Rüyada Cehennem Görmek, Cehennem Ateşi

Rüyada Cehennem Görmek

Cehennem görmek ise sıkıntıya, aile geçimsizliğine işarettir. Cehennemin kapısına kadar gelip içeri gir­meden döndüğünü görmek değişiklik gösteremeyen olumsuzluklarından, kötü ahlakından ve inançsızlığından tövbe etmeye işarettir. Ruyada Cehennem görmek, gören için dünyada makam ve şerefin yok olmasına, zengin iken yoksul düşme­sine, genişlikten çıkıp sıkıntı ve zaruret içerisine girmesine, sıkıntıya ve hapse mahkumiyete delalettir. Aile arasında şiddetli geçimsizliğe, üzüntüye, geçim sı­kıntısına ve bedeli zor ödenecek günahlara işarettir.

Rüyada Cehennem Ateşi Görmek

Cehennemde küfürbaz ve dinsizlerin cezalandırıldıklarını görmek, rüya sahibinin Allah tarafından kötülüklerden sakındırılması ve tövbekar olması demektir. Ruyada cehennem ateşi gormek; dinden çıkma, Allah’ın kendilerine zenginlik verdiği kimseleri çekememe, Allah’a isyan, ilahlık taslamak, güç sahibi olduğunu iddia et­mek, Allah’ı inkar etmek gibi fenalıklar ve büyük günahlar ile yorumlanır.

Rüyada Cehennem Korkusu

Cehennem korkusu yaşamak veya kendisine cehenne­min yaklaştığını gören, bir şiddete ve sıkıntıya düşüp büyük zarara ve zi­yana uğrar. Cehennem korkusu, dünyada sıkıntı çeker, ahirette azap görür. Cehennemin kapısından geri dönen, tevbekar olur. Burada kafirlerin eziyet içinde olduklarını gören, tevbe etmelidir. Cehenneme yalınkılıç girdiğini gören fena konuşur, küfre düşer.

Cehennem bekçisi Malik (A.S.)’ın kendisine şefkatle baktığını, iyi bir şey verdiğini veya yanma aldığını gören günahtan uzaklaşır. Cehennem azabından kurtulur, itibara kavuşur.
Cehennem rüyası cehalet, hastalık, pahalılık ve kıtlıkla da yorumlanır.

Cehennem gören kimse, bolluk içerisinde ise darlığa; sağlıklı ise hasta olacağına işaret eder. Rüyayı gören kimse iyi halli bir kimse ise, ahirette azab göreceğine işaret eder. Diğer hususlar cennetin tersidir. Cehennemi rüyasında gören kimse, günahkar bir kimse ise tevbe ve istiğfar eder. Rüyada cehennemi görmek ve oraya girmek, dünyada rütbenin gitmesine işarettir. Bazan da bu rüya, zenginlikten fakirliğe, ülfet ve ünsiyetten vahşet ve geçimsizliğe, daima hapiste kalmaya, dünyada hor ve hakir olmaya işarettir.

Ruyada Cehennem Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 • Kendini cehennemde görmek: Büyük badireler atlattıktan sonra, refaha ereceğiniz anlamındadır.
 • Cehennemde yemek: Kötü günlerin bittiğine ve şansınızın geri döndüğüne işarettir.
 • Cehenneme girip çıkmak: Bir hastalığı bertaraf etmeye işarettir.
 • Cehennemden birileriyle konuşma: Günah işlemekten vazgeçmek gerek­tiğine ve artık tövbekar olmaya işarettir.
 • Cehennem bekçisi görmek: Ad­li bir olayla ilgili olmak anlamına gelir.
 • Rüyada cehennem tabakalarından sakarı görmek, sadakayı terkedip, boş işlerle meşgul olan kimseye delalet eder.
 • Cehennemden kurtulduğunu görmek: Cehennemden kurtulduğunu görmek ise, her türlü sıkıntı ve acıdan, elemden, fakirlikten, intizarda ise beklemekten kurtulur.
 • Cehenneme girip çıkmak: Cehenneme girip sonra çıktığını gören kimse cennete girer. Yahut bir günah işler de sonra bundan tevbe ve istiğfar eder.
 • Cehenneme girmek: Cehenneme girdiğini gören kimse, dünyada fakir ve şerefsiz, ahirette ise rezil olur. Rüyada görülen cehennem büyük günahlara delalettir. Cehennemi gören kimse zenginlikten sonra zillete düşer.
 • Cehennemin bekçisi Malik’i görmek: Rüyada cehennemin bekçisi Malik’i görmek, eğer güleryüzlü ise, cehennem azabından emin olmaya, günahlardan tevbe etmeye, dalaletten uzaklaşmaya ve manevi yönden gayret etmeye işaret eder. Eğer Malik, yüzçevirmişse azaba ve insanlar arasında itibarını kaybetmeye delalet eder.
 1. Cehennem tabakalarından seıyr, şeytani ahlak ile ahlaklanan kötü bir kimseye işaret eder.
 2. Cehennem tabakalarından haviye, ölçü ve tartıdan noksanlık eden sefil bir kimseye delalet eder.
 3. Cehennem tabakalarından cehıym, sapıklık içinde bulunan ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden bir kimseye işaret eder.
 4. Rüyada cehennemde zakkum ağacından yediğini görmek, kafirlerin yolundan giden zalim bir insana, Hazreti Peygamber’in sünnetine muhalefet eden insana veya kötü ahlaklı bir kimseye işaret eder.

Rüyada Cehenneme Girmek

Kişinin cehenneme girdiğini görmesi dünyada yoksullu­ğa ve ihtiyaç sahibi olmasına, üzülmesine, kederlenmesine ve ahirette de azap görmesine işaret eder. Cehenneme girdiğini gö­ren, büyük günahlardan birini işler.

Cehenneme girdiğini gör­mek, servet ve zenginliğin yok olmasıyla yanlış yola düşmeye, sapıklığın ve günahkarlığın işlendiği eve, kilise ve manastır, havra gibi batıl dinlerin ibadethanelerine hamama, dabakhaneye, deri terbiye evine, fırına, içinde çeşitli işlerle uğraşmak için ateş yakılan yerlere delalet eder.

Diyanet Rüya Tabirleri Yorumcularına Göre Cehennem Gormek

 • Cafer-i Sadık konuyla iligili olarak şunları söylemiştir: “Cehennem gör­mek cehalet, günahkarlık, dinden çıkma, darlık ve ihtiyaç içinde bulunma, korku içinde olma, fitne ve fesat, kıtlık ve yokluk, sefalet, güvensizlik ile yorumlanır.”
 • Nabluslu Abdulgani de şunları söylemiştir : Kendisine bir zarar gelmeksizin cehen­nemden çıktığını gören, dertten ve kederden kurtulur. Cehenneme girmek, Allah’ın yasakladığı büyük günahlardan ve haramlardan birini işlemeye,
  • Elinde yalın kılıç olduğu halde cehenne­me girmek, kötü ve fena sözler söylemeye,
  • cehenneme gülümseyerek gir­mek, günah işlemeye, taşkınlık ve azgınlığa ve Allah’a isyana, dünya ni­metleriyle, dünya malı ile övünmeye,
  • birinin kendisini cehenneme soktu­ğunu görmek, o kişinin aldatmasıyla cinayet ve zina gibi büyük günahlar­dan birini işlemeğe;
  • cehennemde olduğu halde ne zaman cehenneme gir­diğini bilmeyen, dünyada yoksul ve kederli, yoksun olmaya namaz, oruç ve Allah’ı anmaktan uzak kalmaya;
  • ateş korları üzerinden yürüdüğünü görmek, halkın hukukuna tecavüz ve sınırı haddi aştığına;
  • cehennemin kaynar suyundan, kanlı ve irinli meşrubatından içtiğini, zakkumundan ye­diğini ve ateşinden yandığını görmek, Allah düşmanlarıyla dostluk, arka­daşlık etmeğe, kötülüğe razı olarak toplum içerisinde aşağılanmaya, yüzü olmamaya;
  • Cehennemi aynen ve tamamen yani açık ve seçik görmek başkan veya Allah’ın gazabına;
  • cehennemde gezdiğini görmek işlemiş olduğu günahlardan dolayı rezil ve rüsva olmaya delalet eder.”
 • ibn-i Kesir bu konuda şunları söylemiştir:Cehennem gormek; dünyada zarar ve hasara uğramaya, aşağılanmaya, hakarete uğramaya, kötü ve huysuz bir eşe düşmeye, haram para ile ge­çinmesini sağlamaya, günahkar ve yolunu şaşırmışların yanında acınacak duruma düşmeye, kötü sona ve ölümüne sebep olacak hastalığa yakalan­masına, zalim hükümdara hizmet etmek zorunda kalmaya, sapıklığa, inançlara aykırı ilim sahibi olmaya, işe yaramaz ve geçersiz işler yapma­ya, gayr-ı meşru çocuk sahibi olmaya delalet eder.”
 • ibn Şirin de bu konuda şunları söylemiştir:Cehenneme girerek orada yeme ve içmek, azaba uğramak, cehennemin akrep ve yı­lanları tarafından ısırılmak, özetle cehennemle ilgili tüm hallerden her bi­rine uğramak, dinde hurafe, zalimlerle birlik olmak, inançsızların söz, dav­ranış ve geleneklerine uymak, Allah’a ortak koşanların ahlak ve adetlerini benimsemek, peygamberlere karşı gelmek, iyi insanlardan ve inançlardan kaçınmak, ile yorumlanır.”

Cehennemden Çıktığını Gormek

Cehennemden kurtulup çıktığını görmek, günahlardan tövbe etmeye, cehennemde oturup yemeğinden yemek ve şarabından içmek günah işle­mede ısrara, kendine zarar vermeye ve zararlı ilim öğrenmede istekli ol­maya işarettir.

İslami Ruya Tabirleri: Ruyada Cehennem

Cehennemin bekçisi olan Malik adlı meleği görmek, kendisinden söz edilen melek şayet rüya sahibini kendi bulunduğu tarafa alır ya da ona iyi bir şey verirse, rüya sahibi Allah’ın, peygamberin ve müminlerin sevgisi­ne, sultanın ikramına, ikiyüzlülükten uzaklaşmaya, isyan ve günahlardan kurtulmaya, sapıklıktan kurtulmaya, dindarlığa yani iyi ve güzel şeylere işaret eder.

Cehennemin hazinedarı Malik(a.s.) ın kendisiyle ilgilendiğini görmek, cehennem azabından kurtulmaya ve güven altına alınmaya; ken­dinden yüz çevirdiğini ya da yüzünde ve görünüşünde davranışlarında bir değişme belirtisi ve hidayet görmek, azabı gerektiren şeye işarettir. Ce­hennemin hazinedarlarından herhangi birinin kendisini yakalayarak ateşe attığını görmek, aşağılanmaya hakarete uğramaya; cehenneme girdikten sonra çıktığını görmek, cennete gireceğine, günahlarına tövbe edeceğine delildir.

Ruyada Cehennem Görmenin Psikolojik-Modern Anlamı

Yalnızca düşgücümüzde yaşayan, kültürümüzün ver­diği esinlerle biçimlenen cehennem simgesi, korku dolu duygu­larımızı açığa vurur ve içinde bulunduğumuz olumsuz şartlardan dolayı kendimizi suçladığımızı ifade eder. Aynı zamanda rüyada cehenneme gittiğini görmek, içinde bulunduğu çevre tarafından sevilmemek ve dışlanmak kaygısını, yalnız bırakılmaktan duyulan endişeyi vurgular.

Rüyada cehennemde bulunduğunuzu görmek; iş hayatınızda kendinizi daha az düşünerek daima etrafınızdaki insanların mutlulukları için çalışmanız gerekeceğine, sizden yoksullara yardımda bulunmanıza ve herkesi hoş görerek işlerinizi buna göre yürütmeniz gerektiğine yorumlanır.

“Rüyada Cehennem Görmek, Cehennem Ateşi” konusunda 3 mesaj

 1. Rüyamda cehenneme gittim ama bütün kötü seylerden kurtuldum. Sarı lav vardı ondan kurtuldum sonra heybetli büyuk yılan vardı ondanda kurtldum.Dev yaratik vardı siyah kıllı goril gibi bi kolu kesik kaniyodu yerde yatyo vaziyetteydi.Annemi beyaz bir odada gordum beyaz esarpi vardi kafasinda onu ordan cikarmaya calistim ama annem benimle gelmedi bana korkma kizim onlar bize zarar veremez dedi .Sonra yüksek bir kuleye çıktım bana orda beyaz bir zarf geldi 4 yıllık resim ögretmenligni kazanmışım çok sevindim sonra koskocaman dev ekran okuycam beyaz büyuk bir bina okulum gözüktü sonra uyandım.Aynı şekilde masmavi bir gökyüzü yesil agaclar oten renkli kuşlar gordum kuşların sesini işittim.Ama orda kimse yoktu .Ben ahiret hayatım ne olucak diye yattım ama gordüklerime anlam veremiyorum

  1. 1001 Rüya Tabiri

   Hanifi Kardeşim Rüyanın Yorumu Şöyle : Sevinmeye, çok rahat ve huzurlu bir hayat sürmeye, uzun ömre, kuvvete, beklenenlerin gerçekleşmesine işarettir…

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!