Rüyada Bahçe Görmek Ne Demek | Diyanet Rüya Tabirleri Sorgulama

Ruyada Bahce gormek: bahçeye girmek, oradan birşey yemek ilimle ve islâmla yorumlanır. Rüyâ sâhibi doğru yolda olur. Bahçeden çıkan dalâlete düşer. Bahçeyi ateşe veren, İslâm’dan çıkar. Bahçede herhangi bir zarar görmek halk için hiç hayır değildir. O bölgede İslâmiyet zaafa uğrar. Ağaçlar ve çiçeklerle süslü bir bahçeden istediği her şeyi yiyene şehitlik nasip olur. Bir bahçeye girdiğini görmek yüreğine İslam sevgisinin gire­ceğine delalet eder. Rüyada Bahçe görmek, Kur’an ve ilim kitabı ile tabir olunur. Bir bahçeye bak­tığını gören bir Mushaf veya bir kitaba bakar. Bir bahçeye girdiğini gören dindar olur, sağlam inançlı olur ve doğru yola girer.

Rüyada Bahçe Görmek – Psikolojik Anlamı (Modern Yorumu)

Ruyada bahce gormenin psikolojik manevi yorumu anlamı: Rüyada bir bahçede dolaşmak, iç dünyamızla ve düşgücümüzle ilintili bir etkinlik kabul edilir. Aynı zamanda bahçe arke- tipi, huzur duygusunu, zihinsel gevşemeyi ve rahatlığı da vurgu­lar. Güzel ve cazip bir bahçe, rüyayı gördüğünüz dönemde, kendi­nizden ve yaşamınızdan hoşnut olduğunuzu ortaya koyar. Belki de, yakın gelecekte yaşanacak huzurlu bir dönemin habercisidir. Bakımsız, üzerinde zararlı otlar bitmiş bir bahçeyse, kişiliğimizin ba­zı yönlerini geliştirmemiz, belki de bazı kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerektiği yolunda bir iç uyarıdır.

Bahçeden çıktığını gö­ren: doğru yoldan ayrılıp sapık düşüncelere sahip olur. Bir bahçeden her­hangi bir şey yediğini gören ilim sahibi ve dindar olur. Bazı rüya tabircileri, görülen bir bahçenin içindeki ağaçların ne oldu­ğunu bilememek İslam ve din ile tabir olunur, demişlerdir. Kendi malı olan bir bahçede bulunduğunu görmek rüya sahibinin din­darlığına ve inancının sağlam olduğuna delalettir. Başka birine ait bir bahçeye girdiğini gören ve burada dolaşıp gezin­mek isteyen salih kimselerle arkadaş olur, onlarla beraber hacca gider.

Rüyada Bahçe Görmenin 1001 Tabiri

Bahçenin yandığını, ağaçlarının sökülüp atıldığını ve kuruduğunu görmek iyi değildir. Bahçenin bir yangınla yandığını görmek o ülkede İsla- miyetin zayıflayacağına; bahçeyi kendisinin ateşe vererek yaktığını gör­mek dinden çıkmaya; bahçeyi sel suyunun harab ettiğini görmek, devrin hakim yahut melikinin halka zulmedeceğine; bahçenin kuruduğunu gör­mek halk arasında fitne ve fesadın yaygınlaşmasıyla İslamiyetin unutula­cağına delalet eder.

Bahçede vahşi veya evcil hayvanlar yada haşerat görmek görülen hayvan ve böceklerin yararlı ya da zararlı oluşlarına göre İslamiyete zarar veya yarar ile tabir olunur. Bahçe çiti görmek veya yapmak: İşlerdeki başarınızla mutlu olacağınıza işarettir.

Ağaçlar ve rengârek çiçeklerle süslü ve güzel bir bahçeye girerek oturduğunu ve orada istediği her şeyi bularak yediğini gören şehit olarak ölüp cennete girer. Bir rivayete göre salih ve evliyalarla beraber sorgu su­ale çekilir.

Rüyada Bahçe Sulamak

Rüya sahibinin, bostanının başka biri tarafından sulandığını görmesi eşinin başka biriyle meşru olmayan ilişkide bulunduğuna işarettir. Danyal (a.s.)’a göre bahçe görmek; bostan, kadınla tabir olunur. Kendi bostanım su­ladığını gören eşiyle yakınlaşır ve ilişkiye girer. Başkasına ait bir bahçeyi suladığını gören zina eder. Bahçe sulamak: ve meyve yetiştirdiğini görmek eşiyle bir çocuk sahibi olmak demek. Bir kimsenin bahçesini başka birinin suladığını görmek eşinin başka­sında gözünün olduğu anlamına gelir.

Bostanında güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek hayırlı evlada, kötü kokulu bir şey bulunduğunu görmek âsi evlada, bahçesinde erik ağa­cı bulunduğunu görmek ilim ve edep sahibi hayırlı bir evlat sahibi olmaya delalettir.

ibn-i Sirin’e göre ruyada bahce gormek; kendisinin bir bahce sahibi olduğunu, bostanında birçok ağacın ve o ağaçlara ait meyvelerin bulunduğunu, bu meyvelerden yediğini gören, mal sahibesi bir kadınla evlenerek ondan hayır ve menfa­at görür.

Sonbahar mevsiminde bir bostana girdiğini, orada üzerine yaprakla­rın düştüğünü gören üzüntü ve keder sahibi olur, geçim sıkıntısı çeker.

A’dan Z’ye Rüyada Bahçe Görmek: Diyanet Sorgulama

Girdiği bir bostanda köşk, ağaçlar, çimenler, akarsular ve güzel ka­dınlar gören kimse şehit olarak vefat eder. Kendisine ait bir bahçede üzerine meyveler düştüğünü gören, ma­kam sahibi büyük bir kimseyle kavga edip galip gelir. Bir bostanın yüksekçe bir yerinde uzun bir ağaca dayanıp oturduğu­nu gören evlat ve ayalinden hayır görür.

 • Ruyada Evin bahçesini görmek: Güven içinde olmaya ve huzurlu bir yaşama işarettir.
 • Bakımlı bir bahçe görmek: Mutlu bir izdivaç yapacağı­nıza işarettir.
 • Ruyada Bahçe sulamak: Geçim sıkıntısı çekeceğiniz günlerin yakm olduğuna işarettir.
 • Ruyada Kuru bahçe gormek: Bir suçtan dolayı cezaevine gireceğinize işarettir.
 • Bahçeye ağaç dikmek: Rahat ve huzur içinde geçireceğiniz bir ömre işarettir.
 • Bahçeye bakım yapmak: Uzun yaşayacağınıza işarettir..
 • Bahçede çiçek toplamak: İşleriniz halletmek için kendinize bir yardımcı arayacağınıza ancak bulamayacağınıza işarettir.
 • Bahçeyi kazdığınızı gör­mek: Had safhada geçim sıkıntısı çekeceğiniz demek.

Rüya yorucusu Kirmanî’ye göre bahçe veya bostan görmek: “Bahçe gormek, mal ve güzellik sahibi büyük bir kimseyle tabir olu­nur,” demiştir. İlkbahar mevsiminde çamlar, çayırlar, ağaçlar ve meyvelerle süslü ve güzel bir bahcede bulunduğunu, bir selin gelip bunları söküp götürdüğü­nü görmek o ülke melikinin veya ona vekâlet eden birinin mahvolmasına, ya da ölmesine delalettir.

Rüyada Bostan Gormek

Rüyanızda bostan gördüyseniz; Bekarlar için evlenmeye, yuva kurmaya işarettir. Evliler için bir çocuk sahibi olacağına, veya vazifenizde yükselip mal ve şöhret sahibi olacağınız anlamına gelir. Girdiği bir bahçede bir hayvan görmek o ülke padişahının düşmanlarını yenmesine, bir eşyanın çıkan bir yangın sonucunda yandığını görmek o yöre hakiminin ani ölümüne; bostanda kurtlar ve avcılar görmek devrin ha­kiminin zalimliğine; bostanda koyunlar görmek mal ve ganimet sahibi ol­maya; bahcede öküz ve merkepler görmek devrin melikinin zülüm ve şid­detinin, mal ve servetinin artmasına; bahcede atlar görmek büyük zâtla­ra işarettir.

Rüyada Yeşil Bahçe Görmek - Dini
Rüyada Yeşil Bahçe Görmek – Dini
 • Bahçe çiti yapmak çit çevirmek: İyi bir işe gireceğinize işarettir.
 • Bir başka yoruma göre de; işinizde tüm enerjinizi kullanacağınıza ve sorumluluklarınızı yerine getirme­nin mutluluğunu evinizde de yaşayacağınıza işarettir.
 • Bahçıvan tutmak: Bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir.
 • Bahçıvanı kovmak: Sözü din­lenir birisine işiniz düşeceğine işarettir.
 • Bahçıvana ödeme yapmak: Bir suçun affı anlamına gelir.

Bostanın bazı ağaçlarının uçtuğunu görmek askerin bir kısmının fira­rına, bostana girip meyvelerinden toplayarak evine girmek, padişah yahut makamına vekalet edenler tarafından hayır ve nimet sahibi olmaya dela­let eder.

Ünlü Rüya Yorumcularına Göre: Rüyada Bahçe

Mağripli Cabir’e göre bahce: bir bostanın çiçek açarak güzelleştiğini görmek iş ve ibadetlerinin güzel olacağına; bostanı meyvesiz çayır ve çimenden arınmış görmek iş ve ibadetlerinin bozuk ve kötü olacağına; boş bir arazi­de bir bostanın yetiştirildiğini görmek o yöreye yeni bir hakimin geleceği­ne; bahar mevsiminde bir bahcenin kurumuş olduğunu görmek o yöre ha­
kiminin zulmedeceğine; bir bahce yetiştirerek gelişip serildiğini görmek bir kadınla evlenip ondan hayır ve fayda görmeye işarettir.

Ruya yorumcusu Cafer Sadık (r.a.)a göre bahce veya bostan: “Bahçe görmek yedi şekilde tabir olunur,” demiş­tir: Eş, evlat, geçim, mal, makam, sevinç, cariye…

Rüyada Bahçe Görmek - Diyanet
Rüyada Bahçe Görmek – Diyanet

Yine Cafer Sadık: “Bahçe ev sahibesi ve tedbirli düzenli eşle yorumlanır,” demiştir. Bir rivayete göre bahçe görmek ev sahibesi, evlat ve iş sahibi demektir.

Ebu Sait El Vaiz’e göre bahce: birden çok bostan görmek tövbe ve istiğfara delalet eder.
Bir rivayete göre bahçe rüyası müjde demektir.

 1. Bahçede yılan görmek mal ve mülkünün korunacağına
 2. Girdiği bir bahçenin dört başı mamur, yani mükemmel görmek rızık, hayır ve fayda görmeye;
 3. Bir bahçeye girerek ağaçlardan meyve veya çiçek vesaire topla­dığını görmek eline mal geçeceğine;
 4. Güzel bir bahçeye girip orada rastla­dığı bir kadının kendini çağırdığını, fakat davetine icabet etmediğini gör­mek şehit olarak ölmeye;
 5. Güzel ve şen bir bahce görmek zengin bir ka­dınla evlenmeye,
 6. Bahçeyi suladığı halde meyve alamadığını görmek eşi­nin kısır olmasına veya ilişkiden hoşlanmamasına delalet eder.
 7. Bazı rüya tabircileri, bahçe, padişah sarayı veya vali yahut hakim ko­nağı ile tabir olunur, demişlerdir.
 8. Bir bahçeye girdiğini gören saray veya konaklardan birine girer.

Rüyada Bahçıvan Görmek: İslami RüyaTabiri

Bahçıvan görmek: İyi ve bakımlı bir bahçe, düşlerimizde olumlu bir sim­ge olarak kabul edildiğinden, rüyada görülen bahçıvan figürü de buna paralel bir anlayışla değerlendirilir. Dolayısıyla, koruyucu ve gözetici, dene­yimli ve bilge birini vurguladığını söyleyebiliriz. Çoğunlukla, düş­lerde gördüğümüz bahçıvan, bilgi ve deneyimin ışığında yaşamı­mızda yeni düzenlemeler yapmamız gerekliliğini ve bunun için belki de, binlerinin yardımına ihtiyaç duyduğumuzu gösterir.

Rüyada Bahçe Sulamak - İslami

Rüyada Çay Bahçesi Görmek

Rüyada kendinizi bir çay bahçesinde çay toplarken görmeniz; sıkıntılarınızın sona ereceğine, iyilik ekip iyilik biçeceğinize, mal ve mülkünüzle zenginliğe işaret eder.

Bahçe Çiti Görmek Çit Yapmak

Bahçe çiti: Bahçemizin ya da tarlamızın çevresine örülmüş çitler, düş ve beklentilerimizin sınırlarını ifade eder. Çitlerle çevrili bir alanda kalmak, kendimizi kısıtlanmış hissettiğimiz anlamına gelir. Bir bah­çe ya da toprak parçasını çitle çevrelemek, mülkiyet hırsımızı ve maddi değerlere bağlılığımızı gösterir.

Bahçeye Fidan Dikmek, Fidan Görmek

Fidan dikmek: Bahçesine bir fidan diktiğini görmek, evli ise çocuğu olacağına, bekâr ise evleneceğine işarettir. Rüyanızda fidan gördüyseniz; Sizin veya size çok yakın olan birinin evlat sahibi olacağına işarettir.

Rüyada Ağaç Görmek

Ruyada agac gormek: Bu rüyâ ağacın cinsine göre yorumlanır. Dal­lar; evlât ve akraba, yapraklar ise; nakit para ile tâbir edi­lir. Meyveli ağaçlar görmek mala işârettir. Bu ağaçların yapraklarından toplamak servete delildir. Meyve ve yap­rakları oturduğu yerden toplayan rızkını kolay kazanır. Ağacın sürgünlerini, dökülmüş yaprak ve meyveleri top­layan, kavga ettiği kişiye gâlip gelir.

Uzun bir ağacın üzerinde olduğunu gören: büyük bir zâta bağlanır, korkusundan kurtulur. Bekârsa, evlenir. Ağaçtan düşmek, inmek, yapraksız ve cinsî meçhûl yâhut tamâmiyle kurumuş bir ağaç görmek, hayra yorulmaz. Cimrilere de işârettir. Bahçesinde ve mahallesindeki ağacın bâkı taraflarını kurumuş görenin, hastası varsa ölür. Gur­betteki yakını helâk olur. Üzerinde olduğu ağacm kırılarak, kendisiyle berâber devrildiğini görenin, dayandığı şahıs ölür. Bâzı ağaçlara sâhip olan, bir topluluğun başına geçer.

Evinde yeşil bir ağaç görenin: bereketi bol olur. Bu ağa­cm rüzgârla berâber sallanıp uzaması, rüyâ sâhibinin şöh­rete ve îtîbâra kavuşacağına delildir.

Kendisine âit meyveli lâkin yapraksız bir ağaç görenin, dinî ve ibâdeti eksik, ahlâkı kötü olur. Bir ağacı söktüğünü, kestiğini yâhut onun kuruduğunu gören, ağır bir hastalıktan vefât eder ve ismi unutulur. Şâyet ağaç başkasına âit ise, o şahsın akrabası vefât eder.

Bahçede Sebze Görmek

Birinin rüyasında, herhangi bir yerde gördüğü ekili sebzelerin adlarını bilmemesi umumun (herkes) iyiliğine delalet eder. Bir rivayete gö­re, bu rüya menfaate, eğer tadı acıysa kötülüğe ve zarara işarettir. Sebze satıldığını görmek iyidir. (Salimî)
Mağripli Cabir’e göre sebze görmek: “Sebze sattığını gören sattığı sebzeler kadar hüzün ve kedere uğrar. Sebze aldığını görmekse aksine iyidir,” demiştir.
Cafer Sadık(r.a.)a göre bahcede sebze gormek: “Herhangi bir sebzeden yediğini görmek hastalık, if­las ve kederle yorumlanır,” demiştir.

Rüyanızda gördüğünüz bahçenin en detaylı anlamı için lütfen BURAYA TIKLA.

BİZİ TAKİP EDİN BİZE SORUN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanlımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için de BURAYA TIKLAYARAK rüya uygulamasını indirip uygulamanın içindeki sayfaların altına yorum olarak yazarsanız rüyanız (kahin) tarafından hemen yorumlanır.

Rüyanızı yazın, yorumlayalım

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: İçerik korunmaktadır !!