Rüyada Deniz Görmek – Diyanet

Düşlerde görülen deniz rüyalarının görüldüğü şekil çok önemlidir. Ruyda deniz gormek bazen ölüm, bazen hastalık, bazen de müjdeli bir haber veya gelecek paraya işarettir. Eğer aşağıda listelediğimiz rüyalardan kendi rüyanızı bulursanız anlamını da öğrenirsiniz. Örneğin rüyada deniz görmek, dalgalı deniz gormek, mavi deniz görmek diyanet ruya tabirleri sorgulamayla anlamını aşağıda tek tek yazdık. Rüyanızda deniz gördüyseniz; Olmasını çok arzu ettiğiniz bir şeyin olacağına, sıhhatiniz bozuk ise, sıhhate kavuşacağınıza, bir yuva kuracağınıza, yuva kurmuş iseniz, mutlu ve sıhhat dolu bir ömür süreceğinize işarettir.

DİYANET RÜYA TABİRLERİ SORGULAMA: Rüyada Deniz

Çok sağlıklı ve refah dolu zengin bir hayat yaşayacağınız anla­mına gelir.

 • Durgun deniz: Sessiz ve sakin bir yaşantı süreceğiniz anlamı­na gelir.
 • Dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karşılaşacağınız anlamına gelir.
 • Fırtınalı deniz: İşinizde ilk başlarda iyi kâr edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğrayacağınız anlamına gelir.
 • De­nize düşmek: Sağlığa ve sıhhate işarettir.
 • Fırtınalı denizden kurtulmak: Yakınlarınızdan birinin vefatı üzerine mirasa konacağınıza işarettir.
 • Üstün­de kara bulutlar dolaşan deniz: Hayra yorulmaz. Başınıza gelecek tehlike­li bir iş anlamına gelir.
 • Az dalgalı de­niz: Başka meşgalelerle uğraştığınızdan işlerinizi yönetmekte zorluk çekece­ğiniz anlamına gelir.
 • Denizde gemici görmek: Zor bir yolculuğa çıkacağı­nıza işarettir.
 • Denizde girdaba kapılmak: Hayra yorulmaz. Boğulan kişi­nin yakın bir gelecekte öleceği anlamına gelir.
 • Denizde yüzmek: İş haya­tınızda zorluklar yaşayacağınız anlamına gelir:
 • Denizde sandalla dolaş­mak: Uğraşıp ve başarmak için çabaladığınız işten sonuç alamayacağınız anlamına gelir.
 • Sandalla batmak: Büyük bir tehlikeden zarar görmeden kur­tulacağınız anlamına gelir.
 • Denizde boğulurken kurtulmak: Yakınları­nızdan birisi tarafından kollanacağınıza ya da başınızdan küçük bir olay ge­çeceğine ve evlilik anlamına gelir.
 • Denizde boğulmak: İdrar yollarından bir rahatsızlık geçireceğinize ya da çok akıllı birisiyle evlilik yapacağınız an­lamına gelir.
 • Denizde abdest aldığını görmek: Bütün kötü dertlerinden kurtulacağına işarettir.
 • Denizci görmek: Çok özlediğiniz birine pek yakın­da kavuşacağınız anlamına gelir.

Rüyada Deniz Görmek – Diyanet

ruyada deniz gormek-durgun deniz gormek-dalgali deniz suyu ne demek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Deniz Görmek – Diyanet : Deniz görmek, devlet reisinin veyâ faziletli bir âlimin temsilcisidir. Bazı rüya yorumcuları, deniz görmek hatırlı, saygıdeğer, cömert ve iyiliksever bir kimseyle tabir olunur demişlerdir. Denizden su aldığını gören hükümetten para alır, ya da ilim öğrenir. Denizi uzaktan seyreden ve yanına yaklaşmayan, bir şey elde etme­ye çalışır, ancak başarılı olamaz. Kendisiyle gideceği yer arasında denizin bulunduğunu gören, yolcuy­sa yolda kalır yada işlerinde hükümetten ötürü bir engelle karşılaşır.


Rüyada Dalgalı Deniz Görmek

ruyada-deniz-gormek-ne-demek-diyanet-ruyada-dalgali-deniz-durgun-berrak-sakin-deniz-gormek-balik-gormek-su-mavi-deniz-gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Dalgalı Deniz Görmek: Denizin dalgalanıp kabardığını ve havanın karar­dığını görmek fesat ve isyana, kötü işlerin çoğalması anlamına gelir. Fırtınalı ve iri dalgalı bir deniz; yoğun kara bulutlar ve rüz­gâr uğultusu, rüyayı gördüğümüz sıralarda üzerinde çalışmakta olduğumuz konunun belirsizlik ve tehlikeler içerdiğine ve yük­sek mücadele gücü gerektirdiğine dikkat çeker. De­nizdeki dalgalar, genellikle başa çıkmak zorunda olduğumuz öf­ke, hırs, korku gibi, kendi duygularımızı simgeler.


Ruyada Mavi Deniz Gormek

Rüyada Deniz Görmek ne demek?

Ruyada Mavi Deniz Gormek: Masmavi deniz: İş hayatınızda başarılı olduğunuz kadar aşk hayatınızda da başarılı olacağınız anlamına gelir. Ruyada engin mavilikleri ürpererek ama yine de bundan keyif alarak izliyorsanız, şartlar ne kadar zor olursa olsun, mücadele gücü ve isteğine sa­hipsiniz demektir. Yeşil deniz veya mavimsi berrak bir deniz görmek; aşk veya iş hayatınızda başarılı olacağınıza


Rüyada Balık Görmek

Rüyada Alabalık Görmek-Rüyada Alabalık Tutmak

Rüyada Balık Görmek: Rüyanızda balık gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı sağlayıp mal-mülk sahibi olacağınıza, askıda kalmış işlerinizi halledip feraha kavuşacağınıza, dargın olduğunuz kimselerle barışıp onlardan büyük yardım göreceğinize işarettir. Büyük balıklar mal ve ganimet, küçük balıklar üzüntü ve keder, büyük ve küçük balıkların bir arada görünmesi mal ve parayla tabir olunur. Bir balık avladığını (tuttuğunu) görenin eline helal yoldan mal geçer, yani helal kazanç edinir. Bir balık avlayıp yediğini gören son derece mem­nun olup sevineceği bir şeye sahip olur, kendisini sevindirecek sözler du­yar.


Rüyada Su Görmek

Rüyada abı hayat görmek

Rüyada Su Görmek: Su gormek, rahat ve huzur içinde geçirebileceğiniz bir hayata, kazancı bol bir işe ve buradan sağlayacağınız rızka işarettir. Deniz suyunun süt, bal gibi iyi şeylere dönüşmesi iyi­dir. Deniz suyundan istediği kadar alıp bir kaba dolduran zengin olur. Denize idrarını yapan hatâsında ısrâr eder. Deniz suyunun bir bölgeyi basması, ahâlinin bundan zarar görmemesi, âdil- bir idârecinin başa geçeceğine işa­ret eder. Deniz suyunun tamâmen çekilmesi, memleket için iyi değildir. Bir ölüyü denizde görmek, onun ce­hennemde olduğuna işârettir. Tuzlu su üzüntü ve keder; bulanık su geçim sıkıntısıdır. Evinde siyah su görme, evin yıkılacağıyla; siyah sudan içtiğini gör­mekse gözlerinin kör olacağıyla tabir olunur.


Rüyada Büyük Deniz Görmek

ruyada buyuk deniz gormek-dalgali deniz gormek-durgun mavi deniz yesil deniz balik su gormek ne demek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Büyük Deniz Görmek: Buyuk deniz yani okyanıs gormek, sözgelimi sizin okyanusla ilgili hissettikleriniz ya da denizin, dalgaların durumu, hayatınızda bu yeni ve ürkütücü koşullarla mücadele yeteneğini­zi ve isteğinizi ortaya koyacaktır. Eğer okyanustan uzaklaşma, kaçma isteği duyu­yorsanız, yaşamdaki yeni ve belirsizlikler içeren ortamdan tedir­gin olup kendinizi güçsüz hissettiğiniz anlamına gelir. Büyük deniz gormek, adalet ve şefkat sahibi bir devlet adamından gelecek yardıma işarettir.


Rüyada Berrak Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek ne demek?

Rüyada Berrak Deniz Görmek: Berrak, temiz ve sâkin deniz, âdil bir idâreciye, bulanık ve dalgalı deniz ise, zâlim bir devlet başkanına işârettir. Temiz, berrak ve durgun deniz suyu; adil yönetici, coşkun ve hırçın deniz ise zalim ve adaletsiz yönetici olarak yorumlanır. Berrakbir deniz suyu gormek; büyük bir alim veya zengin olur.


Rüyada Gemi Görmek

Rüyada vapur görmek ne demek-1001ruyatabiri.com

Rüyada Gemi Görmek: Denizden su alarak demirleyen bir gemiyi suyla doldurduğunu göre­nin uzun ömürlü bir erkek evladı doğar. Gemiden çıktığını görmek ferah ve mutluluk sahibi olacağına işarettir. Bin­diği bir geminin battığını gören gerçek yaşamda insanlardan çok çeker. Denizde yüzmekte olan birden çok gemi devlet memurlarının bir ay süreyle komşu il veya ülkelere görevli olarak gideceklerine delalet eder. Küçük bir gemi ya da teknede tek başına yolculuk et­tiğini görmek, yalnızlık duygusuyla başa çıkma gücünü simgeledi­ği gibi, bu yalnızlıktan duyulan endişeye de dikkat çeker.


Rüyada Deniz Kabuğu Görmek

ruyada deniz gormek-deniz kabugu gormek-midye ve daniz ati gormek-su balik gormek-ne demek-diyanet 1001ruyatabiri

Rüyada Deniz Kabuğu Görmek: Alacağınız ve işiteceğiniz bir haberden dolayı üzüleceğinize, sıkıntılı bir döneme gireceğnize, bir tehlikenin size doğru yaklaşmakta oluğuna, tedbirli davrandığınız takdirde bu tehlikeyi ucuz atlatacağınıza işarettir. Deniz kabugu gormek, Kimseye açamadığınız dertleriniz yüzünden moralinizin bozulacağına işarettir.


Rüyada Deniz Dalgası Görmek

ruyada-deniz-gormek-ne-demek-diyanet-ruyada-dalgali-deniz-durgun-berrak-sakin-deniz-gormek-balik-gormek-su-mavi-deniz-gormek-1001ruyatabiri

Rüyada Deniz Dalgası Görmek: Huzur verici bir deniz manzarasını izlemek ve dalgaların sesini duymak, içimizdeki yaşam gücünü gösterir ve yeni deneyimlere ve serüvenlere hazır oldu­ğumuzu vurgular. Dalgalı bir deniz görmek; bir tehlike içinde bulunduğunuza, genç bir kimse için deniz seyahati aşk hayatının macerali geçeceği anlamına gelir. Dalgalı ve kapkaranlık bir deniz görmek; işlerinizin tümüyle ters gideceğine yorumlanır. Dalga gormek, rüyada deniz mevsimini pek şiddetli görmek, azap ve şiddete işaret eder.


Rüyada Denizde Yüzmek

Rüyada Yüzmek Görmek-Rüyada Denizde Yüzmek www.1001ruyatabiri.com

Rüyada Denizde Yüzmek: Denizde yüzdüğünü gören kimse sıkıntı çektiği işten kurtulur. Denizde yüzmek için uğraştığını gören bir işe girip çalışır. Bir rivaye­te göre hapisten kurtulmaya çalışır. Rüyada kendinizi suya dalmış olarak görmeniz; Çalışmalarınızda başarı sağlayıp mevki sahibi olacağınıza işarettir. Denize düş­tüğünü, bazen çıkıp, bazen battığını ve ellerini oynatarak yüzdüğünü gö­ren mevki, makam ve zenginlik sahibi olur. Ruyada denizde yüzdüğünü görmek devlet görevlileri yüzünden üzüntü ve sıkıntı çekmeye, yahut hastalanmaya; yüzmeyi bırakarak kıyıya çıktığını görmek üzüntü ve sıkın­tıdan kurtulmaya, hastalıktan şifaya; denizde karşıdan karşıya geçtiğini görmek kurtuluşa, üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder.


Rüyada Sakin ve Durgun Deniz

ruyada buyuk deniz gormek-dalgali deniz gormek-durgun mavi deniz yesil deniz balik su gormek ne demek-diyanet-1001ruyatabiri

Rüyada Sakin ve Durgun Deniz: Rüyada sakin bir deniz görmek; çok rahat ve varlıklı bir hayat süreceğiniz anlamına gelir. Denizi durgun ve çalkantısız görmek adaletli hükümdara; bulanık, dal­galı ve çırpıntılı görmek de zalim hükümdara işarettir. Durgun ve sakin deniz gormek, üstesinden gelmesi çok zor olan bir işi kısa bir zamanda halle­deceğiniz anlamına gelir.


Rüyada Deniz Suyu İçmek

ruyada su gormek-su icmek-susamak-susuzluk-su pinari gormek-su kaynagi-cesme-akarsu-1001ruyatabiri

Rüyada Deniz Suyu İçmek: Denizden sıcak su içen, sıkıntıya düşer. Denizin ku­ruması devlet başkanmm vefâtına veyâ askerin mağlû­biyetine işârettir. Denizden su içtiğini gören, eğer durgun ve dingin bir denizden içmiş­se, adaletli hükümdardan veya onun yerine vekâlet edenlerden; eğer dal­galı ve çırpıntılı denizden su içmişse, zalim ve zorba hükümdardan yada onun yerine vekâlet edenlerden iyilik görür. Denizden sıcak su içtiğini gören felakete, üzüntü ve kedere düşer. Eğer içtiği suyun tadı kötüyse ve pis bir kokuya sahipse düşmanının ken­disini yeneceğine, bir rivayete göre hükümet tarafından geçim sıkıntısına uğratılacağına delalet eder. Deniz suyunun tamamını içtiğini gören, eğer layıksa, büyük bir mülk sahibi olur, eğer halktan biriyse iyilik görür. Denizin tamamını içen, çalışmalarında muvaffak olur. Layıksa büyük bir makâma gelir.


Rüyada Denizde Batmak Boğulmak

ruyada bogulmak-denizde boguldugunu gormek-denizde batmak-suda bogulmak ne demek-diyanet islami dini-1001ruyatabiri

Rüyada Denizde Batmak Boğulmak: Denize battığını, orada boğulduğunu gören küfürde çok ileri gider, hatta İslâm’dan çıkarak vefât eder. Ama bâzılarma göre denizde boğulmak, büyük servete işârettir. Denizde boğulmak üzere olduğunu, kendisini kurtaracak kimselerin bulunmadığı ve sahili de göre­meyecek bir uzaklıkta olduğunu gören devlet tarafından bir belaya uğrar ve kurtulamaz. Denizde boğulduğunu, sonra da kurtulduğunu gören, dünya sıkıntıla­rı yüzünden bunalır, daha sonra da bu sıkıntılardan kurtulur. Diyaner ruya tabircileri; denizde boğulma rüyası dünya nimetlerine, ser­vet ve zenginliğe delalete eder, demişlerdir. denizde batmak, yahut boğulmak büyük bir fe­laketin olması ve dinsizliğin görülmesi, boğularak ölmek dinden çıkmış olarak ölmek anlamına gelir. Bir rivayete göre bir insanın denizde boğul­duğunu görmesi sultan tarafından öldürülmeye delalet eder.


RÜYADA DENİZ GÖRMENİN 1001 RÜYA TABİRİ

Denizde yüzememek: hapse işârettir. Denizin üzerinde ayakları ıslanmadan yürüyen, cehennem ateşinden kur­tulur. Dinin en iyilerinden olur. Denizden iyi bir şey çıkarmak: hayırdır. Deniz hayvanlarının kendisiyle konuştuğunu gören, hükümetin sırlarını açıklar.

 1. Denize girdiğini; boğazına kadar battığını ve çamura, mile bulandığı­nı gören, sultan yahut hükümet görevlileri yüzünden üzüntü sahibi olur. Denize girip de yüzmediğini gören hapse girer.
 2. Deniz üstünde yürüdüğünü: ve ayaklarının ıslanmadığını gören ce­hennem ateşinden kurtulur, dünyada da iyi insanlardan olur.
 3. Denizden su içtiğini: ve içtiği suyun da soğuk olduğunu gören biriyle kavgalı olur ve mahkemeye düşer, rüya sahibi alim kimselerden ise ilmi daha da artar, padişaha yakın kimselerden biriyse padişahın güvenine la­yık olur.
 4. Deniz canlısıyla konuşmak; Deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek devlet sırlarını açıklayacağına;
 5. Denizden yenile­cek bir şey çıkardığını görmek; helal rızık sahibi olmaya; denizden tuzlu su içtiğini görmek haram yollardan mal kazanmaya;
 6. Denizden tatlı su içtiğini görmek; helal mala;
 7. Denizden bir şey çıkarmak; denizden uyanıkken tiksinti duyulmayan bir şey, ma­den, mücevher vs. çıkardığını görmek iyilik ve faydaya;
  1. çıkardığı çirkin ve kötü bir şeyse düşmanını yenmeye;
  2. rüya sahibi ilim sahibi bir kimse ise il­minin artmasına;
  3. denizden sıradan bir şey çıkardığını görmek düşmanın ülkeyi istila ederek ele geçirmesine delalet eder.
 8. Tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, halifenin ölümü; taşkın deniz üzüntü, kargaşa ve isyan demek.
 9. Denize girdiğini, daha sonra da çıktığını gören maddeden manaya dönüş yapar. Bir rivayete göre boğulma görmek problemsiz yolculuğa de­lalet eder.
 10. Suyun üzerinde yürümek; veya denizin üstünde ayakta durduğunu gören hükümetten bir iyilik görür.
 11. Denizin gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek, zorba ve zalim bir sul­tanın ölümüne veya saf dışı bırakılmasına işarettir.
 12. Denizin küçüldüğünü gormek; bir haliç haline geldiğini görmek zalim sultanın gücü­nü kaybederek o ülkeden ayrılacağına ve halkın kurtulacağına,
 13. Denize gi­rip de daldığını görmek: sultanın emirlerine karşı geleceğine, eğer hastay­sa rahatsızlığının daha da artmasına; denizden çıktığını görmek sultan­dan dolayı içinde bulunduğu üzüntülü durumundan kurtulmak demek.
 14. Deniz üzerinde yürüdüğünü gören: yola çıkar, üzüntüsünden kurtulur ve iyilik görür.
 15. Tuzlu deniz suyu: yada acı ve bulanık bir deniz veya gölde battığını gören büyük bir acı ve üzüntü içerisine düşer.
 16. Denize dalıp suyun altında kaldığını gören ve su altında nefessiz ka­lan hastalanır ya da şehit düşer. Bir rivayete göre bütün günahlarına tövbe edemeden aniden ölür.
 17. Bir şey çıkarmak için denize daldığını gören bir iş ya da makamı ve­ya herhangi bir şeyi elde etmeye çalışır.

İslami Rüya Tabirleri: Ruyada Deniz

Şayet denizden aradığı şeyi bulup da çıkarabilirse elde etmek istedi­ği işe makama veya her ne ise ona sahip olur. Denizden su almak; istediği halde bundan alıkonulduğunu gören sul­tan ya da hükümetten para almak isterse de başarılı olamaz. Yahut çalı­şırsa da ilim öğrenmeye muvaffak olamaz. (Bazı rüya tabircilerinin söylediğine göre, engin denizler görmek bü­yük, şevket ve azamet sahibi, güçlü, kuvvetli bir padişahla tabir olunur.)

Rüyada Suya Atlamak - Diyanet
Rüyada Suya Atlamak – Diyanet

İmam-ı Nablusi demiştir ki;Tuzlu denize girme rüyasının iyi olmadığını söyleyenler de vardır. Tuzlu deniz suyundan içtiğini görmek de hayra yorulmamaktadır. Bazı rü­ya tabircilerinin açıklamalarına göre, üzüntü, keder ve musibet demektir.”

Denizin aktığını görmek; o ülke padişahının değişmesine delalet eder. Bazı rüya tabircileri, deniz suyunun süt veya bal gibi iyi bir nesneye dönüştüğünü görmek padişah için hayırdır, demişlerdir. Kan, çamurlu su ve irin gibi kötü bir şeye dönüştüğünü görmek de padişah için hayırlı de­ğildir. Denizde akıntının durduğunu görmek devletin işlerinin bozulmasına işarettir. Denizin olmadığı bir yerde bir deniz oluştuğunu görmek, oradan padi­şah yada ordunun geçeceği anlamına gelir.

Dini Ruya Tabirleri Ansiklopedisi: Ruyada Deniz Gormek

Kandan meydana gelen bir deniz görmek o yörede fitne ve kargaşa­nın meydana geleceğine ve kan akacağına işarettir. Deniz görmek güçlü, görkemli, adaletli, şefkatli bir padişah, ticaret malları ve eşyalarıyla tabir olunur demiştir Nabluslu Abdulgani. Deniz gö­ren her arzusuna kavuşur. Denize girdiğini gören büyük bir padişahın hu­zuruna çıkar, ya da büyük bir zenginliğe kavuşur.

Diyanet rüya tabirleri sorgulama: “Deniz kenarında oturduğunu veya sahilde uzandığını gören devlet hizmetine girer. Deniz suyunun hepsini içtiğini gören oldukça yüksek bir mevkiye çı­kar, ömrü uzun olur. Deniz suyundan susuzluğunu giderecek kadar içtiği­ni görenin ömrü uzun olmakla beraber eline refah içinde yaşayacağı ka­dar servet de geçer.”

Denizden su almak istediğini gören devletten bir şey ister, isteğine de denizden alabildiği su kadar sahip olabilir. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören Allah’tan mal, mülk, dev­let ve ikbal sahibi olur.

İslami Rüya Tabirleri Sözlüğü A’dan Z’ye

islami rüya yorumcularına göre deniz; deniz suyundan içitiğini gören içebildiği kadar alim ve edip olur. Denizden geçtiğini gören ise düşman malını yağmalar. Deniz suyunun bir yeri bastığını, fakat o yerde yaşayanların bu bas­kından bir zarar görmediklerini görmek o yöreye adaletli bir hükümdarın gelerek halka faydalı olacağına, onlara iyilikte bulunacağına; denizde gusül abdesti aldığını görmek günahların bağışlanacağına, mal ve mülkü­nün artacağına; denizi uzaktan görmek arzu edilen devlet ve ikbale yak­laşıldığına; denize küçük abdestin bozulduğunu görmek hatada ısrara de­lalet eder.

Deniz suyunun çekilerek dibinin görünmesi; ülkenin başı­na bir bela getireceğine, ya da kıtlık ve pahalılık olacağına, deniz üzerin­de durduğunu görmek devletten ummadığı yakın bir ilgiyle kaşılaşacağı- na, denizde yüzdüğünü ve sahile çıktığını görmek, hasta ise iyileşeceği­ne, fakirse zengin olacağına, üzüntü ve sıkıntısı varsa ferah ve sevince; bulanık ve çamurlu bir denizde battığını görmek bir felakete, öylesine de­nizde yüzmeye çalıştığını görmek zor bir işin tamamlanması için gayret ve çabaya, sahile çıkabilirse o zor işi başarabileceğine; denizde yüzerek göz­den kaybolduğunu görmek ölüme, denizde boğularak öldüğünü görmek şehit olmaya işarettir.
Denizde battığını, ölmeyerek bir dalıp, bir çıktığını gören dünya işleri içinde adeta kaybolur.
Denize dalıp inci çıkardığını görenin eline mal geçer.

rüyada deniz görmek ne demek-diyanet

Denizden su alıp içtiğini gören: ilim ve mal sahibi olarak rahata kavu­şur. Denizde gusül abdesti aldığını veya sadece abdest aldığını gören hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, üzüntülüyse gam ve kederden kurtulur, korkuyorsa güven ve emniyet bulur, hapisteyse kurtulur. Deniz üstünde yürüdüğünü gören iyi niyet sahibidir. Denizde görülen ölü, cehennemdedir. Denizin kabararak taştığını görmek bolluk, ve berekete, hayır ve hase­natın artmasına delalet eder.

Denizci: Başına buyruk, özgür bir yaşamın simgesi olan denizci, ayakbağlarımızdan kurtulup böyle bir yaşama yönelme arzuları­mızı ifade eder.

RÜYADA DENİZ PSİKOLOJİK ANLAMI (MODERN TABİRİ)

Bütün eski kültürlerde ve kozmo­lojilerde deniz, evrenin ve yaşamın kaynağı­dır. Kaos, denizle karaların birbirinden ayrılmasıy­la sona ermiştir ve evrensel bilgelik ve gizem, denizin mülki­yetinde kalmıştır. Bu nedenle engin bir deniz, rüyalarda, hem ya­şamın kaynağını ve yaşamla ilgili bilgeliği gösterir, hem de bir ka­os ya da karmaşanın varlığına dikkat çeker.

Üstesinden gelmek için çalışmak ve emek har­camak gereken, buna karşın belirsiz izlenimi veren sorunlarımız da rüyalarda farklı karakterlerde deniz görüntüleriyle karşımıza çıkabilir. Denizde yüzdüğü­nüzü görmek, yeni bir ortama uyum sağlamak ve o ortamda ba­şarılı olmak için gerekli güce sahip olduğunuz anlamına gelir.

Denizin derinlik­leri, dipler, bilinmeyenle yüz yüze gelme, kişinin kendisinde daha önce fark etmediği niteliklerle karşılaşması anlamına gelebilece­ği gibi, kontrolü kaybetme, kimliğini ve benliğini yitirme ya da ba­şarısızlık olarak da yorumlanabilir. Eğer kişi karanlık suların derin­liklerinde olmaktan korkmuyorsa, bu onun yeteneklerinin ve kapa­sitesinin sınırlarını zorlayacağını gösteren olumlu bir unsurdur.

RÜYADA GEMİ GÖRMEK

Danyal (a.s.): “Büyük ya da küçük gemiler hüzün, keder, zin­dan, kârlı iş ve rezaletle tabir olunur,” demiştir. Bir gemiye bindiğini ve bir daha çıkmadığını gören büyük bir üzüntü­ye kapılır ve ölünceye kadar insanlar tarafından azarlanan bir kimse olur.

Bir gemiye bindiğini, bir daha çıkmadığını gören, büyük bir üzüntüye düşer. Büyük ve görkemli bir gemi, sosyal yaşamda karşı karşıya kaldığımız zor durumların ve karmaşık ilişkilerin habercisidir ve bunlarla başa çıkmamız gerektiğini anlatır.

RÜYADA KUMSAL, PLAJ VE SAHİL GORMEK

Sahil (plaj, kumsal): Aile toplantılarını, yakın ilişkileri, huzuru ve keyifli anları simgeleyen sahil ve deniz görüntüsü, aynı zaman­da dingin bir zihnin ve yaratıcı potansiyelin varlığının da ifadesi­dir. Sahil diğer yandan, bazı durumlarda “sınır” anlamına da gele­bilir, çünkü kıyıdan sonra yola devam edebilmek için denize açıl­mak gerekmektedir.

RÜYADA OKYANUS GÖRMEK

Uçsuz bucaksız bir okyanus; rüyalarımızda, genellikle iyi tanımadığımız, bilinmeyen ve bu nedenle, bizi ürküten yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Okyanus, yaşamın ilk başladığı yerdir ve ayrıca, dünyanın büyük bölümünü okya­nuslar oluşturur. Bu nedenle, söz konusu çok temel ve birincil özellikler nedeniyle, rüyada gördüğünüz okyanus, sizi kuşatan, içine adım attığınız güçlü ve bilinmezliklerle dolu yeni koşulların varlığına dikkat çeker.

rüyada deniz görmek hayırlı mı

DENİZ SUYU GORMEK

Deniz suyu; bulanık olduğu halde içtiğini görmek devlet tarafından üzüntüye uğramakla tabir olunur. Denizin bütün suyunu içtiğini görmek ağır hastalığa, temiz bir kaptan su içtiğini görmek makbul nikâha, kullanıl­ması uygun olmayan bir kaptan su içtiğini görmek geçersiz ve sahte nikâha, susamışken su bulup içtiğini görmek ekinlerin bereketli olacağına, hidayete ermeye, fakirse zengin olmaya, aile ve akrabalarıyla bir arada yaşamaya delalet eder.

Kokmuş su haram mal; sarı su ağır hastalık anlamına gelir. Suyun yer altına girerek kaybolduğunu görmek, eğer rüya sahibi me­lik ya da memursa görevinden alınır, işine son verilir. Bu rüya herkes için aşağılanmaya ve kimseden yardım görmemeye delalet eder. Deniz suyunu başka bir tarafa çevirerek akıttığını gören inancı zayıf biri aracılığıyla mal sahibi olur.

RÜYADA DENİZDE YÜZMEK

Denizde yüzdüğünüzü görmek: Çalışarak alnımzın teriyle mal edineceğinize, sürekli olarak yükseleceğinize işarettir. Sürekli başkalarının yanında çalışacağınıza, ancak kişiliğiniz­den kesinlikle ödün vermeyeceğinize işarettir. Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, genç bir erkek için, başka yabancı memlekette iyi bir başarıya, orta yaşlı bir kimse için, birinin yapamayacağı işe kendisinin kolayca alışabileceğine, iki sevgilinin birlikte yüzmesi; beklenmedik bir felaketin onları izlediğine işaret eder.

 • Kirli bir yerde yüzdüğünüzü görmek: Başkaların hakkına tecavüz ederek kendinize maddi çıkar sağlayacağınıza işarettir.
 • Dipten yüzdüğünüzü görmek: Bazı işleri­nizi gizli gizli yürüteceğinize işarettir.
 • Havuzda yüzdüğünüzü görmek: İşinizle ilgili hayırlı haberler alacağınıza işarettir.
 • Yüzerken boğulmaktan kurtulduğunuzu görmek: Sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağını­za işarettir.

RÜYADA DENİZ GÖRMENİN EN DETAYLI ANLAMINI OKUMAKİÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

“Rüyada Deniz Görmek – Diyanet” konusunda 15 mesaj

 1. Selamun aleykum. Ben önceden görmüş oldugum rüyayı bugün yine gördüm. Onceden de buna benzer sey oldu
  Birkac gun önce rüyamda bir yol üzerindeydim ve önceden baska bi rüyamda oraya gelmiştim yine.
  Bugün bi deniz kıyısındaydım su berrak temiz masmaviydi cok guzeldi. Bir yer cok kalabalıktı. Orda yüzmek istemiyordum ve derindi bogulmaktan korkuyordum. Sonra bir kız vardi o kişiye başka nerde yuzebilirim diye soruyordum. Kız bir lira verirsem göstereceğini söylüyordu. Ben nereyi göstereceğini biliyordum hemen arka tarafta derinligi az mavi deniz vardı. Kıza tamam sorun degil dedim gülerek. Oraya gittim sonra. Orda eski sevgilimi gördüm. Sonra uyandım. Rüyamda annemi de gördüm konuşuyorduk ama nasıl ne şekilde konuştuğumuzu hatırlamıyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Büşra kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İşlerinizin iyiye gideceğine, bir terfii edeceğinize, olaylar karşısında daha güçlü olmanız ve güçlüklere dayanmanız gerektiğine, kötü giden iş yaşamınızın birden bire düzeleceğine, dertli duruma düşüleceğine ve bu dertli durumdan kurtulacağınıza ve rahat edeceğinize, hayatınızın düzenli olmasına işarettir…

 2. Merhabalar, insallah iyisinizdir, ruyamda bir deniz kiyisi gordum cok guzel.bir denizin sahiliydi, once bakinca kalabalikti daha sonra yandna bakinca gunes batiyorken gordum ve sahilin uzerinsen kirmizi renkte balon ucuyordu ama bir az buyuktu anlami nedir ve ben de o balonu izliyordum

 3. çok etkilendim bugünki rüyamdan….biyerdeyim yeşillik gibi… pis deniz suyu kabariyor hemen kisa süre sonra ardindan TÜM pis deniz suyu icine cekilip yok oluyor ardinda yem yesil ve islak çayır kaliyor yalin ayak islak çayirda (camurlu hafifden) yürüdüm… tam yürümeye basliyorim bi bankin önünde babam (gercekde felcli kör dilsiz yürüme engelli) geliyor temiz giymis üstüne yürüyor yanima sasiriyorum imkansiz diyorum nasil olur felçliydi…. yana bakiyorum üvey abim de ordaydi…… yorumunu çok merak ediyorum Allah razi olsun

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Bütün arzularınızın gerçekleşeceğine, mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğine, haram yollardan para kazanacağınıza, iş yaşamınızdaki olayların sizi mutlu edeceğine, kendinizi motive edecek bir yola başvurmanız gerektiğine, isteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, can sıkıcı bir haber alacağınıza işarettir…

 4. Rüyamda bir deniz kenarında oturuyorum ayaklarımı suya sokuyorum iki tane çocuk var karşı kıyıya geçmek için ufak bir kamışa binelim diyorlar, binecek gibi oluyorum ama geçemeyiz diyip binmiyorum ayaklarımı suya sokmaya devam ediyorum sol tarafımda gün batımı var çok güzel, fotoğraflamaya çalışıyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Minval kardeşim rüyanın yorumu şöyle : İyiye, çok rahat ve huzurlu bir hayat sürmeye, uzun ömre, kuvvete, beklenenlerin gerçekleşmesine, hoşnutluklara, yaşam boyunca huzurlu olunacağına, mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğine, çaresizliğe, zayıflığa, korkuya, bol kazançlı işe, mala, güzel bir yaşama, iyi bir rızka, zenginliğe, mutluluğa, bazı kararlar almadan önce iyice düşünmeniz gerektiğine, anlık heveslerden zevk almaya işarettir…

 5. Rüyamda çok berrak yeşil mavi tertemiz deniz suyun hafif dalgalarla taştığını görüyorum.. kumsala doğru normal hızla koşarak gidiyorum, kumsal ama kum değil mağara heryeri taş ..tertemiz o mağaranin içine gizleniyorum bi an tehlikeli olabileceğini ve deniz suyu ile kaplanırsa boğulma korkusundan tekrar mağaranin başına gidiyorum orada steven spielberg ünlü amerikan yapimcisi elini aciyor bende zipliyorum ellerimide havaya dogru aciyorum özgür hissetim kendimi bogulma tehlikesini atlattigim icin.. cok güzel bi andi … umarim yorumuda bi o kadar güzeldir inşallah

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Gül kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok rahat ve huzurlu bir hayat sürmeye, uzun ömre, kuvvete, beklenenlerin gerçekleşmesine, hoşnutluklara, yaşam boyunca huzurlu olunacağına, tehlikeye maruz kalınacağına fakat hem buna dikkat edilmesi hemde buna engel olunması gerektiğine, mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğine, başarının zorluklarla mücadeleler sonrasında geleceğine, boş hayaller kurduğunuza, sağlık durumunuzun hafif bir şekilde bozulacağına ve tekrar düzeleceğine işaret eder. Hayatınız boyunca dayanabileceğiniz ve esirgemenize sığınacağınız büyüklere ve üstatlara, yüksek mevki sahibi birinden elinize mal ve para geçeceğine, düğün ya da nişan haberine, hayır ve iyiliğe, çevresi geniş güçlü birinden yarım alacağınıza işarettir…

 6. Bu rüyayı kuzenim görmüş.. Bizim evdeymişiz evimiz denize sıfırmış çok güzelmiş, evin içinde kuzenim ben ve annem varmışız evin her yeri tozluymuş, annem söyleniyormuş bak halıyı kaldıracağım neler çıkacak diye, annem halıyı kaldırınca toz zibil varmış halının altında .. Teşekkür ederim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Minval kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Sevinmeye, iyi ve kazançlı günlere, hiç umulmadık bir mirasa konacağınıza, mala, çok karışık bir işle karşı karşıya bulunduğunuza ve içinden nasıl çıkacağınızı bilemeyeceğinize, fakirliğe veya ömrünüzün uzun olmasına, çok istediğiniz bir şeyi elde edeceğinize işarettir…

 7. Rüyamda bilmediğim bir açık denizde İdim ve Denizin altinfat duruyorum ve aklımda tek birşey var oda sevgilim beyaz bir tekneye çıkıyorum ve tekrar Deniz’in altında dalıyorum ve ben ölürümsem sevgilim ne yapacak diye binlerce kez düşünüyordum

  1. Rüya Yorumcusu

   Baran kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Düşmanınızı yeneceğinize, elinize para geçeceğine, bir dileğinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, mutlu bir aşk macerası yaşayacağınıza, insanların güvenini kazanacağınıza, kalabalık bir misafir topluluğun geleceğine, güzel ve size şans getirecek bir haber alacağınıza işarettir…

 8. Rüyamda Deniz’in kenarında duruyordum ve Deniz’in üstünde bir sürü sıra sıra dizilmiş arabalar vardı.Bunlarin hepsi benim mi diye sordum yanımda.Yanimda çok yakın bir erkek akrabam vardı Kafamı çevirdim onu gördüm.Kafamı diğer tarafa çevirdiğimde bir araba denizden çıkıyordu

  1. Rüya Yorumcusu

   Anonim kardeşim rüyanın yorumu şöyle : Çok rahat ve huzurlu bir hayat sürmeye, uzun ömre, kuvvete, beklenenlerin gerçekleşmesine, hoşnutluklara, işlerinizin iyiye gideceğine, bir terfii edeceğinize, söz sahibi olacağınıza, hayallerinize kavuşacağınıza, helal yollardan paralar kazanacağınıza işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.