Rüyada Deniz Görmek, Rüyada Dalgalı Deniz Görmek | Diyanet

Düşlerde görülen denizin görüldüğü şekil çok önemlidir. Rüyada deniz görmek bazen ölüm, bazen hastalık, bazen de müjdeli bir haber veya gelecek paraya işarettir. Eğer aşağıda listelediğimiz rüyalardan kendi rüyanızı bulursanız anlamını da öğrenirsiniz. Örneğin rüyada deniz görmek, dalgalı deniz görmek, mavi deniz görmek diyanet rüya tabirleri sorgulamayla anlamını aşağıda tek tek yazdık. Allah hayra çevirsin…

RÜYADA DENİZ GÖRMEK

Çok sağlıklı ve refah dolu zengin bir hayat yaşayacağınız anla­mına gelir. Rüyanızda deniz gördüyseniz; Olmasını çok arzu ettiğiniz bir şeyin olacağına, sıhhatiniz bozuk ise, sıhhate kavuşacağınıza, bir yuva kuracağınıza, yuva kurmuş iseniz, mutlu ve sıhhat dolu bir ömür süreceğinize işarettir.

 • Durgun deniz: Sessiz ve sakin bir yaşantı süreceğiniz anlamı­na gelir.
 • Dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karşılaşacağınız anlamına gelir.
 • Fırtınalı deniz: İşinizde ilk başlarda iyi kâr edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğrayacağınız anlamına gelir.
 • De­nize düşmek: Sağlığa ve sıhhate işarettir.
 • Fırtınalı denizden kurtulmak: Yakınlarınızdan birinin vefatı üzerine mirasa konacağınıza işarettir.
 • Üstün­de kara bulutlar dolaşan deniz: Hayra yorulmaz. Başınıza gelecek tehlike­li bir iş anlamına gelir.
 • Az dalgalı de­niz: Başka meşgalelerle uğraştığınızdan işlerinizi yönetmekte zorluk çekece­ğiniz anlamına gelir.
 • Denizde gemici görmek: Zor bir yolculuğa çıkacağı­nıza işarettir.
 • Denizde girdaba kapılmak: Hayra yorulmaz. Boğulan kişi­nin yakın bir gelecekte öleceği anlamına gelir.
 • Denizde yüzmek: İş haya­tınızda zorluklar yaşayacağınız anlamına gelir:
 • Denizde sandalla dolaş­mak: Uğraşıp ve başarmak için çabaladığınız işten sonuç alamayacağınız anlamına gelir.
 • Sandalla batmak: Büyük bir tehlikeden zarar görmeden kur­tulacağınız anlamına gelir.
 • Denizde boğulurken kurtulmak: Yakınları­nızdan birisi tarafından kollanacağınıza ya da başınızdan küçük bir olay ge­çeceğine ve evlilik anlamına gelir.
 • Denizde boğulmak: İdrar yollarından bir rahatsızlık geçireceğinize ya da çok akıllı birisiyle evlilik yapacağınız an­lamına gelir.
 • Denizde abdest aldığını görmek: Bütün kötü dertlerinden kurtulacağına işarettir.
 • Denizci görmek: Çok özlediğiniz birine pek yakın­da kavuşacağınız anlamına gelir.

Rüyada Deniz Görmek – Diyanet

Rüyada Deniz Görmek – Diyanet : Deniz görmek, devlet reisinin veyâ faziletli bir âlimin temsilcisidir. Bazı rüya yorumcuları, deniz görmek hatırlı, saygıdeğer, cömert ve iyiliksever bir kimseyle tabir olunur demişlerdir. Denizden su aldığını gören hükümetten para alır, ya da ilim öğrenir. Denizi uzaktan seyreden ve yanına yaklaşmayan, bir şey elde etme­ye çalışır, ancak başarılı olamaz. Kendisiyle gideceği yer arasında denizin bulunduğunu gören, yolcuy­sa yolda kalır yada işlerinde hükümetten ötürü bir engelle karşılaşır.


Rüyada Dalgalı Deniz Görmek

Rüyada Dalgalı Deniz Görmek: Denizin dalgalanıp kabardığını ve havanın karar­dığını görmek fesat ve isyana, kötü işlerin çoğalması anlamına gelir. Fırtınalı ve iri dalgalı bir deniz; yoğun kara bulutlar ve rüz­gâr uğultusu, rüyayı gördüğümüz sıralarda üzerinde çalışmakta olduğumuz konunun belirsizlik ve tehlikeler içerdiğine ve yük­sek mücadele gücü gerektirdiğine dikkat çeker. De­nizdeki dalgalar, genellikle başa çıkmak zorunda olduğumuz öf­ke, hırs, korku gibi, kendi duygularımızı simgeler.


Ruyada Mavi Deniz Gormek

Ruyada Mavi Deniz Gormek: Masmavi deniz: İş hayatınızda başarılı olduğunuz kadar aşk hayatınızda da başarılı olacağınız anlamına gelir. Ruyada engin mavilikleri ürpererek ama yine de bundan keyif alarak izliyorsanız, şartlar ne kadar zor olursa olsun, mücadele gücü ve isteğine sa­hipsiniz demektir. Yeşil deniz veya mavimsi berrak bir deniz görmek; aşk veya iş hayatınızda başarılı olacağınıza


Rüyada Denizde Balık Görmek

Denizde Balık Görmek: Rüyanızda denizde yüzer halde veya ölü halde balık gördüyseniz; Giriştiğiniz işte başarı sağlayıp mal-mülk sahibi olacağınıza, askıda kalmış işlerinizi halledip feraha kavuşacağınıza, dargın olduğunuz kimselerle barışıp onlardan büyük yardım göreceğinize işarettir. Büyük balıklar mal ve ganimet, küçük balıklar üzüntü ve keder, büyük ve küçük balıkların bir arada görünmesi mal ve parayla tabir olunur. Bir balık avladığını (tuttuğunu) görenin eline helal yoldan mal geçer, yani helal kazanç edinir. Bir balık avlayıp yediğini gören son derece mem­nun olup sevineceği bir şeye sahip olur, kendisini sevindirecek sözler du­yar.


Rüyada Deniz Suyu Görmek

Rüyada Deniz Suyu: Rahat ve huzur içinde geçirebileceğiniz bir hayata, kazancı bol bir işe ve buradan sağlayacağınız rızka işarettir. Deniz suyunun süt, bal gibi iyi şeylere dönüşmesi iyi­dir. Deniz suyundan istediği kadar alıp bir kaba dolduran zengin olur. Denize idrarını yapan hatasında ısrar eder. Deniz suyunun bir bölgeyi basması, ahalinin bundan zarar görmemesi, âdil- bir idarecinin başa geçeceğine işa­ret eder. Deniz suyunun tamamen çekilmesi, memleket için iyi değildir. Bir ölüyü denizde görmek, onun ce­hennemde olduğuna işarettir. Tuzlu su üzüntü ve keder; bulanık su geçim sıkıntısıdır. Evinde siyah su görme, evin yıkılacağıyla; siyah sudan içtiğini gör­mekse gözlerinin kör olacağıyla tabir olunur.


Rüyada Büyük Deniz Görmek

Rüyada Büyük Deniz Görmek: Buyuk deniz yani okyanıs gormek, sözgelimi sizin okyanusla ilgili hissettikleriniz ya da denizin, dalgaların durumu, hayatınızda bu yeni ve ürkütücü koşullarla mücadele yeteneğini­zi ve isteğinizi ortaya koyacaktır. Eğer okyanustan uzaklaşma, kaçma isteği duyu­yorsanız, yaşamdaki yeni ve belirsizlikler içeren ortamdan tedir­gin olup kendinizi güçsüz hissettiğiniz anlamına gelir. Büyük deniz gormek, adalet ve şefkat sahibi bir devlet adamından gelecek yardıma işarettir.


rüyada deniz görmek

Rüyada Berrak Deniz Görmek

Rüyada Berrak Deniz Görmek: Berrak, temiz ve sâkin deniz, âdil bir idâreciye, bulanık ve dalgalı deniz ise, zâlim bir devlet başkanına işârettir. Temiz, berrak ve durgun deniz suyu; adil yönetici, coşkun ve hırçın deniz ise zalim ve adaletsiz yönetici olarak yorumlanır. Berrakbir deniz suyu gormek; büyük bir alim veya zengin olur.


Rüyada Deniz Dalgası Görmek

Rüyada Deniz Dalgası Görmek: Huzur verici bir deniz manzarasını izlemek ve dalgaların sesini duymak, içimizdeki yaşam gücünü gösterir ve yeni deneyimlere ve serüvenlere hazır oldu­ğumuzu vurgular. Dalgalı bir deniz görmek; bir tehlike içinde bulunduğunuza, genç bir kimse için deniz seyahati aşk hayatının macerali geçeceği anlamına gelir. Dalgalı ve kapkaranlık bir deniz görmek; işlerinizin tümüyle ters gideceğine yorumlanır. Dalga gormek, rüyada deniz mevsimini pek şiddetli görmek, azap ve şiddete işaret eder.


Rüyada Denizde Yüzmek

Rüyada Denizde Yüzmek: Denizde yüzdüğünü gören kimse sıkıntı çektiği işten kurtulur. Denizde yüzmek için uğraştığını gören bir işe girip çalışır. Bir rivaye­te göre hapisten kurtulmaya çalışır. Rüyada kendinizi suya dalmış olarak görmeniz; Çalışmalarınızda başarı sağlayıp mevki sahibi olacağınıza işarettir. Denize düş­tüğünü, bazen çıkıp, bazen battığını ve ellerini oynatarak yüzdüğünü gö­ren mevki, makam ve zenginlik sahibi olur. Ruyada denizde yüzdüğünü görmek devlet görevlileri yüzünden üzüntü ve sıkıntı çekmeye, yahut hastalanmaya; yüzmeyi bırakarak kıyıya çıktığını görmek üzüntü ve sıkın­tıdan kurtulmaya, hastalıktan şifaya; denizde karşıdan karşıya geçtiğini görmek kurtuluşa, üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder.


Rüyada Sakin ve Durgun Deniz

Rüyada Sakin ve Durgun Deniz: Rüyada sakin bir deniz görmek; çok rahat ve varlıklı bir hayat süreceğiniz anlamına gelir. Denizi durgun ve çalkantısız görmek adaletli hükümdara; bulanık, dal­galı ve çırpıntılı görmek de zalim hükümdara işarettir. Durgun ve sakin deniz gormek, üstesinden gelmesi çok zor olan bir işi kısa bir zamanda halle­deceğiniz anlamına gelir.


Rüyada Deniz Suyu İçmek

Rüyada Deniz Suyu İçmek: Denizden sıcak su içen, sıkıntıya düşer. Denizin ku­ruması devlet başkanmm vefâtına veyâ askerin mağlû­biyetine işârettir. Denizden su içtiğini gören, eğer durgun ve dingin bir denizden içmiş­se, adaletli hükümdardan veya onun yerine vekâlet edenlerden; eğer dal­galı ve çırpıntılı denizden su içmişse, zalim ve zorba hükümdardan yada onun yerine vekâlet edenlerden iyilik görür. Denizden sıcak su içtiğini gören felakete, üzüntü ve kedere düşer. Eğer içtiği suyun tadı kötüyse ve pis bir kokuya sahipse düşmanının ken­disini yeneceğine, bir rivayete göre hükümet tarafından geçim sıkıntısına uğratılacağına delalet eder. Deniz suyunun tamamını içtiğini gören, eğer layıksa, büyük bir mülk sahibi olur, eğer halktan biriyse iyilik görür. Denizin tamamını içen, çalışmalarında muvaffak olur. Layıksa büyük bir makâma gelir.


Rüyada Denizde Batmak Boğulmak

Rüyada Denizde Batmak Boğulmak: Denize battığını, orada boğulduğunu gören küfürde çok ileri gider, hatta İslâm’dan çıkarak vefât eder. Ama bâzılarma göre denizde boğulmak, büyük servete işârettir. Denizde boğulmak üzere olduğunu, kendisini kurtaracak kimselerin bulunmadığı ve sahili de göre­meyecek bir uzaklıkta olduğunu gören devlet tarafından bir belaya uğrar ve kurtulamaz. Denizde boğulduğunu, sonra da kurtulduğunu gören, dünya sıkıntıla­rı yüzünden bunalır, daha sonra da bu sıkıntılardan kurtulur. Diyaner ruya tabircileri; denizde boğulma rüyası dünya nimetlerine, ser­vet ve zenginliğe delalete eder, demişlerdir. denizde batmak, yahut boğulmak büyük bir fe­laketin olması ve dinsizliğin görülmesi, boğularak ölmek dinden çıkmış olarak ölmek anlamına gelir. Bir rivayete göre bir insanın denizde boğul­duğunu görmesi sultan tarafından öldürülmeye delalet eder.


RÜYADA DENİZ GÖRMENİN 1001 RÜYA TABİRİ

Denizde yüzememek: hapse işârettir. Denizin üzerinde ayakları ıslanmadan yürüyen, cehennem ateşinden kur­tulur. Dinin en iyilerinden olur. Denizden iyi bir şey çıkarmak: hayırdır. Deniz hayvanlarının kendisiyle konuştuğunu gören, hükümetin sırlarını açıklar.

 1. Denize girdiğini; boğazına kadar battığını ve çamura, mile bulandığı­nı gören, sultan yahut hükümet görevlileri yüzünden üzüntü sahibi olur. Denize girip de yüzmediğini gören hapse girer.
 2. Deniz üstünde yürüdüğünü: ve ayaklarının ıslanmadığını gören ce­hennem ateşinden kurtulur, dünyada da iyi insanlardan olur.
 3. Denizden su içtiğini: ve içtiği suyun da soğuk olduğunu gören biriyle kavgalı olur ve mahkemeye düşer, rüya sahibi alim kimselerden ise ilmi daha da artar, padişaha yakın kimselerden biriyse padişahın güvenine la­yık olur.
 4. Deniz canlısıyla konuşmak; Deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğunu görmek devlet sırlarını açıklayacağına;
 5. Denizden yenile­cek bir şey çıkardığını görmek; helal rızık sahibi olmaya; denizden tuzlu su içtiğini görmek haram yollardan mal kazanmaya;
 6. Denizden tatlı su içtiğini görmek; helal mala;
 7. Denizden bir şey çıkarmak; denizden uyanıkken tiksinti duyulmayan bir şey, ma­den, mücevher vs. çıkardığını görmek iyilik ve faydaya;
  1. çıkardığı çirkin ve kötü bir şeyse düşmanını yenmeye;
  2. rüya sahibi ilim sahibi bir kimse ise il­minin artmasına;
  3. denizden sıradan bir şey çıkardığını görmek düşmanın ülkeyi istila ederek ele geçirmesine delalet eder.
 8. Tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, halifenin ölümü; taşkın deniz üzüntü, kargaşa ve isyan demek.
 9. Denize girdiğini, daha sonra da çıktığını gören maddeden manaya dönüş yapar. Bir rivayete göre boğulma görmek problemsiz yolculuğa de­lalet eder.
 10. Suyun üzerinde yürümek; veya denizin üstünde ayakta durduğunu gören hükümetten bir iyilik görür.
 11. Denizin gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek, zorba ve zalim bir sul­tanın ölümüne veya saf dışı bırakılmasına işarettir.
 12. Denizin küçüldüğünü gormek; bir haliç haline geldiğini görmek zalim sultanın gücü­nü kaybederek o ülkeden ayrılacağına ve halkın kurtulacağına,
 13. Denize gi­rip de daldığını görmek: sultanın emirlerine karşı geleceğine, eğer hastay­sa rahatsızlığının daha da artmasına; denizden çıktığını görmek sultan­dan dolayı içinde bulunduğu üzüntülü durumundan kurtulmak demek.
 14. Deniz üzerinde yürüdüğünü gören: yola çıkar, üzüntüsünden kurtulur ve iyilik görür.
 15. Tuzlu deniz suyu: yada acı ve bulanık bir deniz veya gölde battığını gören büyük bir acı ve üzüntü içerisine düşer.
 16. Denize dalıp suyun altında kaldığını gören ve su altında nefessiz ka­lan hastalanır ya da şehit düşer. Bir rivayete göre bütün günahlarına tövbe edemeden aniden ölür.
 17. Bir şey çıkarmak için denize daldığını gören bir iş ya da makamı ve­ya herhangi bir şeyi elde etmeye çalışır.

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi: Ruyada Deniz

Şayet denizden aradığı şeyi bulup da çıkarabilirse elde etmek istedi­ği işe makama veya her ne ise ona sahip olur. Denizden su almak; istediği halde bundan alıkonulduğunu gören sul­tan ya da hükümetten para almak isterse de başarılı olamaz. Yahut çalı­şırsa da ilim öğrenmeye muvaffak olamaz. (Bazı rüya tabircilerinin söylediğine göre, engin denizler görmek bü­yük, şevket ve azamet sahibi, güçlü, kuvvetli bir padişahla tabir olunur.)

Rüyada Suya Atlamak – Diyanet

İmam-ı Nablusi demiştir ki;Tuzlu denize girme rüyasının iyi olmadığını söyleyenler de vardır. Tuzlu deniz suyundan içtiğini görmek de hayra yorulmamaktadır. Bazı rü­ya tabircilerinin açıklamalarına göre, üzüntü, keder ve musibet demektir.”

Denizin aktığını görmek; o ülke padişahının değişmesine delalet eder. Bazı rüya tabircileri, deniz suyunun süt veya bal gibi iyi bir nesneye dönüştüğünü görmek padişah için hayırdır, demişlerdir. Kan, çamurlu su ve irin gibi kötü bir şeye dönüştüğünü görmek de padişah için hayırlı de­ğildir. Denizde akıntının durduğunu görmek devletin işlerinin bozulmasına işarettir. Denizin olmadığı bir yerde bir deniz oluştuğunu görmek, oradan padi­şah yada ordunun geçeceği anlamına gelir.

Dini Ruya Tabirleri Ansiklopedisi: Ruyada Deniz Gormek

Kandan meydana gelen bir deniz görmek o yörede fitne ve kargaşa­nın meydana geleceğine ve kan akacağına işarettir. Deniz görmek güçlü, görkemli, adaletli, şefkatli bir padişah, ticaret malları ve eşyalarıyla tabir olunur demiştir Nabluslu Abdulgani. Deniz gö­ren her arzusuna kavuşur. Denize girdiğini gören büyük bir padişahın hu­zuruna çıkar, ya da büyük bir zenginliğe kavuşur.

Diyanet rüya tabirleri sorgulama: “Deniz kenarında oturduğunu veya sahilde uzandığını gören devlet hizmetine girer. Deniz suyunun hepsini içtiğini gören oldukça yüksek bir mevkiye çı­kar, ömrü uzun olur. Deniz suyundan susuzluğunu giderecek kadar içtiği­ni görenin ömrü uzun olmakla beraber eline refah içinde yaşayacağı ka­dar servet de geçer.”

Denizden su almak istediğini gören devletten bir şey ister, isteğine de denizden alabildiği su kadar sahip olabilir. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören Allah’tan mal, mülk, dev­let ve ikbal sahibi olur.

İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Deniz Görmek

islami rüya yorumcularına göre deniz; deniz suyundan içitiğini gören içebildiği kadar alim ve edip olur. Denizden geçtiğini gören ise düşman malını yağmalar. Deniz suyunun bir yeri bastığını, fakat o yerde yaşayanların bu bas­kından bir zarar görmediklerini görmek o yöreye adaletli bir hükümdarın gelerek halka faydalı olacağına, onlara iyilikte bulunacağına; denizde gusül abdesti aldığını görmek günahların bağışlanacağına, mal ve mülkü­nün artacağına; denizi uzaktan görmek arzu edilen devlet ve ikbale yak­laşıldığına; denize küçük abdestin bozulduğunu görmek hatada ısrara de­lalet eder.

Deniz suyunun çekilerek dibinin görünmesi; ülkenin başı­na bir bela getireceğine, ya da kıtlık ve pahalılık olacağına, deniz üzerin­de durduğunu görmek devletten ummadığı yakın bir ilgiyle kaşılaşacağına, denizde yüzdüğünü ve sahile çıktığını görmek, hasta ise iyileşeceği­ne, fakirse zengin olacağına, üzüntü ve sıkıntısı varsa ferah ve sevince; bulanık ve çamurlu bir denizde battığını görmek bir felakete yorumlanır.

Rüyada öylesine de­nizde yüzmeye çalıştığını görmek zor bir işin tamamlanması için gayret ve çabaya, sahile çıkabilirse o zor işi başarabileceğine; denizde yüzerek göz­den kaybolduğunu görmek ölüme, denizde boğularak öldüğünü görmek şehit olmaya işarettir. Denizde battığını, ölmeyerek bir dalıp, bir çıktığını gören dünya işleri içinde adeta kaybolur. Denize dalıp inci çıkardığını görenin eline mal geçer.

Denizden su alıp içtiğini gören: ilim ve mal sahibi olarak rahata kavu­şur. Denizde gusül abdesti aldığını veya sadece abdest aldığını gören hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, üzüntülüyse gam ve kederden kurtulur, korkuyorsa güven ve emniyet bulur, hapisteyse kurtulur. Deniz üstünde yürüdüğünü gören iyi niyet sahibidir. Denizde görülen ölü, cehennemdedir. Denizin kabararak taştığını görmek bolluk, ve berekete, hayır ve hase­natın artmasına delalet eder.

Rüyada Deniz Görmenin Psikolojik Anlamı

Bütün eski kültürlerde ve kozmo­lojilerde deniz, evrenin ve yaşamın kaynağı­dır. Kaos, denizle karaların birbirinden ayrılmasıy­la sona ermiştir ve evrensel bilgelik ve gizem, denizin mülki­yetinde kalmıştır. Bu nedenle engin bir deniz, rüyalarda, hem ya­şamın kaynağını ve yaşamla ilgili bilgeliği gösterir, hem de bir ka­os ya da karmaşanın varlığına dikkat çeker.

Danyal (a.s.): “Büyük ya da küçük gemiler hüzün, keder, zin­dan, kârlı iş ve rezaletle tabir olunur,” demiştir. Bir gemiye bindiğini ve bir daha çıkmadığını gören büyük bir üzüntü­ye kapılır ve ölünceye kadar insanlar tarafından azarlanan bir kimse olur.

RÜYADA OKYANUS GÖRMEK

Uçsuz bucaksız bir okyanus; rüyalarımızda, genellikle iyi tanımadığımız, bilinmeyen ve bu nedenle, bizi ürküten yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Okyanus, yaşamın ilk başladığı yerdir ve ayrıca, dünyanın büyük bölümünü okya­nuslar oluşturur. Bu nedenle, söz konusu çok temel ve birincil özellikler nedeniyle, rüyada gördüğünüz okyanus, sizi kuşatan, içine adım attığınız güçlü ve bilinmezliklerle dolu yeni koşulların varlığına dikkat çeker.

DENİZ SUYU GORMEK

Deniz suyu; bulanık olduğu halde içtiğini görmek devlet tarafından üzüntüye uğramakla tabir olunur. Denizin bütün suyunu içtiğini görmek ağır hastalığa, temiz bir kaptan su içtiğini görmek makbul nikâha, kullanıl­ması uygun olmayan bir kaptan su içtiğini görmek geçersiz ve sahte nikâha, susamışken su bulup içtiğini görmek ekinlerin bereketli olacağına, hidayete ermeye, fakirse zengin olmaya, aile ve akrabalarıyla bir arada yaşamaya delalet eder.

Kokmuş su haram mal; sarı su ağır hastalık anlamına gelir. Suyun yer altına girerek kaybolduğunu görmek, eğer rüya sahibi me­lik ya da memursa görevinden alınır, işine son verilir. Bu rüya herkes için aşağılanmaya ve kimseden yardım görmemeye delalet eder. Deniz suyunu başka bir tarafa çevirerek akıttığını gören inancı zayıf biri aracılığıyla mal sahibi olur.

RÜYADA DENİZDE YÜZMEK

Denizde yüzdüğünüzü görmek: Çalışarak alnımzın teriyle mal edineceğinize, sürekli olarak yükseleceğinize işarettir. Sürekli başkalarının yanında çalışacağınıza, ancak kişiliğiniz­den kesinlikle ödün vermeyeceğinize işarettir. Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, genç bir erkek için, başka yabancı memlekette iyi bir başarıya, orta yaşlı bir kimse için, birinin yapamayacağı işe kendisinin kolayca alışabileceğine, iki sevgilinin birlikte yüzmesi; beklenmedik bir felaketin onları izlediğine işaret eder.

 • Kirli bir yerde yüzdüğünüzü görmek: Başkaların hakkına tecavüz ederek kendinize maddi çıkar sağlayacağınıza işarettir.
 • Dipten yüzdüğünüzü görmek: Bazı işleri­nizi gizli gizli yürüteceğinize işarettir.
 • Havuzda yüzdüğünüzü görmek: İşinizle ilgili hayırlı haberler alacağınıza işarettir.
 • Yüzerken boğulmaktan kurtulduğunuzu görmek: Sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağını­za işarettir.

RÜYADA DENİZ GÖRMENİN EN DETAYLI ANLAMINI OKUMAK İÇİN BKZ.

BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyada Deniz Görmek, Rüyada Dalgalı Deniz Görmek | Diyanet konusunda 76 mesaj

 1. Sevim şimşek

  Rüyamda durgun denizin göründüğü uzun bir camın önündeydim bi süre sonra dalgalar birbirine çarpmaya başladı sonra dalgalar büyüyüp cama kadar ulaştı. Normalde böyle rüyalarda korkardım Rüya içindeyken. Ama bu sefer umursamazca denize arkamı dönüyorum. Abim de içerde koltukta oturuyordu bunun yorumu nedir acaba?

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Sevim şimşek Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kendi iradenize hakim olmanız gerektiğine, bağımsızlığınızı kazanacağınıza, her konuda daha çok haklı olacağınıza işarettir…

 2. Rüyada bir kadın bir erkek iki tane ünlü genç dizi oyuncusunun olduğu bir yerde denize giriyorum deniz hafif kirli erkek olanın kendisi ve arkadaşları denizdeler bense giremiyorum sadece kendimi kıyıdan sarkıtıyorum ama denize dokunmuyorum. Bayan olan kişi de uzakta bana espirisine takılıyolar ben de onlarla şaka yapıyorum bayan olan kişiye laf atıyorum. Bunların hepsi gülüyor şaka yaptığımı biliyorlar. Eğlenceli güzel bir ortamdı sonra tırmanıp çıkıyorum kıyıdan.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Serda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Çok mutlu olabileceğiniz haberleri alacağınıza, hayatınızda bir başarı elde etmeye, güzel günler geçirmeye, değişikliğe işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Esma Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Sağlam bir bünyeye sahip olmaya, ilme yakın olacağınıza, zahmetli bir iş sonucunda yüksek miktarda paranın gelmesine işarettir…

 3. Mahalleden bir bayan arkadaşımla gezmeye gidiyoruz Önümüzde uzunca bir yol var yolun sonunda da yeşillik ve uçsuz bucaksız denizi görüyoruz ayaklarımızın altında Çamur var ama Çamur üzerimize sıçramıyor. Orada biraz duruyoruz sonra dönerken ayağımın altındaki çamuru fark ediyorum ama çamura girmiyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ece Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Şerefli soylu cömert ve yardımsever bir kimseyle tanışmaya, tedbirli hareket etmeye, daimi dostluğa, yeni çevre edinmeye işarettir…

 4. Merhaba
  Rüyamda kız kardeşim denizde çok açıklara kadar yüzüyor bende gidiyorum o biraz daha ileri gidelim diyor lakin ben yoruldum diyorum geri dönüyorum dönerken denizde sırt üstü yatarak sahile geliyorum oturup dinlenirken erkek bir dostum karşımda oturan yabancı erkekle aramıza oturuyor sonra ben sigara yakmak için çakmak arıyorum eşim de çakmağı hasırın üstünden alıp veriyor.
  Alakanız için çok teşekkür ederim…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hikmet Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İstediklerinizin gerçekleşeceğine, sıkıntılarınızın azalacağına, beklenmedik kazançların olabileceği bir döneme girmeye işarettir…

 5. Rüyamda bi tahtanın üstünde kıyısını göremediğim bir denizdeyim denizin tam ortasındayim ,yanımda biri daha var ama kim olduğunu seçemiyorum denizin dibine batıyoruz , denizin dibine gelmeden yeter artık diyip onu bırakıp denizin yüzeyine hızla çıkıyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Seda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bütün kötülüklerden uzak olarak hayatınızı sürdüreceğinize, hayatta emin adımlarla ilerleyeceğinize, güzel haberlere işarettir…

 6. Rüyada denize yakın bir yere yürürken bir anda deniz kıyıya vururken bulunduğum sokağın iki tarafıda deniz oluyor yürüdüğüm yolda ayak bileğime kadar su oluyor. Sonra rahmetli babam araba kullanırken ölüm zamanı gelmiş ondan evel kurtarmak için uğrasıyoruz ameliyattan sonra vcye götürüyoruz hem büyük hem küçük abdestini yaptırıyoruz ama mahrem yerini falan görmüyoruz sonra araba kullanırken görüyorum içinde önce biz varız sonra biz çıkıyoruz arabadan ve denizin içine kullanıp boğulup gidiyor arkasından ağlıyorum. Sonra denizaltında kanallar varmış güya o kanallar denizleri birbirine bağlıyor ve insanlar orda gezebiliyor ve kısa yoldan bölge değiştirebiliyormuş. O kanallarda gezerken görüyorum yani denizin dibinde. İlk baş su fışkırcak sanıp panik oluyorum sonra insan kalabalığını görünce rahatlıyorum. İzmir yolunu buluyorum sonra orayıda kaybedip fas yolunu buluyorum. Etrafta turistlerde var kalabalık. Restoranların işletme sahiplerine yol tarifi soruyordum istanbula çıkan kanalı bulup istanbula yürümek için rüyamı yorumlarsanız sevinirim teşekkürler.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Şeyda Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni ve iyi bir arkadaşlığa, emeğinizin karşılığında çok büyük bol kazanılacağına, yakında ilim erbabı sahibi olacağınıza işarettir…

 7. Evliyim çocuk yok.rüyamda bir kadın ve birileriyle sahildeyim.sag ve saltanata da beyaz kumları ilan çok guzel koyları görüyorum.hangisinde kalsak gibi konuşuyoruz.sonra ben denizde göbek üstüne kadar sudayim yuzmuyom da hınca yürüyor gibi lakin şu derin.devasa büyük Gemi görüyorum kenara çekiliyorum.so ra aynı gemiyi arkadan görüyorum giderken arkasındaki şu akı taşına dikkat diyorum.kenara çekiliyorum.kayalik mağara gibi bir yere.orada daha önce birisi çarpıp ölmüş.gemi gidiyor.bir kedini yavruları ölmüş sahilde diye duyuyorum sanki Gemi geçmiş üstünden gibi.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Ayşegül Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Doğal sezgilerinizle ve güçlerinizle daha çok haşır neşir olmanız gerektiğine, yeni fırsatların sizin karşınıza çıkacağına işarettir…

 8. Merhablar rüyamda deniz kanerında bir evde teyzem , teyzemin çocukları , torunları , ve eşi , annem ablam ben olmak üzere hepimiz bir evde otururken denizin ortasın da bir kadın vardı siyah kısa saçlı biriydi deniz her yükseldiğinde kadın daha fazla irileşiyordu daha fazla büyüyordu ve yavaş yavaş da deniz taşmaya başladı . Biz pencereden bakıyorduk ilk başta bisey olmaz heralde diye normal oturmamış devam ettik. Sonrasında evedoğru yaklaşmıştı bizde ayakkabılarımız içeri aldık kaçacak olursak yanımızda olsun diye düşündük hepimiz ağlıyorduk ama deniz taşmaya devam etti bi süre sonra da uyandım lütfen cevaplarsanız mutlu olurum.

 9. Merhabalar
  Rüyamda eskiden çok iyi arkadaş olduğum biriyle gece denizde yüzüyordum her yer karanlıktı ama keyif alıyordum.
  yorumlarsanız sevinirim teşekkürler

  1. 1001 Rüya Tabiri

   elif Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yeni işlere atılacağınıza, başarılı olacağınıza, yüksek mevki sahibi birinden yardım görmeye, zor günleri atlatacağınıza işarettir…

 10. Rüyamı bir pencere arkasından görüyorum deniz dalgası camın dibine kadar geliyor biraz kıyıya çer çöp getirmiş ama deniz dalgaları küçük küçük yol yapmış o yollardan demir paralar 5 , 10 tane kıyıya vuruyor sonra ben bunları toplayın küçük oğlumla ölmüş olan kayın valideme veriyorum avuç avuç sonrada benim deyil başkalarının kıyafetleri bana veriliyor hepsini çok beğeniyorum ve bana uygun olduklarını düşünüyorum çok seviniyorum yorumlarsanız çok sevinirim

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Melahat Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Rahat ve huzurlu bir şekilde uzun bir yaşam süreceğinize, korkmadan olayların üstüne gitmenizin gerekli olduğuna işarettir…

 11. Merhabalar öncelikle yaptığınız rüya yorumları için çok teşekkür ediyorum çok olumlu yorumlar yapıyorsunuz. Rüyamda sevgilimle birlikte çok derin bir denizin dibinde yürüyorduk.tertemiz açık mavi renkte bir denizdi

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Su Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Hayır ve nimete, elinize mal geçeceğine, istediğinizi elde etmek için bir kişiden yardım isteyeceğinize, güzel haberlere işarettir…

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Defne Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İşlerinizin açılacağına ve işinizden çok menfaat göreceğinize, hayatınızda her şeyin iyi ve güzel olacağına, mutluluğa işarettir…

 12. Merhaba yeşil renkli sakin bir denizin içindeyim ama kıydaymisim fakat su derinmis denizin içinde 2 kişi var birisi güya beni korumak için varmış bogulursam diye sonra biraz yüzüyorum ama boğulmuyorum Denize birşeyim düşüyor o kişi dur diyor ve deniz almadan bana geri getiriyor bende seviniyorum. O kişinin kim olduğunu bilmiyorum.

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Zeynep Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : İtibar sahibi olacağınıza, müjdeli bir haber alacağınıza, ömrünüzün uzun olacağına, umulmadık bir yerden para almaya işarettir…

 13. Rüyada deniz kiyisinda yüzüyorum.Deniz dalgali ve otlu. Babamı o biri tarafda görüyorum ve yanina gidiyorum. Babam denizin derin ve otlu olduğunu ve denizde yüze bilemeyeceğini söylüyor. Bende babama i biri tarafın iyi olduğunu söylüyorum..

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Nuray Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Kendi yaşamınızda huzurlu güzel ve iyi günler geçireceğinize, hayatınızda yoluna gitmeyen şeyleri toparlayıp yoluna koymaya işarettir…

 14. Selamün aleyküm hocam rüyamda denizin ortasinda tanımadığım 2 erkekle lüks bir yatta olduğumu gördüm birisiyle karşılıklı yataklarda yatarken önünde meyveler yediğini gördüm üzümü hatırlıyorum diğerinde tehlikeli hareketler yapıyo onun için endiselenip uyarıyorum onu

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Bir halden diğer bir hale intikal etmeye, güzel bir eve taşınmaya, başarılar elde edileceğine, mertebenize yükseleceğinize, kuvvet ve saygınlığa, üstünlük durumuna gelmeye, sizin için müjdeli bir haberin varolacağına, berekete işarettir…

 15. Araçla yanımda bir adamla gidiyoruz, güzel bir yol biraz hız olunca tedirgin oluyorum manzaralı bir yol sol tarafımda güzel deniz manzarası beliriyor diyorum burdan düşsek direk oraya düşeriz yukardayız hayli, sonra araçla denize uçuyoruz deniz derin değil sığ ve kum adacıkları var, kumlara giriyoruz bişiy olmuyor, deniz suyu çok temiz, derin değil ayak sokulmalık kıvamda kenarında binalar var çok hoş diyorum etrafta bir kaç insan, sonra o güzelliğin içinde ufak kum adacıkları var ufak kahve yumurtalar ceviz kadar bir tür canlı imiş elime alıp hafif sallıyorum bırakıyorum daha büyüklerine rastlıyorum sonra diyorum ne kadar güzel kimse zarar vermemiş bunlara heryer çok güzel, sonra aklıma uçtuğumus araç geliyor kumlara gömüldü diyorum yardım edin bir adam bana yardım ediyor biraz temizliyoruz cam açılıyor babamın olduğunu görüyorum nefes alıyor yaşıyor diyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Dd Kardeşim Rüyanızın Yorumu Şöyle : Her türlü tehlikeden kurtuluşa, servet sahibi olacağınıza, neşeli arkadaşlar kazanacağınıza ve mutlu olacağınıza, yoksullara yardım etmeniz gerektiğine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!