Rüyada Deve Görmek Neye Delalettir | Büyük Rüya Tabirleri

Deve görmek veya rüyada deveye binmek deveden inmek gibi rüyaların gerçek hayatta sizin için ne anlam ifade ettiğini aşağıdaki analizimizde öğrenebilirsiniz. Bu rüya tabirinde diyanet, islami ve dini rüya tabiri perspektifiyle hazırlanmıştır. Rüyanızda deve gördüyseniz; Yakınlarınızla aranızın açılacağına, önemsizde olsa sıhhatinizin bozulacağına, sinirli hareketlerde bulunup etrafınızı kıracağınıza işarettir.

Rüyada Deve Görmek – Diyanet Tabiri

Buğday ve arpa yüklü deve gören kimse, büyük maddî faydalar sağlar. Bir devenin diğer bir deveyi yediğini gören kimse, devletten büyük yardım görür. Bir kadın deve görürse, kadının kocası seyahatte ise geri döner. Bir deve ile mücadele edip onu yendiğini gören kimse, düşmanını yener. Deveyi çıplak görenin ev halkına zarar gelir.

 • Deve güreşi: Hayallerinizle kendinizi kandırma­manız gerektiğine işarettir.
 • Deve kervanı: Zina ve ahlaksızlığa işarettir.
 • Deve öldürmek: Öldürenin zevcesine iyilik geleceğine işarettir.
 • Deveye binmek: Toplumda ismi olan namuslu bir kadınla evlenmek anlamına gelir.
 • Deve ile yolculuk: Gurur ve kibir içerisinde olduğunuza işarettir.
 • Deve­den süt sağmak: Sağanın eşi ya rahatsızlanır ya da bir zarara uğrar.
 • Deve­nin koştuğunu görmek: Hayallerinize kavuşarak, mutlu ve rahat günlerini­zin çok yakın olduğu anlamına gelir.
 • Dişi deve görmek: Hak etmediğiniz haram bir mala işarettir.
 • Dişi deve kaybetmek: Karı koca arasında geçim­sizlik ve kavga anlamına gelir.
 • Tek hörgüçlü deve: İnada ve kötülüğe işa­rettir.
 • Çift hörgüçlü deve: İyi düşünceye ve mutluluğa işarettir.
 • Sağır deve görmek: Yakınlarınızdan mirasa işarettir.
 • Devenin üzerinde otur­mak: Korkularınızın gereksiz yere olduğuna işarettir.
 • Çok deve görmek: Makam ve mevkide yükseleceğiniz anlamına gelir.
 • Devenin doğurması: Görenin bir erkek evlada sahip olacağı anlamına gelir.
 • Deve anırması duy­mak: Yakınlarınızdan birinin hakkında kötü bir haber duyacağınız anlamına gelir.
 • Deve eti yemek: Gözü pekliğinizin başınızı derde sokacağı anlamı­na gelir. Deve eti ye­mek: Hakkınız olmayan ve bir başkasına ait mala konmak anlamına gelir
 • Devenin geviş getirmesi: Önemsiz bir üzüntüye işarettir.
 • Deve­nin ısırması: Önemsiz bir hastalığa işarettir.
 • Deve tepmesi: Bir olaydan dolayı kavgaya işarettir.
 • Topal deve: Kısa süreli bir sevince işarettir.
 • De­veye yem vermek: Hakkınızda düşünülen bir kötülükten kurtulmaya işaret­tir.
 • Deve öldürmek: Harama el uzattığınız anlamına gelir.
 • Deve kurban etmek: Dünya nimetlerinden yeteri kadar doyduğunuza artık ahret zamanını düşünmeniz gerektiğine işarettir.
 • Deve pisliği: Mala ve mülke işarettir.
 • Deve yavrusu görmek: Namuslu bir erkek evlada yorumlanır.
 • Deve yükü görmek: Sıkıntıdan çıban çıkacağına yorumlanır.
 • Deve yünü: Helal bir mirasa konarak rızkınızın artacağına işarettir.
 • Dişi deve: Temiz ve namuslu bir kadına işarettir.
 • Deve eti: düş­manın malıdır.

Bazen bu rüya, kişide şeytani sıfatların çokluğuna işaret eder. Deve çobanlığı berekete ve hacca gitmeye delâlet eder. Çölde bir deve üzerinde seyahat ettiğinizi görmek, geleceğinizin garanti altında olmadığına, sonunuz nasıl biteceğini bilmediğiniz ıstıraplı bir hayat süreceğinize işarettir. Rüyasında kendi develerini otlattığını gören kimse, o bölgenin idarecisi olur. Bazen de bu rüya hasta bir kimsenin vefat etmesine işaret eder. Deveden süt sağdığını gören kimsenin hanımına zarar gelir. 

Devenin sütünü sağdığınızı görmek; büyük bir kazanca, devenizin çalındığını görmek; bir kimse ile tartışacağınıza işarettir.  Kızgın deve, değerli bir şahsın temsilcisidir. rüyasında kendine ait bir deveyi otlatan, büyük makamlara gelir. Bu rüya çok hayırlıdır. Dişi bir deve bulan, evlenir.
Deve ödünç almak, hastalıktır. Evinin önünde deve gö­renin hastası vefat eder.
Bir devenin sığamayacağı kadar dar yerden geçmesi bid’at habercisidir. Büyük günahlara işarettir. 

Rüyada Deve Yünü Veya Tüyü Görmek

Rüyada deve yünü, devlet başkanı tarafından verilecek mal ile, bir rivayete göre, miras ile yorumlanır. Kirmânî’ye göre; deve yünü helal mala delâlet eder. Onunla bir şey doldurmak evlenmeğe, örülmüş eşya iyi bir eşe, vücudunda deve yünü çıktığını görmek, malının ve şerefinin artacağına işarettir. Rüyada deve yünü görmek, bol rızka, zenginliğe, helal mala veya ele geçecek miras malına delalettir. 

Rüyada Deveden İnmek 

Rüyada deveden inmek veya indiğini gören kimse hastalanır. Deveden inen hastalanır fakat bir süre sonra iyileşir. Deveden indiğini gormek demek, yaşamın güçlükleriyle yüzleşmeyi ve bu güçlüklerin üstesinden gelme becerisini gösterir. Genellikle rüyada deveden indiğini görmek zamanlar yaşamın durağan, renksiz ve yorucu geçti­ği dönemlere denk gelir.

Rüyada Deveye Binmek

Deveye binmiş olarak hızla ilerlediğini gören bir yolculuğa çı­kar. Deve üzerinde döndüğünü gören üzüntü ve kedere, endişe ve düşün­ceye kapılır. Rüyada deveye binip hızla giden kimse, yolculuğa çıkar. Rüyada deveye binmek, hacca gitmeye, devenin üzerinden düştüğünü görmek de, tehlikeli bir durum geçirmeye işarettir. Deveye bindiğini gören şan ve şöhret sahibi olur. Rüyayı gören has­taysa iyleşir. Bin­diği deveyle yolunu şaşıran dalalete düşer.

İbn-i Sirin’e göre: Rüyasında deveye binmiş olarak gittiğini gören, yolculuğa çıkar; deve üzerinde döndüğünü gören, kedere ve düşünceye kapılır; Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer. Deveye binerek sür’atle gittiğini gören yol­culuğa çıkar. Deve üzerinde dönmek kedere işaret eder. Deveye bindiğinizi görmek; uzak memleketlere yapacağınız bir seyahata yorumlanır.

Rüyada Beyaz Deve Görmek

Rüyada beyaz deve görmek bu rüyayı gören kimsenin derecesi yükselir, başarı elde eder, beyaz ve koşan bir deveye binmek, yüksek dereceli bir kimseye üstün gelmeye işarettir. Bir diğer alime göre beyaz deve görmek eğer bir kadın ise evlenir. Böyle bir rüya gören kadın evli ise kocasına çok bağlı olur.

Rüyada Deve Yavrusu Görmek

Rüyada görülen deve yavrusu, salih bir evlada işaret eder. Bazen bu rüya doğacak erkek çocuğa da delalet eder. Danyal a.s. göre: Deveyle beraber yavrusunu da görmek çocuk sahibi olmaya, malın artmasına ya da murada ermeye işarettir. 

Rüyada Deve Kesmek (öldürmek)

Rüyada deve kesmek veya rüyasında deveyi kurban ettiğini gören kimse cuma namazına erken saatte gider. Rüyada deve veya koyun boğazlamak, sadaka vermeye işarettir. Kızarmış deve kebabı görmek veya yemek, erkek çocuğa, kuvvet ve kudret sahibi olmaya işarettir. Dişi deve eti, zulümle elde edilen mala tabir edilir. Rüyada deve boğazlamak veya öldürmek, sadaka vermeye işarettir. 

Rüyada Deveci Görmek (deve satan)

Rüyada deveci görmek, hasta bir kimse için ölüme veya yolculuğa çıkmaya işarettir. Yolculuğa, ölümcül bir hastalığı ya da gemiciye yorumlanır. Deveciyi hasta görmek: Sefalet ve hastalığa işarettir.

Ruyada Deve Sürüsü Görmek

Bir yerde veya köyde deve sürüsü görmek saldırmak için düşmanın toplanmasına, sel baskınına ya da bir hastalığın baş göstermesine, deve sürüsü buğday veya arpa yüklüyse o sel baskınından fayda ve iyilik görü­leceğine işarettir. Deve sürüleri, sel baskını veya hastalıktır ancak bu de­veler buğday ve arpa yüklü iseler rüya şerre yorulmaz.

Dişi Deve Görmek

İbn-i Şirin’e göre: Dişi bir deve bulduğunu gören evlenir. O dişi de­venin bir de yavrusu varsa aldığı kadının bir çocuğu olur. Ruyada dişi bir devenin herhangi bir yere girdiğini görmek fitne, karıştırıcılık, bozgunculuk; dişi bir devenin sütünün memesinden akmakta olduğunu görmek bolluk ve bereket; dişi devesinin ayağını kestiğini görmek başının belaya girmesi demek.

Dişi bir deve bulduğunu veya dişi bir deveye bindiğini görmek asil bir kadınla evlenmek, deveyi sağ­dığını görmek kadınların malından yararlanmak; dişi devesinin elinden çık­tığını, yani dişi devesini yitirdiğini görmek eşinden ayrılmakla tabir olunur. Bir dişi deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dişi devenin bir de yavrusu varsa, aldığı kadından bir çocuğu olur. Dişi deve dağıtan, karısının malını israf eder.

Erkek Deve Gormek

Rüyada erkek bir deve görmek; konuştuğunuz kimselerden kötü huylar elde edeceğinize, gittikçe inatçı ve geçimsiz biri olduğunuza ve bu huyunuzdan vazgeçmezseniz, iş ve aile hayatınızda çok kötü günlerin sizi beklediği anlamına gelir.

Rüyada Deve Yünü Veya Tüyü Görmek-Rüyada Beyaz Deve Görmek
Rüyada Deve Yünü Veya Tüyü Görmek-Rüyada Beyaz Deve Görmek

Rüyada Deve Görmenin 1001 Ruya Tabiri

 1. Dişi deve bulduğunu gören erkek evlenir. O dişi devenin yanında yavrusu varsa, evlendiği kadından çocuğu olur. 
 2. Deve üzerinde yolunu şaşırarak bilmediği yollara girdiğini gören şaşkınlığa uğ­rayıp hak yoldan ayrılır.
 3. Kızgın deve saygın bir erkeğe işarettir. Kendi malı olan birçok deve­nin otlamakta olduğunu gören, layıksa büyük bir makama geçip söz ve hükmünde etkili olur; layık değilse büyük iyilik ve menfaat görür.
 4. Rüya tabircilerinden bazılarına göre, deve cariyeye delalet eder.
 5. Kime ait olduğunu bilmediği bir deveye binmiş olduğunu gören uzun bir yolculuğa çıkar. (Salimi)
 6. Sırtına bir devenin bindiğini gören hüzünlü olur.
 7. Bir kadının de­veye binmiş olduğunu görmesi evlenmesiyle yorumlanır. Kadın evliyse iyi­dir, kocası gurbetteyse geri döner.
 8. Bir deveyi ödünç aldığını gören bir has­talığa yakalanırsa da sonra iyileşir.
 9. Bir deveyle uğraşmakta olduğunu gö­ren düşmanla vuruşup cenk eder. Bir rivayete göre akrabalarından biri hastalanır.
 10. Bir deve yakalayıp perişan hale soktuğunu gören düşmanını yener.
 11. Evinde bir deve olduğunu gören hastaysa iyileşir, biriyle davalı ise davalı olduğu kişiye karşı galip gelir.
 12. Bir görüşe göre aile ve yakınları hayır ve ni­met sahibi olur.
 13. Herhangi bir evde boğazlanmış bir deve görmek, o evin sahibinin öleceği anlamına gelir.
 14. İçinde hasta bulunan bir evin kapısı önünde çökmüş bir deve gören, dertlerinden kurtulur..
 15. Erkek devenin dişi develeri kovala­dığını görmek zalim hükümdar, düşman, ya da halka zarar veren selle ta­bir olunur.
 16. Bir devenin sığamayacağı kadar dar bir yerden geçtiğini görmek inançsızlık, Allah’a eş ve ortak koşmak demek.

Rüya Alimlerine Göre: Rüyada Deve Gormek

Kirmani’ye Göre deve gormek: Devenin cesedinden kan aktığını görmek nimet ve saadete. Bir deveyi yularından tutup götürdüğünü görmek bir kimseyle düş­manlığa. Sahra veya çölde birçok deve bulduğunu görmek mevki ve ma­kam sahibi olup söz ve hükmünün geçerli olmasına. İki deve bulduğunu görmek saygın birinden fayda ve iyilik görmeye bir kadının deveye bindi­ğini ve deveyi istediği yere doğru sürdüğünü görmek evleneceğine ve eşi­nin itaatli olacağına. Kendi devesinin başka bir deveyi yediğini görmek sul­tan ya da sultana yakın olanlardan birinden mal ve para alacağına. Deve derisi görmek faydaya, bir rivayete göre mirasa, bir devenin kendisiyle ko­nuştuğunu görmek halk tarafından iyi bilinen, sevilip saygı gösterilen bir yerden hayır ve fayda elde etmeye işarettir.

Kirmani’ye göre, dişi deve etini dağıttığını görmek eşinin malını israf etmeye, devesini sağdığını görmek devletin başında bulunanlardan mal ve para almaya, devenin memesinden bal sağdığını görmek helal mala, herhangi bir yere deve sürüsünün girdiğini görmek oraya düşmanın gireceğine, bir deveye bastığını görmek korku ve endişeye, zillete ve aşağı­lanmaya, memur için görevden alınmaya delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz’e göre, deveye bindiğini görmek hacca gitmeye, yol­da deveden indiğini görme yolculuk sırasında hastalanıp yola devam ede­memeye, deveden düştüğünü görmek tehlikeye düşmeye, iki devenin kavga ettiğini görmek iki padişahın savaşacağına, deveye ters bindiğini görmek eşiyle ters ilişkide bulunmaya işarettir.

Rüyada Deve Görmek Neye Delalettir Büyük Rüya Tabirleri
Rüyada Deve Görmek Neye Delalettir Büyük Rüya Tabirleri

Diyanet Ruya Tabirlerine Göre Deve

Rüyada görülen deve, bazen zorluk ve sıkıntıyı çağrıştırır. Bazan da, uzun ve meşakatli bir yolculuk olarak yorumlanır. Kimi zaman uzaktan gelecek bir tanıdığı işaret eder. Bazı yorumcular ise erkek devenin üzüntü olduğuna hükmetmişlerdir. Rüyada devenin kendisine saldırdığını görmek ise, o kişiye üzüntü yada bir hastalık geleceğine işaret sayılır. Rüyada bir dişi deve bulduğunu gören bir kimse, eğer evli değilse, evleneceğine, işarettir. Bazı yorumcular erkek deveyi bol rızka yorumlamışlardır.

Bu Duaları Kaçırmayın!BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Deve Görmek Neye Delalettir | Büyük Rüya Tabirleri” konusunda 7 mesaj

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Neşe kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Yeni ve iyi bir arkadaşlığa, bazı sorunlarla karşılaşacağınıza daha sonra sabırlı olmanız ve yılmadığınız takdirde bu sorunları aşacağınıza, uzun süreli bir kedere, para durumunuzun iyileşeceğine ve elinize para geçeceğine, bir mücadeleden büyük zafer ve gelir kazanacağınıza işarettir…

 1. Rüyamda başı kesik kanlar içinde beyaz bir deve insanlara saldırıyor korkuyla küçük kızımla kaçıyoruz son anda önümüze çıkıyor bize saldırmıyor acaba nasıl yorumlanır

  1. Rüya Yorumcusu

   Nergis6696 kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sizi koruyan güç sahibinin düşmanlarınızı alt edeceğine, işlerin yoluna gireceğine, namusunuzun ve şerefinizin korunacağına, daha önce başınıza musallat olmuş fitneci bir insanın hayatının son bulmasına, rahat bir hayata başlayacağınıza işarettir…

 2. Ruyamda once bir arabanin arkasinda 3deve gordum bir tanede sadece devenin basi ama canliydi sonra kus oldugum ailemin yaninda basini gordugum devenin bassiz govdesini gordum sonrasinda devenin bir tanesi beni kovalamaya basladi.

  1. merhaba sultan kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Problemin ya da sıkıntının biteceğine, güzel haberler almaya, işsizsen iş parasızsan bir miktar para geleceğine delalettir. Çevrenizde yeni insanlarla tanışıp dostluk ya da arkadaşlık kurmaya, bol para kazanmaya, son zamanlarda yeni bir huyunuzun ortaya çıkacağına, bir düşman sahibi olmaya işarettir… NOT: rüyalarınızın hızlı yorumlanmasını istiyorsanız lütfen ücretsiz uygulamamızı kurun linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com.ruya.a1001ruyatabiri.a1001ruyatabiri

 3. Sayın yorumcu, Rüyamda deve resmi (Fotograf gibi degil, cin ali resimleri gibi çizgi resim ve yüksüz) görüyorum, belediye bana 30.000 tl para cezası kesmiş, yahu facebook paylaşımlarımdan dolayı kesilmiş ama bu mahkemece kesilir, belediye kesemez hem ben bu parayı nasıl ödeyecegim benim param yokki diyorum elimde zarf içinde tebligat var
  (İsabetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim)

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!