yazımızda ünlü rüya yorumcuları şu suallerinize cevap verecek: Ruyada dis gormek diyanet, rüyada diş kırılması, diş düşmesi, diş çıkması görmek, diş çekmek, diş çektirmek, diş fırçalamak, ve diş sallanması gibi daha pek çok tabiri bulabilirsiniz. Eğer rüyanızın yorumunu bu sayfada bulamazsanız lütfen sitede aram yapıp ulaşın. Rüyada diş görmek; Alacağınız bir haberin sizin fazlasıyle üzeceğine, ufak bir rahatsızlık geçireceğinize işarettir.

Rüyada Diş Görmek

Üst dişler erkeği, alt dişler kadını, azı dişleri evin reisini temsil eder. Rüyasında bir dişinin acı vererek düştüğünü gören yakın bir akrabasını kaybeder. Dişinin ağrı vermeden düştüğünü görenin ise uzak bir akrabası hastalanır. Herhangi bir dişin yanında fazla bir diş çıkması, hayır ve menfaattir. Ağzında diş bulunmaması gereken bir ye­rinde diş görmek çirkin bir işte bulunmaya işârettir.


Dişlerin uzaması hayırdır. Kısalması bunun aksidir. Dişlerinin bir kısmını veyâ tamâmını yutan haram yer. Dökülen dişlerinin yerine aynı dişlerin geldiğini gören, akrabalarıyla barışır. Dişlerinden birinin kucağına yâhut eline düştüğünü görenin karısı kolay doğum yapar ve eline faydalı bir mal geçer. Güzel ve parlak diş hayırdır. Dişleri sivri bir şeyle karıştırmak iyi değildir.

Rüyada Diş Görmek

Rüyada görülen diş erkek veya kız evlattır. Rüyada diş gören Peygamber Aleyhisselam’ın sünnetine sıkıca sarılır. Görülen dişi gümüşse; yorumda belirtilen en yakın birisini kaybeder. Diğer dişler de aynı şekilde yorumlanır. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa; o dişin belirttiği kişiye kötülük gelir. Rüyada diş görmenin türlü türlü yorumlan vardır: Üst çenedeki üst dişler; ana, baba, amca ve dayı gibi kimselere nisbet edilir. Şöyle de diyen alimler vardır; Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır.

Dişlerin Ağızdaki Yerlerine Göre Anlamları

Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir. Bir diğer farklı yorum ise şu şekildedir; Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabalarıdır, iki alt ve iki de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Bu dişlerden sağdaki baba ve onun ailesi, soldaki de anne ve onun akrabalarıdır. Ön dişlerden dördünün arkasında bulunan sivri dişler; rüya sahibinin amcasının oğludur. Adı geçen bu sivri dişlerin arkasındaki göz dişleri ailesinin aynı evde oturan bireyleridir. Karısı ve diğer büyükleri anlamına gelir.

Farklı Alimlerden Rüyada Diş Analizi

Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunlardan sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir. Yoksa iki çocuk, o da yoksa şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı gören kimsenin amcaoğullarıdır veya amcaoğulları gibi iki yakın dostudur.

Bir rüya alimine göre ise; Göz dişinin ardında bulunan dişler de; dayılar ve onların oğludur. Azı dişleri ise, dedeleri yahut kendileri ile övünülen ve çok sevilen küçük erkek torunlarıdır. Alt çenedeki dişler; Annesi tarafından kadınlara, ikisi üst, ikisi de alt çenede bulunan dişler ki; dört ön dişleri rüyasında gören kimsenin babasının soyundan olmayıp, kendi yönünden olan çocuklarıdır. Alt çenede bulunan ve seniyye ismi verilen iki ön dişler; haladır. Eğer rüyayı görenin anası ve halası yoksa, o dişler onun iki kız kardeşinin kızlarıdır. Yukarıda sözü geçen seniyyelerin yani ön dört dişlerin arasında bulunan alt çenedeki sivri dişler rüya sahibinin eşinin babası veya büyük babasıdır. Göz dişlerinin arkasındaki dişler; büyük olan ve saygıya değer kimselerdir. Azı dişleri de ailesinden uzak olanlar ve büyük anneleri ve sevilen küçük kız torunlarıdır.

Dini, islami ve Diyanet Ruya Tabiri: Rüyada Diş Görmek

Bir başka diş sıralaması da şöyledir; Köpek dişlerinin yanındaki diş, rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimat edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkamdir veya onun yerine geçen başkanın dostudur. On azı dişler, dayı ve dayıoğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler, rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. On iki dişlerin yanlarında bulunan sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır. Bunları takip eden sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyük anneleridir. Dişlerin yorumu bu sıralamaya göre yapılmalıdır.

Rüyada Diş Görmek Genel Anlamda…

Ön dişlerini normalden uzun veya kısa görse; onun baba veya amcası; dünyada en büyük güçlü insan olurlar. Bazen diş görmek, evlada veya kardeşine yorumlanır. Dişlerinin kamaştığını görmesi; ailesinin kendisine yardım etmeyeceğine işarettir. Ağzında fazla bir diş bulunduğunu görmesi; göz, kulak, burun ve özellikle dişlerinden birisini kaybetmesi anlamına gelir. Rüyada dişinin ağrıdığını gören kimse, bir yakınından kötü bir söz işitir. Hamile kadının dişinin, eline veya eteğine düştüğünü görmesi, düşük doğum yapacağına işaret eder. Rüyasında dişlerinin kamaştığını gören kimse ailevi yönden bir sıkıntıya uğrar (düçar olur). Ağızda fazladan diş çıktığını gören kimse, akrabasından fayda görür. Dişlerin arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına delâlet eder.

Rüyada Diş Kırılması

Rüyada diş kırılması veya dişin değişmesi halinde; iyice kazandıktan sonra kârlı bir sonuca ulaşacağına işarettir. Bazı yorumcular diş kırılmasını yaşayacağınız kısa süreli bir hastalık olarak yorumlamışlardır.

Rüyada Diş Düşmesi

Rüyada dişin düşmesi ise; o diş kimi anlatıyorsa o kişinin ölümü ya da bir daha görülmeyecek şekilde kaybolması demektir. Rüyada görülen diş eksikliği de akrabalardan gelecek yardımların veya kendilerinin kaybolmasına işarettir.

Diş Çıkması Görmek Neye İşarettir?

Diş çıkması veya çıkarıp eline alarak ona bakması; rüyanın yorumunda kendisine olan bir yakınından o dişin bedeli kadar malın eline geçmesine işaret sayılır. Damağında altın ve gümüşten dişlerinin çıkması; onun malına erişecek herhangi bir afet ve hastalığa tutulacağı anlamına gelir. Ön dişleriyle birlikte bir kat daha dişin çıktığını görmesi halinde; onun hayat arkadaşı birden fazla olur. Rüyada herhangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat görece demektir.

Diş Doktoru Veya Diş Çekmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada diş doktoru veya diş çekmek görmek, para bakımından çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunuza, buna bir çare aramanız gerektiğine işarettir. Rüyada dişçi görmek, tanıdıklardan bir kimsenin vefat edeceğine işaret eder. Bazen bu rüyayı hastalıktan şifa bulmakla da tabir eden yorumcular vardır.

Diş Çektirmek Neye Delalettir?

Rüyada diş çektirmek veya diş doktorunun çektirdiğini görmek; para veya mal bakımından bir zarara gireceğine işaret sayılır.

Diş Fırçalamak Neye İşarettir?

Dişlerini temizlemek, fırçalamak hayırlı değildir. Cabir’ül-Mağribî’ye göre bir kimsenin dişlerinin aralarını ayıklayıp bir şey çıkardığını görmesi, akrabalarından veya eşinden bir şey alacağına işarettir. Dişlerinin arasından çıkardığı şeyi birine verdiğini gören, ailesinden aldığı bir şeyi başka birine verir.

Rüyada Diş Fırçası Görmek

Rüyada diş fırçası görmek; eğer rüyayı bir kadın gördüyse; başına üzücü bir olay geleceğine, rüyayı gören erkek ise; özel yaşantısına çeki düzen vermesi menfaati gereği olduğuna yorumlanır.

Çürük Diş Görmek Ne Demek?

Rüyada ön dişlerinin birlikte çürümesi, diğerlerine zarar vermiş ise eşinin ahlaksız olduğuna yorumlanır.

rüyada diş görmek diyanet
Rüyada diş görmek ne demek? Diyanet

Dişinin Koptuğunu Görmek

Rüyada dişinin koptuğunu görmek, gören erkekse, özel hayatına bir an önce çeki düzen vermesi gerektiğine dair bir ihtardır. Kadın görmüşse, fena bir olaya maruz kalacağına işarettir.

Başkasının Dişinin Düştüğünü Görmek

Rüyada başkasının dişinin düştüğünü görmek, temiz olmaya ve kendisinden giderilecek bir musibete işaret eder.

Diş Dökülmesi Veya Ağrısı

Rüyada dişlerin dökülmesi uzun ömre işarettir. Borçlu olan bir kimse dişlerinin döküldüğünü görse borcunu öder. Rüyada diş dökülmesi veya ağrısı, akrabası sebebiyle üzüntü veya sıkıntıya düşmeye de işaret eder. Rüyasında dişini ağrı sebebiyle çektirdiğini görmek, bol rızık ve fayda elde etmeye delalet eder. 

rüyada diş çıkması görmek
Rüyada diş görmek

Diş Sallanması

Dişlerden birisinin rüyada sallandığını görmek; hastalığa alamettir. Bütün dişlerini sallanıyor görmesi; aile bireyleri arasında geçimsizlik ve kavganın olacağına delalettir. 

Rüyada diş görmek hayırlı mı iyi mi kötü mü?

DİŞ FIRÇASI GÖRMEK: Rüyada diş fırçası görmek, eğer o rüyayı gören kadın ise başma üzücü bir olay geleceğine, rüyayı gören erkek ise, özel yaşantısına çeki düzen vermesi gerektiğine işaret eder. Rüyada diş fırçaları görmeniz ve bu fır­çalardan biri ile dişlerinizi temizlemeniz; etrafınızı saran bazı kötü ruhlu kimselerden kurtulacağınıza. Sağlığınız ile fazla ilgileneceği­nize delâlet ettiği gibi, ev hayatınızda olacak yeni bir gelişme ile çok fazla sevineceğinize işarettir. Dişlerinizi misvakla temizlemek; Borç ödemeye delâlet eder. Diş arasında sıkışmış bir şeyi çıkarmak, ailevî bir zarara işarettir.

DİŞÇİ GÖRMEK: Rüyada diş tabibi görmek, para bakımından ziya­na uğranılacağının işaretidir. Rüyada diş doktoru görmeniz, canınızı sı­kacak bir haberin etkisinden uzun zaman kurtulamayacağınıza. Kö­tülük göreceğinize. Mal, mülk belki de can kaybı ile karşılaşacağı­nıza yorumlanır.

Diş kaybetmenin acı verici ve kanlı olması halinde ise planlarınızın gerçekleşmeyeceğinin; dişlerin deforme olduğunu görmenin ailenizle veya sevdiklerinizle ciddi tartışmalar yaşayacağınızın işareti olduğunu söyler. Rüyada fildişi görmek iyiye işarettir; dişlerin balmumundan olduğunu görmek ölüme, camdan veya tahtadan olduğunu görmek ise ciddi bir şiddete maruz kalınacağına işarettir. Eski dönemlerde dişleri kaybettiğini ve yerine yenisinin çıktığını görmenin insanın hayatında olumlu yönde değişiklikler olacağını gösterdiğine inanılırdı. Modern yazarlar dişlerle ilgili başka yorumlarda da bulunmuşlardır.

Bazılarına göre dişler saldırganlığı simgeler ve rüyada dişlerini göstermek tüm sorunlarınızla yüzleşecek durumda olduğunuza işarettir. Bazıları da sağlıklı dişlerinizi gösterdiğinizi görmenin bolluk ve zenginlikle dolu bir döneme gireceğinizi, durumunuzun düzeleceğini ve hem iş hem de aşk ilişkilerinizde başarıya ulaşacağınızı simgelediğini söyler. Diğer taraftan, rüyada çürük ve kırık dişler görmek zorluklarla ve büyük maddi kayıplarla karşılaşacağınıza işarettir. Modern yazarlar için tüm dişlerin düştüğünü veya kaybedildiğini görmek genellikle nereden geldiği belli olmayan bir zenginlikle karşılaşacağınızı ve gelecekte mutlu olacağınızı, bu beklenmedik zenginliğin size istediğiniz hayatı sağlayacağını gösterir. Tüm dişlerin kaybı duygusal alanda mutlu olacağınıza, fakat bu mutluluğu kaybetmemek için çok çabalamanız gerektiğine ve sevdiğiniz insanları kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada diş görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Şöyle ki:

 1. Alt çenedeki dişler; anne tarafından kadınlara, ikisi üst, ikisi de alt çenede bulunan dişler ki dört ön dişleri kendi çocuklarına işaret eder.
 2. Üst çenedeki ön dişler, ana, baba, büyük amca bunların sağ olan babası ve sol taraftaki dişler, amcasına işaret eder.
 3. Ön dişlerden seniyye ismi verilen, ön dört dişin ardın­da bulunan sivri dişler rüyayı görenin amcasının oğludur, yahut da iki sadık dostudur. Adı geçen sivri dişlerin ardın­da bulunan göz dişlerin ardında bulunan, ailesinin her veçhile kendisine isnat olunacak ailesine veya onun üstün­de en hürmete layık başkan makamındaki büyüğüdür.
 4. Göz dişinin ardında bulunan dişlerde dayılar ve onların oğludur. Azı dişleri ise, dedeleri yahut kendileriyle iftihar olunan ve çok sevilen küçük erkek torunlarıdır.
 5. Şimdi alt çenede bulunan iki ön dişler haladır. Eğer rü­yayı görenin anası ve halası yoksa, o dişler onun iki kız kardeşi veya kız kardeşinin kızlarıdır.
 6. Yukarıda bahsi geçen ön dört dişlerin ardında bulunan alt çenedeki sivri dişler rüya sahibinin eşinin babası veya büyük babasıdır.
 7. Göz dişlerinin arkasındaki dişler büyük olan hürmete layık kimselerdir.
 8. Azı dişleri de ailesinden uzak olanlar ve büyük valide­leri ve sevilen küçük kız torunlarıdır.
 9. Dişlerinden birisinin rüyada sallanması hastalığa ala­mettir. Düşmesi ise; kendisine nisbet olunanların, yukarı­daki izahata göre, vefatı veya bir daha görülmeyecek şe­kilde gaip olmasına;
 10. Diş çıkarması bir yakınından o dişin bedeli kadar mal eline geçeceğine işaret eder.
 11. Gümüş diş görmek bir yakınını kaybedeceğine işarettir.
 12. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa, o dişin delalet ettiği şahsa bela isabet eder.
 13. Ön dişlerini normalden uzun veya kısa görmek; onun baba veya amcası, dünyada en büyük kuvvetlere sahip ola­cağına işaret eder.
 14. Bütün dişlerini sallanıyor görmek; aile efradı arasında geçimsizlik ve kavganın vuku bulacağına;
 15. Ön dişlerinin birlikte çürümesi, diğerlerine zarar ver­miş ise eşinin ahlaksız olduğu şeklinde yorumlanır.
 16. Dişlerinin kamaştığını görmek ailesinin kendisine yardım etmeyeceğine,
 17. Rüyada çekip çıkarttığı dişi değişmesi halinde kârlı bir ticarete ulaşacağına;
 18. Damağında altın ve gümüşten dişlerinin çıkması; onun malına erişecek herhangi bir afet veya hastalığa; işa­ret eder.

Rüyada diş görmek, ömrün sona ermesine delalet eder. Diş, aileye, akrabalara, kız ve erkek evlada alamettir. Ba­zen mala, hayvanlara, gelir getiren ev ve tarlaya, ölüm ve haya­ta, ayrılığa ve birleşmeye işaret eder.
Bazen de emanet ve gizli şeylere de delalet eder.
İbn Kesir, rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik, büyüklüğü müjde ile tabir edilir, demiştir.

 • Üst çenedeki dişler: Rüya sahibinin baba tarafından akra­balarına işaret eder.
 • Alt çenedeki dişler: Anne tarafından akrabaları temsil eder.
 • Alt çenedeki iki ön diş: Rüya sahibinin neslinden gelecek oğul ve kız veya torunlarına delalet eder.
 • Düşen dişi yerde görmek: Vefat eden çocuğun yerine do­ğacak evlada işaret eder.
 • Düşen dişi kaybolursa: Akrabadan birinin vefat edeceğine delalettir.
 • Bir dişin ağrıyarak düşmesi: Sevilen akrabadan birinin ve­fatı.
 • Dişin ağrımadan düşmesi: Uzak akrabadan birinin vefatı.
 • Ağrıyan dişi çektirmek: Hayır ve menfaat, üzüntüden kur­tulmakla tabir edilir.
 • Dili ile dişleri kökünden koparmak: Fena bir sözden dola­yı aile halkının işlerinin bozulmasına delalet eder.
 • Dişleri çürümüş görmek: Aile durumunun zayıflığı.
 • Dişleri aralıklı olarak görmek: Aile halkının dağılması ve inalın noksanlığı.
 • Azı dişleri: Büyük adamlar, ileri gelenler.
 • Dişlerin siyah veya noksan olması: Üzüntü ve keder.

Rüyada görülen dişler, ehlibeyt ve insanın ev halkına işaret eder. Üst sırada bulunan dişler, baba tara­fındaki akrabalara, alt çenede bulunan dişler ise ana ta­rafındaki akrabalara delâlet eder. Üst çenede bulunan iki ön diş baba ve amcadır. Sağ taraftaki diş baba, sol taraf­taki diş ise amcadır. Bazen de üst çenede bulunan ön diş­ler kadeşlere işarettir.
Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve halaya işaret eder. Sağ tarafta bulunan diş ana, sol tarafta bulunan diş halaya tabirdir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, teyze ve dayı kızına işaret eder. Arka azı dişler de rüya sahibi­nin uzak akrabalarına tâbir olunur.
İbn-i şirin rahmetullah demiştir ki: Bir kimse rüyasın­da bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğu­nu görse, vefat eden evlâdının yerine diğer bir evlâdının doğmasına işaret eder. Düşen dişi arayıp bulamaz ise ak­rabasından biri vefat eder.
Dişler, uzun ömre, emanete ve aileye işaret eder. Sağ­lam dişler güçlü olmaya ve problemler karşısında ayak­ta durmaya delâlet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!

RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.


224 thoughts on “Rüyada Diş Görmek”

 1. Hocam hayırlı günler. Rüyamda alt sağ 6. büyük azı dişim çürük gerçektede hafif çürük o diş. Elimle dokunuyorum bir kısmı elime geliyor sonra kalanı da elime geliyor. Sonra bakıyorum ağzımın o bölgesine dişlerim kar gibi beyaz muntazam çıkan dişin yeri ise boş

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Kendinize dert ettiğiniz ve sizi sıkıntılar içinde bırakan bir durumun ortadan kalkacağına, işlerinizi kolaylıkla halledeceğinize işarettir…

 2. Merhaba ruyamda kendi fircami bulamiyorum ariyorum sonra dis fircasi buluyorum mavili renkte kullaniyorum meger is yerinden bi arkadasiminmis fircaladiktan sonra bana dis fircasi veriliyor agzi kapali yeni lilami mormu o renkte bi dis fircasi aa diyorum ne kadar guzelmis rengi ama kullandigim icin bi daha acmiyorum elimde tutuyorum teşekkür ederim yorumunuz icin

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Davranışlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine, şenlikli ve neşeli günlerin başlangıcın olacağına, sıkıntıları atlatıp feraha çıkılacağına işarettir…

  • Merhabalar ben rüyamda ağzı ve dili dişlerle dolu bir kadın gördüm bu rüya ne anlama gelmektedir.cevabiniz için şimdiden tesekkurler

 3. Rüyamda annem bana diş fırçası almıştı . Diş fırçası pahalıydı, diş fırçasına hayatta o kadar vermez aslında, çok şaşırmıştım.” Sen bi ara istemiştin ya ,aldım” dedi. Fırçanın kutusunu yırttım . Fırçanın üstünde pembe, beyaz, mavi renkler vardı ve tekliydi.
  Rüyamın anlamı nedir?

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Çektiğiniz sıkıntılardan kurtulacağınıza, kısa bir süre içinde yüklü bir paraya kavuşacağınıza, çok güzel haberler alınacağına işarettir…

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Ummadığınız bir anda mutlu olacağınız bir haber alacağınıza, fazla paralar kazanmak için çok çalışmanız gerektiğine işarettir…

 4. Merhabalar rüyamda sol alt dislerimden köpek dişimin yanındaki dişimin sallandigini görüyorum. Alttan yeni bir diş gelmiş aynı süt dişi gibi. Bu dişimi de yukarı kaldırmış. Ağzıma rahatsızlık veriyor. Ben zaten sallanmakta olan dişimi çıkarıyorum. Birazcık kanıyor. Sonra ondan kurtuldugumu hissediyorum

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Bir iş adamın yardımıyla devletle ilgili bir işin halledileceğine, isteklerinizin gerçekleşeceğine, yakında bolluğa erişileceğine işarettir…

 5. Ruyada bir adam bir kiza farkli bi sekilde darbe olacağını soyluo. Eli silahli askerler goruorm onlardan kacio ve saklaniorm. Sonra bi ara disimin saklandığını hissedip elimle aliorm sag alt dislerimdi elime bikac tane geldi cikardktan sonra bi iki tane diste demir oldugunu gordm sanki takma dis gibi elimi dislerime attm bi eksiklik yoktu sanki hic düşmemiş gibi. Cok merk ediorm tesk edrm

  Reply
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İsteklerinize kavuşacağınıza, bir seyahate çıkacağınıza, problemli günleri gerilerde bırakıp rahata erişeceğinize işarettir…

 6. Merhaba.
  Fikriyle uyudugum seyleri ruyada goruyorum.Ama ruyalarim cikmiyor Kimseye de soylemiyorum ruyalarimi.Neden ruyalarim cikmiyor hocam??
  Onceden tesekkur ederim.

  Reply

Leave a Comment